Skip to content

Al lo konteni

“Fer nou ganny plis lafwa”

“Fer nou ganny plis lafwa”

“Ed mwan pour ganny plis lafwa.”MARK 9:24.

KANTIK: 81, 135

1. Ki kantite lafwa i enportan? (Vwar portre anler.)

ESKI ou’n deza demann ou lekor sa kestyon: ‘Eski mon sa kalite dimoun ki Zeova pou anvi sove pandan gran ladetres e anmenn dan nouvo lemonn?’ I vre ki i annan bokou keksoz ki enplike pour sirviv, me zapot Pol i fer resorti en keksoz vreman enportan ki nou bezwen annan. I ti dir: “San lafwa personn pa kapab fer plezir Bondye.” (Ebr. 11:6) Sa i paret en keksoz senp, me “pa tou dimoun ki annan lafwa.” (2 Tesa. 3:2) Sa bann verse i ed nou konpran ki kantite i enportan pour devlop en lafwa for.

2, 3. (a) Ki nou aprann avek Pyer konsernan lenportans lafwa? (b) Ki bann kestyon nou pou reponn?

2 Zapot Pyer ti montre lenportans lafwa ler i ti dir ki “i devre ganny teste” e ganny “servi pour rann glwar, louanz ek loner Zezi-Kri ler i pou ganny revele.” (Lir 1 Pyer 1:7.) Vi ki gran ladetres pe vin vitman, pa nou anvi fer sir ki nou annan sa kalite lafwa ki pou fer nou vin parmi bann ki nou Lerwa glorye pou glorifye pour zot lafwa kan i ganny revele? Sirman, nou anvi “parmi bann ki annan lafwa e ganny sove.” (Ebr. 10:39) Avek sa lobzektif antet, nou kapab sipliye parey sa zonm ki ti dir: “Ed mwan pour ganny plis lafwa.” (Mark 9:24) Oubyen nou kapab ganny pouse pour dir sa ki bann zapot Zezi ti dir: “Fer nou ganny plis lafwa.”Lik 17:5.

 3 Lefet ki nou bezwen plis lafwa sa i fer nou demann serten kestyon. Ki mannyer nou kapab batir nou lafwa? Ki mannyer nou kapab montre ki nou annan lafwa? Kwa ki asir nou ki nou demann pour ganny plis lafwa pou ganny reponn?

BATIR EN LAFWA KI FER PLEZIR BONDYE

4. Legzanp lekel ki kapab pous nou pour fortifye nou lafwa?

4 Vi ki “tou sa ki’n ganny ekri dan lepase in ganny ekrir pour nou lansennyman,” nou kapab aprann bokou avek legzanp bann dimoun ki ti annan lafwa dan Labib. (Rom. 15:4) Ler nou lir konsernan bann dimoun tel parey Abraam, Sara, Izaak, Zakob, Moiz, Raab, Gideonn, Barak ek lezot, sa bann resi i kapab pous nou pour egzamin nou prop lafwa. (Ebr. 11:32-35) An plis, ler nou lir bann resi konsernan lafwa nou bann frer ek ser dan nou letan, sa i kapab pous nou pour travay dir pour fortifye nou lafwa. *

5. Ki mannyer Eliya ti montre ki i annan en lafwa for dan Zeova e ki son legzanp i pous nou pour fer?

5 En legzanp dan Labib i profet Eliya. Zis mazin sa bann senn swivan, ki montre ki Eliya ti annan konfyans total dan Zeova. Kan Eliya ti dir Lerwa Aab ki Zeova ti pe plàn pour anmenn en lasesres, avek konfyans i ti dir: “Osi vre ki Zeova . . . i vivan, . . .  pou napa laroze oubyen lapli amwen ki mon dir!” (1 Rwa. 17:1) Eliya ti krwar ki Zeova ti pou donn li ek lezot sa ki zot bezwen pandan sa lasesres. (1 Rwa. 17:4, 5, 13, 14) I ti montre ki i ti annan konfyans ki Zeova ti kapab resisit en zanfan ki ti’n mor. (1 Rwa. 17:21) I ti asire ki Zeova ti pou fer dife sorti dan lesyel bril son sakrifis lo Montanny Karmel. (1 Rwa. 18:24, 37) Kan letan ti’n arive pour Zeova aret sa lasesres, menm avan ki lapli ti’n tonbe, Eliya ti dir Aab: “Monte, manze e bwar, akoz i annan tapaz en gro lapli.” (1 Rwa. 18:41) Pa sa resi i fer nou egzamin nou lekor pour vwar si nou lafwa i for parey pour Eliya?

KI NOU KAPAB FER POUR BATIR NOU LAFWA?

6. Ki nou bezwen avek Zeova pour batir nou lafwa?

6 Nou pa kapab devlop lafwa lo nou menm. Lafwa i en laspe fri lespri sen Bondye. (Gal. 5:22, NW) Alor, i ti pou saz pour swiv konsey Zezi e priye pour ganny plis lespri sen akoz Zezi i asir nou ki son Papa “pou donn son Lespri Sen tou bann ki demann li.”Lik 11:13.

