Skip to content

Al lo konteni

Zot delivrans pe aprose!

Zot delivrans pe aprose!

“Dres zot e lev zot latet anler, akoz zot delivrans i ava pe aprose.”LIK 21:28.

KANTIK: 133, 43

1. Ki ti arive lannen 66 N.L.? (Vwar portre anler.)

ZIS mazinen ou en Kretyen ki pe reste Zerizalenm lannen 66 N.L. En ta keksoz pe arive otour ou. Premyerman, en zofisye Romen ki apel Florus in vol 17 talan dan bwat larzan kot tanp. Deswit, bann Zwif in revolte e konmans touy larme Romen Zerizalenm e reklanm zot lendepandans avek Ronm. Me Ronm in reazir vitman. Dan lespas trwa mwan, 30,000 solda anba kontrol gouverner Sestis Galis sorti Siri, in vin Zerizalenm. Deswit bann solda in antre Zerizalenm e bann Zwif rebel in tay ver tanp pour rod en landrwa pli an sekirite. Apre sa, larme Romen in konmans kas miray proteksyon an deor tanp. Tou dimoun pe konmans panik. Ki mannyer ou santi anmezir ki ou vwar tousala pe arive?

2. Ki bann Kretyen ti bezwen fer lannen 66 N.L. e ki mannyer sa ti posib?

San dout ou mazin parol Zezi dan Levanzil Lik: “Kan zot a war Zerizalenm antoure par bann larme, zot a konnen ki  son destriksyon i pros.” (Lik 21:20) Me ou kapab demande, ‘Ki mannyer mon kapab obei bann lenstriksyon ki ti’n ganny donnen avek sa lavertisman?’ Zezi ti’n osi dir: “Alor, ki bann ki dan Zide i sov dan montanny, e ki bann ki dan lavil i sorti, e pa les bann ki dan lakanpanny antre dan lavil.” (Lik 21:21) Ki mannyer i posib pour ou kit Zerizalenm avek sa kantite solda otour li? Be en keksoz enkrwayab i arive. Eski ou kapab krwar ki larme Romen i kit Zerizalenm? Zis parey i ti’n ganny predir, zot latak i “diminyen” oubyen arete. (Mat. 24:22) Lala, aprezan ou annan sa loportinite pour obei lenstriksyon Zezi. Deswit ou tay kot bann montanny ki lot kote Larivyer Zourden, ansanm avek tou lezot Kretyen fidel dan lavil e dan zalantour. * Pli tar, lannen 70 N.L., en lot larme Romen i retourn Zerizalenm e detri sa lavil. Me gras a ou lobeisans anver lenstriksyon Zezi ou’n ganny sove.

3. Ki sityasyon parey bann Kretyen pou fer fas avek byento e ki nou pou egzaminen dan sa lartik?

3 Byento, nou tou nou pou fer fas avek en sityasyon parey. Zezi pa ti zis averti bann Kretyen konsernan destriksyon Zerizalenm, me i ti osi servi sa bann levennman ki ti arive dan premye syek pour eksplik sa ki pou arive ler “gran ladetres” i deklare en sel kou. (Mat. 24:3, 21, NW, 29) Zis parey i ti annan bann Kretyen fidel ki ti sirviv destriksyon Zerizalenm, i pou annan en “gran lafoul” ki pou sirviv sa katastrof ki pou arive dan lemonn antye. (Lir Revelasyon 7:9, 13, 14.) Ki Labib i dir nou konsernan sa bann levennman ki pros pou arive? Nou devret vreman anvi konn larepons, parski nou lavi i depan lo la. Aprezan, annou vwar an detay ki lefe sa bann levennman ki pou arive a lavenir pou annan lo nou personnelman.

