Skip to content

Al lo konteni

Akoz nou obzerv Repa Senyer?

Akoz nou obzerv Repa Senyer?

“Fer sa an mon souvenir.”1 KOR. 11:24.

1, 2. Ki Zezi ti fer sa zour swar le 14 Nizan lannen 33 N.L.? (Vwar portre anler.)

I LE 14 Nizan lannen 33 N.L., kantmenm fernwanr in fer, i annan en zoli pti laklerte deor akoz i plennlin Zerizalenm. Zezi ek son bann zapot in fini selebre Lapak, pour rapel delivrans bann Izraelit ki ti dan lesklavaz Lezip, 15 syek avan sa. Aprezan, Zezi i entrodwir en repa spesyal avek son 11 zapot fidel. Sa repa ti pou ganny fer tou le-z-an pour fer zot rapel lanmor ki Zezi ti pe al sibir avan sa lazournen i terminen. *Mat. 26:1, 2.

2 Zezi i fer en lapriyer, apre i pas dipen san lelven avek son bann zapot e dir: “Pran manze.” I pran en lakoup, ankor enn fwa i priye e dir: “Bwar zot tou.” (Mat. 26:26, 27) Napa lezot manze pour Zezi pas avek zot, me i annan en kantite lezot keksoz pour dir son bann disip fidel sa zour swar.

3. Ki kestyon sa lartik pou reponn?

 3 Koumsanmenm ki Zezi ti entrodwir Memoryal son lanmor ki osi ganny apele “repa Senyer.” (1 Kor. 11:20) Konsernan sa levennman, serten i kapab demande: Akoz nou bezwen komemor lanmor Zezi? Ki sinifikasyon sa dipen ek diven? Ki mannyer nou kapab prepar nou lekor pour Memoryal? Lekel ki devret manz dipen e bwar diven? Ki mannyer bann Kretyen i montre ki zot apresye zot lespwar ki Labib i koz lo la?

AKOZ NOU KOMEMOR LANMOR ZEZI

4. Ki lanmor Zezi in fer posib pour nou?

4 Konman en desandans Adan, nou’n erit pese ek lanmor. (Rom. 5:12) Napa en imen enparfe ki kapab donn Bondye en ranson pour son lavi oubyen pour lavi lezot. (Ps. 49:6-9) Me atraver son lanmor, Zezi ti pey sa sel pri oubyen ranson ki akseptab pour Bondye ler i ti sakrifye son lekor parfe e vers son disan. Par prezant Bondye valer son sakrifis , Zezi in fer li posib ki nou ganny delivre avek pese ek lanmor e ganny lavi eternel.Rom. 6:23; 1 Kor. 15:21, 22.

5. (a) Ki mannyer nou konnen ki Bondye ek Kris i kontan bann imen? (b) Akoz nou devret asiste komemorasyon lanmor Zezi?

5 Lefet ki sa ranson in ganny peye, sa i montre ki Bondye i kontan bann imen. (Zan 3:16) Par ofer son lekor konman en sakrifis, Zezi osi in montre ki i kontan nou. Ler Zezi ti “zouvriye abil” Bondye dan lesyel, i ti ‘vreman kontan bann garson zonm.’ (Prov. 8:30, 31) Rekonesans pour Bondye ek son Garson i devret motiv nou pour asiste komemorasyon lanmor Zezi e obei sa lord pour kontinyen ‘fer sa an son souvenir.’1 Kor. 11:23-25.

SINIFIKASYON BANN LANBLENM

6. Ki mannyer nou devret konsider sa dipen ek sa diven?

6 Ler Zezi ti entrodwir Memoryal, i pa ti fer mirak pour transform sa dipen pour vin son laser e sa diven son disan. O kontrer, konsernan sa dipen i ti dir: “Sa i [oubyen sa i “reprezant,” NW] mon lekor.” Konsernan sa diven i ti dir: “Sa i [oubyen sa i “reprezant,” NW] mon disan, disan lalyans ki pou koule pour en kantite dimoun.” (Mark 14:22-24) I kler alor ki sa dipen ek sa diven ti bann senbol oubyen lanblenm.

