Skip to content

Al lo konteni

Labib i sanz lavi

Labib i sanz lavi

Labib i sanz lavi

“Bokou dimoun ti ay mwan”

RAKONTE PAR WALDO MOYA

NE: 1978

PEI NATAL: SILI

LEPASE: VREMAN VYOLAN

MON LAVI DAN LEPASE: Mon ti grandi Santiago, kapital Sili, dan en kanton kot i annan bokou geng, drog ek krim. A laz senk an, mon papa ti ganny touye. Apre sa, mon manman ti reste avek en zonm ki ti sovaz. I ti souvan bat nou tou le de. Ziska konmela mon ankor pe soufer akoz sa.

Letan ki mon ti pe grandi, pour defann mon lekor, mwan osi mon ti vin vreman vyolan. Mon ti ekout bann lanmizik heavy-metal, bwar bokou e tanzantan pran drog. Mon ti souvan enplike dan bann lager lo semen avek bann trafiker drog ki plizyer fwa ti anvi touy mwan. En zour, en lot geng ti anvoy en kriminel profesyonnel pour touy mwan, me mon ti reisi sove, selman i ti arive pik mwan en fwa. En lot fwa, en group trafiker drog ti met fizi kot mon latet e esey pann mwan.

An 1996, mon ti tonm anmoure avek en fiy ki apel Carolina e an 1998 nou ti marye. Apre ki nou premye garson ti ne, mon ti per ki akoz mon move tanperaman, mon ti pou vin parey mon boper e abiz mon fanmir. Alor, mon ti rod led kot en sant reabilitasyon dan mon rezyon. Mon ti swiv terapi ek en tretman medikal, me i pa ti ede. Mon ti pran en gran lakoler menm pour bann senp pti keksoz, personn pa ti kapab kontrol mwan. Dan mon swadizan zefor pour aret fer soufer mon fanmir, mon ti esey swiside. Erezman, mon pa ti reisi.

Mon pa ti krwar dan Bondye pour bokou lannen, me mon ti anvi krwar dan li. Alor, pour en serten letan mon ti asosye avek larelizyon bann evanzelis. Pandan sa menm moman, mon madanm ti konmans etidye Labib avek Temwen Zeova. Mon ti ay sa bann Temwen e en kantite fwa mon ti zour zot. Me zot ti touzour reponn zantiman, ki mwan menm mon pa ti ekspekte.

En zour, Carolina ti demann mwan pour lir Psonm 83:18 dan mon prop Labib. Sa verse i klerman montre ki Bondye i apel Zeova. Mon ti sirprann kan mon ti realize ki dan mon larelizyon, mon ti pe aprann konn en bondye, me pa Zeova. O konmansman lannen 2000, mwan osi mon ti konmans etidye Labib avek Temwen Zeova.

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI: Anmezir mon ti progrese, mon ti ganny rekonforte pour konnen ki Zeova i en Bondye ki annan konpasyon e i pare pour pardonnen. Par egzanp, dan Egzod 34:6, 7, Labib i dekrir Zeova konman “en Bondye ki annan mizerikord ek konpasyon, ki pa ankoler vitman, e ki annan en kantite labonte leker ek laverite, prezerv labonte leker pour plizyer milye, pardonn fot, lofans ek pese.”

Kantmenm sa, i pa ti fasil pour aplik sa ki mon ti aprann. Mon ti konvenki ki mon pa ti pou zanmen kapab kontrol mon move tanperaman. A sak fwa ki mon pa ti reisi, Carolina ti zantiman ankouraz mwan. I ti rapel mwan ki Zeova i remark mon zefor. Son sipor ti donn mwan lafors pour kontinyen esey fer plezir Zeova, menm si mon ti souvan santi konmsi mon pa ti pou zanmen reisi.

En zour, Alejandro, sa frer ki ti fer mwan letid ti demann mwan pour lir Galat 5:22, 23. Sa de verse i montre ki fri lespri se “lanmour, lazwa, lape, pasyans, [“fer dibyen lezot,” NW], labonte, [“lafwa,” NW], fidelite, ladouser, kontrol lo son prop lekor.” Alejandro ti eksplik mwan ki mon pa ti pou kapab devlop sa bann kalite lo mwan menm, me ki mon ti pou bezwen depan lo lespri sen Bondye. Sa realite ti sanz mon pwennvi konpletman.

Pli tar, mon ti asiste en gran lasanble Temwen Zeova. Sa lord, lapropte ek lanmitye ki mon ti vwar laba ti konvenk mwan ki mon ti’n trouv sa vre larelizyon. (Zan 13:34, 35) Fevriye 2001, mon ti batize.

KI BYENFE MON’N GANNYEN: Zeova in transform mwan, sorti en zonm vyolan pour vin en zonm anpe. Mon santi ki i’n tir mwan dan sa labou kot mon ti’n pri. Bokou dimoun ti ay mwan e mon pa blanm zot. Me aprezan, dan lape, mon servi Zeova ansanm avek mon madanm ek mon de garson.

Mon fanmir ek vye zanmi pa oule krwar sa kantite ki mon’n sanze. Akoz sa, en kantite zot ti a voudre etidye Labib. Mon’n osi ganny sa privilez pour ed lezot konn Zeova. I’n vreman en gran plezir pour vwar laverite dan Labib transform zot lavi osi!

[Portre lo paz 12]

[Portre lo paz 13]

[Ekstre lo paz 13]

Mon ti ganny rekonforte pour konnen ki Zeova i en Bondye ki annan konpasyon e i pare pour pardonnen

[Portre lo paz 13]

Mon kontan pour ansenny lezot sa ki mon’n aprann

[Portre lo paz 13]

Ansanm avek mon fanmir, mon servi Zeova dan lape