Skip to content

Al lo konteni

Ki “gran don” Bondye i pous ou pour fer?

Ki “gran don” Bondye i pous ou pour fer?

“Annou rann gras Bondye pour son gran don.”​—2 KORENTYEN 9:15.

KANTIK: 121, 63

1, 2. (a) Ki “gran don” Bondye i enkli? (b) Ki kestyon nou pou reponn dan sa lartik?

ZEOVA in donn nou sa pli gran kado ler i ti anvoy Zezi, son Garson byenneme, lo later. (Zan 3:16; 1 Zan 4:9, 10) Zapot Pol ti apel sa kado en “gran don.” (2 Korentyen 9:15) Akoz Pol ti servi sa lekspresyon?

2 Pol ti konnen ki sakrifis Zezi i garanti ki tou bann promes Bondye pou vin vre. (Lir 2 Korentyen 1:20.) Sa i vedir ki “gran don” Bondye i enplik sakrifis Zezi e osi labonte ek lanmour fidel ki Zeova i demontre anver nou. I enposib pour dekrir sa kado ki sitan annan en gran valer dan en fason ki nou kapab vreman konpran. Ki mannyer sa kado spesyal i devret fer nou santi? Ki sa kado i devret pous nou pour fer ler nou pe prepare pour Memoryal lanmor Kris Merkredi le 23 Mars 2016?

KADO SPESYAL SORTI KOT BONDYE

3, 4. (a) Ki mannyer ou santi ler en dimoun i donn ou en kado? (b) Ki mannyer en kado spesyal i kapab sanz ou lavi?

3 Nou byen kontan ler en dimoun i donn nou en kado. Me serten kado i telman annan en gran valer oubyen spesyal ki i kapab sanz nou lavi. Par egzanp, mazinen ki ou’n enplike dan en krim. Pinisyon pour sa krim i lanmor. Me en sel kou, en dimoun ki ou pa konnen i ofer pour ganny pini dan ou plas. I pare pour mor pour ou! Ki mannyer en kado spesyal koumsa ti pou fer ou santi?

4 En kado koumsa ki spesyal e ranpli avek lanmour ti pou fer ou sanz ou lavi. I tre probab, ki ou ti pou osi santi ou pouse pour vin pli zenere, demontre plis lanmour anver lezot e pardonn okenn dimoun ki’n fer en keksoz mal anver ou. Pour leres ou lavi, ou ti pou anvi demontre ki ou rekonesan pour sa sakrifis ki ti ganny fer.

5. Ki mannyer ranson i annan plis valer ki okenn lezot kado?

5 Sa kado ki Bondye in donn nou, setadir ranson, i annan bokou plis valer ki sa kado ki nou’n mansyonnen dan sa legzanp. (1 Pyer 3:18) Zis mazin sa: Nou tou nou’n erit pese avek Adan e pinisyon pese i lanmor. (Romen 5:12) Zeova ti anvoy Zezi lo later pour mor pour tou imen, pour “gout lanmor pour tou dimoun” akoz i kontan nou. (Ebre 2:9) Me sakrifis Zezi pou fer plis ki sa! I pou detri lanmor pour touzour. (Izai 25:7, 8; 1 Korentyen 15:22, 26) Tou bann ki demontre lafwa dan Zezi pou viv anpe e dan lazwa pour touzour, swa konman lerwa avek Kris dan lesyel oubyen konman bann sitwayen Rwayonm Bondye lo later. (Romen 6:23; Revelasyon 5:9, 10) Ki lezot benediksyon ki enkli dan kado Zeova?

6. (a) Ki benediksyon ki enkli dan kado Zeova ki ou enpasyan pour vwar? (b) Nonm trwa keksoz ki kado Bondye pou pous nou pour fer.

6 Sa kado ki Bondye in donnen i enkli ki later pou vin en paradi, bann ki malad pou ganny geri e bann ki’n mor pou resisite. (Izai 33:24; 35:5, 6; Zan 5:28, 29) Nou kontan Zeova ek son Garson byenneme akoz zot in donn nou sa “gran don.” Ki sa kado pou pous nou pour fer? I pou pous nou pour (1) imit byen Zezi Kri, (2) kontan nou bann frer ek ser e (3) pardonn lezot avek tou nou leker.

“LANMOUR KRIS I POUS NOU”

7, 8. Ki mannyer nou devret santi konsernan lanmour Kris e ki sa i devret pous nou pour fer?

7 Premyerman, nou devret ganny pouse pour servi nou lavi pour onor Zezi. Zapot Pol ti dir: “Lanmour Kris i kontrol [oubyen “pous,” NW] nou.” (Lir 2 Korentyen 5:14, 15. [1]) (Vwar not.) Pol ti konnen ki si nou aksepte sa gran lanmour Zezi, sa pou pous nou oubyen motiv nou pour kontan e onor Zezi. Alor, ler nou vreman konpran sa ki Zeova in fer pour nou, son lanmour pou pous nou pour viv dan en fason ki montre ki nou onor Zezi. Ki mannyer nou fer sa?

8 Lanmour pour Zeova pou pous nou pour imit e swiv byen legzanp Zezi. (1 Pyer 2:21; 1 Zan 2:6) Ler nou obei Bondye ek Kris, nou montre ki nou kontan zot. Zezi ti dir: “Sa ki posed mon bann konmannman e obei zot, limenm ki kontan mwan. E mon Papa pou kontan sa ki kontan mwan, e mwan mon pou kontan li e mon pou revel mwan avek li.”​—Zan 14:21; 1 Zan 5:3.

