Skip to content

Al lo konteni

Eski ou pe “swete” desarz plis responsabilite?

Eski ou pe “swete” desarz plis responsabilite?

FERNANDO * ti en pe per. De ansyen ti oule koz avek li an prive. Apre detrwa vizit ki sirveyan rezyonal ti’n fer resaman, bann ansyen ti eksplik li kwa ki i ti bezwen fer pour kapab kalifye pour desarz plis responsabilite dan kongregasyon. Anmezir ki letan ti pase, Fernando ti konmans mazinen si en zour i ti pou ganny apwente konman en ansyen. Aprezan sirveyan rezyonal ti’n fek vizit kongregasyon ankor. Ki bann ansyen ti pou dir sa voyaz?

Fernando ti ekoute anmezir ki enn ant sa de ansyen ti koz avek li. Sa frer ti refer avek 1 Timote 3:1 e dir ki bann ansyen dan kongregasyon ti’n ganny enformen ki i ti’n ganny apwente konman ansyen. Fernando ti redres li lo son sez e demande, “Ki ou’n dir?” Sa ansyen ti repet sa ki i ti’n fek dir e i ti annan en pti sourir lo figir Fernando. Apre sa, ler i ti ganny anonse dan kongregasyon ki i ti’n vin ansyen, i ti annan sourir lo figir tou dimoun dan lasal.

Eski i mal pour anvi desarz plis responsabilite dan kongregasyon? Pa ditou. Dapre 1 Timote 3:1, “si en dimoun i swete ganny plas dirizan [oubyen desarz plis responsabilite] dan [“kongregasyon,” NW], i dezir en fonksyon nob.” En kantite msye Kretyen i pran an konsiderasyon sa lankourazman e fer bann progre spirityel pour kalifye pour annan responsabilite dan kongregasyon. Sa in anmenn bon rezilta e sa plizyer milye ansyen ek asistan ministeryel i en benediksyon pour pep Bondye. Me vi ki plis dimoun ankor pe zwenn lorganizasyon, i annan en bezwen pour ki plis frer i devlop sa dezir pour desarz responsabilite dan kongregasyon. Ki sa pli bon fason pour fer sa? Eski sa bann ki anvi vin ansyen i bezwen enkyet lo sa size parey Fernando?

 KI I VEDIR “SWETE” POUR DESARZ PLIS RESPONSABILITE DAN KONGREGASYON?

Sa lekspresyon “swete” pour desarz plis responsabilite dan kongregasyon dan Labib i tradwir en verb Grek ki vedir annan sa gran dezir e osi progrese. Sa i kapab fer nou mazin en dimoun ki pe fer zefor pour esey kas en fri mir ki anpandan lo en pye fri. Me sa pa vedir vin anbisye pour ganny a tou pri en privilez dan kongregasyon. Akoz? Parski bi sa bann ki anvi servi konman ansyen i devret fer li pour desarz “en fonksyon nob” me pa pour rod pozisyon.

En bon pe sa bann kalifikasyon an rapor avek sa fonksyon nob i ganny mansyonnen dan 1 Timote 3:2-7 ek Tit 1:5-9. En frer ki apel Raymond ki’n ansyen depi lontan, i dir sa konsernan bann standar o nivo: “Sa ki pli enportan pour mwan i sa ki nou ete. I enportan pour koz e ansenny byen, me sa pa pli enportan ki lefet ki en dimoun i devret san okenn repros, modere dan son labitid, annan bon zizman, ki son keksoz i annord, ki i rezonnab e kontan ofer lospitalite.”

