Skip to content

Al lo konteni

Zot ti “war” bann keksoz ki ti’n ganny promet

Zot ti “war” bann keksoz ki ti’n ganny promet

‘Zot in war de lwen sa bann keksoz ki zot in ganny promet san ki zot i’n resevwar.’EBR. 11:13.

1. Ki mannyer nou benefisye ler nou imazin bann keksoz ki nou pa’n vwar? (Vwar portre anler.)

ZEOVA in donn nou en zoli kado. Sa i sa abilite pour imazin lo bann keksoz ki nou pa’n vwar. Sa abilite i ed nou pour enpasyan pour vwar bann bon keksoz ki pou arive a lavenir e osi ed nou fer bann plan ki pou ed nou evit bann problenm. Zeova i kapab predir sa ki pou arive a lavenir e dan Labib i souvan dir nou byen davans lo sa bann keksoz. Sa i kapab fer nou imazin lo sa ki pou arive. Annefe, nou abilite pour imazin bann keksoz ki nou pa’n vwar i ed nou demontre lafwa.2 Kor. 4:18.

2, 3. (a) Ki mannyer nou limazinasyon i kapab ed nou? (b) Ki kestyon nou pou reponn dan sa lartik?

2 Par ler nou kapab imazin lo en keksoz ki pa pou zanmen arive. Par egzanp, en pti fiy i kapab imazin li pe anvole lo en papiyon, me sa pa pou zanmen arive. Ana, manman Samyel, ti servi son limazinasyon dan en lot fason. I ti kontinyen mazin sa zour kan i ti pou anmenn son garson kot tabernak pour travay avek bann pret. Sa pa ti zis en rev, i ti en keksoz ki i ti’n promet pour fer. Alor, ler Ana ti  mazin sa zour i ti ganny lafors pour gard son promes avek Zeova. (1 Sam. 1:22) Ler nou imazin lo sa ki Bondye in promet pour fer, nou pe imazin bann keksoz ki pou sirman arive.2 Pyer 1:19-21.

3 San dout, bokou dimoun fidel dan letan Labib ti kapab imazin lo bann keksoz ki Bondye ti’n promet. Akoz i ti byen pour zot fer sa? Akoz i byen pour nou imazinen ki mannyer nou lavi pour ete ler bann promes Bondye i vin vre?

ZOT LAFWA TI VIN PLI FOR KAN ZOT TI “WAR” ZOT LESPWAR

4. Akoz Abel ti kapab imazin en meyer lavenir?

4 Eski Abel, sa premye imen fidel ti “war” okenn keksoz ki Zeova ti’n promet? I ti konnen ki Zeova ti’n dir sa avek sa serpan: “Mon pou met en laenn ant ou ek sa madanm, ant ou desandans ek son desandans. I pou kraz ou latet e ou pou kraz son talon.” (Zen. 3:14, 15) Me Abel pa ti konn egzakteman ki mannyer sa ti pou arive. An tou le ka, i bezwen ki Abel ti reflesir bokou lo sa promes e realize ki talon en dimoun ti pou bezwen ganny kraze pour ki limanite i kapab revin parfe parey Adan ek Ev avan zot fer pese. Nenport kwa ki Abel ti’n kapab imazinen lo lavenir, i ti annan lafwa dan promes Bondye e sa ti fer ki Zeova ti aksepte son sakrifis.Lir Zenez 4:3-5 *; Ebre 11:4.

5. Akoz i ti byen pour Enok imazin lavenir?

5 Enok ti en lot zonm fidel ki ti demontre lafwa dan Bondye. I ti viv parmi bann move dimoun ki ti dir bann “parol lensilt” kont Bondye. Me Enok ti en zonm kouraze e i ti pres parol Bondye. I ti ganny enspire pour profetize ki Zeova pou vin “avek plizyer dizenn milye lanz sen, pour ziz tou dimoun, e pour kondann tou peser, pour zot move laksyon ki zot in fer dan zot revolt kont Bondye, e pour tou zot parol lensilt ki zot in dir kont li.” (Zid 14, 15) Kwa ki ti ed li pour fer sa? Petet Enok ti’n imazin lo ki mannyer lemonn ti pou ete ler tou dimoun i servi Zeova.Lir Ebre 11:5, 6.

