Skip to content

Al lo konteni

‘Ekout mwan e konpran’

‘Ekout mwan e konpran’

“Ekout mwan zot tou e konpran.”MARK 7:14.

1, 2. Akoz bokou ki ti ekout Zezi pa ti arive konpran sinifikasyon son parol?

EN DIMOUN i kapab tann lavwa en lot ki pe koz avek li e menm remark son ton lavwa. Me ki benefis i ti pou gannyen si i pa ti konpran sa ki i pe dir? (1 Kor. 14:9) Pareyman, plizyer milye dimoun ti tann sa ki Zezi ti pe dir. I ti menm koz avek zot dan en langaz ki zot ti kapab konpran. Par kont, pa zot tou ki ti konpran sinifikasyon son parol. I pour sa rezon ki Zezi ti dir bann ki ti pe ekout li: “Ekout mwan zot tou e konpran.”Mark 7:14.

2 Akoz bokou pa ti kapab konpran sinifikasyon parol Zezi? Parski serten ti annan zot prop pwennvi ek move motivasyon. Zezi ti dir sa lo zot: “Zot konn byen bann fason pour rezet konmannman Bondye pour zot gard zot tradisyon.” (Mark 7:9) Sa bann dimoun pa ti pe vreman esey konpran sinifikasyon sa ki Zezi ti pe dir. Zot pa ti anvi sanz zot fason fer ek zot pwennvi. Zot ti’n ouver zot zorey, me zot ti’n ferm zot leker. (Lir Matye 13:13-15.) Me ki mannyer nou kapab fer sir ki nou leker i reste ouver pour benefisye avek lansennyman Zezi?

 FASON POUR BENEFISYE AVEK LANSENNYMAN ZEZI

3. Akoz bann disip ti kapab konpran parol Zezi?

3 Nou bezwen swiv legzanp bann disip Zezi ki ti annan limilite. I ti dir sa lo zot: “Zot ere; zot lizye i war kler e zot zorey i tande!” (Mat. 13:16) Ki mannyer zot ti kapab konpran kan lezot dimoun pa ti pe konpran? Premyerman, zot ti pare pour demann kestyon pour konpran vre sinifikasyon parol Zezi. (Mat. 13:36; Mark 7:17) Dezyenmman, zot ti pare pour batir lo sa ki zot ti’n deza aksepte dan zot leker. (Lir Matye 13:11, 12.) Trwazyenmman, zot ti pare pour aplik sa ki zot ti’n tande e konpran dan zot prop lavi e osi pour ed lezot.Mat. 13:51, 52.

4. Ki sa trwa letap pour konpran bann parabol Zezi?

4 Si nou anvi konpran bann parabol Zezi, nou bezwen swiv legzanp son bann disip fidel. Sa i osi enkli trwa letap. Premyerman, nou bezwen pare pour pran letan pour etidye e medit lo sa ki Zezi ti dir, fer resers neseser e demann bann kestyon apropriye. Sa pou fer nou ganny konnesans. (Prov. 2:4, 5) Answit, nou bezwen vwar ki lyen sa konnesans i annan avek sa ki nou deza konnen e ki mannyer sa i benefisye nou personnelman. Sa pou fer nou ganny konprenezon. (Prov. 2:2, 3) Finalman, nou devret servi sa ki nou’n aprann e met li an pratik dan nou lavi tou le zour. Sa pou montre ki nou saz.Prov. 2:6, 7.

5. Donn en legzanp pour montre ki diferans i annan ant konnesans, konprenezon ek lasazes.

5 Ki diferans i annan ant konnesans, konprenezon ek lasazes? Nou kapab eksplik li koumsa: Meton ou pe debout dan milye semen e en bis pe vin lo ou avek en lavites. Premyerman, ou rekonnet ki i en bis, sa i konnesans. Apre sa, ou realize ki si ou reste debout lanmenm dan milye semen ou pou ganny tape avek sa bis, sa i konprenezon. Prezan si ou degaze pour sorti dan semen, sa i lasazes. I pa etonan alor ki Labib i met lanfaz lo sa nesesite pour nou “protez lasazes pratik ek abilite pour reflesir.” Sa i kapab sov nou lavi.Prov. 3:21, 22; 1 Tim. 4:16.

