Skip to content

Al lo konteni

Mon’n aprann ki Zeova i annan mizerikord e i pare pour pardonnen

Mon’n aprann ki Zeova i annan mizerikord e i pare pour pardonnen

LABIB I SANZ LAVI

Mon’n aprann ki Zeova i annan mizerikord e i pare pour pardonnen

Rakonte par Normand Pelletier

NE: 1954

PEI NATAL: KANADA

LEPASE: TRIKER, ZWE LARZAN

MON LAVI DAN LEPASE: Mon ti grandi dan en kominote danzere dan lavil Montreal. Mon papa ti mor kan mon ti annan sis mwan, alors mon manman ki ti bezwen okip tou. Ti annan wit nou e mon ti dernyen zanfan.

Anmezir mon ti pe grandi mon lavi ti santre lo drog, vyolans, zwe larzan ek frekantasyon avek bann kriminel. A laz di-z-an mon ti konmans fer bann pti konmisyon pour bann prostitye ek bann loan sharks, setadir bann dimoun ki ti pret larzan avek en to lentere tro o. Souvan mon ti koz manti e i ti en plezir pour mwan rod tou zwen posib pour manipil dimoun dan en fason malonnet. Sa ti parey en drog pour mwan.

Ler mon ti annan 14 an mon ti’n fini konn tre byen ki mannyer pour trik dimoun. Par egzanp mon ti aste en gran kantite mont, brasle ek bag ki ti zis an lor soufre e mon ti servi en stanp pour mark lo zot sa nimero ki koresponn avek 14 kara. Answit mon ti al vann zot o bor semen e dan karpark bann sipermarse. Mon ti vwar li vreman enteresan e atiran pour fer larzan vitman. En fwa, dan en sel lazournen mon ti fer mwan 10,000 dolar!

Apre sa, a laz 15 an mon ti ganny pouse dan en lekol ki pour bann manrmay avek bann problenm sosyal e mon ti nepli annan landrwa reste. Mon ti dormi dan bor semen, dan bann zarden piblik, oubyen kot bann dimoun ki ti konn mwan.

Lapolis ti souvan kestyonn mwan akoz sa bann frod ki mon ti fer. Vi ki mon pa ti pe vann bann keksoz vole, mon pa ti ganny met dan kaso. Par kont, mon ti bezwen pey bann gro lanmann pour frod, fo reprezantasyon e vann keksoz san en permi. Telman mon pa ti per personn mon ti menm al kolekte larzan pour bann loan sharks. Sa ti en louvraz danzere e parfwa mon ti bezwen mars avek en fizi. Par ler mon ti travay pour bann lorganizasyon kriminel.

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI: Mon ti annan zis 17 an premye fwa ki mon ti tous en Labib. Mon ti pe viv avek en fiy kan i ti konmans etidye Labib avek Temwen Zeova. Me, mon pa ti kontan bann restriksyon dan Labib konsernan moralite, alors mon ti kite avek li e al reste avek en lot fiy ki mon ti deza pe pwente avek.

Tou ti sanze letan sa lot fiy osi ti konmans etidye Labib avek Temwen Zeova. I ti fer bann sanzman dan son lavi e mon ti enpresyonnen pour vwar li vin pli dous e pasyan. Mon ti aksepte en lenvitasyon pour asiste en renyon kot Lasal Rwayonm Temwen Zeova. Mon ti byen ganny resevwar par bann dimoun ki ti annan bon konportman e ki ti zantiy. Sa ti telman diferan konpare avek sa lemonn ki mon ti abitye avek! Mon pa’n zanmen santi lanmour mon fanmir, mon ti santi ki an grandisan zot pa’n donn mwan ditou lafeksyon ek ladouser. Sa fraternite ki mon ti vwar parmi Temwen Zeova ti egzakteman sa ki mon ti bezwen. Alor, avek plezir mon ti aksepte kan zot ti ofer mwan en letid Labib.