6. Apre Deliz, ki Noe ti’n kapab mazin lo la?

6 Noe ti sirviv sa Deliz akoz i ti annan lafwa. (Ebr. 11:7) Apre Deliz, son lafwa ti pous li pour ofer sakrifis zannimo. (Zen. 8:20) Parey Abel, san dout i ti annan lafwa ki en zour pese ek lanmor pou nepli egziste. Apre Deliz, lemonn ti vin move ankor enn fwa. Nimrod ti konmans dirize e i ti anvi fer dimoun rebel kont Zeova. (Zen. 10:8-12) Me lafwa Noe ti reste for. I tre probab ki i ti ganny ankouraze ler i ti mazin sa letan kot pou nepli annan bann move dirizan, pese ek lanmor. Nou osi nou kapab “war” sa letan merveye ki pros pour arive.Rom. 6:23.

“WAR” BANN PROMES GANNY AKONPLIR

7. Ki lavenir Abraam, Izaak ek Zakob ti’n kapab “war”?

7 Abraam, Izaak ek Zakob ti’n kapab imazin en zoli lavenir. Zeova ti’n promet zot ki tou nasyon lo later ti pou ganny beni atraver zot desandans.  (Zen. 22:18; 26:4; 28:14) Bondye ti’n osi promet zot ki zot fanmir ti pou vin en gran nasyon ki ti pou viv dan Later Promiz. (Zen. 15:5-7) Vi ki Abraam, Izaak ek Zakob ti konnen ki bann promes Zeova ti pou vin vre, zot ti kapab imazin zot fanmir pe deza viv dan sa pei. Anfet, depi ki Adan ek Ev in fer pese, Zeova in ed son bann serviter fidel pour konpran ki bann imen ti pou revin parfe en zour.

8. Kwa ki ti ed Abraam pour annan en lafwa solid e obei?

8 Vi ki Abraam ti annan en lafwa solid, i ti obeir Zeova menm kan i ti pas dan bann sirkonstans vreman difisil. Labib i montre ki menm si Abraam ek lezot serviter fidel Bondye pa ti “resevwar sa bann keksoz ki zot in ganny promet” diran zot lavi, “zot in war de lwen e zot in rezoui.” (Lir Ebre 11:8-13.) Abraam ti konnen ki Zeova ti’n toultan gard son promes dan lepase, alor i ti asire ki tou sa ki Zeova in promet pour lavenir pou osi vin vre.

9. Ki mannyer lafwa ki Abraam ti annan dan bann promes Bondye ti ed li?

9 Vi ki Abraam ti annan lafwa dan sa ki Zeova ti’n promet li, i ti kontinyen fer sa ki Zeova ti demann li. Par egzanp, par lafwa i ti kit lavil Our e i pa ti zanmen reste dan okenn lavil dan en fason permanan ankor. I ti konnen ki sa bann lavil pa ti pou dire pour touzour akoz zot bann dirizan pa ti bann serviter Zeova. (Zoz. 24:2) Abraam ensi ki Abel, Enok, Noe ek lezot ankor ti krwar dan rezireksyon e zot ti enpasyan pour vwar sa letan kan Zeova ek son gouvernman ti pou diriz later pour touzour. Sa gouvernman i “sa lavil avek fondasyon solid, ki Bondye i limenm arsitek e konstrikter.” (Ebr. 11:10) Ler zot ti mazin viv lo en zoli later pour touzour, zot lafwa dan Zeova ti vin pli for ankor.Lir Ebre 11:15, 16.

10. Akoz i ti byen pour Sara imazin lo lavenir avek enpasyans?

10 Annou vwar legzanp Sara, madanm Abraam. Ler i ti annan 90 an i pa ti ankor ganny zanfan, me i ti annan en bon pwennvi lo lavenir e sa ti permet li pour azir avek lafwa. Sara ti’n menm kapab imazin son bann zanfan pe vin en gran nasyon. (Ebr. 11:11, 12) Kwa ki ti fer li asire ki sa ti pou arive? Parski Zeova ti’n dir avek son msye: “Mon pou beni li e osi donn ou en garson atraver li, mon pou beni li e i pou vin bann nasyon e bann lerwa bokou pep pou vin atraver li.” (Zen. 17:16) Zis parey Zeova ti’n promet, Sara ti ganny en garson, Izaak. Sa mirak ti konvenk li ki larestan bann promes Zeova ti pou vin vre. Nou osi nou kapab batir nou lafwa ler nou imazin bann zoli keksoz ki Zeova in promet nou.

