Skip to content

Al lo konteni

Labib i sanz lavi

Labib i sanz lavi

Labib i sanz lavi

“Mon ti vreman anvi vin en pret”

Rakonte par Roberto Pacheco

NE: 1957

PEI NATAL: MEKSIKO

LEPASE: ETIDYAN SEMINER; VYOLAN

MON LAVI DAN LEPASE: Mon ti ne dan en pti lavil ki apel Texcoco. Sa letan, laplipar semen pa ti an beton e i ti ranpli avek lapousyer. Souvan bann dimoun sorti dan bann vilaz dan zanmirant, ti vini avek zot bourik byen sarze pour vann zot kargezon. Mon fanmir ti vreman pov, i ti annan nef zanfan an tou e mwan mon ti setyenm. Mon papa ti aranz guaraches (sandalet) pour siport nou fanmir. Me kan mon ti annan set an, i ti mor. Depi sa zour, mon manman ti bezwen rente pour sonny nou.

Mon granpapa ti zwe vyolon e i ti kondikter en lorkes ki ti zwe lanmizik klasik relizye. Laplipar mon fanmir ti konn zwe en lenstriman. Mon manman ti sante dan lakoral legliz e mon tonton ti en santer lopera e en pianis. Nou ti vreman bann fidel legliz. Mon ti en lanfandker e toultan mon ti anvi vin en misyonner Katolik. Me, mon ti osi kontan get bann film karate. Pli mon ti get sa bann film, pli mon ti vin vyolan.

Ler mon ti dan lavil Puebla, mon ti al dan en seminer. Mon ti anvi vin en pret Katolik. Me, ler mon ti pros pour fini mon letid, mon ti dezapwente avek legliz Katolik. En zenn leser ti fer bann lapros seksyel avek mwan. Mon ti reziste sa tantasyon, me sa sityasyon ti donn mwan lanvi marye. An plis ki sa, mon ti remarke ki bokou pret ti pe viv en lavi ipokrit. Finalman, mon ti nepli anvi vin en pret.

Mon ti deside etidye lanmizik kot National Conservatory of Music, Mexico City. Apre ki mon ti ganny mon sertifika, mon ti marye e pa tro lontan apre sa, nou ti ganny kat zanfan. Pour sonny mon fanmir, mon ti sante dan legliz Katolik pandan Lanmes.

Depi o konmansman menm, i ti annan problenm dan nou maryaz. Nou tou le de, mwan ek mon madanm, nou ti vyolan avek kanmarad, plizoumwen akoz nou tou le de nou ti zalou. O konmansman, nou ti atak kanmarad verbalman, me apre fizikman. Finalman, apre 13 an maryaz, nou ti separe e plitar divorse.

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI: Premye fwa ki mon ti koz avek Temwen Zeova, i ti zis avan ki mon separe avek mon madanm. De Temwen ti tap mon laport e ofer pour koz lo Labib avek mwan. Mon ti krwar mon konn bokou lo larelizyon, alor mon ti deside prouve ki zot mal. Mon ti demann zot bann kestyon difisil ki mon ti krwar napa larepons. Mon ti vreman etonnen pour vwar ki zot ti touzour donn mwan bann bon larepons sorti dan Labib. Finalman, mon ti konmans realize ki mon pa ti konn bokou. Me, mon madanm ti vreman brit anver sa bann Temwen e vi ki mon ti vreman okipe, nou ti aret zwenn.

Senk an pli tar, mon ti pe viv avek en lot madanm ki ti apel Elvira kan mon ti rezwenn Temwen Zeova. Elvira pa ti opoz zot, alor i ti pli fasil pour mwan etidye Labib regilyerman. Kantmenm sa, i ti pran plizyer lannen pour mwan kapab sanz mon fason viv.

Mon ti realize ki si mon ti anvi ador Zeova avek tou mon leker, mon ti pou bezwen fer bann gran sanzman. Premyerman, mon ti pou bezwen aret sante dan Legliz, e rod en lot fason pour ganny larzan. (Revelasyon 18:4) Mon ti osi bezwen marye avek Elvira.

Me, sa ki ti pli difisil pour mwan se pour kontrol mon tanperaman. I annan de verse Labib ki ti ed mwan, enn se Psonm 11:5 ki montre ki Zeova pa kontan vyolans e lot se 1 Pyer 3:7 ki montre ki si mon anvi Zeova i ekout mon lapriyer, mon devret onor mon madanm. Anmezir mon ti medit lo sa bann verse e priye pour ganny led Zeova, ptitapti mon ti kapab met mon lakoler anba kontrol.

KI BYENFE MON’N GANNYEN: Konmela mon annan en lavi fanmir ere. Mon pe fer bokou zefor pour amelyor mon relasyon avek mon kat garson ki mon annan avek mon premye madanm, e mon fer tou pour ed mon fanmir aktyel pour reste for dan laverite.

Kan mon ti ankor pti mon ti vreman anvi vin en pret e ed dimoun. Aprezan, mon santi ki mon lavi i annan en vre sans. Mon ansenny lanmizik pour siport mon fanmir. Mon vreman rekonesan anver Zeova akoz i’n annan pasyans avek mwan e donn mwan sa loportinite pour sanze e vin en pli meyer dimoun!

[Portre lo paz 8]

[Portre lo paz 8]

[Portre lo paz 8]

Konman en lanfandker, mon ti anvi vin en misyonner Katolik, me mon ti kontan get film karate e mon ti vin vyolan

[Ekstre lo paz 9]

Labib in montre mwan ki si mon anvi Zeova i ekout mon lapriyer, mon devret onor mon madanm

[Portre lo paz 9]