Skip to content

Al lo konteni

Ki mannyer pour servi byen larzan

Ki mannyer pour servi byen larzan

Bokou dimoun i ganny mwens problenm larzan ler zot in aplik prensip Labib.

ANNAN EN BON PLAN

PRENSIP LABIB: “Plan sa enn ki aktif i fer li vin ris; me sa enn ki azir an vites pour konn lapovrete.”​—Proverb 21:5.

KI I VEDIR: Ou bezwen fer en plan e fer sir ou swiv sa plan. Alor fer en bon plan avan ki ou depans larzan. Mazinen ki ou pa pou kapab aste tou sa ki ou anvi. Alor vey byen ki mannyer ou depans ou larzan.

SA KI OU KAPAB FER:

  • Pa depans plis ki ou bidze. Fer en lalis bann diferan depans ki ou bezwen fer tel parey manze, lenz ek lakaz. Apre deside ki kantite larzan ou pou depanse lo sak sa bann keksoz. Si ou’n depans an plis lo serten keksoz, par egzanp pour aste bennzin, pran sa larzan ki ou ti’n anmase pour en keksoz ki pa sitan enportan tel parey al manze dan en restoran pour kouver sa depans.

  • Evit bann det ki pa neseser. Otan ki posib evite fer det. O kontrer anmas larzan pour aste keksoz ki ou bezwen. Si ou servi en kart kredi, esey pey sa ki ou drwa sak mwan pour ki ou pa bezwen pey lentere. Si ou annan en det, fer en plan lo ki mannyer pour pey sa det e swiv sa plan.

    En letid i montre ki ler dimoun i pey avek kart kredi dimoun i tant pour pey plis. Alor, si ou annan en kart kredi servi li byen.

FER ATANSYON MOVE LATITID

PRENSIP LABIB: “Sa enn ki pares pa travay son later ler fodre; dan letan larekolt, i pou napa nanryen pour rekolte.”​—Proverb 20:4

 KI SA I VEDIR: En dimoun pares i kapab vin pov. Alor travay dir e otan ki posib fer en plan pour ki ou ganny sa ki ou bezwen a lavenir.

SA KI OU KAPAB FER:

  • Travay dir. Vin en dimoun responsab, sa pou ed ou gard ou travay. Bann anplwayer i kontan bann dimoun ki travay dir.

  • Vin en dimoun onnet. Pa vol ou anplwayer. Ler ou dezonnet sa i kapab gat ou repitasyon e fer li difisil pour ki ou ganny travay pli tar.

  • Evite vin voras. Ler ou pa servi byen larzan i kapab annan en lefe lo ou lasante ek ou lanmitye avek lezot. Pa bliye ki larzan pa keksoz pli enportan dan lavi.

LEZOT PRENSIP LABIB

Lir Labib lo Enternet ki disponib dan plizyer santenn langaz lo jw.org

PA GASPIY LETAN EK LARZAN DAN BANN MOVE LABITID.

“En soular ek en dimoun ki manz tro bokou pou tonm dan lamizer e sonmey pou fer en dimoun mars dan lenz desire.”​—PROVERB 23:21, NWT.

PA TRO TRAKAS POUR LARZAN.

“Aret trakase konsernan sa ki zot pou manze oubyen bwar pour viv oubyen lenz ki zot pou mete. Pa lavi i annan plis valer ki manze e lekor plis valer ki lenz?”​—MATYE 6:25.

EVITE ZALOU.

“En zonm ki groker pe tay deryer bann keksoz valer, me i pa konnen ki i pou perdi tou.”​—PROVERB 28:22, NWT.