Skip to content

Al lo konteni

Ki mannyer pour trouv en verse dan ou Labib

Ki mannyer pour trouv en verse dan ou Labib

Lalis bann liv dan Labib a

Non liv

Ekriven

Kan i’n fini ganny ekrir

Zenez

Moiz

1513 avan Kris

Egzod

Moiz

1512 avan Kris

Levitik

Moiz

1512 avan Kris

Nonm

Moiz

1473 avan Kris

Deterononm

Moiz

1473 avan Kris

Zozye

Zozye

apepre 1450 avan Kris

Ziz

Samyel

apepre 1100 avan Kris

Rit

Samyel

apepre 1090 avan Kris

1 Samyel

Samyel; Gad; Natan

apepre 1078 avan Kris

2 Samyel

Gad; Natan

apepre 1040 avan Kris

1 Lerwa

Zeremi

580 avan Kris

2 Lerwa

Zeremi

580 avan Kris

1 Kronik

Ezra

apepre 460 avan Kris

2 Kronik

Ezra

apepre 460 avan Kris

Ezra

Ezra

apepre 460 avan Kris

Neemya

Neemya

apre 443 avan Kris

Ester

Mordekay

apepre 475 avan Kris

Zob

Moiz

apepre 1473 avan Kris

Psonm

David ek lezot

apepre 460 avan Kris

Proverb

Salomon; Agour; Lemouel

apepre 717 avan Kris

Eklezyast

Salomon

avan 1000 avan Kris

Kantik Salomon

Salomon

apepre 1020 avan Kris

Izai

Izai

avan 732 avan Kris

Zeremi

Zeremi

580 avan Kris

Lamantasyon

Zeremi

607 avan Kris

Ezekyel

Ezekyel

apepre 591 avan Kris

Danyel

Danyel

apepre 536 avan Kris

Osea

Osea

avan 745 avan Kris

Zoel

Zoel

apepre 820 avan Kris (?)

Amos

Amos

apepre 804 avan Kris

Obadya

Obadya

apepre 607 avan Kris

Zonas

Zonas

apepre 844 avan Kris

Mika

Mika

avan 717 avan Kris

Naoum

Naoum

avan 632 avan Kris

Abakouk

Abakouk

apepre 628 avan Kris (?)

Zefanya

Zefanya

avan 648 avan Kris

Agai

Agai

520 avan Kris

Zekarya

Zekarya

518 avan Kris

Malaki

Malaki

apre 443 avan Kris

Matye

Matye

apepre 41

Mark

Mark

apepre 60-65

Lik

Lik

apepre 56-58

Zan

Zapot Zan

apepre 98

Akt

Lik

apepre 61

Romen

Pol

apepre 56

1 Korentyen

Pol

apepre 55

2 Korentyen

Pol

apepre 55

Galat

Pol

apepre 50-52

Efezyen

Pol

apepre 60-61

Filipyen

Pol

apepre 60-61

Kolosyen

Pol

apepre 60-61

1 Tesalonisyen

Pol

apepre 50

2 Tesalonisyen

Pol

apepre 51

1 Timote

Pol

apepre 61-64

2 Timote

Pol

apepre 65

Tit

Pol

apepre 61-64

Filemon

Pol

apepre 60-61

Ebre

Pol

apepre 61

Zak

Zak (frer Zezi)

avan 62

1 Pyer

Pyer

apepre 62-64

2 Pyer

Pyer

apepre 64

1 Zan

Zapot Zan

apepre 98

2 Zan

Zapot Zan

apepre 98

3 Zan

Zapot Zan

apepre 98

Zid

Zid (frer Zezi)

apepre 65

Revelasyon

Zapot Zan

apepre 96

Not: Nou pa asire lekel ki’n ekri serten liv oubyen kote serten liv in ganny ekrir. Laplipar dat i zis apepre.

a Sa lalis i montre sa 66 liv dan Labib dapre lord ki zot ete dan laplipar tradiksyon Labib. Zot lord ti ganny etablir dan katriyenm syek.