Skip to content

Al lo konteni

Labib i sanz lavi

Labib i sanz lavi

Labib i sanz lavi

“Mon ti en dimoun brit”

Rakonte par Esa Leinonen

NE: 1960

PEI NATAL: FINLENN

LEPASE: SANTER HEAVY-METAL

MON LAVI DAN LEPASE: Mon ti grandi dan en vwazinaz kot dimoun mizer ti reste dan lavil Turku. Mon papa ti en sanpyon laboks e mon pti frer ek mwan ti osi byen kontan sa sport. Souvan kot lekol, manrmay ti oule lager avek mwan, mon pa ti ezite pour donn koudpwen. Ler mon ti en adolesan, mon ti zwenn avek en geng byen renonmen ki ti fer mwan lager pli souvan ankor. Mon ti osi konmans zwe lanmizik heavy-metal e konmans reve pour vin en santer byen popiler.

Mon ti aste detrwa tanbour, form en benn e en pe letan apre mon ti vin santer sa benn. Mon ti kontan fer nenport kwa dan mon bann konser. Avek letan, nou ti vin popiler akoz nou benn ti agresif e perdi kontrol lo lasenn. Nou ti konmans perform devan bann gran lodyans e nou ti rikord detrwa sanson. Bokou dan medya ti koz an byen lo nou dernyen sanson. Tar dan bann lannen 1980, nou ti al Leta-z-ini pour fer promosyon pour nou benn. Nou ti fer detrwa konser New York ek Los Angeles e rod detrwa kontra avek bann profesyonnel dan lendistri lanmizik avan retourn Finlenn.

Menm si mon ti kontan mon benn, mon ti napa en bi dan mon lavi. Mon pa ti kontan sa leta lespri konpetitif e agresif ki ti egziste dan lendistri lanmizik e mon lavi dezord ti fer mwan fristre. Mon ti santi ki mon ti en move dimoun e mon ti per pangar mon ganny brile dan lanfer. Mon ti esey rod larepons serten kestyon dan diferan liv relizye e mon ti osi priye pour demann Bondye led, menm si mon ti santi ki mon pa ti pou zanmen kapab fer li plezir.

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI: Pour siport mon lekor, mon ti travay kot lapos. En zour, mon ti dekouver ki enn mon koleg travay ti en Temwen Zeova. Mon ti bonbard li avek kestyon. Son bann larepons lozik ti enteres mwan, alor mon ti dakor pour etidye Labib avek li. Apre ki mon ti’n konmans etidye pour detrwa semenn, mon benn ti ganny ofer en zoli kontra avek posibilite pour lans en albonm Leta-z-ini. Mon ti santi ki sa ti en loportinite ki ou ganny zis en fwa dan ou lavi.

Mon ti dir sa Temwen ki ti pe etidye avek mwan ki mon ti vreman anvi fer zis ankor en albonm e apre sa, mon ti pou seryezman aplik bann prensip Labib dan mon lavi. I pa ti dir mwan sa ki li i ti panse, i ti zis demann mwan pour lir parol Zezi dan Matye 6:24. Sa verse i dir: “Personn pa kapab servi de met.” Mon ti soke ler mon ti konpran parol Zezi. Me apre detrwa zour, i ti tour mon ansenyan Labib pour ganny sok. Mon ti dir li ki akoz mon ti anvi swiv Zezi, mon ti’n kite dan benn.

Labib ti parey en laglas ki ti montre mwan mon bann defo. (Zak 1:22-25) Mon ti remarke ki mon konportman ti brit: Mon ti fyer, ranpli avek en lanbisyon enfini. Mon ti zoure e lager, fimen e bwar en kantite. Ler mon ti realize ki kantite diferan mon fason viv ti diferan avek bann prensip Labib, mon ti santi konmsi mon ti’n tap dan en miray. Menm si i pa ti fasil, mon ti pare pour fer bann sanzman neseser.​—Efezyen 4:22-24.

Sirtou o konmansman, mon ti santi mwan telman koupab pour bann fot ki mon ti’n fer dan lepase. Me sa Temwen ki mon ti pe etidye avek ti ed mwan en kantite. I ti montre mwan sa ki Labib i dir dan Izai 1:18: “Menm si zot pese i byen rouz, zot pou vin blan parey lanez.” Sa ek lezot verse Labib ti konvenk mwan ki nou Papa ki dan lesyel i annan mizerikord e i anvi geri boubou bann ki repantir.

Ler mon ti aprann konn e apresye Zeova konman en Personnaz reel, mon ti anvi dedye mon lavi avek li. (Psonm 40:8) Mon ti ganny batize an 1992 dan en lasanble enternasyonal Temwen Zeova ki ti ganny fer St. Petersburg, Larisi.

KI BYENFE MON’N GANNYEN: Mon’n fer en kantite bon zanmi parmi bann adorater Zeova. Detanzaot, nou zwenn ansanm pour zwe bann bon lanmizik e profit byen sa kado ki sorti kot Bondye. (Zak 1:17) En benediksyon spesyal ki mon’n gannyen, i mon maryaz avek mon madanm, Kristina ki mon byen kontan. Avek li, mon’n partaz en kantite keksoz, mon lazwa ek defi dan lavi, ensi ki mon bann santiman pli profon.

Si mon pa ti’n vin en Temwen Zeova, petet mon pa ti pou vivan ozordi. Dan lepase, mon ti pe ganny bann problenm zanmen fini. Me konmela, mon annan en bi dan mon lavi e mon santi ki tou keksoz i dan son plas apropriye.

[Portre lo paz 8]

[Portre lo paz 8]

[Sorti kot]

© Kaj Ewart

[Ekstre lo paz 9]

“Nou Papa ki dan lesyel i annan mizerikord e i anvi geri boubou bann ki repantir”

[Portre lo paz 9]