SON REGAR TI FIKSE LO SA REKONPANS

11, 12. Kwa ki ti ed Moiz pour kontan Zeova deplizanpli?

11 Moiz osi ti devlop lafwa dan bann promes Zeova. I ti ganny elve Lezip konman en prens. Me akoz i ti kontan Zeova plis ki nenport keksoz, Moiz pa ti anvi ni pouvwar, ni larises. I ti aprann konsernan Zeova atraver son paran ki ti Ebre. Zot ti ansenny li ki Zeova ti promet pour delivre bann Ebre dan lesklavaz e donn zot Later Promiz. (Zen. 13:14, 15; Egz. 2:5-10) Pli Moiz ti imazin sa bann promes, pli i ti kontan Zeova.

 12 Labib i dir nou: “Par lafwa, Moiz, ler i ti’n gran, ti refize ganny apele garson fiy Faraon. I ti swazir ganny maltrete ansanm avek pep Bondye, plito ki zouir plezir pese pandan en pti pe letan. I ti aksepte mepri pour Kris konman en keksoz pli gran valer ki bann trezor Lezip, parski son regar ti fikse lo rekonpans dan lavenir.”Ebr. 11:24-26.

13. Akoz i ti byen pour Moiz kontinyen imazin bann promes Zeova?

13 Anmezir ki Moiz ti medit lo sa ki Zeova ti’n promet pour fer pour bann Izraelit, son lafwa ek son lanmour pour Bondye ti agrandi. Parey lezot serviter Zeova, Moiz osi ti konnen ki Zeova ti pou liber limanite dan lanmor. (Zob 14:14, 15; Ebr. 11:17-19) Nou kapab konpran akoz Moiz ti ganny motive pour kontan sa Bondye ki ti annan konpasyon pour bann Ebre e pour tou limanite. Lafwa ek lanmour ti ed Moiz pour servi Zeova tou dilon son lavi. (Det. 6:4, 5) Menm kan Faraon ti anvi touy Moiz i pa ti per. I ti konnen ki Zeova ti pou rekonpans li a lavenir.Egz. 10:28, 29.

IMAZIN BANN KEKSOZ KI RWAYONM POU FER

14. Ki mannyer serten dimoun i mazin lavenir?

14 Ler bokou dimoun i mazin lavenir zot imazin lo bann keksoz ki pa pou zanmen arive. Par egzanp, menm si zot napa bokou keksoz materyel, zot reve pour vin ris e an sekirite menm si lavi i “ranpli avek problenm ek sagrinasyon.” (Ps. 90:10) Zot mazinen ki gouvernman imen pou rezourd tou problenm limanite, me an realite Labib i montre ki zis Rwayonm Bondye ki pou kapab fer sa. (Dan. 2:44) Bokou dimoun i santi ki Bondye pa pou detri sa move lemonn, me Labib i dir tou lekontrer. (Tsef. 1:18; 1 Zan 2:15-17) Bann ki pa krwar dan plan Zeova pour lavenir pou byen dezapwente.

Eski ou kapab imazin ou dan nouvo lemonn? (Vwar paragraf 15)

15. (a) Ki mannyer bann Kretyen i benefisye ler zot imazin zot lespwar? (b) Mansyonn en keksoz ki ou enpasyan pour vwar kan Bondye i akonpli son bann promes.