Anmezir ki ou “swete” desarz plis responsabilite dan kongregasyon partisip dan diferan fason dan aktivite kongregasyon

En frer ki vreman anvi desarz plis responsabilite i montre ki i en dimoun ki napa okenn repros kont li par evit tou sort malonnekte ek lenpirte. I modere dan son labitid, i annan bon zizman, i byen organize e rezonnab, sa pou fer ki son bann frer ek ser i annan konfyans dan son gidans e ki i pou ed zot avek zot bann problenm. Lefet ki i kontan ofer lospitalite, i en sours lankourazman pour bann zenn ek bann ki nouvo dan laverite. I rekonfort e ed bann ki malad e aze akoz i en dimoun ki kontan fer sa ki byen. I devlop sa bann kalite pour ed lezot me pa zis pour li ganny apwente konman ansyen. *

Konsey ansyen dan kongregasyon i kontan pour donn konsey ek lankourazman, me se bann ki anvi desarz responsabilite dan kongregasyon ki devret ranpli bann kalifikasyon ki dan Labib. Henry, en ansyen eksperyanse i dir: “Si ou oule desarz plis responsabilite, travay dir pour montre ki ou kalifye.” I ti refer avek Eklezyast 9:10 e eksplike: “‘Tou sa ki ou lanmen i trouve pour fer, fer li avek tou ou lafors.’ Nenport ki responsabilite ki bann ansyen i donn ou, fer ou mye. Kontan tou travay ki ou gannyen pour fer  dan kongregasyon, enkli balye ater. Avek letan, ou travay ek ou zefor pou ganny rekonnet.” Si ou anvi servi konman en ansyen en zour, fodre ou kontan travay dir e ki ou diny konfyans dan tou laspe ou servis sakre. Ou devret annan limilite, me pa en lanbisyon egois.Mat. 23:8-12.

REZET BANN MOVE FASON PANSE EK AKSYON

Serten frer i kapab ganny tante pour eksprim son dezir ki ti a kontan desarz plis responsabilite dan kongregasyon dan en fason endirek oubyen esey enfliyans konsey ansyen. Lezot pa kontan ler bann ansyen i konsey zot. Alor, zot kapab demann zot lekor, ‘Eski mon anvi servi mon prop lentere oubyen mon anvi pran swen avek mouton Zeova avek limilite?’

Bann frer ki anvi desarz plis responsabilite pa devret oubliy en lot kalifikasyon ki bann ansyen i devret annan, sa i pour “vin en model pour troupo.” (1 Pyer 5:1-3) En dimoun ki kit en bon legzanp pour kongregasyon i devret evite annan bann move panse ek aksyon. I devlop landirans ki swa i ganny apwente oubyen non. I pa akoz en frer i vin ansyen ki sa i fer li nepli annan defo. (Nom. 12:3; Ps. 106:32, 33) I kapab osi ki en frer i panse ki napa okenn repros kont li, me lezot i kapab annan serten rezon pour pans diferaman lo li. (1 Kor. 4:4) Alor, si bann ansyen i ofer ou konsey senser baze lo Labib, fer ou mye pour ekoute san ki sa i agas ou. Apre fer zefor pour aplik sa bann konsey ki ou’n gannyen.

ME SI I FER LONTAN KI OU PE ESPERE?

Pour serten frer, i paret konmsi i pran bokou letan avan ki zot ganny apwente konman ansyen. Si i fer en bon pe lannen depi ki ou swete vin ansyen, eski par ler ou enkyet? Si i leka, pran an konsiderasyon sa parol enspire: “Kan en keksoz ki ou pe ekspekte pa arive, sa i fer ou leker malad, me ler sa ki ou anvi i ganny realize sa i en pye lavi.”Prov. 13:12.

Ler en dimoun i annan bann lobzektif ki i pa arive atenn, sa i kapab fer li dekouraze. Abraam ti santi koumsa. Zeova ti promet Abraam en garson, me en kantite lannen ti pase e zot de Sara zot pa ti ganny okenn zanfan. (Zen. 12:1-3, 7) Ler i ti annan en bon laz, Abraam ti sipliye: “Souvren Senyer Zeova, ki ou pou donn mwan, vi ki ou vwar ki mon pa ankor ganny zanfan . . . Ou pa’n donn mwan okenn desandans.” Zeova ti reasir li ki Son promes konsernan en garson ti pou vin vre. Me i ti pas ankor omwen 14 an avan ki Bondye ti akonpli son parol.Zen. 15:2-4; 16:16; 21:5.