I tre probab ki sa ki mon ti pe aprann dan Labib ti sov mon lavi. Mon ti pe plàn pour al vole avek de mon koleg pour arive pey mon bann det ki ti plis ki 50,000 dolar ki mon ti drwa akoz zwe larzan. Zot, erezman mon pa’n fer li! Kantmenm sa, mon de koleg ti deside pour al vole. Enn parmi ti ganny arete e lot ti perdi son lavi.

Amezir mon ti kontinyen etidye Labib, mon ti remarke ki kantite sanzman mon ti pou bezwen fer. Par egzanp mon ti aprann ki Labib i dir dan 1 Korentyen 6:10, “Ni bann voler, ni bann anvye, ni bann soular, ni bann ki fer kalomni, ni bann ki akapar byen zot prosen, pa pou erit Rwayonm Bondye.” Sa verse ti fer mwan realiz gravite mon sityasyon e sa ti fer mon larm koule. Mon ti realize ki mon ti bezwen sanz mon lavi konpletman. (Romen 12:2) Mon ti vyolan e agresif e kontan koz manti.

Par kont, mon ti osi aprann atraver mon letid Labib ki Zeova i demontre mizerikord e i pare pour pardonnen. (Izai 1:18) Mon ti priy avek tou mon leker, sipliy Zeova pour ed mwan abandonn sa move lavi ki mon ti pe viv sa letan. Gradyelman mon ti reisi sanz mon personnalite, byensir avek led Zeova. Enn bann pli gran sanzman mon ti arive fer ti ler mon ti legaliz mon maryaz avek mon partner.

Kan nou ti marye, mon ti annan 24 an e nou ti deza annan trwa zanfan. La mon ti pou bezwen rod en travay normal. Malerezman mon ti napa en bon ledikasyon ni okenn referans travay. Ankor enn fwa mon ti priy Zeova avek tou mon leker. Apre mon ti al rod en travay. Sak fwa ki mon ti al fer bann entervyou mon ti eksplike ki mon ti anvi sanz mon lavi e fer en travay onnet. Parfwa mon ti eksplike ki mon ti pe etidye Labib e ki mon ti anvi vin en pli bon sitwayen. Laplipar landrwa kot mon ti ale zot ti refize pour anploy mwan. Anfen apre ki mon ti koz fran lo mon lavi lepase avek ankor en lot dimoun ki ti pe entervyou mwan, i ti dir finalman, “Mon pa konnen akoz, me i annan en keksoz ki pe dir mwan ki mon devret pran ou pour travay.” Mon krwar ki mon bann lapriyer ti ganny reponn sa zour. Apre en pe letan, mwan ek mon madanm nou ti batize konman Temwen Zeova.

KI MANNYER MON’N BENEFISYE: Si mon ankor vivan ozordi se akoz mon’n aplik bann prensip ki trouve dan Labib e lefet ki mon pe viv mon lavi konman en Kretyen i devret viv. Mon annan mon prop fanmir ki mon vreman kontan. Mon annan en konsyans kler akoz mon konvenki ki Zeova in pardonn mwan.

I fer 14 an depi ki mon dan servis a plen tan pe ed bokou dimoun pour aprann sa ki Labib i ansennyen e pa tro lontan pase mon madanm osi ti pran servis a plen tan. Pandan 30 an mon’n ganny sa zoli privilez pour ed 22 mon bann koleg travay pour arive ador Zeova. Mon ankor al kot bann sipermarse, me konmela mon nepli al laba pour tronp dimoun parey oparavan. Aprezan mon plito rann en pti temwannyaz avek bann dimoun ki mon zwenn laba. Mon anvi donn zot en zoli kado, sa se lespwar pour viv dan en nouvo lemonn kot pou napa okenn move dimoun enkli bann triker.​—Psonm 37:10, 11.

[Ekstre lo paz 13]

Mon ankor vivan ozordi akoz mon’n aplik bann prensip ki trouve dan Labib