6. Ki sa kat kestyon nou pou reponn ler nou pe egzamin sa set parabol Zezi? (Vwar  bwat.)

6 Dan sa lartik ek sa lot ki swiv, nou pou egzamin set parabol ki Zezi ti servi. Anmezir nou fer sa, nou pou demann sa bann kestyon swivan: Ki sinifikasyon sa parabol? (Sa pou ed nou ganny konnesans.) Akoz Zezi ti donn nou sa parabol? (Sa pou fer nou ganny konprenezon.) Ki mannyer nou kapab servi sa lenformasyon pour ed nou prop lekor ek lezot? (Sa i lasazes.) Finalman, ki sa i ansenny nou lo Zeova ek Zezi?

LAGRENN MOUTARD

7. Ki sinifikasyon parabol Zezi konsernan lagrenn moutard?

7 Lir Matye 13:31, 32. Ki sinifikasyon parabol Zezi konsernan lagrenn moutard? Sa lagrenn i reprezant mesaz Rwayonm ki nou prese ek kongregasyon Kretyen. Parey lagrenn moutard ki “pli pti ki tou lagrenn,” kongregasyon Kretyen ti annan en pti pti konmansman lannen 33 N.L. Me, dan zis detrwa dizenn lannen kongregasyon ti devlop vreman vit. Personn pa ti pe ekspekte en tel progre. (Kol. 1:23) Sa ti anmenn byenfe akoz Zezi ti dir nou ki “tou kalite sort zwazo” ti kapab “fer zot nik dan son bann brans.” Dan en sans senbolik sa bann zwazo i reprezant bann dimoun senser  ki trouv nouritir spirityel, lonbraz ek proteksyon dan kongregasyon Kretyen.—Konpar Ezekyel 17:23.

8. Akoz Zezi ti servi sa parabol konsernan lagrenn moutard?

8 Akoz Zezi ti servi sa parabol? I ti servi legzanp en lagrenn moutard ki devlop dan en fason remarkab pour dekrir pouvwar ki Rwayonm Bondye i annan pour devlope, proteze e sirmont tou kalite lobstak. Depi 1914 i annan en devlopman ekstraordiner dan parti vizib lorganizasyon Bondye. (Iza. 60:22) Bann dimoun ki form parti sa lorganizasyon i benefisye en kantite avek proteksyon spirityel. (Prov. 2:7; Iza. 32:1, 2) Deplis, napa okenn lobstak ki’n kapab anpese ki pep Bondye i kontinyen ogmante.Iza. 54:17.

9. (a) Ki nou kapab aprann avek parabol lagrenn moutard? (b) Ki sa i ansenny nou lo Zeova ek Zezi?

9 Ki nou kapab aprann avek parabol lagrenn moutard? Petet nou viv dan en rezyon kot i annan en ptigin Temwen oubyen kot nou pa vwar rezilta travay predikasyon deswit. Me pa bliye ki Rwayonm Bondye i kapab sirmont nenport lobstak, sa pou donn nou lafors pour andire. Par egzanp, ler Frer Edwin Skinner ti ariv Lenn an 1926, i ti annan zis en ptigin Temwen dan sa pei. O konmansman, ti napa bokou progre e sa travay ti ganny konsidere konman “difisil.” Me i ti kontinyen prese e vwar lafason ki mesaz Rwayonm ti sirmont bann gran lobstak. Aprezan i annan plis ki 37,000 Temwen Zeova dan Lenn e plis ki 108,000 dimoun ti asiste Memoryal lannen 2013. I annan en lot legzanp ki montre ki kantite progre Rwayonm Bondye in fer. Sa menm lannen ki Frer Skinner ti ariv Lenn, sa travay ti’n fek konmanse Zanbi. Aprezan, i annan plis ki 170,000 proklanmater laba e 763,915 ti asiste Memoryal an 2013. Sa i vedir ki 1 dan sak 18 dimoun Zanbi ti asiste Memoryal. Pa sa i en devlopman ekstraordiner!

