Skip to content

Al lo konteni

Trwa kestyon ki ti sanz mon lavi

Trwa kestyon ki ti sanz mon lavi

LABIB I SANZ LAVI

Trwa kestyon ki ti sanz mon lavi

Rakonte par Doris Eldred

NE: 1949

PEI NATAL: LETA-Z-INI

LEPASE: ROD VRE BI DAN LAVI

MON LAVI DAN LEPASE: Mon ti grandi Ancram, en pti lavil lwen avek sant New York, Lanmerik. Bann dimoun ki ti viv laba ti souvan bann ki ti annan laferm bef. Anfet, ti annan plis bef ki dimoun.

Mon fanmir ti asiste sa sel legliz ki ti annan. Tou le dimans bomaten, mon granpapa ti fer mon soulye klate e apre sa mon ti al Sunday school avek en pti Labib blan ki mon granmanman ti’n donn mwan. Mwan ek mon bann frer ek ser nou ti aprann travay dir, respekte e ed nou bann vwazen e osi apresye bann benediksyon ki nou ti pe gannyen.

Ler mon ti ariv laz adilt, mon ti kit sa landrwa e vin en ansenyan lekol. Mon ti annan en kantite kestyon konsernan Bondye e konsernan lavi. Serten mon bann zelev ti annan bann bon abilite. Lezot ti napa sitan abilite me zot ti travay dir. Serten ti annan bann dezabilite fizik, me lezot ti vreman byen fizikman. Mon ti santi ki sityasyon sa bann zanfan ti enzis. Parfwa paran sa bann zanfan ki ti napa bokou abilite ti kontan dir, “Koumsa ki Bondye i anvi mon piti i ete.” Mon ti demann mon lekor ki mannyer Bondye i kapab permet bann pti baba ne avek bann dezabilite. Apre tou, sa pti baba pa’n fer nanryen mal.

Mon ti osi demann mon lekor, ‘Ki sa keksoz ki mon devret fer pour ki mon lavi i annan en vre bi?’ Mon ti santi mon lavi ti pe pas sitan vit. Mon ti grandi dan en bon fanmir, mon ti etidye dan bann bon lekol e la mon ti pe fer en travay ki mon kontan. Me larestan mon lavi ti paret vid. I vre, mon ti kapab marye, ganny en bon lakaz, annan zanfan, kontinyen travay ziska ki mon pran retret e avek letan al reste dan lakaz bann dimoun aze. Mon ti demann mon lekor si zis sa bi lavi.

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI: En fwa pandan lete, mon ti fer letour Lerop avek serten mon bann koleg travay. Nou ti al vizit Westminster Abbey, Notre-Dame de Paris, Vatican ek plizyer bann pti legliz ankor. Partou kot mon ti ale mon ti demann kestyon. Apre ki mon ti’n retourn kot mwan Sloatsburg, New York, mon ti vizit plizyer legliz. Me personn pa ti kapab donn mwan bann larepons satisfezan.

En zour, enn mon etidyan ki ti annan 12 an ti apros mwan e demann mwan trwa kestyon. Premyerman, i ti demann mwan si mon okouran ki i en Temwen Zeova. Mon ti dir li wi. Dezyenmman, i ti demann mwan si mon ti a kontan konn plis konsernan Temwen Zeova. Mon ti dir wi. Trwazyenmman, i ti demann mwan kote mon reste. Ler mon ti dir li, nou ti realize ki nou ti reste pre avek kanmarad. Mon pa ti zanmen mazinen ki sa trwa kestyon ki sa pti fiy ti demann mwan ti pou sanz mon lavi konpletman!

Pa lontan apre, i ti vin kot mwan lo son bisiklet e konmans en letid Labib avek mwan. Mon ti demann li sa bann kestyon ki mon ti’n demande avek plizyer sef relizye. Kontrerman avek zot, atraver mon prop Labib, i ti montre mwan bann larepons kler e satisfezan ki mon pa ti’n zanmen vwar oparavan!

