Skip to content

Al lo konteni

 Dan Nou Arsiv

Lalimyer i konmans klere Zapon

Lalimyer i konmans klere Zapon

Bann lenvitasyon ti ganny donnen pour bann diskour baze lo Labib Tokyo e ti ganny large par avyon dan lavil Osaka

LE 6 Septanm 1926, en sirveyan rezyonal Zaponnen ti kit Leta-z-ini pour retourn Zapon konman misyonner. Ler i ti ariv laba i ti ganny akeyir par sa sel dimoun ki ti’n abonnen pour Latour Veyer e ki ti’n deza konmans etidye Labib avek en group dimoun dan lavil Kobe. Bann Etidyan Labib ti fer zot premye lasanble le 2 Zanvye 1927 dan sa menm lavil. An tou, i ti annan 36 dimoun ki ti asiste e 8 ti batize. I ti en bon konmansman, me ki mannyer sa pti group dimoun ti pou kapab pres avek sa 60 milyon dimoun Zapon ki ti bezwen vwar lalimyer laverite dan Labib?

An Me 1927, bann Etidyan Labib ti lans en kanpanny pour pres an piblik pour anons en seri diskour baze lo Labib. Zot ti pare pour esey bann nouvo metod predikasyon, alor pour sa premye diskour ki ti pou ganny donnen Osaka, bann frer ti met bann gran plakard ek poster dan bor trotwar partou dan sa lavil e anvoy 3,000 lenvitasyon kot bann dimoun enportan. Zot ti distribye 150,000 lenvitasyon, anons sa diskour dan bann zournal prensipal Osaka e tit sa diskour ti ganny enprimen lo 400,000 tiket tren. Zour ki sa diskour ti pou ganny fer, de avyon ti larg 100,000 lenvitasyon lo sa lavil. Apepre 2,300 dimoun ti ranpli Lasal Osaka Asahi plen pour ekout sa diskour ki ti annan pour tit, “The Kingdom of God Is at Hand.” Apepre mil dimoun pa ti kapab antre akoz lasal ti plen. Apre sa diskour, plis ki 600 dimoun ti reste pour en sesyon kestyon ek larepons. Pandan bann mwan ki ti swiv, bann diskour baze lo Labib ti ganny donnen Kyoto e dan bann lezot lavil dan was Zapon.

An Oktob 1927 bann Etidyan Labib ti organiz bann diskour Tokyo. Ankor enn fwa, bann dimoun enportan ti ganny envite, enkli premye minis, manm parlman, bann sef relizye ek sef militer. Bann poster, lanons dan zournal, ensi ki 710,000 lenvitasyon ti ganny servi e an tou 4,800 dimoun ti asiste sa trwa diskour ki ti ganny fer dan kapital Zapon.

BANN PIONYE DEVOUE

Katsuo ek Hagino Miura

Bann pionye ti zwe en rol enportan pour anons sa mesaz Rwayonm kot sak lakour. Enn parmi sa premye pionye Zapon, Matsue Ishii ek son msye Jizo, ti kouver trwa kar teritwar sa pei, depi Sapporo ki lwen dan nor avek Sendai, Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kyoto, Okayama e Tokushima. En ser ki apel Ishii ek en lot ser pli aze Sakiko Tanaka ti met kimono pour vizit bann o zofisye dan gouvernman. Enn parmi zot ti demann 300 set liv, The Harp of God ek Deliverance pour met dan bibliotek prizon.

 Katsuo ek Hagino Miura ti pran bann liv avek Ser Ishii e deswit zot ti rekonnet ki sa ti laverite. Zot ti batize an 1931 e zot ti vin bann pionye. Haruichi ek Tane Yamada ek en kantite zot fanmir ti aksepte mesaz Rwayonm en pe letan avan 1930. Lafanmir Yamada ti pran servis pionye e zot fiy Yukiko ti al servi dan Betel Tokyo.

BANN GRAN YEOU EK BANN PTI YEOU

Sis pionye ti kapab reste dan Gran Yeou

Dan sa bann letan bann loto ti ser e semen pa ti tro bon. Alor Kazumi Minoura ek lezot zenn pionye ti servi bann house car san moter. Zot ti donn sa bann house car sa pti non Yeou, dapre sa enn ki ti anmenn son saret avek en lavites e ki ti vin lerwa Izrael. (1 Rwa. 10:15, 16) I ti annan trwa Gran Yeou ki ti mezir 2.2 met longer, 1.9 met larzer e 1.9 met oter e sis pionye ti kapab reste ladan. An plis, biro brans Zapon ti konstri 11 lezot Yeou ki ti pli pti, ki ti ganny trennen par en bisiklet e de dimoun ti kapab dormi ladan. Kiichi Iwasaki ki ti donn lanmen konstri bann Yeou i dir, “Sak Yeou ti annan en latant ek en batri loto ki ti donn zot elektrisite pour lalimyer.” Bann pionye ti pe kler lalimyer laverite partou dan Zapon, zot ti pe ale vini lo bann montanny, ise e pous bann Yeou atraver bann vale depi nor Hokkaido ziska dan sid Kyushu.

De dimoun ti kapab reste dan sa pli pti Yeou

Ikumatsu Ota ki ti en pionye ti dir: “Ler nou ti ariv dan en lavil, nou ti met nou Yeou o bor en larivyer oubyen dan en laplenn. Premyerman, nou ti al vizit bann zonm enportan dan sa lavil, par egzanp mer sa lavil, apre nou ti vizit bann lakour pour propoz nou bann piblikasyon. Apre ki nou ti’n kouver sa teritwar, nou ti al dan en lot lavil.”

En “zour kot i annan en ptipti konmansman” ti ler sa group 36 Etidyan Labib dan lavil Kobe ti fer zot premye lasanble. (Zeka. 4:10) Zis senk an pli tar an 1932, 103 pionye ek proklanmater Zapon ti raport zot aktivite, zot ti’n plas plis ki 14,000 liv. Ozordi, temwannyaz an piblik ki byen organize pe ganny fer dan bann gran lavil Zapon e i annan apepre 220,000 proklanmater ki pe les zot lalimyer klere partou dan sa pei.—Sorti dan nou arsiv Zapon.

Desen fer par Kiichi Iwasaki, ki ti konstri bann Yeou Betel Zapon