LELVEN

10. Ki sinifikasyon sa parabol konsernan lelven?

10 Lir Matye 13:33. Ki sinifikasyon  sa parabol konsernan lelven? Sa parabol osi i refer avek mesaz Rwayonm ek son rezilta. “Lapat antye” i reprezant tou nasyon dan lemonn antye e fason ki sa lelven i fer sa lafarin monte i reprezant lafason ki travay predikasyon i propaz sa mesaz Rwayonm. Lafason ki lagrenn moutard i devlope i vizib, tandis ki sa lelven nou pa vwar ler i konmans travay dan sa lapat. I pran en serten letan avan ki nou kapab vwar ki mannyer i fer sa lapat monte.

11. Akoz Zezi ti servi sa parabol konsernan lelven?

11 Akoz Zezi ti servi sa parabol? I ti pe montre ki mesaz Rwayonm i annan pouvwar pour propaz partou e sanz leker bann dimoun. Mesaz Rwayonm in ganny propaze “ziska tou bann landrwa pli elwannyen lo later.” (Akt 1:8) O konmansman, nou kapab pa remark sanzman ki bann dimoun pe fer. Me i annan sanzman, pa zis lakantite dimoun ki pe ogmante me osi sanzman ki bann dimoun ki aksepte sa mesaz pe fer dan zot personnalite.Rom. 12:2; Efe. 4:22, 23.

12, 13. Donn legzanp pour montre ki mannyer sa travay predikasyon in devlope, zis parey in ganny dekrir dan parabol lelven.

12 Nou pa vwar deswit rezilta travay predikasyon, souvan i pran en serten kantite lannen avan ki sa i arive. Par egzanp, Franz ek Margit ki pe servi kot en lot biro brans aprezan, ti pe servi kot biro brans Brezil an 1982. Zot ti pres dan en pti lavil dan lakanpanny. Parmi bann letid Labib ki zot ti konmanse, ti enn avek en manman ek son kat zanfan. Son pli gran garson ti annan zis 12 an sa letan e i ti vreman timid. Souvan i ti esey al kasyet avan ki letid ti konmanse. Vi ki zot ti’n ganny en nouvo servis, sa koup ti nepli kapab kontinyen etidye avek sa fanmir. I ti nek 25 an pli tar ki Franz ek Margit ti ganny sans retourn dan sa lavil. Me ki zot ti vwar? Zot ti kontan pour vwar ki i ti annan en kongregasyon avek 69 proklanmater, 13 parmi ti pe fer servis pionye ordiner e zot tou zot ti pe zwenn ansanm dan en nouvo Lasal Rwayonm. Ki ti’n arive avek sa pti garson timid? Ozordi i kordinater konsey ansyen. Zis parey lelven dan parabol Zezi, sa mesaz Rwayonm ti’n propaze e fer en kantite dimoun sanz zot lavi.

13 Nou vwar lefe pouvwar sa mesaz Rwayonm pour sanz bann dimoun sirtou dan bann pei kot travay predikasyon i enterdi. I difisil pour konnen ki kantite sa mesaz in propaze dan sa bann pei e souvan nou sirprann ler nou vwar rezilta. Pran par egzanp Kiba. Sa mesaz Rwayonm ti konmans ganny prese laba depi 1910 e Frer Russell ti vizit Kiba an 1913. Par kont, o konmansman ti napa bokou progre. Me ki pe arive ozordi Kiba? I annan plis ki 96,000 proklanmater ki pe pres sa bon nouvel e 229,726 ti asiste Memoryal lannen 2013, setadir 1 dan sak 48 zabitan sa zil. Menm dan bann pei kot travay predikasyon pa ganny enterdi, i kapab ki mesaz Rwayonm in ganny prese ziska dan bann rezyon kot bann Temwen dan sa landrwa pa pe ekspekte. *Ekle. 8:7; 11:5.

14, 15. (a) Ki mannyer sakenn de nou i kapab benefisye avek sa leson dan sa parabol konsernan lelven? (b) Ki sa i ansenny nou lo Zeova ek Zezi?

