Skip to content

Al lo konteni

Labib i sanz lavi

Labib i sanz lavi

LABIB I SANZ LAVI

Mon lavi ti pe vin de zour an zour pli pir

Rakonte par Stephen McDowell

NE: 1952

PEI NATAL: LETA-Z-INI

LEPASE: TANPERAMAN VYOLAN

MON LAVI DAN LEPASE: Mon ti grandi Los Angeles, Kaliforni, Lanmerik, dan plizyer vwazinaz ki ti renonmen pour bann geng ek drog. Mon paran ti annan sis zanfan e mwan, mon ti sa dezyenm.

Mon manman ti elve nou konman bann manm dan en legliz evanzelis. Par kont, dan mon adolesans mon ti viv de kalite lavi. Tou le dimans mon ti sante dan lakoral legliz. Pandan la semenn mon ti zis anmize, servi drog e komet limoralite seksyel.

Mon ti annan en tanperaman vyolan e mon ti reakte vitman. Pour pa perdi lager mon ti pou servi nenport kalite zouti. Sa ki mon ti aprann kot legliz pa ti annan okenn lefe lo mwan. Mon ti abitye dir, “Senyer ki revanze e mon son lenstriman!” Ler mon ti pe lekol segonder, tar dan bann lannen 1960, mon ti ganny enfliyanse par bann Black Panthers, en group politik ki ti renonmen pour zot lapros agresif anver bann sityasyon konsernan drwa sivil. Mon ti antre dan en lorganizasyon drwa sivil pour bann etidyan. Plizyer fwa nou ti organiz bann rayot e akoz sa, lekol ti bezwen fermen pour en pe letan.

Kantmenm sa, tou sa bann rayot pa ti satisfer mon dezir pour vyolans. Alor mon ti konmans partisip dan bann krim ki ti motive par laenn. Par egzanp, en fwa mwan ek mon bann zanmi nou ti al get bann film ki ti montre soufrans ki bann lesklav Afriken dan Leta-z-ini ti sibir. Ranpli avek lakoler akoz sa bann lenzistis, nou ti bat sa bann manrmay blan lanmenm la dan sinema. Pa fini la, nou ti al dan bann vwazinaz kot bann blan ti reste, pour rod plis dimoun pour bate.

Dan mon 17 a 19 an, mwan ek mon frer nou ti’n fini vin bann bandi. Nou ti ganny problenm avek bann lotorite. Enn mon pli pti frer ti dan en geng renonmen e mon ti asosye avek zot. Mon lavi ti pe vin de zour an zour pli pir.

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI: Enn mon bann zanmi ki son paran ti Temwen Zeova ti envit mwan kot zot bann renyon kongregasyon e mon ti aksepte. Depi premye kou menm mon ti remarke ki bann Temwen ti diferan avek lezot. Tou dimoun ti annan en Labib ki zot ti servi pandan renyon. Menm bann zenn ti partisip dan sa progranm! Mon ti enpresyonnen pour aprann ki Bondye i apel Zeova e pour tann sa non pe ganny servi. (Psonm 83:18) I ti annan plizyer nasyonalite dan sa kongregasyon me i ti evidan ki ti napa okenn divizyon rasyal.

O konmansman mon pa ti oule etidye Labib avek Temwen Zeova me mon ti kontan asiste zot bann renyon. En zour swar ler mon ti pe asiste en renyon Temwen Zeova, mon bann dalon ti al en konser. Ler zot ti laba, zot ti bat en adolesan a mor akoz i pa ti oule donn zot son dyaket kwir. Landmen, zot ti koz avek lafyerte lo sa mert. Zot ti menm riye ler zot ti pe pas ankour pour sa mert. Laplipar zot ti ganny kondannen lavi prizon. Granmersi mon pa ti laba avek zot sa zour swar. Mon ti deside pour sanz mon lavi e konmans etidye Labib.