7. Donn en legzanp pour montre ki mannyer nou kapab gard nou lafwa for.

7 Ler nou’n fini devlop nou lafwa, nou bezwen kontinyen nouri li. Nou lafwa i kapab ganny konpare avek en dife. Ler dife i fek alimen, i kapab zis flanbe en sel kou. Me si nanryen pa ganny fer avek sa dife, i pou vin en labrez e pli tar i pou vin lasann si ou kit li koumsanmenm. Me si ou regilyerman met dibwa dan sa dife, i kapab kontinyen alimen e pa zanmen tennyen. Pareyman, nou lafwa i kapab reste vivan si nou regilyerman nouri nou lo Parol Bondye. Ler nou etidye Labib, nou kapab devlop en gran lanmour pour li ek pour Zeova e sa pou batir nou lafwa.

8. Kwa ki pou ed nou batir e gard nou lafwa?

 8 Kwa ankor ki ou kapab fer pour batir e gard en lafwa for? Pa bezwen kontant ou zis avek sa ki ou’n aprann avan ou batize. (Ebr. 6:1, 2) Get bann profesi dan Labib ki’n ganny akonplir akoz zot kapab donn ou bann bon rezon pour annan lafwa. Ou osi kapab servi Parol Bondye pour vwar si ou lafwa i annakor avek sa ki ganny ekspekte avek bann ki annan en lafwa for.Lir Zak 1:25; 2:24, 26.

9, 10. Ki mannyer sa bann keksoz i ede batir lafwa: (a) bon frekantasyon? (b) renyon? (c) predikasyon?

9 Zapot Pol ti dir bann Kretyen ki zot kapab “ansanm benefisye lankourazman . . . par zot lafwa.” (Rom. 1:12) Anmezir ki nou asosye avek lezot frer ek ser, nou kapab batir lafwa kanmarad, espesyalman ler nou avek bann ki’n deza fini demontre ki “zot lafwa i reste ferm dan bann leprev.” (Zak 1:3) Move frekantasyon i detri lafwa, tandis ki bon frekantasyon i batir lafwa. (1 Kor. 15:33) Sa i en rezon akoz nou ganny ankouraze pour “pa abandonn [nou] lasanble,” me pour kontinyen “ankouraz kanmarad.” (Lir Ebre 10:24, 25.) En lot rezon i akoz sa ki nou aprann dan bann renyon i batir nou lafwa. Sa i an armoni avek sa ki Pol ti dir: “Lafwa i vin par mesaz ki nou tande.” (Rom. 10:17) Eski nou pe regilyerman asiste bann renyon Kretyen?

10 Ler nou al predikasyon nou pa zis batir lafwa lezot, me nou osi batir nou prop lafwa. Parey bann Kretyen dan premye syek, nou aprann pour met tou nou lafwa dan Zeova e koz avek lardyes dan nenport ki sityasyon.Akt 4:17-20; 13:46.

11. Akoz Kaleb ek Zozye ti annan en lafwa for e ki mannyer nou kapab vin parey zot?

11 Anmezir ki nou vwar ki mannyer Zeova i ed nou ek lafason ki i reponn nou bann lapriyer, sa i fortifye nou lafwa. Sanmenm sa ki ti arive avek Kaleb ek Zozye. Zot ti montre lafwa dan Zeova ler zot ti espyonn Later Promiz. Annefe, avek letan zot lafwa ti vin pli for sak fwa zot ti vwar lafason ki Zeova ti ed zot. I pa drol alor ki avek konviksyon Zozye ti dir avek bann Izraelit: “Napa en parol parmi tou bann bon promes ki Zeova ou Bondye in dir zot ki pa’n reisi.” Pli tar i ti azoute: “Alor annan lakrent pour Zeova e servi li avek lentegrite ek fidelite . . . Me mwan ek mon fanmir, nou pou servi Zeova.” (Zoz. 23:14; 24:14, 15) Anmezir ki nou goute e vwar ki Zeova i bon, nou osi nou kapab annan menm konviksyon.Ps. 34:8.

DEMONTRE NOU LAFWA

12. Ki mannyer nou demontre ki nou annan vre lafwa?

12 Ki mannyer nou demontre ki nou lafwa i vivan? Disip Zak ti reponn sa kestyon ler i ti dir: “Mon a montre ou mon lafwa par mon laksyon.” (Zak 2:18) Nou aksyon pou montre si nou annan vre lafwa. Annou vwar detrwa legzanp.

Bann ki donn tou dan predikasyon i montre ki zot annan en lafwa for (Vwar paragraf 13)

13. Ki mannyer predikasyon i montre ki nou annan lafwa?

13 En bon fason pour demontre ki nou annan lafwa se ler nou al prese. Akoz? Parski pour fer sa travay nou bezwen annan lafwa ki Zeova dan son letan apropriye, i pou met en lafen avek sa lemonn e ki “i pa pou an retar!” (Aba. 2:3) En fason pour mezir  nou lafwa se par demann nou lekor: ‘Ki kantite mon pare pour donnen dan predikasyon? Eski mon pe fer tou sa ki mon kapab, petet menm rod fason pour fer plis?’(2 Kor. 13:5) Annou ‘anons avek nou labous pou ganny sove,’ sa i en fason enportan pour montre ki nou annan lafwa dan nou leker.Lir Romen 10:10.