Anmezir ki i ti pe espere, eski Abraam ti perdi son lazwa pour servi Zeova? Non. I pa ti zanmen dout promes Bondye. I ti kontinyen espere ki sa zoli promes i ganny akonplir. Zapot Pol ti ekrir: “Apre ki i ti’n esper avek pasyans, Abraam ti resevwar sa ki Bondye ti’n promet li.” (Ebr. 6:15) A lafen, Bondye Tou Pwisan ti beni sa zonm fidel plis ki sa ki i ti pe ekspekte. Ki nou kapab aprann avek Abraam?

Si ou ti a kontan servi konman en ansyen me sa pa ankor arive malgre bann lannen ki’n pase, kontinyen annan konfyans dan Zeova. Pa perdi ou lazwa dan son servis. Warren, ki’n ed bokou frer pour fer progre spirityel i eksplike akoz: “I pran letan avan ki i evidan ki en dimoun i kalifye pour ganny apwente  konman ansyen. Avek letan, abilite ek latitid en frer i ganny revele ptitapti par lafason ki i konport li e desarz son bann responsabilite. Serten i krwar ki zot reisi zis ler zot ganny responsabilite oubyen zot ganny apwente konman ansyen. I mal si en frer i mazin koumsa e finalman sa frer i kapab devlop sa tandans pour mazin zis sanmenm. Si ou servi Zeova fidelman nenport landrwa kot ou ete e nenport keksoz ki ou fer, ou deza pe reisi.”

En frer ti esper pour plis ki di-z-an avan ki i ti ganny apwente ansyen. I refer avek vizyon dan liv Ezekyel sapit 1 e i rakont sa leson ki i’n aprann: “Zeova i kondwir son saret, setadir son lorganizasyon sa vites ki li i swazir. Sa ki enportan se ki keksoz i ganny fer dapre progranm Zeova me pa dapre sa ki pour nou. An sa ki konsern servi konman en ansyen, pa mwan ki pli enportan, setadir sa ki mon anvi oubyen sa ki mon kapab fer. Sa ki mon anvi i kapab pa sa ki Zeova i konnen mon bezwen.”

Si ou anvi fer sa travay nob konman en ansyen en zour, fer zefor pour donn lanmen fer kongregasyon ere. Si par ler letan i paret tarde pase, pa enkyet oubyen perdi pasyans. Raymond ki nou’n mansyonnen pli boner, i dir: “Lanbisyon i lennmi lakontantman. Bann dimoun ki toultan pe enkyet pa arive resanti sa lazwa ki nou gannyen ler nou servi Zeova.” Devlop pli plennman fri lespri Bondye, sirtou pasyans. Fer zefor pour devlop ou spirityalite atraver letid Labib. Partisip plis dan predikasyon e etidye Labib avek bann dimoun ki enterese. Pran ou responsabilite pour fer bann aktivite spirityel avek ou fanmir e osi Ladorasyon Fanmir. Apresye sak loportinite ki ou pase avek ou bann frer ek ser. Anmezir ki ou pe fer progre pour atenn ou bann lobzektif, ou pou apresye sa ki ou fer dan servis Zeova.

Travay dir pour kalifye pour desarz responsabilite dan kongregasyon i en benediksyon sorti kot Zeova, ni li ni son lorganizasyon i anvi ki bann frer ki oule desarz responsabilite i vin fristre e malere dan son servis. Bondye i siport e beni tou bann ki servi li avek en bon motivasyon. Parey i vre pour tou benediksyon, “i pa azout okenn douler avek.”Prov. 10:22.

Menm si i fer en pe letan depi ki ou anvi desarz plis responsabilite dan kongregasyon, ou ankor kapab fer bann bon progre spirityel. Anmezir ki ou pe devlop bann kalite neseser, travay dir dan kongregasyon e pa negliz ou fanmir, alor ou pou akimil bann lannen servis ki pa pou zanmen ganny oubliye par Zeova. Ki ou touzour trouv plezir pour servi Zeova dan nenport responsabilite ki ou ganny demande pour fer.

^ par. 2 Non dan sa lartik in ganny sanze.

^ par. 8 Sa bann prensip ki ganny mansyonnen dan sa lartik i osi aplik pour sa bann ki anvi servi konman asistan ministeryel. Sa bann kalifikasyon ki zot devret annan i trouve dan 1 Timote 3:8-10, 12, 13.