Skip to content

Al lo konteni

 LED POUR BANN KI DAN DEY

Fer fas avek sa sagrinasyon​—Sa ki ou kapab fer

Fer fas avek sa sagrinasyon​—Sa ki ou kapab fer

Si ou esey rod konsey lo ki mannyer pour fer fas avek sa sagrinasyon, ou pou vwar en kantite diferan sizesyon ki dimoun i donnen e i kapab annan bann ki pli bon ki lezot. Sa i akoz parey nou’n mansyonnen pli boner, sak dimoun i demontre son sagrinasyon dan diferan fason. Sa ki bon pour en dimoun pa neseserman bon pour en lot.

Kantmenm sa, i annan serten konsey ki kapab ed bann dimoun ki dan dey. Bann counselor ki ed sa bann dimoun, i souvan donn sa bann menm konsey ki relye avek bann prensip ki trouve dan Labib, en liv ranpli avek lasazes.

1: AKSEPTE LED LEZOT MANM FANMIR EK ZANMI

 • Serten eksper i krwar ki led lezot manm fanmir ek zanmi i sa keksoz pli enportan pour fer fas avek sagrinasyon. Me par ler, ou kapab zis anvi tousel. Ou menm kapab ankoler avek bann ki anvi ed ou. Sa i normal.

 • Pa santi ki ou toultan bezwen avek lezot dimoun me an menm tan pa izol ou lekor. Apre tou, petet ou pou bezwen zot led pli tar. Fer lezot konnen ki ou bezwen e ki ou pa bezwen.

 • Me kantmenm sa, ou bezwen fer letan pour ou tousel e ou osi bezwen pas letan avek lezot dimoun.

PRENSIP: ‘De dimoun ansanm i pli bon ki en sel. Si enn i tonbe, lot ava lev li.’​—Eklezyast 4:9, 10.

 2: ANNAN EN BON LADYET E FER LETAN POUR LEGZERSIS

 • En bon ladyet pou ede diminyen stres ki ou gannyen ler ou sagren. Esey manz bokou fri, legim ek bann manze ki annan bokou protein ladan (lean proteins).

 • Bwar bokou delo ek lezot keksoz ki bon pour lasante.

 • Si ou napa lapeti, esey manz en pti gin tanzantan. Ou osi kapab demann dokter lezot latizann ki kapab ede. *

 • Ler ou mars vit e fer legzersis, sa i kapab ede fer ou vin pli pozitif. Legzersis i kapab donn ou letan pour mazin sa defen oubyen aret mazin li en pe.

PRENSIP: “Napa en zonm ki’n deza ay son prop lekor, me i nouri li e pran swen avek li.”​—Efezyen 5:29.

3: DORMI BYEN

 • I vreman enportan pour dormi me i pli enportan ankor pour bann ki dan dey akoz zot pli fatige.

 • Vey byen ki kantite kafein ek lalkol ou servi vi ki sa i kapab anpes ou dormi.

PRENSIP: “En pti ponnyen repo i pli bon ki de ponnyen travay ki zis i en lakours deryer divan.”​—Eklezyast 4:6.

 4: PARE POUR ADAPTE

 • Gard antet ki sak dimoun i demontre son sagrinasyon dan diferan fason. Ou pou bezwen rod sa fason ki pli bon pour ou.

 • Bokou dimoun i krwar ki ler zot koz avek lezot, sa i ede me lezot i prefere pa koz lo zot santiman. Bann eksper i annan diferan lopinyon lo sa size. Si i ou anvi koz lo ou santiman e ou vwar li difisil pour fer li, ou kapab esey ptitapti devid ou leker avek enn ou zanmi pros.

 • Serten dimoun i vwar ki ler zot plere, sa i ed zot fer fas avek sa sagrinasyon tandis ki lezot i kapab fer fas menm si zot pa pler bokou.

PRENSIP: “Sakenn i konn son prop sagren.”​—Proverb 14:10.

 5: EVIT BANN MOVE LABITID

 • Serten i esey bwar bokou lalkol oubyen servi drog pour ed zot fer fas avek zot santiman me sa i pa en bon keksoz. Sa bann keksoz i kapab paret bann solisyon vitman me i annan move konsekans. I ti a byen fer lezot keksoz ki pa danzere pour ou lasante e ki pou ed ou fer fas avek lenkyetid.

PRENSIP: “Annou pirifye nou avek tou sa ki sali lekor ek lespri.”​—2 Korentyen 7:1.

6: SERVI BYEN OU LETAN

 • Bokou dimoun i vwar ki ler zot fer en aktivite, sa i ed zot pa tro konsantre lo zot sagrinasyon.