GRAN LADETRES I KONMANSE

4. Ki mannyer gran ladetres pou konmanse?

4 Ki mannyer gran ladetres pou konmanse? Liv Revelasyon i donn larepons par dekrir destriksyon “Gran Babilonn.” (Rev. 17:5-7) Bann sef relizye in fer prostitisyon avek bann sef dan sa move lemonn. Dan plas siport Zezi ek son Rwayonm fidelman, zot in siport bann gouvernman imen e inyor bann prensip Labib zis pour ganny plis lotorite dan politik. Zot ladorasyon pa pir parey pour bann Kretyen swazir. Pa i apropriye alor ki fo larelizyon i ganny konpare avek en prostitye! (2 Kor. 11:2; Zak 1:27; Rev. 14:4) Me lekel ki pou detrir Gran Babilonn? Zeova pou met “son plan” dan leker “sa dis korn” sa “bebet rouz.” Sa “bebet rouz” i reprezant Nasyon-z-ini e “sa dis korn” i reprezant tou bann pouvwar politik ki siport li.Lir Revelasyon 17:3, 16-18.

5, 6. Akoz nou tonm lo sa konklizyon ki destriksyon Gran Babilonn pa vedir ki tou manm sa bann larelizyon pou mor?

5 Eski nou devret tonm lo sa konklizyon ki tou manm sa bann larelizyon pou ganny touye ler Gran Babilonn i ganny detrir? Non. Profet Zekarya ti ganny enspire pour ekri konsernan sa letan. Dan sa resi nou lir konsernan en dimoun ki avan ti form parti fo larelizyon: “I pou dir, ‘Mon pa en profet. Mon en zonm ki plante, akoz en zonm  ti aste mwan ler mon ti ankor zenn.’ Si en dimoun i demann li: ‘Ki sa bann blesir lo ou lekor?’ i pou reponn, ‘Sa i bann blesir ki mon’n gannyen dan lakaz mon bann zanmi.’” (Zeka. 13:4-6) Alor, i paret ki menm serten sef relizye pou abandonn zot servis relizye e refize admet ki zot ti form parti fo larelizyon.

6 Ki pou arive avek pep Bondye pandan sa letan? Zezi i eksplike: “Me si sa bann zour pa ti’n diminyen personn pa ti pou sove. Me sa bann zour in ganny diminyen akoz son pep ki in swazir.” (Mat. 24:22) Parey nou’n vwar, lannen 66 N.L. sa ladetres ti “diminyen.” Sa ti permet “son pep ki in swazir,” setadir bann Kretyen swazir, pour kit sa lavil. Pareyman, premye parti sa gran ladetres a lavenir pou “diminyen” akoz “son pep ki in swazir.” Sa “dis korn” ki reprezant bann pouvwar politik pa pou ganny permet detri pep Bondye. O kontrer, i pou annan en pti moman trankil kan premye parti sa latak i fini.

EN LETAN POUR GANNY TESTE E ZIZE

7, 8. Ki loportinite nou pou gannyen apre ki tou fo larelizyon i ganny detrir e ki mannyer pep Bondye ki fidel pou diferan sa letan?

7 Ki pou arive apre destriksyon bann fo larelizyon? I pou en letan pour montre kwa ki vreman dan nou leker. Lamazorite dimoun pou rod refiz dan bann lorganizasyon imen ki ganny konpare avek bann “ros montanny.” (Rev. 6:15-17) Par kont, dan en sans senbolik pep Bondye pou tay dan sa landrwa refiz ki Zeova i donnen. Dan premye syek, sa enterval pa ti en moman pour bokou Zwif vin Kretyen. I ti en letan pour bann ki ti deza Kretyen pran aksyon e obeir. Pareyman, dan lavenir pandan sa enterval diran gran ladetres, nou pa kapab ekspekte ki bokou dimoun pou vin Kretyen. O kontrer, tou bann vre Kretyen pou ganny sa loportinite pour demontre zot lanmour pour Zeova e donn zot sipor bann frer Kris.Mat. 25:34-40.

