Skip to content

Al lo konteni

Akoz sa laranzman pour ekskli en dimoun i demontre lanmour?

Akoz sa laranzman pour ekskli en dimoun i demontre lanmour?

JULIAN i dir: “Ler mon ti tann lanons ki mon garson ti’n ganny ekskli i ti konmsi tou ti’n fini pour mwan. I ti mon premye zanfan, alor nou ti vreman pros e nou ti fer en ta keksoz ansanm. I ti’n toultan en bon legzanp, me apre en sel kou i ti konmans fer bann keksoz ki pa akseptab. Mon madanm ti zis plere e mon pa ti konnen ki mannyer mon pou konsol li. Nou ti zis demann nou lekor si ti nou ki pa ti’n arive akonpli nou devwar konman paran.”

Ler en Kretyen i ganny ekskli sa i anmenn bokou soufrans, alor ki mannyer nou kapab dir ki sa laranzman i demontre lanmour? Ki rezon Labib i donnen pour ekskli en dimoun? Kwa egzakteman ki fer en dimoun ganny ekskli?

DE FAKTER KI FER EN DIMOUN GANNY EKSKLI

I annan de fakter ki bezwen ariv an menm tan pour en dimoun ganny ekskli konman en Temwen Zeova. Premyerman, en Temwen batize i komet en pese grav. Dezyenmman, i pa repantir.

I vre ki Zeova pa ekspekte ki nou azir dan en fason parfe, me i annan en standar sentete ki i ekspekte son bann serviter i swiv. Par egzanp, Zeova i ensiste ki nou evit bann pese grav tel parey limoralite seksyel, idolatri, vole, akapar byen nou prosen, komet mert e fer gri gri.1 Kor. 6:9, 10; Rev. 21:8.

Eski pa ou ti pou dakor ki bann bon standar Zeova i rezonnab e ki zot servi konman en proteksyon pour nou? Lekel ki pa ti pou kontan viv parmi bann bon dimoun ki fer lape e diny konfyans? Nou trouv sa kalite lanvironnman parmi nou bann frer ek ser spirityel akoz nou’n dedye nou lavi avek Bondye pour viv an armoni avek son Parol.

Me ki i arive si en Kretyen ki’n batize i komet en pese grav akoz son febles? Bann serviter fidel Zeova dan lepase ti fer sa bann fot, me Bondye pa ti rezet zot konpletman. Lerwa David i en legzanp ki nou konn byen. David ti komet adilter e mert, pourtan profet Natann ti dir li: “Zeova in pardonn ou pese.”2 Sam. 12:13.

Bondye ti pardonn David pour son pese akoz i ti repantir senserman. (Ps. 32:1-5) Pareyman, en serviter Zeova denozour pou ganny ekskli si selman i pa repantir oubyen si i kontinyen pratik sa ki mal. (Akt 3:19; 26:20) Si bann ansyen ki servi lo sa komite disiplin pa vwar levidans ki sa dimoun in repantir senserman, zot pou bezwen ekskli sa dimoun dan kongregasyon.

Premye kou, nou kapab santi ki sa desizyon pour ekskli en dimoun i sever oubyen menm tro  dir, sirtou si nou pros avek li. Toutfwa, Parol Zeova i donn nou bann bon rezon pour krwar ki sa laranzman i demontre lanmour.

EKSKLI EN DIMOUN I KAPAB BENEFISYE TOU DIMOUN KI ENPLIKE

Zezi ti fer resorti ki “lasazes Bondye i ganny rekonnet par son bann aksyon.” (Mat. 11:19) Sa desizyon saz pour ekskli en dimoun ki pa’n repantir i anmenn bann bon rezilta. Annou vwar trwa:

I onor non Zeova. Vi ki nou port non Zeova, nou konportman i kapab anmenn en bon ouswa move lefe lo son non. (Iza. 43:10) Zis parey konportman en garson i kapab anmenn loner ouswa repros lo son paran, santiman bann dimoun anver Zeova pou depan a en serten pwen lo bon ouswa move legzanp son pep ki port son non. Non Zeova i ganny onore si bann dimoun ki port sa non i aplik bann standar Zeova dan zot lavi. Dan letan Ezekyel sityasyon ti en pti pe parey akoz pep bann nasyon ti asosye non Zeova avek bann Zwif.Ezek. 36:19-23.

Nou ti pou anmenn repros lo non Zeova si nou ti pratik limoralite seksyel. Zapot Pyer ti konsey bann Kretyen: “Fer konman bann zanfan obeisan, pa bezwen les zot bann dezir ki zot ti annan, kan zot ti ankor dan linyorans, kontrol zot. Parey Bondye ki’n apel zot i sen, zot osi, vin sen dan tou zot kondwit. Annefe, Lekritir i dir, ‘Vin sen parey mwan mon sen.’” (1 Pyer 1:14-16) Bann kondwit ki sen e pir i anmenn loner lo non Bondye.

Si en Temwen Zeova i kontinyen fer sa ki mal, to ou tar son bann zanmi oubyen bann ki konn li pou konnen. Lefet ki sa dimoun i ganny ekskli, sa i montre ki Zeova i annan en pep ki pir, ki obei bann lenstriksyon sorti dan Labib pour ki zot reste sen. En fwa, en dimoun ki reste Laswis ti vin kot en Lasal Rwayonm e dir ki i anvi vin en Temwen. Son ser ti’n ganny ekskli akoz i ti’n komet limoralite seksyel. I ti dir ki i anvi zwenn en lorganizasyon ki “pa toler sa ki mal.”

