Skip to content

Al lo konteni

Kestyon lekter

Kestyon lekter

Dan lepase nou bann piblikasyon ti dir ki serten resi Labib i reprezant en keksoz ki ti pou annan en pli gran sinifikasyon a lavenir. Me akoz konmela nou pa souvan eksplik li dan sa fason?

Latour Veyer le 15 Septanm 1950 an Angle ti dir ki par ler en dimoun, levennman oubyen lobze dan Labib i reprezant en keksoz ki pou annan en pli gran sinifikasyon a lavenir. Dan lepase nou bann piblikasyon ti dir ki bann msye ek madanm fidel parey Debora, Eliou, Yifta, Zob, Raab, Rebeka ek lezot ankor ti reprezant swa bann Kretyen swazir oubyen sa “gran lafoul.” (Rev. 7:9) Par egzanp, nou ti dir ki Yifta, Zob ek Rebeka ti reprezant bann Kretyen swazir kant a Debora ek Raab ti reprezant sa gran lafoul. Me konmela nou nepli fer sa bann konparezon. Akoz?

Labib i dir ki serten dimoun ki’n ganny mansyonnen dan Labib i reprezant en keksoz ki annan en pli gran sinifikasyon. Dan Galat 4:21-31 zapot Pol ti koz lo en ‘zistwar ki annan en sinifikasyon’ konsernan de madanm. Agar, lesklav Abraam, ti reprezant nasyon Izrael ki ti vreman pros avek Zeova atraver Lalwa Moiz. Me Sara, “sa fanm lib,” ti reprezant madanm Bondye, setadir parti lorganizasyon Zeova dan lesyel. Dan son let pour bann Ebre, Pol ti fer en lyen ant Melkizedek ki ti en lerwa ek pret avek Zezi e i ti montre bann similarite spesifik ki ti annan ant zot de. (Ebr. 6:20; 7:1-3) An plis, Pol ti konpar Izai ek son bann garson avek Zezi ek son bann disip swazir. (Ebr. 2:13, 14) Vi ki Pol ti ekrir sa bann konparezon anba lenspirasyon, alor nou aksepte ki sa bann keksoz ki i ti pe koz lo la i annan en pli gran sinifikasyon.

LONBRAZ

Mouton Lapak ki ti ganny sakrifye Izrael dan letan lontan ti annan en pli gran sinifikasyon.Nom. 9:2

REALITE

Pol ti idantifye Kris konman ‘lanyo Lapak.’1 Kor. 5:7

Anfet, menm kan Labib i dir ki en dimoun i reprezant en lot dimoun, nou pa devret tonm lo sa konklizyon ki sak detay oubyen lensidan ki arive dan lavi sa dimoun i reprezant en keksoz ki annan en pli gran sinifikasyon. Par egzanp, menm si Pol i dir nou ki Melkizedek i reprezant Zezi, Pol pa donn nou en leksplikasyon lo sa lokazyon kot Melkizedek ti anmenn dipen ek diven pour Abraam apre ki i ti’n ranport laviktwar lo kat lerwa.  Alor, napa okenn rezon dapre Labib pour krwar ki sa lensidan i annan en pli gran sinifikasyon.Zen. 14:1, 18.

Dan bann syek apre ki Zezi ti mor, serten ekriven ki ti donn leksplikasyon lo Labib ti fer en lerer. Zot ti esey rod en pli gran sinifikasyon dan preski tou resi Labib. The International Standard Bible Encyclopaedia i dekrir bann lansennyman Origen, Ambrose ek Jerome koumsa: “Dan tou lensidan ek levennman ki’n ganny rikorde dan Lekritir zot ti esey rod bann pli gran sinifikasyon e byensir zot ti trouve, menm dan bann pti detay. Zot ti krwar ki laverite profon ti pe ganny kasyet dan bann sirkonstans pli senp e ordiner . . . , menm dan lakantite pwason ki bann disip ti atrape sa zour swar ler Sover ki ti’n ganny resisite ti aparet avek zot. Pa en kantite dimoun in esey rod sinifikasyon sa sif 153!”