8 Menm si nou pa konpran tou sa ki pou arive pandan sa letan kot nou pou ganny teste, nou kapab ekspekte ki serten sakrifis pou bezwen ganny fer. Dan premye syek, bann Kretyen ti bezwen kit sa ki zot ti annan e andir bann difikilte pour zot kapab sirviv. (Mark 13:15-18) Nou devret demann nou lekor: ‘Eski mon pare pour abandonn bann keksoz materyel? Eski mon pare pour fer nenport kwa pour reste fidel avek Zeova?’ Zis mazinen! Sa letan, zis nou tousel ki pou pe swiv legzanp profet Danyel par kontinyen ador nou Bondye nenport kwa ki arive.Dan. 6:10, 11.

9, 10. (a) Ki mesaz pep Bondye pou anonse sa letan? (b) Ki mannyer lennmi Bondye pou reazir?

9 Sa pa pou en letan pour pres sa “Bonn Nouvel Rwayonm.” Sa letan pou’n fini pase. Letan “lafen” pou’n fini arive! (Mat. 24:14) San dout pep Bondye pou anons en mesaz zizman sever. Sa mesaz ki pou ganny anonse i kapab enkli ki move lemonn Satan pe al ganny detrir net. Labib i konpar sa mesaz avek lagrel ler i dir: “Bann gro lagrel ki pez ziska karant kilo ti sorti dan lesyel e tonm lo dimoun. Zot ti ensilte Bondye akoz sa fleo lagrel, parski i ti en fleo vreman terib.”Rev. 16:21.

10 Nou bann lennmi pou tann sa mesaz. Anba lenspirasyon, profet Ezekyel  ti eksplik sa ki Gog sorti Magog, ki reprezant plizyer nasyon ki’n ralye ansanm, pou fer: “La sa ki Souvren Senyer Zeova i dir: ‘Sa zour ou pou mazinen e plàn en move keksoz. Ou pou dir: “Mon pou atak bann vilaz ki napa proteksyon dan sa pei. Mon pou atak bann ki pe viv an sekirite, ki napa okenn problenm, ki pe reste dan bann vilaz ki napa ni miray, ni bar, ni baro pour protez zot.” Se pou vole, depouy e atak bann landrwa ki’n ganny detrir kot dimoun pe reste aprezan e atak en pep sorti dan tou nasyon ki’n zwenn ansanm e pe akimil larises ek propriyete, bann ki pe viv dan milye later.’” (Ezek. 38:10-12) Pep Bondye pou diferan avek lezot konmsi zot pe viv “dan milye later.” Bann nasyon pou nepli kapab tenir. Zot pou anvi atak bann Kretyen swazir ki ankor lo later e bann ki siport zot.

11. (a) Ki nou bezwen rapel konsernan lord bann levennman ki pou arive pandan gran ladetres? (b) Ki mannyer bann dimoun pou reazir anver bann siny ki pou aparet dan lesyel?

11 Anmezir ki nou vwar ki pou arive apre, nou bezwen gard antet ki Parol Bondye pa dir nou dan ki lord sa bann levennman pou arive. I tre probab ki serten levennman pou ariv an menm tan. Dan sa profesi ki Zezi ti anonse konsernan konklizyon sa move lemonn, i ti dir: “Pou annan siny dan soley, dan lalin ek dan zetwal. E lo later pou annan detres parmi bann nasyon ki pa pou konnen ki zot pou fer, avek lafreyer lanmer ek radmare. Zonm pou tonm feb avek lafreyer dan lenkyetid konsernan sa ki pou arive lo later; akoz bann pisans dan lesyel pou’n dekontrole. Alor, zot pou war Fis-de-Lonm vini dan en nyaz avek gran pisans ek gran laglwar.” (Lik 21:25-27; lir Mark 13:24-26.) Eski lakonplisman sa profesi i enkli bann siny ek levennman efreyan dan lesyel ki nou pou kapab vwar? Nou bezwen espere pour konnen. Me nenport kwa ki arive, sa bann siny pou fer bann lennmi Bondye per e panik.

