Skip to content

Al lo konteni

Rapel bann dan servis a plen tan

Rapel bann dan servis a plen tan

“Nou rapel . . . ki mannyer zot in pratik zot lafwa e akonpli en travay lanmour.”1 TESA. 1:3.

1. Ki ti santiman Pol konsernan bann ki travay dir pour servi Zeova?

ZAPOT Pol ti rapel bann ki ti travay dir pour sa bon nouvel. Pol ti ekrir: “Nou rapel devan nou Bondye e Papa, ki mannyer zot in pratik zot lafwa e akonpli en travay lanmour an restan ferm dan lesperans dan nou Senyer Zezi.” (1 Tesa. 1:3) Byensir, Zeova li menm i rapel tou bann ki servi li fidelman avek lanmour, ki swa zot sirkonstans lavi i permet zot fer en kantite oubyen en ptigin.Ebr. 6:10.

2. Ki nou pou diskite dan sa lartik?

2 Bokou nou bann frer ek ser ozordi e dan lepase in fer bann gran sakrifis pour servi Zeova a plen tan. Annou vwar ki mannyer serten ti servi Zeova dan premye syek. Nou pou osi diskit serten form servis a plen tan dan nou letan e vwar ki mannyer nou kapab rapel sa bann ki’n pare pour servi dan sa bann fason spesyal.

BANN KRETYEN DAN PREMYE SYEK

3, 4. (a) Ki mannyer serten ti servi Zeova dan premye syek? (b) Ki mannyer zot bann bezwen de baz ti ganny pran swen avek?

3 Pa bokou letan apre ki Zezi ti’n batize, i ti konmans en travay ki ti pou ganny fer dan lemonn antye. (Lik 3:21-23; 4:14, 15, 43) Apre ki i ti’n mor, son bann zapot ti pran linisyativ  pour sa travay predikasyon ki ti pe kontinyen progrese. (Akt 5:42; 6:7) Serten Kretyen, par egzanp Filip, ti servi konman evanzelizater ek misyonner Palestin. (Akt 8:5, 40; 21:8) Kant a Pol ek lezot zot ti vwayaz pli lwen. (Akt 13:2-4; 14:26; 2 Kor. 1:19) Serten, parey Silven (Silas), Mark ek Lik ti osi servi konman sekreter oubyen ekriven. (1 Pyer 5:12) Bann ser Kretyen ti travay ansanm avek sa bann frer fidel. (Akt 18:26; Rom. 16:1, 2) Leksperyans tou sa bann frer ek ser i eksitan e sa i fer li en plezir pour lir Lekritir Grek Kretyen ki montre nou ki Zeova i rapel son bann serviter e i apresye zot.

4 Ki mannyer bann serviter a plen tan dan premye syek ti siport zot lekor finansyerman? Par ler, bann frer ek ser Kretyen ti demontre lospitalite anver zot oubyen zot ti ganny ede dan lezot fason, me san ki zot ti bezwen demann sa led. (1 Kor. 9:11-15) Serten dimoun e osi bann kongregasyon ti volonterman donn zot sipor. (Lir Akt 16:14, 15; Filipyen 4:15-18.) Pol ek bann ki ti vwayaz avek li ti osi travay a mitan pour ede kouver zot bann depans.

