Skip to content

Al lo konteni

 OU KAPAB ERE!

Kontant nou e vin zenere

Kontant nou e vin zenere

DIMOUN I KRWAR KI POUR ZOT ERE E REISI DAN LAVI ZOT BEZWEN ANNAN BOKOU LARZAN EK KEKSOZ MATERYEL. Vi ki zot krwar sa, plizyer milyon dimoun i travay plis pour ganny plis larzan. Me eski larzan ek keksoz materyel i kapab fer nou ere? Ki levidans i montre?

The Journal of Happiness Studies i montre ki apre ki nou’n ganny sa ki neseser pour viv, plis larzan pa fer nou pli ere. Pa larzan ki problenm. En lartik dan magazin Monitor on Psychology i dir ki “zefor an plis ki en dimoun i fer pour ganny larzan ki fer li malere.” Sa bann parol i parey sa konsey ki’n ganny donnen dan Labib apepre de mil an pase ki dir: “Lanmour pour larzan i rasin tou sort move keksoz e pour satisfer sa lanmour, serten in . . . sibir en kantite douler.” (1 Timote 6:9, 10) Me ki douler?

ENKYET E PA DORMI BYEN AKOZ LARISES. “Sonmey en labourer i profon, menm si i ganny zis en pti pe manze oubyen bokou pour manze; me en zonm ris pa dormi akoz i posed tro bokou.”​—Eklezyast 5:12.

DEZAPWENTE LER EN KEKSOZ KI TI POU FER OU ERE PA ARIVE. Sa i akoz sa lanvi pour annan plis larzan pa zanmen kapab ganny satisfer. “Larzan pa zanmen ase pour sa enn ki kontan larzan; menm sa enn ki kontan larises pa zanmen satisfe avek sa ki i annan.” (Eklezyast 5:10) En dimoun ki telman anvi keksoz materyel i kapab aret fer bann keksoz enportan, parey pas bann bon moman avek son fanmir ek zanmi oubyen fer keksoz ki fer plezir Bondye.

SAGREN E FRISTRE LER LARZAN I DEVALYE OUBYEN BIZNES I FAID. “Pa fatig ou pour vin ris; ganny ase lespri pour ou refize. Ler ou lev lizye pour get larises, in fini ale; en kou an gran, i’n ganny lezel, parey en leg, in anvole ver lesyel.”​—Proverb 23:4, 5.

 BANN KALITE KI POU FER NOU ERE

KONTANT NOU AVEK SA KI NOU ANNAN. “Nou pa’n vin avek nanryen dan sa lemonn e nou pa kapab al avek nanryen osi. Alor, si nou annan manze ek lenz, nou pou kontant nou avek sa bann keksoz.” (1 Timote 6:7, 8) Bann dimoun ki kontant zot avek sa ki zot annan pa konplent e sa i anpes zot vin groker. Vi ki zot pa anvi plis ki sa ki zot annan, zot evit bokou traka ek lenkyetid.

VIN ZENERE. “I annan plis lazwa pour donnen ki pour resevwar.” (Akt 20:35) Bann dimoun zenere i ere akoz zot kontan vwar lezot ere menm si zot pe donn zis zot letan ek lenerzi. Parfwa zot menm ganny plis ki sa ki larzan i kapab aste. Zot ganny lanmour, respe ek bann bon zanmi ki osi zenere.​—Lik 6:38.

MET LENTERE LEZOT AVAN KEKSOZ MATERYEL. “Vomye en pla legim kot lanmour i rennyen, ki en bef angrese kot i annan laenn.” (Proverb 15:17) Ki sa verse pe esey dir? Bann bon lanmitye avek lezot i annan plis valer ki keksoz materyel e parey nou pou vwar pli tar, nou bezwen lanmour pour nou ere.

Sabina, en madanm sorti Sid Lanmerik, ti aprann lenportans bann prensip Labib. Ler son msye ti kit li, i ti difisil pour li kapab ganny tou sa ki li ek son de fiy ti bezwen pour viv. I ti annan de louvraz e toulezour i ti bezwen lev 4er bomaten. Menm si Sabina ti vreman okipe, i ti deside pour etidye Labib. Ki byenfe i ti gannyen?

Son sityasyon ekonomik pa ti sanz en sel kou me lafason ki i ti vwar keksoz ti amelyore. Par egzanp, i ti ganny lazwa ler i ti aprann konn Bondye. (Matye 5:3) I ti ganny bann bon zanmi parmi bann ki ti annan menm krwayans avek li. I ti osi santi li ere akoz i ti pe partaz sa ki i ti pe aprann avek lezot.

Labib i dir: “Lasazes en dimoun i ganny rekonnet par son aksyon.” (Matye 11:19) Dan sa menm fason, nou pou montre ki nou saz si nou kontant nou avek sa ki nou annan, nou zenere e met lentere lezot avan bann keksoz materyel.