14 Ki mannyer nou kapab benefisye  avek parabol Zezi konsernan lelven? Ler nou medit lo sinifikasyon parabol Zezi, sa i fer nou realize ki nou pa bezwen tro trakase lo ki mannyer sa plizyer milyon dimoun ki pa ankor tann mesaz Rwayonm pou nobou tann li. Zeova i annan tou keksoz anba kontrol. Me ki rol nou nou annan pour zwe? Labib i reponn: “Dan bomaten senm ou lagrenn e ziska aswar pa les ou lanmen repoze parski ou pa konnen kote i pou reisi, si sa enn oubyen sa lot, oubyen si tou le de pou bon.” (Ekle. 11:6) An menm tan nou pa devret zanmen bliye pour priye ki travay predikasyon i reisi, sirtou dan bann pei kot sa travay in ganny enterdi.Efe. 6:18-20.

15 An plis, nou pa devret dekouraze si o konmansman nou pa vwar rezilta nou travay. Nou pa devret mepriz “sa zour kot i annan en pti pti konmansman.” (Zeka. 4:10) I kapab ki avek letan nou vwar bann pli gran e pli bon rezilta ki nou ti’n kapab mazinen.Ps. 40:5; Zeka. 4:7.

MARSAN EK TREZOR KASYET

16. Ki sinifikasyon sa parabol konsernan marsan ek trezor kasyet?

16 Lir Matye 13:44-46. Ki sinifikasyon sa parabol konsernan marsan ek trezor kasyet? Dan letan Zezi bann marsan ti vwayaz ziska Losean Endyen pour rod bann pli zoli perl. Dan sa parabol, sa marsan i reprezant bann dimoun ki annan en leker senser ki fer tou zot posib pour konble zot bezwen spirityel. Sa perl “ki annan gran valer” i reprezant laverite Rwayonm ki presye. Ler sa marsan ti rekonnet valer sa perl, “deswit” (NW) i ti pare pour vann tou sa ki i ti posede pour li kapab aste li. Zezi ti osi koz konsernan en zonm ki ti pe travay dan en plantasyon e ki ti dekouver en trezor “ki’n ganny kasyet.” Sa zonm pa ti pe rod trezor parey sa marsan. Me parey sa marsan i ti pare pour vann “tou” pour ganny sa trezor.

17. Akoz Zezi ti donn sa parabol konsernan marsan ek trezor kasyet?

17 Akoz Zezi ti donn sa de parabol? I ti pe montre ki laverite i ganny trouve dan diferan fason. Serten dimoun i fer en ta sakrifis pour rod e trouv laverite. Tandis ki lezot, menm si zot pa ti pe rod li zot in trouv laverite, petet ler en dimoun in pres avek zot. Me dan tou le de ka, sak zonm ti rekonnet valer sa ki zot ti’n trouve e ti pare pour fer bann gran sakrifis pour ganny li.

18. (a) Ki mannyer nou kapab benefisye avek sa de parabol? (b) Ki sa i ansenny nou lo Zeova ek Zezi?

18 Ki mannyer nou kapab benefisye avek sa de parabol? (Mat. 6:19-21) Demann ou lekor: ‘Eski mon annan menm latitid avek sa de zonm? Eski mon vwar laverite parey en trezor? Eski mon pare pour fer bann sakrifis pour ganny li oubyen eski mon permet lezot keksoz, parey bann aktivite dan lavi toulezour, pour distrer mwan?’ (Mat. 6:22-24, 33; Lik 5:27, 28; Fili. 3:8) Pli nou kontan ler nou dekouver laverite lo Rwayonm Bondye, pli nou pou determinen pour gard li premye dan nou lavi.

19. Ki nou pou egzaminen dan sa lot lartik?

19 Annou montre ki nou’n ekoute e vreman konpran sinifikasyon sa bann parabol lo Rwayonm Bondye. Rapel ki i pa ase pour nou zis konn sinifikasyon sa bann parabol me nou bezwen aplik bann leson ki nou’n aprann atraver zot. Dan lot lartik nou pou egzamin trwa lezot parabol e leson ki nou kapab tire.

^ par. 13 Bann leksperyans parey in arive dan bann pei parey Larzantin (Yearbook 2001 paz 186); Les Lalmanny (Yearbook 1999 paz 83); Papua New Guinea (Yearbook 2005 paz 63) ek zil Robinson Crusoe (Latour Veyer le 15 Zen 2000 paz 9) an Angle.