Skip to content

Al lo konteni

Fikse zot lespri lo bann keksoz ki dan lesyel

Fikse zot lespri lo bann keksoz ki dan lesyel

“Fikse zot dezir [oubyen “lespri,” NW] lo bann keksoz ki dan lesyel, e non pa lo bann keksoz ki lo later.”KOL. 3:2.

1, 2. (a) Kwa ki montre ki i ti annan bann gro problenm dan kongregasyon Kolos dan premye syek? (b) Ki konsey bann frer Kolos ti gannyen pour ed zot reste fidel?

DAN premye syek, i ti annan bann gro problenm dan kongregasyon Kolos. Serten dan kongregasyon ti pe kree divizyon par promot Lalwa Moiz. Lezot ti pe promot filozofi bann payen ki dir ki i mal pour profit bann plezir dan lavi. Pour ed bann Kretyen Kolos reziste sa bann fo lansennyman, zapot Pol ti ekrir en let ankourazan pour averti zot: “Fer atansyon ki zot pa tonm dan pyez personn avek zot bann fo largiman [ek] filozofi, ki pa baze lo Kris, me lo lasazes imen, e ki fonde lo tradisyon zonm, ek bann [“keksoz,” NW] ki kontrol lemonn.”Kol. 2:8.

2 Si sa bann Kretyen swazir ti konsantre lo ‘bann keksoz lemonn,’ zot ti pou pe tourn zot ledo avek sa provizyon ki Zeova in fer pour zot ganny sove. (Kol. 2:20-23) Pour ed zot gard zot relasyon presye avek Bondye, Pol ti konsey zot: ‘Fikse zot lespri lo bann keksoz ki dan lesyel, e non pa lo bann keksoz ki lo later.’ (Kol. 3:2) Wi, bann frer Kris ti bezwen fikse zot lespri lo zot lespwar pour ganny en leritaz ki pa kapab  ni gate, ni sali, ni fletri ki “rezerve pour zot dan lesyel.”Kol. 1:4, 5.

3. (a) Ki lespwar bann Kretyen swazir i fikse zot lespri lo la? (b) Ki kestyon nou pou diskite dan sa lartik?

3 Pareyman, ozordi bann Kretyen swazir i fikse zot lespri lo Rwayonm Bondye dan lesyel e lo zot lespwar pour vin “zeritye ansanm avek Kris.” (Rom. 8:14-17) Me ki nou pou dir lo bann ki annan lespwar pour viv lo later? Ki mannyer Parol Pol i aplik pour zot? Dan ki fason “lezot mouton” i kapab fikse zot lespri “lo bann keksoz ki dan lesyel”? (Zan 10:16, NW) Ki mannyer nou kapab benefisye kan nou reflesir lo legzanp bann zonm fidel dan lepase parey Abraam ek Moiz, ki malgre bann problenm personnel ti fikse zot lespri lo bann keksoz ki dan lesyel?

KI I VEDIR FIKSE ZOT LESPRI LO BANN KEKSOZ KI DAN LESYEL?

4. Ki mannyer lezot mouton i kapab fikse zot lespri lo bann keksoz ki dan lesyel?

4 Menm si lezot mouton napa sa lespwar pour viv dan lesyel, zot osi zot kapab fikse zot lespri lo bann keksoz ki dan lesyel. Ki mannyer? Par met Zeova ek son Rwayonm premye dan zot lavi. (Lik 10:25-27) Se sa ki Zezi ti fer e sanmenm sa ki nou bezwen fer par swiv son legzanp. (1 Pyer 2:21) Parey nou bann frer dan premye syek nou bezwen lit kont fo rezonnman, filozofi lemonn ek latitid materyalis dan lemonn Satan. (Lir 2 Korentyen 10:5.) Konman bann ki pe imit Kris, nou bezwen vizilan kont bann keksoz ki kapab en danze pour nou spirityalite.