Nou pou annan en bon latitid ek konfyans ki nou pou ganny delivre! (Vwar paragraf 12, 13)

12, 13. (a) Ki pou arive ler Zezi i vini “avek gran pisans ek gran laglwar”? (b) Ki mannyer bann serviter Bondye pou reazir sa letan?

12 Ki pou arive ler Zezi i vini “avek gran pisans ek gran laglwar”? I pou rekonpans bann ki fidel e pini bann ki enfidel. (Mat. 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28-30) Dapre resi Matye, Zezi ti fini donn diferan laspe sa siny an servan sa parabol mouton ek kabri. I ti dir: “Kan Fis-de-Lonm pou vini dan son laglwar avek tou son bann lanz, i pou asiz lo son tronn laglwar. Tou nasyon pou ganny rasanble devan li e i pou separ zot an de group parey en berze i separ son mouton ek bann kabri. I pou met bann mouton lo son kote drwat e bann kabri lo son kote gos.” (Mat. 25:31-33) Ki zizman bann mouton ek kabri pou gannyen? Sa parabol i termin avek sa parol: “Sa bann [kabri] pou al dan pinisyon eternel, me bann bon pou ganny lavi eternel.”Mat. 25:46.

13 Ki mannyer sa bann kabri pou reazir ler zot realize ki zot pe al ganny en “pinisyon eternel”? Zot “pou lamante.” (Mat. 24:30) Me ki mannyer bann frer Kris ek bann ki siport zot pou reazir sa letan? Avek lafwa solid dan Zeova ek son Garson, Zezi Kri, zot pou obeir lord Zezi: “Kan sa bann keksoz i a konmans arive, dres zot e lev zot latet anler, akoz zot delivrans i ava pe aprose.”  (Lik 21:28) Wi, nou pou annan en latitid pozitif ek konfyans ki nou pou ganny delivre.

BRIYE DAN RWAYONM

14, 15. Ki travay rasanbleman pou annan apre konmansman latak Gog sorti Magog e ki sa travay rasanbleman i enplike?

14 Ki pou arive apre ki Gog sorti Magog i konmans atak pep Bondye? Matye ek Mark i rakont menm levennman: “[Fis-de-lonm] pou anvoy son bann lanz dan kat kote later, pour rasanble tou bann ki’n ganny swazir, en bout later a lot.” (Mark 13:27; Mat. 24:31) Sa travay rasanbleman pa pe refer avek sa letan kan bann Kretyen i ganny swazir, ni menm avek sa dernyen sele ki bann Kretyen swazir ki ankor lo later pou gannyen. (Mat. 13:37, 38) Sa sele i ganny fer avan ki gran ladetres i konmanse. (Rev. 7:1-4) Alor, ki sa travay rasanbleman ki Zezi ti koz lo la? I sa letan kan bann Kretyen swazir ki ankor lo later pou ganny zot rekonpans dan lesyel. (1 Tesa. 4:15-17; Rev. 14:1) Sa pou arive apre konmansman latak Gog sorti Magog. (Ezek. 38:11) Apre sa parol Zezi pou ganny akonplir: “Sa bann ki obei Bondye pou briye parey soley dan Rwayonm zot Papa.”Mat. 13:43. *

15 Bokou Kretyen i krwar ki zot pou ganny anmennen dan lesyel avek zot lekor fizik. Zot osi krwar ki zot pou vwar Zezi fizikman ler i retournen pour diriz later. Annefe, Labib i montre ki retour Zezi i envizib ler i dir: “Siny Fis-de-Lonm pou aparet dan lesyel” e ki Zezi pou vin “lo nyaz dan lesyel.” (Mat. 24:30) Labib i osi dir ki “laser ek disan  pa kapab erit Rwayonm Bondye.” Alor bann ki pou al dan lesyel pou premyerman bezwen “transformen, dan en pti moman, dan en klendey, ler dernyen tronpet pou soufle.” * (Lir 1 Korentyen 15:50-53.) Bann Kretyen swazir fidel lo later pou ganny rasanble ansanm en sel kou.

