Skip to content

Al lo konteni

Eski ou “konpran”?

Eski ou “konpran”?

“I ti ouver zot lespri pour zot kapab konpran Lekritir.”LIK 24:45.

1, 2. Ki mannyer Zezi ti fortifye son bann disip sa zour ki i ti resisite?

MENM zour ki Zezi in resisite, de parmi son bann disip pe al dan en vilaz ki en distans 11.2 kilomet avek Zerizalenm. Zot tris akoz zot pa konnen ki Zezi in resisite. En sel kou Zezi i aparet e konmans mars avek zot. I kapab rekonfort zot. Me ki mannyer? ‘Konmansan avek bann liv Moiz ek tou liv bann profet, Zezi i eksplik zot sa ki Lekritir in dir lo son size.’ (Lik 24:13-15, 27) Ler zot tann sa, zot santi konmsi en dife pe brile anndan zot parski i “pe eksplik” zot klerman Lekritir.Lik 24:32.

Sa menm swar, sa de disip i retourn Zerizalenm. Zot rakont sa ki’n arive avek bann zapot. Letan zot pe koze, Zezi i aparet avek zot tou. Zot ranpli avek lafreyer e konmans doute si sa i Zezi menm. Ki mannyer Zezi i fortifye zot? Labib i dir: “I ti ouver zot lespri pour zot kapab konpran Lekritir.”Lik 24:45.

3. Ki defi nou fer fas avek e kwa ki kapab ed nou annan en bon pwennvi lo nou minister?

3 Zis parey sa bann disip, par ler nou kapab tris. Petet nou okipe dan travay Senyer, me nou dekouraze akoz nou pa vwar rezilta. (1 Kor. 15:58) Oubyen petet i paret ki sa bann dimoun ki nou pe etidye avek pa pe fer bokou progre. I kapab osi ki lezot dimoun ki nou ede i menm tourn ledo  avek Zeova. Ki nou kapab fer pour annan en bon pwennvi lo nou minister? En keksoz ki kapab ed nou se pour byen konpran sinifikasyon bann parabol Zezi dan Labib. Annou egzamin trwa parabol e vwar ki leson nou kapab aprann.

SENMER KI PE DORMI

4. Ki sinifikasyon parabol Zezi konsernan sa senmer ki pe dormi?

4 Lir Mark 4:26-29. Ki sinifikasyon parabol Zezi konsernan sa senmer ki pe dormi? Sa zonm dan sa parabol i reprezant sak proklanmater Rwayonm Bondye. Sa lagrenn i reprezant mesaz Rwayonm ki ganny prese avek bann dimoun ki annan en leker senser. Parey dan lavi normal tou le zour sa senmer i “dormi” aswar e i “leve” lizour. I pran en serten letan pour sa lagrenn pouse, aport fri ziska ki finalman letan larekolt i arive. Pandan sa letan “bann lagrenn i zermen e grandi.” Sa lagrenn i pouse “par limenm,” i devlope ptitapti e i annan diferan staz. Dan sa menm fason, devlopman spirityel i ariv ptitapti e i annan diferan staz. Kan en dimoun i progrese ziska ki sa i pous li pour servi Bondye, i port fri dan sa sans ki i dedye son lavi avek Zeova e batize.

5. Akoz Zezi ti donn sa parabol konsernan sa senmer ki pe dormi?

5 Akoz Zezi ti donn sa parabol? Zezi i ed nou pour realize ki Zeova i sa enn ki fer laverite grandi dan leker bann dimoun ki “annan sa bon kondisyon leker.” (Akt 13:48, NW; 1 Kor. 3:7) Nou plante e aroze, me nou napa kontrol lo lafason ki i pouse. Nou pa kapab fors li oubyen akseler son devlopman. Zis parey sa zonm dan sa parabol, nou pa konnen ki mannyer sa lagrenn laverite i devlope. Sa i souvan arive san ki nou remarke, pandan ki nou pe fer nou bann aktivite dan lavi tou le zour. Me avek letan sa lagrenn Rwayonm i kapab port fri. Apre sa, sa nouvo disip i zwenn avek nou dan sa travay rekolt e nou benefisye avek son led.Zan 4:36-38.