5. Ki mannyer nou kapab verifye si nou pe tay deryer bann keksoz materyel?

5 Eski pwennvi lemonn pour tay deryer bann keksoz materyel in konmans enfliyans ou? Sa ki nou kontan i vin evidan par sa ki nou fer e panse. Zezi ti dir: “Kot ou larises i ete, ou leker pou lanmenm.” (Mat. 6:21) Pour verifye dan ki direksyon nou pe ale, i bon pour egzamin nou lekor tanzantan. Demann ou lekor: ‘Ki kantite letan mon pase pour mazin larzan? Eski mon pas en kantite letan trakas lo bann keksoz biznes, lenvestisman oubyen esey rod en lavi en pe pli konfortab? Oubyen eski mon pe fer zefor pour reste konsantre lo bann keksoz spirityel?’ (Mat. 6:22) Zezi ti montre ki bann ki konsantre plis lo “akimil zot larises lo later” pe met zot relasyon avek Zeova an danze.Mat. 6:19, 20, 24.

6. Ki mannyer nou kapab ganny laviktwar lo bann dezir laser?

6 Akoz nou lenperfeksyon, nou anvi satisfer nou bann dezir. (Lir Romen 7:21-25.) San led lespri sen Bondye dan nou lavi, nou kapab les nou ganny tante pour fer bann “travay fernwanr.” Sa i enkli bann keksoz parey “fer parti bwar, dezord [oubyen relasyon imoral] e vis.” (Rom. 13:12, 13) Pour ganny laviktwar lo “bann keksoz ki lo later,” setadir bann keksoz ki eksit bann move dezir, nou bezwen fikse nou lespri lo bann keksoz ki dan lesyel. Sa i demann zefor. Sanmenm sa zapot Pol ti dir: “Mon tret mon lekor dir, e mon gard li anba en kontrol sever.” (1 Kor. 9:27) San dout, nou pa kapab pran tou keksoz alalezer si nou oule reste dan sa lakours Kretyen. Annou vwar ki de zonm fidel dan letan pase ti fer pour “fer plezir Bondye.”Ebr. 11:6.

ABRAAM “TI MET LAFWA DAN ZEOVA”

7, 8. (a) Ki problenm Abraam ek Sara ti fer fas avek? (b) Lo kwa Abraam ti reste konsantre?

7 Kan Zeova ti demann Abraam pour  al reste Kanaan avek son fanmir, i ti pare pour fer sa. Parski Abraam ti annan lafwa ek lobeisans, Zeova ti fer en lalyans avek li par dir: “Mon pou fer ou vin en gran nasyon, mon pou beni ou.” (Zen. 12:2) Me plizyer lannen pli tar, Abraam ek son madanm Sara pa ti ankor ganny zanfan. Eski Zeova ti’n bliy sa promes ki i ti’n fer avek Abraam? An plis ki sa, lavi Kanaan pa ti fasil. Kan Abraam ek son fanmir ti kit Our, ki ti en lavil prospere dan Mezopotami, zot ti les deryer zot lakour ek fanmir. Zot ti vwayaz plis ki 1,600 kilomet pour ariv Kanaan kot zot ti viv dan latant, fer fas avek lafamin ek bann bandi. (Zen. 12:5, 10; 13:18; 14:10-16) Me kantmenm sa, zot pa ti anvi retourn dan zot lavi konfortab Our!Lir Ebre 11:8-12, 15.

8 Dan plas konsantre “lo bann keksoz ki lo later,” Abraam “ti met lafwa dan Zeova.” (Zen. 15:6) Wi, i ti fikse son lespri lo bann keksoz ki dan lesyel, setadir i ti konsantre lo bann promes Bondye. An rezilta sa, Abraam ti ganny rekonpanse pour son lafwa kan Bondye ti aparet avek li e dir: “‘Get dan lesyel silvouple e kont bann zetwal si ou kapab.’ Apre i ti dir li: ‘Ou desandans pou vin parey.’” (Zen. 15:5) Pa sa ti’n bezwen reasir Abraam ki Zeova pa’n oubliy li! Sak fwa ki Abraam ti get sa lesyel ranpli avek zetwal, i ti pou rapel sa promes kot Zeova ti dir ki i ti pou fer son desandans vin en kantite. Dan sa letan ki Zeova ti’n fikse, Abraam ti ganny en garson, zis parey Bondye ti’n promet.Zen. 21:1, 2.