BANN SERVITER A PLEN TAN DAN NOU LETAN

5. Ki mannyer en koup i santi konsernan zot lavi dan servis a plen tan?

5 Ozordi osi, bokou i travay dir dan diferan form servis a plen tan. (Vwar sa bwat “Diferan form servis a plen tan.”) Ki mannyer zot santi konsernan sa karyer ki zot in swazir? Sa i en kestyon ki ou kapab demann zot e tre probab ou pou ganny ankouraze en kantite. Annou vwar en legzanp: En frer ki’n servi konman en pionye ordiner, pionye spesyal, misyonner e en manm lafanmir Betel dan en lot pei i dir: “Mon santi ki pran servis a plen tan i enn parmi sa pli bon swa ki mon’n deza fer. Ler mon ti annan 18 an, mon ti vwar li difisil pour deside si mon pou al liniversite, pran en karyer a plen tan oubyen servis pionye. Mon leksperyans in montre mwan ki Zeova pa oubliy bann sakrifis ki ou fer pour servi li a plen tan. Mon’n kapab servi nenport talan oubyen abilite ki Zeova in donn mwan dan bann fason ki pa ti pou’n posib si mon ti’n swazir en karyer dan sa lemonn.” Son madanm i dir: “Tou sa bann responsabilite in ed mwan pour devlope. Nou’n toultan santi proteksyon ek gidans Zeova dan bann fason ki pa ti pou’n zanmen arive si nou ti’n zis kontinyen fer sa ki nou santi nou alez pour fer. Mon remersye Zeova tou le zour pour nou lavi dan servis a plen tan.” Eski ou ti a kontan annan sa menm santiman?

6. Ki nou tou nou devret asire konsernan santiman Zeova?

6 Byensir, serten i annan bann sirkonstans ki pa permet zot pour pran servis a plen tan a sa moman. Nou kapab asire ki Zeova i osi apresye zefor ki zot fer avek tou zot leker. Mazin sa bann ki Pol ti mansyonnen par non dan Filemon 1-3, enkli tou bann ki ti form parti kongregasyon Kolos. (Lir.) Pol ti apresye zot e Zeova osi. Dan sa menm fason, nou Papa dan lesyel i apresye ou servis. Me ki mannyer ou kapab donn sipor sa bann ki pe servi a plen tan la konmela?

ED BANN PIONYE

7, 8. Ki servis pionye i enplike e ki mannyer lezot dan kongregasyon i kapab ed bann pionye?

7 Parey bann evanzelizater dan premye syek, bann pionye devoue i en bon sours lankourazman dan kongregasyon. Bokou i pres pour 70 erdtan sak mwan. Ki mannyer ou kapab ed zot?

8 Shari, en ser pionye ti fer sa remark: “Bann pionye i paret for vi ki zot dan  servis tou le zour. Kantmenm sa, zot bezwen lankourazman.” (Rom. 1:11, 12) En lot ser ki ti nobou fer pionye pour plizyer lannen ti dir sa konsernan bann pionye dan son kongregasyon: “Zot toultan pe travay e zot travay dir. Kan lezot i ofer pour pran zot transpor pour anmenn zot dan predikasyon, envit zot pour en repa, donn zot en pti larzan bennzin oubyen ed zot dan lezot fason finansyerman, zot vreman rekonesan. Sa i montre zot ki ou vreman enterese.”

9, 10. Ki serten in fer pour ed bann pionye dan zot kongregasyon?

9 Eski ou ti a kontan ed bann pionye dan predikasyon? En pionye ki apel Bobbi ti sipliye: “Nou bezwen plis sipor pandan lasemenn.” En lot pionye dan sa menm kongregasyon ti azoute: “I difisil pour ganny en dimoun pour al avek ou dan predikasyon dan apremidi.” En ser ki aprezan pe servi dan Betel Brooklyn i dir sa avek lazwa konsernan son servis pionye: “En ser ki ti annan loto ti dir, ‘Nenport ler ki ou napa personn pour al avek ou dan predikasyon, telefonn mwan e mon ava al avek ou.’ I ti ed mon kontinyen dan mon servis pionye.” Shari i fer sa remark: “Apre predikasyon, souvandfwa bann pionye selibater i tousel. Petet ou kapab envit bann frer oubyen ser selibater pour asiste ou Ladorasyon Fanmir detanzantan. Kan ou osi enkli zot dan lezot aktivite sa i ede pour gard zot for.”

10 En ser ki’n fer servis a plen tan pour preski 50 an, i mazin son servis pionye avek lezot ser selibater e dir: “Nou bann ansyen ti vizit bann pionye tou le detrwa mwan. Zot ti demann nou konsernan nou lasante, nou lanplwa e si nou ti annan okenn keksoz ki ti pe trakas nou. Zot ti vreman senser. Zot ti vizit nou flat pour zot kapab vwar si nou ti bezwen okenn led.” Sa i kapab fer ou rapel lapresyasyon Pol pour servis ki en perdfanmir Efez ti rann li.2 Tim. 1:18.