6. Ki nou devret admet konsernan progre ki en etidyan Labib i fer?

6 Ki nou kapab aprann avek sa parabol? Premyerman, nou bezwen admet ki nou napa kontrol lo devlopman spirityel en etidyan Labib. Si nou rekonnet nou limit, sa pou fer nou evite met presyon lo en etidyan oubyen fors li pour batize. Nou fer tou sa ki nou kapab pour ed e siport en dimoun, me nou bezwen annan limilite e admet ki se sa etidyan ki bezwen deside. Se lanmour ki en dimoun i annan pour Bondye ki donn li sa lanvi pour dedye son lavi avek li. Zeova pa pou aksepte dedikasyon en dimoun si i fer li pardfors.Ps. 51:12; 54:6; 110:3.

7, 8. (a) Ki lezot leson nou aprann atraver parabol Zezi konsernan sa senmer ki pe dormi? Donn en legzanp. (b) Ki sa i ansenny nou lo Zeova ek Zezi?

7 Dezyenmman, sa parabol i ed nou konpran ki nou pa devret bes lebra si nou pa vwar rezilta nou travay toudswit. Nou bezwen annan pasyans. (Zak 5:7, 8) Si nou’n fer nou mye pour ed nou letid, me sa lagrenn pa raport fri, nou pa devret pran sa konman en siny ki nou enfidel. Zeova i permet lagrenn laverite fleri zis dan leker en dimoun ki annan limilite, enn ki pare pour fer sanzman. (Mat. 13:23) Alor nou pa merit evalye si nou efikas dan predikasyon zis dapre rezilta ki nou gannyen. Apre tou, pour Zeova i pa lafason ki nou etidyan i reazir anver sa ki i’n aprann ki  montre ki nou’n reisi dan nou minister. O kontrer, i apresye nou zefor nenport ki rezilta ki nou gannyen.Lir Lik 10:17-20; 1 Korentyen 3:8.

8 Trwazyenmman, nou pa toultan realize ki en dimoun pe fer sanzman. Annou pran en legzanp. I ti annan en misyonner ki ti pe etidye avek en koup. En zour zot ti apros li pour dir li ki zot ti a kontan vin bann proklanmater non batize. I ti fer zot rapel ki zot ti pou bezwen aret fimen pour zot kalifye. Sa frer ti sirprann ler zot ti dir li ki zot ti’n aktyelman aret fimen pour plizyer mwan. Akoz zot ti’n aret fimen? Zot ti’n realize ki Zeova, ki ay lipokrizi, ti kapab vwar zot pe fimen. Alor sa ti pous zot pour fer en desizyon, swa zot fim devan sa misyonner oubyen zot aret fim net. Sa lanmour ki zot ti’n devlope pour Zeova ti ed zot pour pran sa bon desizyon. Zot ti’n fer progre spirityel, menm si sa misyonner ti napa okenn nide ki ti’n arive.

LASENN

9. Ki sinifikasyon sa parabol konsernan lasenn?

9 Lir Matye 13:47-50. Ki sinifikasyon parabol Zezi konsernan sa lasenn? Zezi ti konpar travay predikasyon ki anons mesaz Rwayonm avek tou dimoun konman en gran lasenn ki pe ganny zet dan lanmer. Zis parey sa lasenn i atrap “tou kalite pwason,” nou travay predikasyon i atir plizyer milyon dimoun sorti partou kote. (Iza. 60:5) Nou vwar sa byen ler nou get sa kantite dimoun ki asiste nou bann lasanble ek Memoryal tou le-z-an. Serten sa bann pwason senbolik i “bon” e zot vin dan kongregasyon Kretyen. Tandis ki lezot, zot ganny konsidere konman bann pwason ki “pa bon,” i pa tou dimoun ki ganny rasanble ki akseptab pour Zeova.