Telman mon ti’n abitye avek bann prezidis rasyal, fason fer Temwen Zeova ti enpresyonn mwan. Par egzanp, ler en Temwen blan ti vwayaze, i ti kit son bann zanfan avek en fanmir nwanr. Pareyman, en fanmir blan ti pare pour pran en garson nwanr ki ti bezwen en landrwa reste. Mon ti konvenki ki Temwen Zeova ti pe aplik parol Zezi dan Zan 13:35, “Dimoun pou war ki zot mon bann disip si zot kontan kanmarad.” Mon ti konnen ki mon ti’n trouv en vre lasosyasyon frer ek ser.

Atraver mon bann letid Labib, mon ti konmans realize ki mon ti bezwen sanz mon fason panse. Mon ti bezwen sanz mon fason panse pour ki mon pa zis gard lape avek lezot me vreman vwar li konman sa meyer fason viv. (Romen 12:2) Ptitapti mon ti fer progre. An Zanvye 1974, mon ti batize konman en Temwen Zeova.

Menm apre mon batenm, mon ti bezwen kontinyen travay lo mon tanperaman. Par egzanp en zour kan mon ti pe prese portanport, mon ti tay deryer en voler ki ti’n fek vol radyo dan mon loto. Letan mon ti koste li i ti larg sa radyo ater e sove. Kan mon ti pe rakont lezot dan group ki mannyer mon ti fer pour reganny mon radyo, en ansyen dan sa group ti demann mwan, “Stephen, ki ou ti pou fer avek li si ou ti’n atrap li?” Sa kestyon ti fer mwan reflesir e ti pous mwan pour kontinyen travay lo fer lape avek lezot.

An Oktob 1974, mon ti pran servis a plen tan kot mon ti fer 100 erdtan par mwan pour ansenny dimoun lo Labib. Pli tar, mon ti ganny sa privilez pour servi konman volonter kot biro prensipal Temwen Zeova Brooklyn, New York. An 1978 mon ti retourn Los Angeles pour okip mon manman malad. De-z-an pli tar mon ti marye avek Aarhonda, mon zoli madanm. I ti en gran sipor pour mwan e i ti ed mwan pran swen avek mon manman ziska ler manmi ti mor. Avek letan, mwan ek Aarhonda nou ti asiste Lekol Gilead e nou ti ganny anvoye Panama kot nou pe kontiny nou servis konman misyonner.

Depi ki mon’n batize, mon’n fer fas avek bann sityasyon ki ti’n kapab fer mwan perdi pasyans. Mon’n aprann pour zis ale ler okenn dimoun i esey sifok mwan oubyen esey apez sa bann sityasyon dan lezot fason. Bokou dimoun, enkli mon madanm, ti felisit mwan lo lafason ki mon’n rezourd sa bann sityasyon. Mwan menm mon’n sirprann! Mon pa ti pran laglwar pour mwan menm pour sa bann sanzman ki mon’n fer dan mon personnalite. O kontrer, mon krwar ki sa bann sanzman ki mon’n fer i laprev ki Labib i annan sa pwisans pour transform lavi.​—Ebre 4:12.

KI MANNYER MON’N BENEFISYE: Gras a Labib, mon’n ganny en vre bi dan lavi e mon’n aprann pour viv anpe avek lezot. Mon nepli bat dimoun me plito mon ed zot pour geri spirityelman. Mon ti menm fer en letid Labib avek en dimoun ki mon pa ti tonm dakor ditou avek dan segonder! Apre ki i ti’n batize, nou ti partaz menm lasanm. Depi sa zour, nou de bon zanmi. Ziska prezan, mwan ek mon madanm nou’n ed plis ki 80 dimoun pour vin Temwen Zeova par etidye Labib avek zot.

Mon annan en profon rekonesans anver Zeova pour donn mwan en lavi ki annan bokou valer ek lazwa parmi en lasosyasyon frer ek ser.

[Ekstre lo paz 11]

Mon ti bezwen sanz mon fason panse pour ki mon pa zis gard lape avek lezot me vreman vwar li konman sa meyer fason pour viv