7. Ki dipen Memoryal i reprezante?

7 Sa lokazyon vreman enportan, lannen 33 N.L., Zezi ti servi dipen san lelven ki ti’n reste apre selebrasyon repa Lapak. (Egz. 12:8) Dan Labib, parfwa lelven i reprezant pese. (Mat. 16:6, 11, 12; Lik 12:1) Lefet ki Zezi ti servi dipen san lelven i apropriye akoz i reprezant son lekor san pese. (Ebr. 7:26) Alor, sa kalite dipen i ganny servi zour Memoryal.

8. Ki diven Memoryal i reprezante?

8 Sa diven ki Zezi ti servi le 14 Nizan 33 N.L. ti reprezant disan Zezi zis parey sa diven ki ganny servi dan Memoryal ozordi. Disan Zezi ti ganny verse pour “pardon pese” dan en landrwa an deor Zerizalenm ki apel Golgota. (Mat. 26:28; 27:33) Lefet ki dipen ek diven Memoryal i reprezant sakrifis Zezi ki annan en gran valer ki’n ganny ofer pour bann imen obeisan, alor i apropriye ki nou apresye sa laranzman e ki nou prepar nou pour asiste komemorasyon Repa Senyer ki ganny fer tou le-z-an.

 KONMAN POUR PREPAR NOU POUR MEMORYAL

9. (a) Akoz i enportan pour swiv progranm lektir Labib pour Memoryal? (b) Ki mannyer ou santi anver sa ranson?

9 Swiv progranm lektir Labib pour Memoryal ki dan liv Egzamin Labib sak zour e medit lo sa ki Zezi ti fer zis avan son lanmor. Sa i kapab ed nou prepar nou leker pour Repa Senyer. * En ser ti ekrir: “Nou esper Memoryal avek enpasyans. I vin pli spesyal tou le-z-an. Mon rapel kan mon ti kot lakaz mor . . . pe get mon papa byenneme, se la ki mon ti konmans vreman apresye sakrifis Zezi. . . . I vre ki mon ti konn tou bann verse Labib e ki mannyer pour eksplik zot. Me se ler ki mon ti perdi en dimoun dan lanmor ki mon leker ti deborde avek lazwa akoz sa ki sakrifis Zezi pou akonplir.” Kan nou pe prepar nou pour Memoryal, i ti a byen pour reflesir lo ki mannyer sakrifis Zezi i liber nou avek soufrans ki pese ek lanmor i anmennen.

Servi sa bann zouti pour prepar ou leker pour Memoryal (Vwar paragraf 9)

10. Ki lefe preparasyon pour Memoryal i devret annan lo nou predikasyon?

10 Nou osi kapab prepar nou pour Memoryal par fer plis dan predikasyon, par egzanp par fer pionye asistan pandan letan Memoryal. Anmezir ki nou envit bann etidyan Labib ek lezot pour Repa Senyer, nou pou trouv lazwa kan nou koz lo Bondye, son Garson e lo bann benediksyon ki Zeova in anmas pour bann ki fer li plezir e rann li glwar.Ps. 148:12, 13.

11. Ki mannyer serten Kretyen Korent ti pe pran lanblenm dan en fason endiny?

11 Anmezir ki ou prepar ou pour Repa Senyer, egzamin sa ki zapot Pol ti ekri bann Kretyen dan kongregasyon Korent. (Lir 1 Korentyen 11:27-34.) Pol ti montre ki nenport ki, ki manz sa dipen e bwar sa diven dan en fason endiny i “fer en pese kont lekor ek disan Senyer” Zezi Kri. Alor en Kretyen swazir i devret byen “egzamin son prop lekor” avan i pran lanblenm. Si non “i pe manze e bwar kondannasyon kont limenm.” Bokou dan lavil Korent ti “malad e envalid [spirityelman], e . . . plizyer [ti’n] mor [spirityelman]” akoz zot move kondwit. I posib ki zot ti manz bokou e bwar bokou avan oubyen pandan Memoryal e zot pa ti alert ni mantalman ni spirityelman. Bondye  pa ti pou kapab aksepte ki zot pran sa lanblenm dan en fason endiny.

12. (a) Avek kwa Pol ti konpar Memoryal e ki lavertisman i ti donnen? (b) Ki en dimoun ki pran lanblenm i devret fer si i’n fer en pese grav?