Apre ki nou’n lir Matye 13:47-50 . . .

10. Akoz Zezi ti donn sa parabol lo lasenn?

10 Akoz Zezi ti donn sa parabol? Bann pwason i ganny separe dan en sans senbolik. I pa pe refer avek zizman final ki pou arive pandan gran ladetres, me i pe refer avek sa ki ti pou arive pandan bann dernyen zour sa move lemonn. Zezi ti montre ki pa tou dimoun ki ganny atire ver laverite ki pou aksepte laverite. Bokou dimoun in asiste nou bann renyon e lezot in pare pour etidye Labib avek nou, me zot pa anvi dedye zot lavi avek Zeova. (1 Rwa. 18:21) I menm annan lezot ankor ki nepli pe asosye avek kongregasyon. Serten zenn in grandi dan laverite me zot pa’n devlop lanmour pour bann standar Zeova. Zezi ti fer resorti ki dan nenport ki sityasyon, sak dimoun i bezwen fer son prop desizyon. Zeova i konsider bann ki pran sa bon desizyon konman bann keksoz “presye sorti dan tou nasyon.”Aga. 2:7.

. . . vwar en laplikasyon dan nou letan

11, 12. (a) Ki mannyer nou kapab benefisye avek parabol lasenn? (b) Ki sa i ansenny nou lo Zeova ek Zezi?

11 Ki mannyer nou kapab benefisye avek sa parabol konsernan lasenn? Sa parabol i ed nou pour pa tro dezapwente si nou letid oubyen enn nou zanfan pa pran laverite aker. Sa i kapab arive malgre tou nou zefor. Ler en dimoun i aksepte en letid Labib oubyen ler en zanfan i ganny elve dan laverite, sa pa vedir ki otomatikman i pou devlop en bon relasyon avek Zeova. A lafen dizour, bann dimoun ki pa pare pour aksepte rwayote Zeova pou ganny separe avek son pep.

Serten ki’n ganny atire ver laverite pou aksepte laverite (Vwar paragraf 9-12)

12 Eski sa i vedir ki bann ki’n kit laverite pa pou zanmen ganny dwa retournen? Oubyen si en dimoun pa dedye  son lavi avek Zeova, eski sa i vedir ki i pou toultan ganny konsidere konman enn ki “pa bon”? Larepons i non. Sa bann dimoun i ankor annan en loportinite avan ki gran ladetres i vini. I konmsi Zeova i kriy zot e dir zot: “Retourn kot mwan e mon ava retourn kot ou.” (Mal. 3:7) Zezi in donn en lot parabol ki montre sa. Sa i parabol garson perdi.Lir Lik 15:11-32.

GARSON PERDI

13. Ki sinifikasyon sa parabol garson perdi?

13 Ki sinifikasyon parabol Zezi konsernan garson perdi? Sa papa ki annan konpasyon i reprezant Zeova nou Papa ki kontan nou en kantite. Sa garson ki demann son leritaz e depans tou i reprezant bann ki’n kit kongregasyon. Kan zot kit kongregasyon, i konmsi zot in vwayaze pour al dan en “pei byen lwen” ki reprezant lemonn Satan ki elwannyen avek Zeova. (Efe. 4:18; Kol. 1:21) Par kont, i annan serten ki pli tar i retourn dan zot bon sans e fer bokou zefor pour retourn dan lorganizasyon Zeova. Sa bann dimoun ki annan limilite e ki pare pour repantir i ganny akeyir par nou Papa ki pare pour pardonnen.Iza. 44:22; 1 Pyer 2:25.

