Skip to content

Al lo konteni

Eski ou rapel?

Eski ou rapel?

Eski ou’n lir byen bann dernyen nimero Latour Veyer? Vwar si ou kapab reponn sa bann kestyon swivan:

Eski i apropriye pour bann Kretyen bril lekor?

Si lekor en dimoun pou ganny brile oubyen non, sa i en desizyon personnel. Menm si Labib pa koz direkteman lo sa pratik, i byen pour note ki lekor Lerwa Sail ek son garson Yonatann ti ganny brile e apre ganny antere. (1 Sam. 31:2, 8-13)15/6, paz 7.

Akoz nou kapab asire ki Bondye pa fer bann move keksoz arive?

Bondye i drwat dan tou sa ki i fer. I zis e fidel. Zeova i osi ranpli avek labonte ek konpasyon. (Det. 32:4; Ps. 145:17; Zak 5:11)1/9, paz 4.

Ki defi en dimoun i kapab gannyen kan zot al dan en lot pei pour servi kot i annan en pli gran bezwen?

Trwa defi (1) adapte ek fason viv, (2) lanvi pour retourn se ou e (3) fer zanmi avek bann frer ek ser ki reste dan sa landrwa. Bokou ki’n fer fas avek sa bann difikilte in ganny beni en kantite.15/7, paz 4-5.

Akoz bann frer Zozef ti vir kont li?

Parski Zakob ti montre sa lanmour spesyal par donn li en lenz spesyal. Bann frer Zozef ti vin zalou e zot ti vann li dan lesklavaz.1/9 paz 11-13.

Akoz bann nouvo trak i efikas e fasil pour servi?

Zot tou zot in ganny fer dan menm forma. Sak trak i ankouraz nou pour lir en verse Labib e demann sa met lakour en kestyon. Ki swa sa met lakour i dir wi, non oubyen petet pour reponn sa kestyon, ouver sa trak e montre li sa ki Labib i dir. Nou osi kapab kit en kestyon pour fer retourn vizit.15/8, paz 13-14.

Lekel sa de temwen ki ganny mansyonnen dan Revelasyon sapit 11?

Pour akonpli sa profesi dan Revelasyon sapit 11, sa de temwen i reprezant bann Kretyen swazir ki ti pe diriz sa travay predikasyon kan Rwayonm Bondye ti ganny etablir dan lesyel an 1914, zot ti pres dan “lenz goni” pour trwa-z-an edmi. (Rev. 11:8-10)15/11, paz 30.

Ki bann paran Kretyen i kapab fer pour pran swen avek zot zanfan?

I enportan pour ekout bann zanfan pour ki ou konn zot. Fer zefor pour nouri zot spirityelman. Gid zot avek lanmour, par egzanp ler zot pe sey fer fas avek bann dout lo bann kestyon spirityel.15/9, paz 18-21.

Anba dominasyon Rwayonm Bondye, kwa ki pou nepli egziste?

Maladi, lanmor, dimoun ki napa travay, lager, lafamin ek lapovrete pou nepli egziste.1/11, paz 6-7.

Ki lalyans sorti dan Labib ki permet lezot pour renny avek Kris?

Apre ki Zezi ti met an plas Repa Senyer, i ti fer en lalyans avek son bann disip fidel, sa lalyans i apel lalyans pour en Rwayonm. (Lik 22:28-30) Sa ti asir zot ki zot ti pou avek Zezi dan lesyel e renny konman lerwa.15/10, paz 16-17.

Ki i vedir “swete” pour desarz plis responsabilite dan kongregasyon?

Sa lekspresyon “swete” pour desarz plis responsabilite dan kongregasyon dan Labib i tradwir en verb Grek ki vedir annan sa gran dezir e osi progrese. Sa i kapab fer nou mazin en dimoun ki pe fer zefor pour esey kas en fri mir ki anpandan lo en pye fri. Bann ki anvi servi konman ansyen i devret fer li pour desarz “en fonksyon nob” me pa pour rod pozisyon. (1 Tim. 3:1)15/9, paz 4.

Lekel ki ti “en pep pour son non” ki Zak ti koz lo la dan Akt 15:14?

Sa ti bann Zwif ek bann non-Zwif ki Bondye ti swazir konman en ras pour “proklanm bann keksoz merveye” konsernan sa Enn ki’n apel zot. (1 Pyer 2:9, 10)15/11, paz 24-25.

Ki mannyer nou kapab ed bann frer ek ser ki’n divorse?

Ekout avek bon zizman. (Prov. 16:20, 23) Montre ki ou enterese. (Fili. 2:4) Reasir sa dimoun ki’n divorse ki Zeova i konpran son sityasyon. Ankouraz sa enn ki’n divorse pour reste pros avek kongregasyon e pour ranforsi son relasyon avek Bondye atraver lapriyer, letid personnel ek meditasyon. (Zak 4:8) Demann zot pour pres ansanm avek ou dan predikasyon oubyen pour prepar renyon ansanm.15/6, paz 11-12.