16, 17. Kwa ki pou bezwen arive avan maryaz Lanyo dan lesyel?

16 Dek ki sa 144,000 Kretyen swazir i dan lesyel, dernyen preparasyon pour maryaz Lanyo i kapab konmanse. (Rev. 19:9) Me en lot keksoz pou arive avan sa levennman eksitan. Rapel, pa bokou letan avan ki bann Kretyen swazir ki ankor lo later i ganny anmennen dan lesyel, Gog pou atak pep Bondye. (Ezek. 38:16) Ki mannyer pep Bondye pou reazir? Pep Bondye lo later pou paret san defans. Zot pou obeir menm lenstriksyon ki ti ganny donnen dan letan Lerwa Yeosafat: “Zot pa pou bezwen lager dan sa batay. Pran zot pozisyon, pa bouze e vwar konman Zeova pou delivre zot. Zida ek Zerizalenm, pa bezwen per.” (2 Kron. 20:17) En pe letan apre ki latak Gog i konmanse, larestan Kretyen swazir ki ankor lo later pou ganny anmennen dan lesyel. Revelasyon 17:14 i dir nou ki pou arive dan lesyel apre latak Gog. Bann lennmi pep Bondye “pou konbat avek Lanyo, e Lanyo pou ganny laviktwar lo zot akoz i Senyer-de-senyer e Rwa-de-rwa. I pou ganny laviktwar ansanm avek bann ki i’n ganny apele, ki i’n swazir, ki fidel.” Alor, Zezi ansanm avek sa 144,000 ki pou diriz avek li dan lesyel, pou sov pep Bondye isi lo later.

17 An rezilta, sa pou anmenn lager Armagedon ki pou anmenn loner lo non Zeova ki sen. (Rev. 16:16) Sa letan, tou bann ki resanble kabri “pou al dan pinisyon eternel.” Finalman i pou nepli annan mesanste lo later e sa gran lafoul pou sirviv dernyen parti sa gran ladetres. Apre sa, tou bann preparasyon pou’n fini ganny fer e dernyen bout eksitan dan liv revelasyon, maryaz Lanyo, i kapab ganny fer. (Rev. 21:1-4) * Tou bann ki sirviv lo later pou ganny laprouvasyon Bondye e eksperyans son lanmour. Sa pou en maryaz! Eski pa nou enpasyan pour sa zour?Lir 2 Pyer 3:13.

18. Ki nou devret determinen pour fer ler nou mazin sa bann levennman eksitan ki pros pour arive?

18 Ler nou mazin lo sa bann levennman eksitan ki pe al arive, ki sakenn de nou i devret pe fer la konmela? Zapot Pyer ti ganny enspire pour ekrir: “Parski tousala pou ganny detri, ki kalite lavi zot devre viv? Zot devre anmenn en lavi sen e annan respe pour Bondye, letan zot pe esper sa zour, an fezan zot mye pour fer sa zour vin pli vit, . . . Alor, mon bann byenneme, an atandan sa zour fer tou zefor posib, pour Bondye trouv zot pir, san defo e dan lape avek li.” (2 Pyer 3:11, 12, 14) Alor, annou determinen pour reste prop spirityelman e siport Lerwa Lape.

^ par. 15 Lekor bann Kretyen swazir ki ankor vivan sa letan pa pou ganny anmennen dan lesyel. (1 Kor. 15:48, 49) Zot lekor pou ganny detrir dan menm fason ki lekor Zezi.

^ par. 17 Psonm 45 i osi endik lord bann levennman. Premyerman sa Lerwa i lager, apre sa maryaz i ganny fer.