11. Ki servis pionye spesyal i enplike?

11 I en benediksyon pour bann kongregasyon annan bann pionye spesyal. Bokou sa bann frer ek ser i pres pour 130 erdtan sak mwan. Vi ki zot pas sa kantite  letan dan predikasyon e ede dan lezot fason, sa i fer ki zot pa travay bokou oubyen menm pa travay ditou. Biro brans i donn zot en pti larzan sak mwan pour ki zot kapab konsantre lo zot minister.

12. Ki mannyer bann ansyen ek lezot i kapab ed bann pionye spesyal?

12 Ki mannyer nou kapab ed bann pionye spesyal? En ansyen ki travay dan en biro brans e ki souvan ganny kontak avek bann pionye spesyal i eksplike: “Bann ansyen i bezwen koz avek zot, konn zot sirkonstans e apre rode ki mannyer zot kapab ed zot. Serten Temwen i prezimen ki bann pionye spesyal i ganny tou sa ki zot bezwen akoz zot ganny en pti larzan sak mwan, me bann frer ek ser dan zot kongregasyon i kapab ed zot dan plizyer fason.” Parey bann pionye ordiner, bann pionye spesyal i apresye kan zot ganny dimoun pour travay avek zot dan predikasyon. Eski ou kapab ede dan sa fason?

ED BANN SIRVEYAN KI VIZIT BANN KONGREGASYON

13, 14. (a) Ki nou devret rapel konsernan bann sirveyan rezyonal? (b) Ki ou krwar ou kapab fer pour ed bann ki pe servi konman sirveyan?

13 Souvandfwa bann sirveyan ek zot madanm i ganny konsidere konman bann ki for e stab spirityelman. Sa i vre, me zot osi tou zot bezwen lankourazman, dimoun pour travay avek dan predikasyon e pour ganny enkli dan bann moman detant. Ki i arive si zot tonm malad e bezwen reste lopital, petet akoz zot bezwen fer loperasyon oubyen fizyoterapi? Zot vwar li ankourazan ler bann frer ek ser dan zot kongregasyon i ede avek zot bann bezwen e demontre lentere personnel dan zot. Nou kapab mazin sa swen ki Lik, sa ‘dokter byenneme’ ki ti ekrir sa liv Akt ti’n bezwen demontre anver Pol ek lezot konpanyon ki ti pe vwayaz avek li.Kol. 4:14; Akt 20:5–21:18.

14 Bann sirveyan ek zot madanm i bezwen e apresye bann bon zanmi. En sirveyan rezyonal ti ekrir: “I paret ki mon bann zanmi i konnen kan mon bezwen lankourazman. Zot demann bann kestyon avek disernman e sa i ed mwan pour koz konsernan sa ki pe trakas mwan. Zis lefet ki zot ekout mwan sa i en gran led.” Bann sirveyan ek zot madanm i vreman apresye sa lentere personnel ki bann frer ek ser i demontre.

DONN SIPOR MANM LAFANMIR BETEL

15, 16. Ki lafanmir Betel i fer e ki mannyer nou kapab siport zot?

15 Dan lemonn antye, bann ki servi dan Betel i donn sipor neseser sa travay predikasyon dan bann pei ki tonm anba zot biro brans. Si i annan bann Betelit dan ou kongregasyon oubyen rezyon, ki mannyer ou kapab montre ki ou rapel zot?

16 Ler zot fek ariv Betel, zot kapab mank zot fanmir ek bann bon zanmi. Pa zot vreman apresye ler lezot Betelit e lezot dan zot nouvo kongregasyon i vin zanmi avek zot! (Mark 10:29, 30) Zot progranm travay i permet zot asiste renyon e partisip dan predikasyon sak semenn. Me detanzantan, bann Betelit i kapab annan travay an plis. Ler bann kongregasyon i konpran sa e montre ki zot apresye bann Betelit e sa travay ki zot pe fer, tou dimoun i benefisye.Lir 1 Tesalonisyen 2:9.