15 Me nou konman Kretyen nou ganny ankouraze pour mazin lo nou lespwar, ki swa pour viv dan lesyel ouswa lo later. Eski ou kapab vwar ou pe rezouir bann keksoz ki Bondye in promet? Ler ou mazin lo sa ki ou pou kapab fer kan Bondye i akonpli son promes, pa sa i fer ou zwaye! Petet ou “war” ou pe viv lo later pour touzour. Mazin ou pe travay ansanm avek lezot pour fer later vin en paradi. Parey ou, ou bann vwazen i kontan Zeova. Ou an bonn sante, annan en ta lenerzi e ou vwar lavi an roz. Bann ki pe sirvey sa travay pour fer later vin en paradi i fer lavi gou akoz zot kontan ou. Ou osi kontan pour servi ou talan ek abilite parski tou sa ki ou fer i benefisye lezot e i onor Bondye. Par egzanp, ou pe ed bann ki’n resisite pour konn Zeova. (Zan 17:3; Akt 24:15) Sa i pa zis en rev parski sa bann keksoz ki ou pe mazinen konsernan lavenir i baze lo laverite sorti dan Labib.Iza. 11:9; 25:8; 33:24; 35:5-7; 65:22.

AKOZ NOU KOZ LO NOU LESPWAR?

16, 17. Ki mannyer nou benefisye ler nou koz lo nou lespwar?

16 Kan nou koz avek lezot Kretyen lo sa ki nou ti a kontan fer anmezir ki Zeova i kontinyen akonplir son promes, sa ki nou pe imazin lo la pour lavenir i vin pli reel. Personn pa kapab asire  egzakteman ki mannyer sirkonstans pou ete dan nouvo lemonn. Me ler nou koz lo sa ki nou pou kapab fer, nou ankouraz kanmarad e nou lafwa dan promes Bondye i vin pli for. Kan zapot Pol ti vizit son bann frer ek ser Ronm, sirman zot ti “benefisye [avek] lankourazman” kanmarad e sanmenm sa ki nou fer ozordi dan sa bann letan difisil.Rom. 1:11, 12.

17 Kan nou imazin lavenir sa i kapab osi ed nou pour pa konsantre zis lo bann difikilte. Zapot Pyer ti kapab pe konsantre lo son bann difikilte ler i ti dir Zezi: “Be nou alor ki’n kit tou keksoz pour swiv ou, ki nou pou gannyen?” Pour ed Pyer ek lezot ki ti la pour imazin lavenir, Zezi ti dir: “An verite, mon dir zot, kan Fis-de-Lonm pou asiz lo son tronn laglwar, dan sa monn nouvo, zot ki’n swiv mwan pou osi asiz lo douz tronn pour ziz sa douz tribi Izrael. Tou bann ki’n kit zot lakaz, zot frer, zot ser, zot papa, zot manman, zot zanfan, zot propriyete akoz mwan pou ganny san fwa plis e pou erit lavi eternel.” (Mat. 19:27-29) Alor Pyer ek lezot disip ti kapab imazin zot pe rennyen avek Zezi dan lesyel e ed bann imen obeisan lo later pour vin parfe.

18. Ozordi, ki mannyer nou benefisye ler nou imazin lo lakonplisman bann promes Bondye?

18 Bann serviter Zeova lo later in toultan benefisye ler zot mazin lo lakonplisman son bann promes. Abel ti konn sifizaman lo plan Bondye pour imazin en pli bon lavenir, demontre lafwa e annan en vre lespwar. Abraam ti imazin lo sa letan kan promes Zeova konsernan son “desandans” ti pou ganny akonplir, alor i ti obei Zeova menm ler i ti vreman difisil. (Zen. 3:15) Moiz ti ‘fikse son regar lo rekonpans dan lavenir.’ Sa ti ed li pour kontinyen kontan Zeova e reste fidel. (Ebr. 11:26) Nou lafwa dan Bondye e nou lanmour pour li i kapab ogmante anmezir ki nou servi nou abilite pour imazin lo lakonplisman son promes. Dan sa lot lartik nou pou vwar ki mannyer nou kapab pli byen servi sa zoli kado ki Bondye in donn nou.

^ par. 4 Zenez 4:3-5: Apre en pe letan, Kaen ti anmenn bann fri ek legim konman en lofrann pour Zeova. Me Abel ti anmenn bann premye ne parmi son troupo, enkli zot lagres. Zeova ti pran plezir dan Abel ek son lofrann, me i pa ti pran plezir dan Kaen ek son lofrann. Alor Kaen ti pran en gran lakoler e i ti fer son figir long.”