Skip to content

Al lo konteni

Labib i sanz lavi

Labib i sanz lavi

Labib i sanz lavi

“Mon’n finalman trouv vre laliberte”

RAKONTE PAR BRIAN HEWITT

NE: 1981

PEI NATAL: LETA-Z-INI

LEPASE: ZANFAN PERDI

MON LAVI DAN LEPASE: Mon’n ne Moundsville, en lavil trankil o bor larivyer Ohio dan nor West Virginia, U.S.A. Mon dezyenm dan en fanmir kat zanfan ki trwa parmi i garson, alor lavi pa ti zanmen trankil dan lakour. Mon paran ti travay dir, zot ti onnet e kontan lezot. Nou ti napa bokou larzan, me nou’n toultan annan tou sa ki nou ti bezwen. Konman Temwen Zeova, mon paran ti fer tou sa ki zot ti kapab pour ansenny nou bann prensip Labib kan nou ti ankor zanfan.

Par kont, kan mon ti antre dan staz adolesan, mon leker ti’n deza konmans elwannyen avek sa ki mon ti’n ganny ansennyen. Mon ti konmans doute si i ti pou fer sans oubyen satisfezan pour viv annakor avek bann prensip Labib. Mon ti konmans krwar ki pour en dimoun vreman ere dan lavi i devret annan laliberte pour fer nenport kwa ki i anvi. Avek letan mon ti konmans aret asiste bann renyon Kretyen. Mon ser ek enn mon frer ti fer menm zafer. Nou paran ti fer tou sa ki zot ti kapab pour ed nou, me nou pa ti aksepte zot led.

San realize, sa laliberte ki mon ti pe rode ti pe fer mwan vin en adikt. En zour kan mon ti pe marse sorti lekol pour al dan lakour, en zanmi ti ofer mwan en sigaret. Mon ti aksepte. Depi sa zour mon ti konmans dir wi avek bokou lezot move pratik. Avek letan mon ti konmans abiz drog ek lalkol, e viv en lavi dezord. Pandan plizyer lannen apre, mon ti konmans servi bann drog pli danzere e konmans vin zot lesklav. Pli pir ankor, mon ti konmans vann drog pour siport mon adiksyon.

Pli mon ti esey inyor mon konsyans, pli i ti fer mwan realize ki sa lavi ki mon ti pe anmennen ti mal. Mon ti panse ki sa domaz ki mon ti’n fer pa ti pou zanmen kapab ganny repare, e ki mon pa ti pou zanmen kapab sanze. Menm si mon ti toultan parmi dimoun dan bann parti ek konser, souvan mon ti santi mwan tousel e dan depresyon. Parler mon ti mazinen ki mannyer mon’n ariv sa degre kan mon paran ti sitan bon avek mwan.

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI: Menm si mon ti’n perdi tou lespwar, lezot pa ti zanmen perdi lespwar dan mwan. Lannen 2000, mon paran ti envit mwan pour asiste en lasanble distrik Temwen Zeova. Mon ti ale menm si mon pa ti tro anvi. Ler mon ti ariv laba, mon ti sirprann ki mon frer ek ser ti la zot osi.

Pandan sa lasanble mon ti realize ki sa lasal ti menm lasal ki mon ti vin get en konser rokennrol enn an pase. I ti tous mwan en kantite pour vwar ladiferans ant sa konser ek sa lasanble. Pandan sa konser, sa landrwa ti ranpli avek lafimen sigaret ek salte. Laplipar sa bann dimoun ti brit, e parol sa bann sanson ti dekourazan. Me dan sa lasanble, mon ti antoure avek bann dimoun ki ti vreman zantiy e zwaye. Zot ti akey mwan avek bokou lanmour menm si zot pa ti’n vwar mwan pour en bon pe letan. Sa landrwa ti prop, e mesaz ki zot ti pe fer pase ti donn mwan lespwar. Kan mon ti vwar sa bann lefe pozitif ki laverite dan Labib i annan lo dimoun, mon ti demande akoz mon’n rezet tousala!​—Izai 48:17, 18.

Deswit apre lasanble, mon ti deside pour rekonmans asosye avek kongregasyon Kretyen. Mon frer ek mon ser tou ti ganny touse par sa ki zot ti’n vwar dan sa lasanble e deside pour rekonmans asosye. Nou tou le trwa nou ti aksepte en letid Labib.

En verse Labib ki ti tous mwan en kantite ti Zak 4:8 ki dir: “Apros avek Bondye, e i ava apros avek zot.” Mon ti realize ki si mon ti anvi apros avek Bondye, mon ti pou bezwen sanz mon lavi. Parmi bann sanzman ki mon ti bezwen fer, mon ti bezwen aret fimen, e abiz drog ek lalkol.​—2 Korentyen 7:1.

Mon ti aret frekant sa bann zanmi ki mon ti annan e ranplas zot avek bann adorater Zeova. Sa ansyen dan kongregasyon ki ti etidye Labib avek mwan ti ed mwan en kantite. Toultan i ti telefonn mwan e pas kot mwan pour vwar ki mannyer mon ti ete. Ziska ozordi, i enn mon bann zanmi pli pros.

An 2001, mwan, mon frer ek ser ti dedye nou lavi pour servi Bondye e batize. Ou kapab zis imazin sa lazwa ki mon paran ek mon pti frer ki’n toultan swiv sa bon semen ti santi kan nou fanmir ti reini pour ador Zeova ansanm.

KI BYENFE MON’N GANNYEN: Mon ti krwar bann prensip Labib ti tro strik, me aprezan mon vwar zot konman en gran proteksyon. Labib in donn mwan kouraz pour aret servi e vann drog, e pour vin en meyer sitwayen.

Mon annan sa privilez pour form parti sa gran fanmir enternasyonal ki ador Zeova. Sa bann dimoun zot vreman kontan kanmarad, e zot pe servi Bondye dan linite. (Zan 13:34, 35) Atraver sa lasosyasyon mon ti ganny en zoli benediksyon. Mon ti zwenn Adrianne, e nou ti marye. Mon vreman kontan e seri li. Nou ganny bokou lazwa pour servi nou Kreater ansanm.

Olye viv mon lavi zis pour mwan menm, aprezan mon en serviter a plen tan ki ansenny dimoun ki mannyer zot osi zot kapab tir byenfe atraver Parol Bondye. Sa travay in donn mwan sa pli gran lazwa ki mon kapab gannyen. Mon kapab dir avek bokou konviksyon ki Labib in vreman sanz mon lavi. Mon’n finalman trouv vre laliberte. ▪

[Portre lo paz 10]

[Portre lo paz 10]

[Bwat lo paz 11]

“Labib in donn mwan kouraz pour aret servi e vann drog, e pour vin en meyer sitwayen”

[Portre lo paz 11]