9. Ki mannyer ler nou swiv legzanp Abraam sa i ankouraz nou pour reste okipe dan servis Bondye?

9 Parey Abraam, nou osi nou pe esper lakonplisman promes Bondye. (2 Pyer 3:13) Si nou pa fikse nou lespri lo bann keksoz dan lesyel, i kapab ki lakonplisman sa bann promes pou paret pe tarde e nou kapab perdi nou devouman dan nou servis pour Zeova. Par egzanp, eski ou ti fer bann sakrifis dan lepase pour ou kapab fer servis pionye oubyen servi dan en lot servis spesyal? Si wi, ou ganny felisite. Me ki ou pe fer ozordi? Pa bliye ki Abraam ti fikse son lespri lo “sa lavil avek fondasyon solid.” (Ebr. 11:10) I ti “kwar dan Bondye e i’n ganny aksepte konman en zonm zis.”Rom. 4:3.

MOIZ TI VWAR “SA ENN KI ENVIZIB”

10. Ki kalite lavi Moiz ti annan kan i ti zenn?

10 En lot zonm ki ti fikse son lespri lo bann keksoz ki dan lesyel ti Moiz. Ler i ti zenn i “ti ganny edike dan tou sa ki bann Ezipsyen ti devre konnen.” Sa pa ti en senp ledikasyon. Me i ti ganny elve dan lafanmir rwayal Lezip sa letan kot Lezip ti sa pli gran pouvwar mondyal dan lemonn. I pa etonan alor ki avek sa bon ledikasyon ki Moiz ti’n gannyen i ti vin en “zonm byen enportan dan son parol konman dan son bann laksyon.” (Akt 7:22) Zis mazin tou sa bann loportinite ki i ti’n kapab gannyen! Kantmenm sa, Moiz ti fikse son lespri lo sa ki pli enportan, sa se pour fer lavolonte Bondye.

11, 12. Ki ledikasyon ki ti pli enportan pour Moiz e ki mannyer nou konn sa?

11 Byen boner dan lavi Moiz, son manman Yokebed ti’n bezwen koz avek li konsernan Bondye bann Ebre. Pour Moiz, konnesans lo Zeova ti annan bokou plis valer ki okenn larises. I ti perdi bann privilez ek loportinite ki i ti’n kapab gannyen si i ti’n reste dan lakour  Faraon. (Lir Ebre 11:24-27.) Sirman, ledikasyon spirityel ki Moiz ti’n gannyen ek lafwa ki i ti annan dan Zeova ti pous li pour fikse son lespri lo bann keksoz ki dan lesyel.

12 Moiz ti ganny sa pli bon ledikasyon ki ti annan dan sa letan, me eski i ti servi li pour ganny en gran karyer Lezip, vin popiler oubyen ganny bokou keksoz materyel? Non. Si i ti le ka i pa ti pou’n ‘refize ganny apele garson fiy Faraon, swazir pour ganny maltrete ansanm avek pep Bondye, plito ki zouir plezir pese pandan en pti pe letan.’ I kler ki Moiz ti servi son ledikasyon spirityel pour fer avanse plan Zeova.

13, 14. (a) Kwa ki ti ed Moiz pour kalifye pour sa responsabilite ki Zeova ti pou donn li? (b) Parey Moiz, ki nou kapab bezwen fer?

13 Moiz ti kontan Zeova ek Son pep. A laz 40 an, Moiz ti krwar ki i ti’n pare pour ede liber pep Bondye dan lesklavaz Lezip. (Akt 7:23-25) Me, avan Zeova ti kapab donn Moiz sa misyon Moiz ti bezwen lezot keksoz ankor. I ti bezwen devlop bann kalite parey limilite, pasyans, ladouser ek kontrol lo son prop lekor. (Prov. 15:33) Moiz ti bezwen en formasyon ki ti pou ed li pour andir sa bann problenm ek difikilte ki i ti pou pas atraver a lavenir. Detrwa dizenn lannen konman en berze ti pou form Moiz pour devlop bann kalite ki Bondye i annan.