 • Ou kapab ganny serten rekonfor par fer nouvo zanmi oubyen ranforsi lanmitye ki ou ti annan avan. Ou kapab osi aprann fer en nouvo keksoz oubyen fer letan pour detann ou.

 • Anmezir letan i pase keksoz pou sanze. Ou pou remarke ki ou konmans santi ou pli byen e ou pas mwens letan dan sagrinasyon. Sa i en keksoz normal.

PRENSIP: “I annan en letan pour tou keksoz; . . . i annan en letan pour plere e en letan pour riye; en letan pour plennyen e en letan pour danse.”​—Eklezyast 3:1, 4.

 7: ANNAN EN BON PROGRANM

 • Pli vit posib repran ou bann aktivite normal.

 • Ler ou dormi byen, ou travay e fer lezot aktivite, ou pou santi ki keksoz pe retourn normal.

 • Ler ou reste okipe avek bann bon keksoz, sa i kapab ede diminyen ou sagrinasyon.

PRENSIP: “Apre tou, i pa pou remarke si son lavi i kourt akoz sa vre Bondye in fer li okipe e i dan lazwa.”​—Eklezyast 5:20, NWT.

8: EVITE FER BANN GRO DESIZYON TRO VIT

 • Bokou ki fer bann gro desizyon deswit apre ki en dimoun ki zot kontan in mor, i regret zot desizyon pli tar.

 • Si i posib, esper en pe letan avan sanz travay, sanz lakaz oubyen zet bann keksoz sa defen.

PRENSIP: “Plan sa enn ki aktif i fer li vin ris; me sa enn ki azir an vites pour konn lapovrete.”​—Proverb 21:5.

 9: MAZIN SA DIMOUN KI OU KONTAN

 • Bokou i santi ki i byen pour fer bann keksoz ki fer zot rapel sa dimoun ki’n mor.

 • Ou kapab vwar li rekonfortan pour anmas bann portre oubyen fer en pti liv souvenir e ekri bann levennman ki’n pase ki ou anvi mazinen.

 • Gard bann keksoz ki donn ou bann bon souvenir e get zot pli tar ler ou santi ou pare.

PRENSIP: “Mazin letan pase.”​—Deterononm 32:7.

10: DISTRER OU LEKOR

 • Ou kapab pran vakans.

 • Si ou pa kapab pran vakans, ou kapab pran detrwa zour pour fer en keksoz ki ou kontan tel parey al marse lo lans, vizit en mize oubyen al marse dan loto.

 • Ou menm kapab fer en pti keksoz en pe diferan avek sa ki ou abitye fer e sa i kapab ed ou fer fas avek sa sagrinasyon.

PRENSIP: “Vini, annou al dan en landrwa kot nou pou tousel e repoz en pe.”​—Mark 6:31.

 11: ED LEZOT

 • Mazinen ki ler ou pran letan pour ed lezot, sa i kapab ed ou santi pli byen.

 • Ou kapab konmans par ed lezot dimoun, tel parey en zanmi oubyen fanmir ki pe santi parey ou e ki’n ganny afekte par lanmor sa dimoun ki ou kontan.

 • Ler ou siport e rekonfort lezot, sa i kapab fer ou zwaye e re donn ou en bi dan lavi.

PRENSIP: “I annan plis lazwa pour donnen ki pour resevwar.”​—Akt 20:35.

12: DESIDE KWA KI PLI ENPORTAN

 • Sagrinasyon i kapab ed ou realize kwa ki vreman enportan dan lavi.

 • Servi sa loportinite pour vwar ki mannyer ou pe viv ou lavi.

 • Si i neseser, fer bann sanzman.

PRENSIP: “Plito al dan en lakaz dey, olye al kot i annan festen. Annefe, tou dimoun i pas par lanmor; fodre ki tou vivan i rapel sa.”​—Eklezyast 7:2.

 An realite, napa nanryen ki pou tir tou sa douler ki ou pe santi. Par kont, bokou dimoun ki’n perdi en dimoun ki zot kontan dan lanmor pou dakor ki ler zot in fer bann keksoz pozitif parey i ganny dir dan sa lartik, sa in ed zot trouv rekonfor. Byensir, sa pa en lalis tou keksoz ki kapab ed ou fer fas avek sagrinasyon. Me si ou esey serten sa bann sizesyon, ou kapab vwar ki ou kapab ganny serten rekonfor.

^ par. 13 Sa magazin pa ankouraz dimoun pran okenn tretman spesifik.