14, 15. (a) Ki mannyer nou kapab demontre lafwa dan nou lavi tou le zour? (b) Donn en leksperyans ki montre en lafwa for.

14 Nou osi kapab demontre lafwa ler nou lalit avek bann problenm ki nou gannyen dan lavi tou le zour. Menm si nou pe fer fas avek maladi, dekourazman, depresyon, lapovrete oubyen lezot problenm, nou annan konfyans ki Zeova ek son Garson pou “ed nou dan moman neseser.” (Ebr. 4:16) Nou montre lafwa dan Zeova ler nou demann li pour ed nou. Zezi ti dir ki nou kapab priye pour ganny bann keksoz materyel, enkli “sak zour nou dipen neseser.” (Lik 11:3) Bann resi Labib i asir nou ki Zeova i kapab donn nou sa ki nou bezwen. Pandan en gro lasesres Izrael, Zeova ti donn Eliya manze ek delo. Parey Zeova ti’n dir, “bann korbo ti pe anmenn dipen ek lavyann pour li dan bomaten, dipen ek lavyann aswar e i ti bwar delo larivyer.” (1 Rwa. 17:3-6) Nou annan lafwa ki Zeova i kapab aranz keksoz pour ki nou osi nou kapab ganny sa ki nou bezwen.

Nou demontre lafwa ler nou lalit avek bann problenm ki nou gannyen dan lavi tou le zour (Vwar paragraf 14)

15 Nou annan konfyans ki ler nou aplik bann prensip Labib, sa i kapab ed nou ganny en pti morso manze. Rebecca, en ser sorti Lazi, ki’n marye in eksperyans sa dan son fanmir. Zot in aplik Matye 6:33 ek Proverb 10:4 dan zot lavi par met lentere Rwayonm premye e travay dir. Rebecca i dir ki ti ariv en letan kot son msye ti santi ki sa kalite travay ek presyon ki i ti pe rankontre ti kapab en danze pour son spirityalite, alor i ti deside demisyonnen. Me zot ti annan kat zanfan pour pran swen avek. Rebecca i dir nou ki ti arive: “Nou ti  konmans fer bann deser pour vann. Diran bann lannen ki nou ti fer sa travay, nou ti santi ki Zeova pa ti zanmen abandonn nou. Nou pa ti mank ni en repa.” Eski ou osi ou’n kapab demontre ki ou krwar ki Labib i donn sa pli bon gidans pour dimoun ozordi?

16. Ki pou arive si nou met nou konfyans dan Bondye?

16 Nou pa devret zanmen doute ki si nou swiv gidans Bondye, sa i pour nou prop dibyen. Pol ti dir sa ki Abakouk ti’n ekri anba lenspirasyon: “Sa ki zis pou viv par lafwa.” (Gal. 3:11; Aba. 2:4) Alor, i enportan ki nou met lafwa dan sa Enn ki vreman kapab ed nou. Pol i rapel nou ki Bondye i sa “enn ki par son pisans ki travay dan nou, ki posed pouvwar [ki kapab] fer bokou plis ki nou demande ou ki menm mazinen.” (Efe. 3:20) Bann serviter Zeova i fer tou sa ki zot kapab pour fer lavolonte Bondye, me vi ki zot konn zot limit, zot annan konfyans dan Zeova pour beni zot zefor. Pa nou kontan ki nou Bondye i avek nou?

DEMANN POUR GANNY LAFWA I GANNY REPONN

17. (a) Ki mannyer demann bann zapot pour ganny lafwa ti ganny reponn? (b) Akoz nou kapab ekspekte ki nou demann pour ganny plis lafwa pou ganny reponn?

17 Apre sa ki nou’n diskite, nou kapab santi parey bann zapot kan zot ti dir avek Senyer: “Fer nou ganny plis lafwa!” (Lik 17:5) Zot demann ti ganny reponn dan en fason spesyal zour Lapannkot lannen 33 N.L. ler zot ti ganny lespri sen e zot ti pli byen konpran plan Bondye. Sa ti fortifye zot lafwa. An rezilta, zot ti konmans sa pli gran kanpanny predikasyon dan sa letan. (Kol. 1:23) Me nou, eski nou kapab ekspekte ki nou demann pour ganny plis lafwa i ganny reponn? Labib i dir nou ki sa i posib si “nou demann keksoz dapre . . . lavolonte” Bondye.1 Zan 5:14

18. Ki mannyer Zeova i beni bann ki devlop lafwa?

18 I kler, ki Zeova i kontan bann ki met tou zot konfyans dan li. Zeova pou reponn nou demann pour ganny plis lafwa e nou lafwa pou agrandi e fer nou “diny pour son Rwayonm.”2 Tesa. 1:3, 5.

^ par. 4 Par egzanp, vwar biografi Lillian Gobitas Klose (Awake! le 22 Zilyet 1993), Feliks Borys (Awake! le 22 Fevriye 1994) ek Josephine Elias (Awake! Septanm 2009).