14. Akoz Zezi ti donn parabol konsernan garson perdi?

14 Akoz Zezi ti donn sa parabol? Zezi ti servi en fason vreman tousan pour montre ki Zeova i anvi ki bann ki’n egare i retourn kot Li. Sa papa dan sa parabol pa ti zanmen perdi lespwar ki son garson ti pou retournen en zour. Ler i ti remarke ki son garson ti pe retournen, menm si “i ti ankor ase lwen” sa papa ti azir deswit pour swet li labyenveni. Pa sa i en lankourazman pour bann ki’n kit laverite pour retourn kot Zeova san tarde! I kapab ki zot epwize spirityelman e zot kanmi, sa i fer li difisil pour retournen. Me i vo lapenn fer sa zefor akoz menm dan lesyel pou annan lazwa kan zot retournen.Lik 15:7.

15, 16. (a) Ki leson nou aprann atraver parabol Zezi konsernan garson perdi? Donn serten legzanp. (b) Ki sa i ansenny nou lo Zeova ek Zezi?

15 Ki mannyer nou kapab benefisye atraver parabol garson perdi? Nou devret imit legzanp Zeova. Nou pa devret zanmen vin “tro zis” ki nou refize pour akeyir bann ki’n repantir. Sa pou zis anmenn “destriksyon” spirityel. (Ekle.  7:16) Nou kapab aprann en lot leson atraver sa parabol. Nou devret vwar enn ki’n kit kongregasyon konman en “mouton perdi” non pa konman en dimoun ki pa pou zanmen repantir. (Ps. 119:176) Si nou zwenn en dimoun ki’n egare avek kongregasyon, eski nou pou ed li avek lanmour e donn li led pratik pour ed li retournen? Eski nou pou enform bann ansyen deswit pour zot kapab donn led apropriye? Nou pou fer sa si nou aplik sa leson ki nou’n aprann dan parabol Zezi konsernan garson perdi.

16 Annou vwar ki mannyer serten ki’n retourn ver Zeova in eksprim lapresyasyon pour konpasyon Zeova e sipor ek lanmour ki zot ti gannyen avek kongregasyon. En frer ki ti’n ganny ekskli pour 25 an i dir: “Depi ki mon’n ganny reentegre, sa lazwa ki mon annan in kontinyen ogmante parski mon kontinyen ganny ‘renouvle’ par Zeova. (Akt 3:19, 20) Tou dimoun i donn mwan zot sipor e demontre zot lanmour, mon annan en bon fanmir spirityel aprezan.” En zenn ser ki ti’n kit Zeova pour senk an ti dir: “Mon pa kapab eksplike ki mannyer mon santi pour vwar sa lanmour ki Zezi ti koz lo la ganny demontre anver mwan. I en privilez ekstraordiner pour form parti lorganizasyon Zeova.”

17, 18. (a) Ki leson pratik nou’n aprann atraver sa trwa parabol ki nou’n egzaminen? (b) Ki nou devret determinen pour fer?

17 Ki leson pratik nou’n aprann avek sa trwa parabol? Premyerman, nou bezwen admet ki nou napa kontrol lo progre spirityel bann dimoun, zis Zeova ki annan kontrol lo la. Dezyenmman, nou realize ki nou pa kapab ekspekte ki tou bann ki asosye e etidye avek nou i pran laverite o serye. Finalman, menm si petet serten i kit laverite e tourn ledo avek Zeova, annou pa zanmen perdi lespwar ki zot pou retournen. Si zot retournen, annou akey zot dan en fason ki montre ki nou annan menm pwennvi ki Zeova.

18 Annou kontinyen rod konnesans, konprenezon ek lasazes. Anmezir ki nou lir parabol Zezi annou demann nou lekor: Ki zot sinifikasyon? Akoz zot in ganny mete dan Labib? Ki mannyer nou kapab aplik sa bann leson e ki nou kapab aprann lo Zeova ek Zezi? Kan nou fer sa nou pou montre ki nou pe konpran sinifikasyon parol Zezi.