En lot ekriven Augustine ki sorti Hippo ti eksplik an detay sa resi kot Zezi ti servi senk dipen lorz avek de pwason pour donn manze 5,000 zonm. Vi ki lorz ti ganny konsidere konman en lagrenn ki annan mwens valer ki dible, Augustine ti krwar ki i bezwen ki sa senk dipen i reprezant sa senk premye liv Labib (lorz ki annan mwens valer ti pe reprezant “Vye Testaman” ki sipoze pli enferyer ki “Nouvo Testaman”). Me ki i ti dir konsernan sa de pwason? Pour en rezon oubyen en lot i ti konpar sa de pwason avek en lerwa ek en pret. En lot spesyalis Labib ki ti kontan rod bann pli gran sinifikasyon dan bann resi Labib ti eksplike ki ler Zakob ti aste drwa Ezai konman premye ne avek en bol lantiy rouz sa ti reprezant Zezi pe aste sa lespwar pour bann imen viv dan lesyel avek son disan rouz.

Si sa bann leksplikasyon i paret difisil pour krwar, ou kapab konpran kote problenm i ete. Bann imen pa kapab konnen ki resi Labib ki annan en pli gran sinifikasyon oubyen non. Alor ki i pli saz pour fer? Nou aksepte ki en dimoun, en levennman oubyen en keksoz i annan en pli gran sinifikasyon a lavenir zis ler Labib i dir nou klerman ki i leka. Si non nou pa pou rod en pli gran sinifikasyon dan en resi Labib si i napa okenn rezon dapre Labib.

Alor ki mannyer nou kapab benefisye avek bann levennman ek legzanp ki ganny trouve dan Labib? Parol zapot Pol dan Romen 15:4 i dir: “Tou sa ki’n ganny ekri dan lepase in ganny ekri pour nou lansennyman, pour ki par pasyans ek konsolasyon ki Lekritir i donnen nou posed lesperans.” Alor Pol ti pe dir ki bann Kretyen swazir dan premye syek ti kapab tir bann bon leson atraver bann levennman ki’n ganny rikorde dan Labib. Par kont, dimoun dan tou zenerasyon, ki swa Kretyen swazir ouswa “lezot mouton” oubyen ki swa pe viv “dan bann dernyen zour” oubyen non, in kapab benefisye avek bann leson ki ganny trouve dan “tou sa ki’n ganny ekri dan lepase.”Zan 10:16, NW; 2 Tim. 3:1.

Alor laplipar resi Labib pa aplik zis avek bann Kretyen swazir, gran lafoul oubyen zis avek en peryod letan spesifik dan listwar bann Kretyen. O kontrer, laplipar resi Labib in benefisye tou serviter Bondye dan lepase e osi dan nou letan. Par egzanp, nou pa devret aplik liv Zob zis avek leksperyans ki bann Kretyen swazir ti fer fas avek pandan Premye Lager Mondyal. En kantite serviter Bondye, msye konman madanm, Kretyen swazir konman gran lafoul in soufer parey Zob e “zot in war sa ki Senyer in fer pour li alafen e zot in war ki Senyer i ranpli avek labonte ek konpasyon.”Zak 5:11.

Reflesir: Dan kongregasyon ozordi, eski pa nou vwar bann vye madanm fidel parey Debora, bann zenn ansyen ki saz parey Eliou, bann pionye kouraze ki devoue parey Yifta e bann zonm ek fanm fidel ki annan pasyans parey Zob? Pa nou rekonesan ki Zeova in prezerv “tou sa ki’n ganny ekri dan lepase” pour “ki par pasyans ek konsolasyon ki Lekritir i donnen nou posed lesperans!”

Alor, i pour sa rezon ki nou bann piblikasyon konmela i met lanfaz lo bann leson ki nou kapab aprann atraver bann resi Labib olye esey rod eksplik bann keksoz ki pou annan en pli gran sinifikasyon a lavenir.