12 Pol ti konpar Memoryal avek en repa ki ganny manze avek lezot e i ti averti bann ki manz dipen e bwar diven: “Zot pa kapab bwar an menm-tan lakoup Senyer [oubyen “Zeova,” NW] ek lakoup demon. Zot pa kapab an menm-tan partisip atab avek Senyer e avek demon.” (1 Kor. 10:16-21) Si en dimoun ki pran lanblenm pandan Repa Senyer in komet en pese grav, i bezwen rod led spirityel. (Lir Zak 5:14-16.) Me si sa Kretyen swazir i “prodwi bann bon fri repantans,” dan sa ka i pa pe mank respe pour sakrifis Zezi si i pran lanblenm zour Memoryal.Lik 3:8.

13. Akoz i ti pou byen pour priy konsernan sa lespwar ki Bondye in donn nou?

13 Anmezir ki nou prepar nou pour Memoryal, i ti pou byen si dan nou lapriyer nou mazin lo sa zoli lespwar ki Bondye in donn nou. Napa personn ki’n dedye son lavi avek Zeova e ki en disip fidel son Garson ki ti pou anvi mank respe pour sakrifis Zezi par pran lanblenm Memoryal si i napa ase laprev ki i en Kretyen swazir. Alor, ki mannyer nou pou konnen si nou devret pran lanblenm oubyen non?

LEKEL KI DEVRET PRAN LANBLENM?

14. Vi ki sa bann Kretyen i form parti nouvo lalyans, ki zot fer zour Memoryal?

14 Bann ki pran lanblenm i devret san pour san asire ki zot form parti sa nouvo lalyans. Konsernan sa diven, Zezi ti dir: “Sa lakoup i nouvo lalyans par mon disan.” (1 Kor. 11:25) Atraver profet Zeremi, Bondye ti predir ki i ti pou fer en nouvo lalyans ki diferan avek lalyans Lalwa ki ti ganny fer avek bann Izraelit. (Lir Zeremi 31:31-34. *) Bondye in fer en nouvo lalyans avek Izrael spirityel. (Gal. 6:15, 16) Sa lalyans in posib gras a sakrifis Zezi e i’n vin an mars atraver disan Zezi. (Lik 22:20) Zezi i Medyater sa nouvo lalyans e bann Kretyen swazir ki fidel ki form parti sa lalyans i ganny en leritaz dan lesyel.Ebr. 8:6; 9:15.

15. Lekel ki form parti lalyans Rwayonm e ki privilez zot pou gannyen si zot reste fidel?

15 Bann ki pran lanblenm Memoryal i konnen ki zot form parti sa lalyans Rwayonm. (Lir Lik 12:32.) Bann ki’n vin bann disip swazir Zezi, ki reste fidel avek Zezi e ki soufer parey li pou rennyen dan lesyel avek li. (Fili. 3:10) Vi ki zot form parti sa lalyans Rwayonm, bann Kretyen swazir fidel pou renny avek Kris konman lerwa dan lesyel pour touzour. (Rev. 22:5) Pour sa rezon, sa bann dimoun i annan drwa pran lanblenm pandan Repa Senyer.

16. An bref eksplik sinifikasyon Romen 8:15-17.

16 Zis bann ki gras a lespri sen i asire ki zot zanfan Bondye ki kapab pran lanblenm. (Lir Romen 8:15-17.) Remarke ki Pol ti servi sa mo “Aba” dan langaz Arameen ki vedir “O Papa!” En zanfan ti kapab servi sa mo kan i ti pe kriy son  papa parski sa ti en mo ki montre lafeksyon, en relasyon pros e osi respe. Bann ki’n ganny “en Lespri ki fer zot vin garson Bondye” i bann zanfan spirityel byenneme Bondye. Lespri sen Bondye i fer zot konnen ki zot in vin bann garson Zeova ki li menm i’n swazir. Sa i pa zis akoz zot pa anvi reste lo later. Zot asire ki zot pou vin bann zeritye ansanm avek Zezi dan Rwayonm dan lesyel si zot reste fidel ziska lanmor. Ozordi, i annan zis en restan sa 144,000 disip Zezi “ki’n ganny konsakre par sa enn ki Sen” Zeova. (1 Zan 2:20; Rev. 14:1) Se gras a lespri sen ki zot kapab kriy “Aba! Papa!” Pa zot vreman beni pour annan sa relasyon avek Bondye!