ED BANN KI DAN SERVIS A PLEN TAN ALETRANZE

17, 18. Ki bann responsabilite bann serviter a plen tan i annan aletranze?

17 Bann ki aksepte en responsabilite pour servi dan en lot pei i kapab bezwen  adapte avek bann manze, langaz ek kondisyon ki vreman diferan avek sa ki zot abitye avek. Akoz zot swazir pour aksepte sa bann sanzman ki en defi?

18 Serten i bann misyonner, ki prensipalman servi dan predikasyon, kot bokou i benefisye avek zot bon formasyon. Biro brans i fourni bann misyonner avek en landrwa reste e en pti larzan pour kouver depans zot bann bezwen de baz. Lezot ki servi aletranze i ganny anvoye pour servi dan en biro brans oubyen pour ede konstri bann Betel, biro tradiksyon, Lasal Lasanble oubyen Lasal Rwayonm. Zot ganny zot manze, landrwa reste ek lezot servis. Parey manm lafanmir Betel, zot asiste bann renyon e partisip dan predikasyon kot zot reste, alor zot en benediksyon dan plizyer fason.

19. Ki nou devret gard antet konsernan bann ki pe servi dan en pei aletranze?

19 Ki mannyer ou kapab mazin sa bann ki dan servis a plen tan aletranze? Rapel ki sirtou o konmansman i kapab ki zot pa abitye avek bann manze sa pei. Ou kapab gard sa antet ler ou envit zot pour en repa e demann zot kwa ki zot kontan manze oubyen ki zot ti a kontan manze. Annan pasyans anmezir zot aprann sa langaz ek koutim. I kapab pran en pe letan avan ki zot konpran tou sa ki ou dir, me ou kapab ed zot zantiman pour pronons bann mo. Zot anvi aprann!

20. Dan ki bon fason nou kapab rapel bann serviter a plen tan ek zot paran?

20 Anmezir ki letan i pase, bann serviter a plen tan i vyeyi e zot paran osi. Ler bann paran i Temwen, i tre probab ki zot anvi ki zot zanfan i reste dan zot servis. (3 Zan 4) Byensir, si zot paran i bezwen swen, bann serviter a plen tan pou fer tou sa ki zot kapab e pou vin ed zot sak fwa ki i posib. Kantmenm sa, bann ki dan zot pei i kapab ed bann ki dan servis a plen tan kan zot pare pour donn swen si bann paran aze i bezwen led. Rapel ki bann serviter a plen tan i annan bann gran responsabilite dan sa travay pli enportan ki lemonn in deza konnen. (Mat. 28:19, 20) Eski ou oubyen ou kongregasyon i kapab donn en koudmen si paran bann serviter a plen tan i bezwen led?

21. Ki mannyer bann ki pe servi a plen tan i santi konsernan led ek lankourazman ki lezot i donnen?

21 Bann ki pran servis a plen tan i servi, pa pour benefisye finansyerman me akoz zot anvi servi Zeova ek lezot. Zot vreman apresye nenport led ki ou kapab donnen. En ser ki pe servi aletranze ki annan menm santiman parey lezot i dir: “Menm en pti let pour eksprim lapresyasyon i montre ki lezot pe mazin ou e ki zot kontan sa ki ou pe fer.”

22. Ki mannyer ou santi konsernan servis a plen tan?

22 Servi Zeova a plen tan i vreman sa pli bon fason viv. I en defi, i ansenny nou e i donn nou satisfaksyon. I osi en bon preparasyon ki pou ed nou fer sa travay ki pou anmenn satisfaksyon pour touzour ki pe esper tou bann serviter fidel Zeova anba Rwayonm Bondye. Annou tou “rapel . . . ki mannyer [bann serviter a plen tan] in pratik zot lafwa e akonpli en travay lanmour.”1 Tesa. 1:3.