Mon ti vreman kontan e satisfe avek sa ki mon ti pe aprann dan Labib. Mon ti ganny touse ler mon ti lir sa parol dan 1 Zan 5:19 ki dir: “Lemonn antye i dan pouvwar dyab.” Mon ti soulaze pour aprann ki Bondye pa responsab pour tou sa bann soufrans ki arive dan lemonn me plito Satan ki responsab e Bondye pou rezourd sa bann problenm. (Revelasyon 21:3, 4) Mon ti trouve ki Labib i fer sans ler i ganny eksplike dan en fason kler. Menm si sa Temwen Zeova ki ti pe etidye avek mwan ti annan zis 12 an, mon ti realize ki laverite i laverite e i pa fer okenn diferans lekel ki dir li.

Kantmenm sa, mon ti anvi vwar si Temwen Zeova ti viv dapre sa ki zot prese. Par egzanp, sa pti fiy ti fer resorti ki bann vre Kretyen i demontre pasyans ek labonte. (Galat 5:22, 23) Alor, mon ti deside pour teste li pour vwar si i demontre sa bann kalite. En zour, mon ti fer ekspre pour ariv an retar mon letid. Mon ti demann mon lekor: ‘Eski i pou esper mwan? Si wi, eski i pou ankoler akoz mon an retar?’ Kan mon ti pe antre kot mwan pour park mon loto, mon ti vwar li pe esper mwan lo peron. I ti tay kot mon loto e dir: “Mon ti pre pour al kot mwan e demann mon manman pour telefonn lopital ek lapolis pour gete si ou oke akoz zanmen ou’n deza an retar pour ou letid. Mon ti enkyet pour ou!”

En lot fwa, mon ti demann li en kestyon ki mon ti panse ti pou tro difisil pour en zanfan 12 an reponn. Mon ti anvi vwar si i ti pou zis envant en larepons. Kan mon ti demann li sa kestyon, i ti get mwan dan en fason vreman serye e i ti dir: “Sa i en kestyon byen difisil. Mon pou ekri li e demann mon paran.” Vre, ler i ti retournen pour nou letid, i ti anmenn en Latour Veyer ki ti annan larepons mon kestyon ladan. Se sa ki ti atir mwan anver Temwen Zeova parski dan zot bann piblikasyon ti annan larepons baze lo Labib pour tou mon bann kestyon. Mon ti kontinyen etidye avek sa pti fiy e en-n-an pli tar mon ti batize konman en Temwen Zeova. *

KI BYENFE MON’N GANNYEN: Ler mon ti’n finalman ganny bann larepons satisfezan pour mon bann kestyon, mon ti anvi partaz zot avek tou dimoun. (Matye 12:35) O konmansman, mon fanmir ti opoz mon nouvo krwayans. Me avek letan, zot latitid ti sanze. Ver lafen son lavi, mon manman ti konmans etidye Labib. Menm si i’n mor avan ki i ti ganny sans batize, mon asire ki i ti’n deside pour servi Zeova.

An 1978, mon ti marye avek en Temwen Zeova ki ti apel Elias Kazan. An 1981, mwan ek Elias ti ganny envite pour form parti lafanmir Betel, * Leta-z-ini. Malerezman, apre ki nou ti’n servi dan Betel pour zis kat-r-an, Elias ti mor. Menm si mon ti en vev, mon ti kontinyen mon servis dan Betel e sa ti donn mwan en keksoz pour konsantre lo la e i ti soulaz mwan en kantite.

An 2006, mon ti marye avek en manm lafanmir Betel ki apel Richard Eldred. Mwan ek Richard nou pe kontinyen rezouir nou privilez pour servi dan Betel. Lefet ki mon konn laverite lo Bondye, mon vreman santi ki mon pa’n zis trouv bann larepons ki mon ti pe rode me mon’n osi trouv en vre bi dan lavi. Tousala ti konmans avek trwa kestyon ki en pti fiy ti demann mwan.

[Not anba lo paz]

^ par. 16 An tou, sa pti fiy ek son bann frer ek ser ti ed senk zot bann ansenyan pour etidye Labib e konmans ador Zeova.

^ par. 18 “Betel” i vedir “Lakaz Bondye” e i sa lekspresyon ki Temwen Zeova i servi pour dekrir zot bann biro brans partou dan lemonn. (Zenez 28:17, 19, not anba paz) Bann manm lafanmir Betel i fer diferan travay ki siport sa travay edikasyonnel Temwen Zeova.