Skip to content

Al lo konteni

Labib i sanz lavi

Labib i sanz lavi

Labib i sanz lavi

Mon ti pe fer mon prop lager kont lenzistis ek vyolans

Rakonte par Antoine Touma

NE: 1960

PEI NATAL: LIBAN

LEPASE: EKSPER DAN KUNG FU

MON LAVI DAN LEPASE: Mon ti ne dan lavil Rmaysh, ki pros avek frontyer ant Izrael ek Liban pandan letan ki ti annan lager sivil. Mon rapel byen leksplozyon bann min kot plizyer dimoun inosan ti perdi zot lipye ek lebra. Lavi ti difisil e krim ek vyolans ti partou.

Nou fanmir ti al lanmes dan legliz Maronite, enn parmi bann legliz Katolik sa rezyon. Mon papa ti travay bokou pour sonny tou le 12 nou dan nou fanmir, me mon manman ti fer sir ki nou tou nou ti al lanmes. Avek letan, mon ti konmans santi ki legliz pa ti pe siport bann ki pli feb zis parey lezot dimoun an zeneral.

Pandan mon adolesans, mon ti devlop en lentere dan kung fu. Mon ti fer bann lantrennman entans, aprann bann teknik lager e servi diferan lekipman karate. Mon ti dir dan mon menm, ‘Mon pa kapab anpes lager, me omwen mon kapab esey anpes vyolans.’ Sak fwa ki mon ti vwar de dimoun pe lager, deswit mon ti enterfer. En senp pti keksoz ti fer mwan ankoler vitman. Partou dan sid Liban dimoun ti per mwan akoz mon ti pe fer mon prop lager kont lenzistis ek vyolans.

An 1980, mon ti zwenn klib kung fu Beirut. Kantmenm bonm ti pe pete tou le zour mon ti kontinyen al mon lantrennman. Mon ti pas mon letan zis manze, dormi e viv parey Bruce Lee, en akter Sinwan Ameriken ki ti osi en sanpyon dan kung fu. Mon ti kopi son lanmod seve, fason ki i ti marse e lafason ki i kriye kan i pe fer kung fu. Mon pa ti zanmen riye.

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI: Mon lobzektif ti pour vin en profesyonnel dan kung fu Lasin. En zour swar, ler mon ti pe antrenn dir an preparasyon mon vwayaz Lasin, mon ti tann en tape lo mon laport. I ti enn mon zanmi ki ti’n vin vizit mwan avek de Temwen Zeova. Mon ti dan en lenz lantrennman nwanr e byen transpire, mon ti dir zot, “Mon pa konn nanryen lo Labib.” Mon pa ti mazinen ki apartir sa moman la, mon lavi ti pe al sanze.

Sa de Temwen ti montre mwan dan Labib akoz ki zonm tousel pa pou zanmen kapab retir konpletman lenzistis ek vyolans. Zot ti eksplike ki an realite Dyab, i lakoz sa bann problenm. (Revelasyon 12:12) Mon ti enpresyonnen avek sa lape ek konfidans ki sa bann Temwen ti annan. I ti tous mwan ler mon ti aprann ki Bondye i annan en non. (Psonm 83:18) Zot ti osi montre mwan 1 Timote 4:8 ki dir: “Legzersis fizik i bon, me i napa en gran valer, tandis ki legzersis spirityel i annan en gran valer dan tou sans, parski i posed promes lavi dan letan prezan, ek dan lavenir.” Sa verse ti fer en gran lefe lo mon lavi.

Malerezman, mon ti perdi kontak avek bann Temwen akoz mon fanmir ti dir zot pa vin ankor. Kantmenm sa, mon ti deside pour aret fer kung fu e konmans etidye Labib. Mon bann frer pa ti dakor avek mon desizyon, me mon ti’n determinen pour rod Temwen Zeova ankor e etidye Labib avek zot.

Mon ti kontinyen rod bann Temwen me mon pa ti kapab vwar zot. Pandan sa moman, lanmor sibit mon papa ek lezot maler dan fanmir ti fer mwan vreman sagren. Mon ti konmans travay kot en lakonpannyen konstriksyon. En zour enn mon koleg travay ki apel Adel ti demann mwan akoz mon figir ti tris. I ti konmans koz lo lespwar rezireksyon ki dan Labib. Pour sa nef mwan ki ti swiv, sa temwen byen zantiy ti etidye Labib avek mwan avek bokou pasyans.

Anmezir mon ti progrese dan mon letid, mon ti konmans vwar ki mon ti bezwen fer bann sanzman dan mon personnalite. I pa ti fasil. Mon ti toultan fristre e fasilman ankoler. Atraver Labib mon ti aprann ki mannyer pour kontrol mon lakoler e pa bezwen azir san reflesir. Par egzanp dan Matye 5:44 Zezi ti donn sa konsey: “Kontan zot lennmi e priy pour bann ki persekit zot” e Romen 12:19 i averti nou: “Pa vanze . . . parski senyer i dir dan lekritir: ‘Mwan ki pou fer vanzans, mwan ki pou fer peye.’” Sa bann verse ek lezot in ed mwan dousman dousman pour ganny lape lespri.

KI BYENFE MON’N GANNYEN: Menm si mon fanmir o konmansman ti kont mon desizyon pour etidye avek Temwen Zeova, ozordi zot annan respe pour bann temwen. Anfet, enn mon frer pe ador Zeova ansanm avek mwan e mon manman i defann nou lafwa avek lezot.

En lot benediksyon ki mon’n osi gannyen, se ler mon ti marye avek Anita en bon madanm ki fidel e nou dan servis a plen tan ansanm. Depi lannen 2000, nou de Anita nou pe reste Eskilstuna, Laswed, kot nou ede pour ansenny Labib avek dimoun ki koz Arabik.

Ziska ozordi mon leker i fermal ler mon vwar dimoun pe soufer akoz vyolans. Me lefet ki mon konnen akoz tousala pe arive e ki Bondye pou byento met en lafen avek sa, mon santi mwan zwaye e anpe.​—Psonm 37:29.

[Ekstre lo paz 9]

Mwan ek mon madanm nou ere dan servis. Nou kontan ansenny lezot konsernan Zeova