APRESYE OU LESPWAR SORTI DAN LABIB

17. Ki lespwar bann Kretyen swazir i annan e ki mannyer zot konsider li?

17 Si ou en Kretyen swazir, i enportan ki ou koz lo ou lespwar pour al viv dan lesyel dan ou bann lapriyer personnel. Ler Labib i koz lo lefet ki ou “fiyanse” avek Zezi Kri nouvo marye dan lesyel, ou santi ki sa i aplik pour ou personnelman e ou enpasyan pour form parti sa “Nouvel-Marye” Kris. (2 Kor. 11:2; Zan 3:27-29; Rev. 21:2, 9-14) Kan Bondye i eksprim son lanmour pour son bann zanfan spirityel dan son Parol, ou dir: “Sa i aplik pour mwan.” Ler Parol Zeova i donn bann lenstriksyon avek son bann garson swazir, lespri sen i pous ou pour obeir e pour dir dan ou leker: “Sa i aplik pour mwan.” Lespri sen Bondye i fer ou asire ki ou pou al dan lesyel.

18. Ki lespwar “lezot mouton” i annan e ki mannyer zot santi konsernan sa?

18 De lot kote, si ou form parti sa “gran lafoul” “lezot mouton,” Bondye in donn ou sa lespwar pour viv lo later. (Rev. 7:9; Zan 10:16, NW) Ou anvi viv pour touzour dan Paradi e ou kontan medit lo sa ki Labib i dir konsernan lavi lo later a lavenir. Ou enpasyan pour viv anpe avek ou fanmir ek lezot dimoun drwat. Ou vreman anvi vwar sa letan kot lafamin, lapovrete, soufrans, maladi ek lanmor pou nepli afekte limanite. (Ps. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Iza. 33:24) Pa ou vreman anvi akeyir bann ki pou ganny resisite e ki pou viv pour touzour lo later. (Zan 5:28, 29) Pa ou apresye ki Zeova in beni ou par donn ou sa lespwar pour viv lo later. Menm si ou pa pran lanblenm, ou asiste Memoryal e sa i montre ki ou apresye sakrifis Zezi Kri.

ESKI OU POU LA?

19, 20. (a) Ki mannyer sa lespwar ki Bondye in donn ou i kapab vin en realite? (b) Akoz ou pou asiste Repa Senyer?

19 Ki swa ou annan sa lespwar pour viv dan lesyel oubyen lo later, sa i kapab vin en realite si zis ou demontre lafwa dan Zeova, Zezi Kri ek sa ranson. Kan ou asiste Memoryal, ou pou annan sa loportinite pour reflesir lo ou lespwar e lo lenportans ki lanmor Zezi i annan. Alor fer li ou lobzektif pour ou parmi sa plizyer milyon dimoun ki pou asiste Repa Senyer apre soley kouse Vandredi le 3 Avril 2015 kot Lasal Rwayonm oubyen dan lezot landrwa partou dan lemonn.

20 Kan ou asiste Memoryal, sa i kapab fer ou annan en pli gran lapresyasyon anver sakrifis Zezi. Ler ou ekout atantivman sa diskour, sa i kapab pous ou pour montre lanmour pour ou prosen par partaz avek zot sa ki ou’n aprann lo lanmour Zeova e son gran plan pour limanite. (Mat. 22:34-40) Fer tou sa ki ou kapab pour ki ou la zour Repa Senyer.

^ par. 1 Pour bann Ebre, en zour ti konmans soley kouse e fini lot soley kouse.

^ par. 9 Vwar Appendix B12 dan New World Translation.

^ par. 14 Zeremi 31:31-34: 31 Zeova i dir: ‘Gete! Bann zour pe vini kot mon pou fer en nouvo lalyans avek pep Izrael ek pep Zida. 32 I pa pou parey sa lalyans ki mon ti fer avek zot zanset sa zour ler mon ti atrap zot lanmen pour tir zot Lezip. Zeova i osi dir: “Mon lalyans ki zot ti kase menm si mon ti zot vre met.”’ 33 La sa ki Zeova in dir: ‘Sa i lalyans ki mon pou fer avek pep Izrael apre sa bann zour. Mon pou met mon lalwa dan zot e mon pou ekrir li dan zot leker. Mon pou vin zot Bondye e zot pou vin mon pep.’ 34 La sa ki Zeova i dir: ‘Napa personn ki pou ansenny son konpanyon, ni son frer, an dizan, “Fodre konn Zeova!” Akoz zot tou zot pou konn mwan, depi sa ki pli pti ziska sa ki pli gran parmi zot. Parski mon pou pardonn zot fot, e mon pa pou mazin zot pese ankor.’”