14 Eski Moiz ti tir leson avek sa formasyon ki i ti gannyen konman en berze? Byensir. Parol Bondye i dir ki Moiz ti “annan bokou plis limilite ki tou zonm lo later.” (Nom. 12:3) I ti’n devlop limilite e sa ti ed li pour pran pasyans avek tou sort kalite dimoun ek zot problenm. (Egz. 18:26) Pareyman, nou bezwen devlop bann kalite spirityel ki pou ed nou pas atraver “gran ladetres” pour antre dan nouvo lemonn Bondye. (Rev. 7:14, NW) Eski nou kapab gard en bon relasyon avek lezot dimoun sirtou bann ki annan en move tanperaman oubyen ki vreman sansib? I ti a byen ki nou pran aker parol zapot Pyer ki ti ankouraz bann frer ek ser: “Respekte tou sort dimoun, annan lanmour pour tou lasosyasyon bann frer.”1 Pyer 2:17NW.

KONTINYEN FIKSE NOU LESPRI LO BANN KEKSOZ KI DAN LESYEL

15, 16. (a) Akoz i enportan ki nou fikse nou lespri lo bann bon keksoz? (b) Akoz i enportan pour bann Kretyen gard en bon kondwit?

15 Nou pe viv dan bann “letan difisil.” (2 Tim. 3:1) Alor i enportan ki nou fikse nou lespri lo bann bon keksoz pour nou kapab reste vizilan spirityelman. (1 Tesa. 5:6-9) Annou vwar ki mannyer nou kapab fer sa dan trwa laspe nou lavi.

16 Nou kondwit: Pyer ti rekonnet lenportans en bon kondwit. I ti dir: “Zot devre annan bonn kondwit parmi bann payen pour ki . . . bann payen a rekonnet zot bonn aksyon e rann glwar Bondye.” (1 Pyer 2:12) Ki swa nou dan lakour, kot travay, kot lekol, dan moman detant oubyen dan predikasyon, nou fer tou zefor posib pour onor Zeova par nou bon kondwit. I vre ki konman bann imen enparfe nou tou nou fer fot. (Rom. 3:23) Me par kontinyen “konbat sa bon konba dan lafwa,” nou kapab ranport laviktwar kont nou lenperfeksyon.1 Tim. 6:12.

17. Ki mannyer nou kapab annan menm latitid ki Kris ti annan? (Vwar portre lo paz 28.)

17 Nou latitid: Pour gard en bon kondwit nou bezwen annan en bon latitid. Zapot Pol ti dir: “Posed sa menm santiman [oubyen latitid] ki ti dan  Kris-Zezi.” (Fili. 2:5) Ki kalite latitid Zezi ti annan? I ti annan limilite. Limilite ti pous li pour fer sakrifis dan son minister. Anons sa bon nouvel konsernan Rwayonm Bondye ti sa keksoz pli enportan dan son lespri. (Mark 1:38; 13:10) Pour Zezi Parol Bondye ti sa pli gran lotorite. (Zan 7:16; 8:28) I ti etidye Lekritir Sakre pour li kapab sit bann verse, defann zot e eksplik zot. Si nou annan limilite ek devouman dan predikasyon e dan letid personnel, nou pou annan menm fason panse ki Kris.

Pres sa bon nouvel lo Rwayonm Bondye ti sa keksoz pli enportan dan lespri Zezi (Vwar paragraf 17)

18. Ki fason enportan nou kapab siport travay Zeova?

18 Nou sipor: I lavolonte Zeova ki ‘tou sa ki dan lesyel, lo later e dan lemonn pli ba ki later i tonm azenou devan Zezi.’ (Fili. 2:9-11) Me menm dan sa o pozisyon ki Zezi i annan, avek limilite i pou soumet avek lavolonte son Papa e nou osi nou devret fer parey. (1 Kor. 15:28) Ki mannyer sa? Par donn tou nou sipor dan sa travay ki nou ganny demande pour fer, setadir ‘fer tou pep vin disip’ Zezi. (Mat. 28:19) Nou osi anvi fer “dibyen tou dimoun,” ki swa nou prosen oubyen nou bann frer ek ser.Gal. 6:10.

19. Ki nou devret determinen pour fer?

19 Pa nou apresye ki Zeova i rapel nou pour fikse nou lespri lo bann keksoz ki dan lesyel! Pour arive fer sa, nou bezwen tay “avek determinasyon . . . sa lakours ki i’n propoz nou.” (Ebr. 12:1) Alor annou travay ‘avek tou nou leker, konmsi nou pe travay’ pour Zeova nou Papa dan lesyel e i pou rekonpans nou pour tou nou zefor.Kol. 3:23, 24.