Skip to content

Al lo konteni

Labib i sanz lavi

Labib i sanz lavi

Labib i sanz lavi

“Mon ti konmans mazin seryezman lo bi mon lavi”

Rakonte par Allan Hancock

NE: 1941

PEI NATAL: LOSTRALI

LEPASE: FIMEN, ABIZ LALKOL

MON LAVI DAN LEPASE: Mon ti ne dan en pti lavil ki apel Warialda dan New South Wales, kot i ti annan diferan laferm mouton, bef ek diferan plantasyon. Sa lavil i prop e napa bokou krim.

Lefet ki mon ti premye parmi dis zanfan, mon ti konmans travay depi laz 13 an pour ed mon fanmir. Vi ki mon ti napa en gran ledikasyon, mon ti travay lo bann laferm. A laz 15 an, mon ti travay avek seval pour fer zot vin dosil.

Sa travay lo laferm ti benefisye mwan dan diferan fason. Mon ti vreman apresye sa travay e osi sa lanvironnman kot mon ti travay. Aswar dan sa pti ler fre ki ti anmenn bon loder bann pye dibwa ki ti toultour, mon ti asiz o bor dife e mon ti get lalin ek zetwal. Mon rapel mon ti dir dan mwan menm ki i bezwen annan en Personnaz ki’n kre tou sa bann keksoz merveye. Malerezman, mon ti osi ganny enfliyanse par bann move keksoz lo laferm. Souvan mon ti tann dimoun zoure e mon ti fasilman ganny akse avek sigaret. Finalman, mon ti konmans fimen e zoure.

Ler mon ti annan 18 an, mon ti al reste Sydney. Mon ti esey antre dan larme me mon pa ti ganny aksepte akoz mon ti napa en gran ledikasyon. Mon ti ganny en lot travay Sydney pour enn an. I ti pandan sa letan ki Temwen Zeova ti koz avek mwan pour premye fwa. Mon ti aksepte pour al enn zot renyon e deswit mon ti rekonnet ki zot ti pe ansenny laverite.

Me en pti pe letan apre, mon ti deside retourn dan lakanpanny. Finalman, mon ti reste Goondiwind, Queensland. Mon ti ganny en travay, marye, me malerezman mon ti konmans bwar.

Mwan ek mon madanm nou ti ganny de zanfan. Apre ki mon bann garson ti ne, mon ti konmans mazin seryezman lo bi mon lavi. Mon ti rapel sa ki mon ti tande dan renyon Temwen Zeova Sydney, e mon ti deside pour azir.

Mon ti trouv en vye Latour Veyer, ki ti annan ladres Biro brans Temwen Zeova Lostrali. Mon ti ekrir en let pour demann led. Konman larepons, mon ti ganny vizite par en Temwen Zeova byen amikal e zantiy. Deswit i ti konmans etidye Labib avek mwan.

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI: Anmezir ki mon ti etidye Labib, mon ti realize ki mon ti bezwen fer bann gran sanzman dan mon lavi. En verse Labib ki ti sirtou tous mwan i 2 Korentyen 7:1. Sa verse i ankouraz nou pour “pirifye nou avek tou sa ki sali lekor.”

Mon ti deside aret fimen e abiz lalkol. I pa ti fasil pour fer sa bann sanzman, vi ki i ti’n fer en bon pe letan depi ki mon ti’n devlop sa bann move labitid. Kantmenm sa, mon ti determinen pour viv en lavi ki fer plezir Bondye. Sa ki ti ed mwan plis se par aplik sa prensip dan Romen 12:2 ki dir: “Pa swiv bann koutim sa monn konmela me les Bondye transform zot par en sanzman konplet dan zot lentelizans.” Mon ti realize ki pour arive rezet mon bann move labitid, mon ti bezwen sanz mon fason panse e vwar sa bann move labitid parey Bondye i vwar zot, setadir move. Avek son led, mon ti reisi aret fimen e abiz lalkol.

Me i ti pli difisil pour aret zoure. Mon ti konn sa konsey Labib dan Efezyen 4:29 ki dir: “Pa les bann move parol sorti dan zot labous.” Kantmenm sa, mon pa ti arive aret zoure deswit. Sa ki ti ed mwan se pour medit lo sa parol dan Izai 40:26. An rapor avek zetwal dan lesyel, sa verse i dir: “Lev zot lizye anler e gete. Lekel ki’n kre sa bann keksoz? Se sa Enn ki pe fer marse sa larme, zot tou zot la. I apel zot tou par zot non. Akoz i annan en kantite lenerzi e akoz i for e pwisan, napa enn parmi zot ki manke.” Mon ti mazinen ki si Bondye ti annan sa pouvwar pour kre sa gran liniver ki mon vreman kontan regarde, sertennman i kapab donn mwan lafors pour fer bann sanzman pour fer li plezir. Atraver lapriyer ek zefor, ptitapti mon ti arive kontrol mon fason koze.

KI BYENFE MON’N GANNYEN: Vi ki mon ti travay avek seval, mon pa ti ganny bokou loportinite pour koz avek lezot dimoun e i ti annan zis en ptigin dimoun lo sa bann laferm kot mon ti travay o konmansman. Me, atraver formasyon ki mon ti gannyen dan renyon Temwen Zeova, mon ti aprann konman pour eksprim mwan. Parmi bann lezot keksoz, mon ti ganny formen pour koz avek lezot konsernan bon nouvel lo Rwayonm Bondye.​—Matye 6:9, 10; 24:14.

Diran bann lannen ki’n pase, mon’n kontan pour servi konman en ansyen dan kongregasyon. Mon konsider li en privilez pour fer tou sa ki mon kapab pour ed mon bann frer ek ser Kretyen. Me mon pli gran benediksyon se pour servi Zeova ansanm avek mon madanm ek mon bann zanfan.

Mon remersye Zeova ki i’n permet mwan ganny ansennyen par li, malgre mon ti napa en gran ledikasyon. (Izai 54:13) Mon totalman dakor avek sa parol dan Proverb 10:22 ki dir: “Benediksyon Zeova ki fer ris, e i pa azout okenn douler avek.” Mwan ek mon fanmir nou pe esper avek enpasyans pour aprann plis lo Zeova e servi li pour touzour.

[Portre lo paz 8]

[Portre lo paz 8]

[Ekstre lo paz 9]

“Mon ti realize ki pour arive rezet mon bann move labitid, mon ti bezwen sanz mon fason panse”

[Portre lo paz 9]