I protez kongregasyon ki pir. Zapot Pol ti averti bann Korentyen lo sa danze pour gard parmi zot bann ki ti fer pese volonterman. I ti konpar move lenfliyans sa bann dimoun avek lelven ki fer lapat antye leve. I ti dir: “En pti pe lelven i fer leve lapat antye.” Apre i ti konsey zot an dizan: “Sas bann dimoun [oubyen “sa move dimoun,” NW] ki komet sa ki mal parmi zot.”1 Kor. 5:6, 11-13.

Aparaman sa “move dimoun” ki Pol ti mansyonnen, ti pe pratik limoralite seksyel san okenn laont. An plis, serten dan kongregasyon ti’n menm konmans zistifye son aksyon. (1 Kor. 5:1, 2) Si sa pese grav ti ganny permet, lezot Kretyen ti’n kapab devlop sa move tandans e fer parey lezot dimoun dan sa lavil kot zot ti reste. Kan nou inyor bann pese ki ganny fer volonterman, sa i fer ki lezot pa pran bann standar Bondye o serye. (Ekle. 8:11) Deplis, bann dimoun ki pa repantir i kapab vin parey “bann ros ki’n ganny kasyet anba delo” ki kapab fer lezot dan kongregasyon fer en nofraz spirityel, setadir perdi zot lafwa.Zid 4, 12NW.

I kapab fer li sanz son latitid. En fwa Zezi ti koz konsernan en zenn onm ki ti kit lakaz son papa e gaspiy tou son leritaz par viv en lavi dezordonnen. Par son move leksperyans, sa garson ti aprann ki lavi an deor lakour son papa ti napa en bi e dir. Finalman sa garson ti sanz son latitid, repantir e pran linisyativ pour retourn kot son fanmir. (Lik 15:11-24) Ler Zezi i dekrir legzanp sa papa ki rezouir kan son garson in sanze sa i ed nou konpran santiman Zeova. Zeova i asir nou: “Mon pa pran plezir ler en move dimoun i mor, o kontrer mon kontan ler en move dimoun i sanz son fason fer e reste vivan.”Ezek. 33:11.

Pareyman, bann ki’n ganny ekskli i kapab realize ki zot in perdi zot fanmir spirityel parski zot nepli form parti kongregasyon. Move konsekans zot pese ek tou bann bon souvenir kan zot ti annan en bon relasyon avek Zeova ek son pep i kapab fer zot sanz zot latitid.

 Sa disiplin i bezwen ganny donnen avek lanmour e dan en fason ferm pour annan sa bon rezilta. Psalmis David ti dir: “Si en dimoun drwat i tap mwan, i ti pou azir dan en fason ki demontre lanmour fidel e si i koriz mwan, i ti pou parey delwil lo mon latet.” (Ps. 141:5) Annou pran en legzanp: Meton en dimoun pe manze e en bout lavyann i pri dan son lagorz. I pa kapab respir byen ni koze. Si en dimoun pa ed li deswit i pou mor. Me si enn son zanmi i tap li lo son ledo detrwa fwa pour fer sorti sa bout lavyann, sa tape i kapab fermal me i kapab sov son lavi. Pareyman, David ti rekonnet ki en dimoun drwat i kapab bezwen donn li bann koreksyon ki fermal pour son prop dibyen.

Dan bokou ka, kan en dimoun i ganny ekskli, sa i sa disiplin ki i bezwen. Apre apepre di-z-an, garson Julian ki nou’n koz lo la oparavan ti sanz son lavi, retourn dan kongregasyon e konmela i en ansyen. I ti dir: “Ler mon ti ganny ekskli sa ti fer mon fer fas avek konsekans sa move lavi ki mon ti pe viv. Mon ti bezwen sa disiplin.”Ebr. 12:7-11.

FASON POUR DEMONTRE LANMOUR ANVER BANN EKSKLI

I vre, ler en dimoun i ganny ekskli sa i parey en dezas spirityel, me sa pa bezwen vin en katastrof konplet. Nou tou nou zwe en rol pour fer sir ki sa disiplin i akonpli son bi.

Bann zefor i ganny fer pour ed bann ki repantir retourn kot Zeova

Bann ansyen ki annan sa responsabilite pour dir sa dimoun ki i pou ganny ekskli i bezwen fer zefor pour azir dan en fason ki montre lanmour Zeova. Kan zot pe dir sa dimoun desizyon ki zot in pran, avek labonte zot eksplik klerman bann pa ki i bezwen pran pour ki i kapab ganny reentegre dan kongregasyon. Tanzantan bann ansyen i kapab vizit bann ekskli ki montre ki zot pe sanze pour rapel zot ki mannyer zot kapab retourn kot Zeova. *

Manm fanmir i kapab demontre lanmour pour kongregasyon ek sa enn ki’n ganny ekskli par respekte desizyon ki bann ansyen in pran. Julian ti eksplike: “I ti ankor mon zanfan me son fason viv ti met en baryer ant nou.”

Tou dimoun dan kongregasyon i kapab demontre lanmour par evite gard kontak e koz avek sa enn ki’n ganny ekskli. (1 Kor. 5:11; 2 Zan 10, 11) Dan sa fason zot siport sa disiplin ki Zeova in donn li atraver bann ansyen. An plis ki sa, fanmir sa enn ki’n ganny ekskli i soufer en kantite, alor tou dimoun dan kongregasyon i kapab demontre plis lanmour e siport zot akoz nou pa devret fer zot santi konmsi zot ki’n ganny ekskli.Rom. 12:13, 15.

Pour fini, Julian ti dir: “Sa laranzman pour ekskli en dimoun i enn ki nou bezwen e ki ed nou viv annakor avek bann standar Zeova. A lafen dizour, menm si i fermal i anmenn bon rezilta. Si mon ti’n toler move kondwit mon garson i pa ti pou’n zanmen retournen.”

^ par. 24 Vwar Latour Veyer le 15 Avril 1991 paz 21-23 an Angle.