9. Ki presyon nou annan?

9 Pandan sa sezon Memoryal, i byen pour medit lo ki nou pe fer avek nou lavi. Alor demann ou lekor: ‘Ki mon deza pe fer ki montre ki mon pe imit Zezi? Kote mon kapab amelyore?’ I enportan pour demann nou lekor sa bann kestyon parski bann dimoun dan sa lemonn i anvi nou viv parey zot. (Romen 12:2) Si nou pa fer atansyon, nou kapab ganny enfliyanse pour imit bann ansenyan, dimoun renonmen ek bann sanpyon sport dan sa lemonn. (Kolosyen 2:8; 1 Zan 2:15-17) Ki mannyer nou kapab reziste sa presyon?

10. Ki kestyon nou kapab demann nou lekor pandan sa sezon Memoryal e ki sa i kapab pous nou pour fer? (Vwar portre lo paz 9.)

10 I ti a byen si nou pran letan pandan sezon Memoryal pour verifye nou lenz, film, lanmizik, sa ki lo nou konpiter, telefonn oubyen tablet. Demann ou lekor: ‘Eski mon ti pou anbarase si Zezi ti la e i ti vwar sa ki mon’n mete?’ (Lir 1 Timote 2:9, 10.) ‘Eski mon lenz ti pou montre ki mon en disip Kris? Eski Zezi ti pou kontan get mon bann film? Eski i ti pou ekout mon lanmizik? Si Zezi ti demann mwan pret mon telefonn oubyen tablet, eski mon ti pou anbarase avek sa ki i vwar? Eski i ti pou difisil pour eksplik Zezi akoz mon kontan sa bann zwe video ki mon zwe?’ Nou lanmour pour Zeova i devret pous nou pour zet okenn keksoz ki pa apropriye pour en Kretyen, menm si i ti kout ser. (Akt 19:19, 20) Ler nou ti dedye nou lavi avek Zeova, nou ti promet pour servi nou lavi pour onor Kris. Alor nou pa devret gard okenn keksoz ki kapab fer li difisil pour nou imit Zezi.​—Matye 5:29, 30; Filipyen 4:8.

11. (a) Ki mannyer nou lanmour pour Zeova ek Zezi i pous nou dan predikasyon? (b) Ki mannyer nou lanmour i kapab pous nou pour ed lezot dan nou kongregasyon?

11 Nou lanmour pour Zezi i pous nou pour prese e ansenny avek devouman. (Matye 28:19, 20; Lik 4:43) Pandan sezon Memoryal, eski ou kapab aranz ou progranm pour fer pionye asistan e fer 30 oubyen 50 erdtan dan predikasyon? En vef ki ti annan 84 an ti krwar ki i pa ti pou kapab fer pionye akoz son laz e son lasante pa ti tro bon. Me bann pionye dan son kongregasyon ti anvi ed li. Zot ti donn li pasaz e swazir en teritwar apropriye ki i kapab fer. Sa ti fer ki sa frer ti arive akonpli son lobzektif e fer 30 erdtan. Eski ou kapab ed en dimoun dan ou kongregasyon fer pionye asistan pour Mars ouswa Avril? I vre ki pa tou dimoun ki kapab fer pionye, me nou kapab servi nou letan ek lenerzi pour fer plis dan nou servis pour Zeova. Si nou fer sa, nou pou montre ki nou’n ganny pouse par lanmour Zezi, parey Pol. Kwa ankor ki lanmour Bondye pou pous nou pour fer?

NOU BEZWEN KONTAN KANMARAD

12. Ki lanmour Bondye i pous nou pour fer?

12 Dezyenmman, lanmour Bondye i devret pous nou pour kontan nou bann frer ek ser. Zapot Zan ti ekri: “Byenneme, si Bondye in kontan nou avek en tel lanmour, nou osi nou bezwen kontan kanmarad.” (1 Zan 4:7-11) Alor si nou aksepte lanmour Bondye, nou bezwen kontan nou bann frer ek ser. (1 Zan 3:16) Ki mannyer nou kapab montre ki nou kontan zot?

13. Ki legzanp Zezi in kite konsernan kontan lezot?

13 Legzanp Zezi i montre nou ki mannyer pour kontan lezot. Ler i ti lo later, i ti ed dimoun, sirtou bann ki ti annan limilite. I ti geri bann malad, bwate, aveg, sourd e kozpa. (Matye 11:4, 5) Konpare avek bann sef relizye, Zezi ti kontan ansenny bann dimoun ki ti anvi aprann konn lo Bondye. (Zan 7:49) I ti kontan sa bann dimoun ki ti annan limilite e i ti travay dir pour ed zot.​—Matye 20:28.

Eski ou kapab ed en frer ouswa en ser aze dan predikasyon? (Vwar paragraf 14)

14. Ki ou kapab fer pour montre ki ou kontan ou bann frer ek ser?

14 Sezon Memoryal i osi en bon letan pour mazin lo ki mannyer ou kapab ed bann frer ek ser dan ou kongregasyon, espesyalman bann aze. Eski ou kapab vizit zot? Eski ou kapab anmenn en repa pour zot, ed zot avek zot bann travay lakour, donn zot en pasaz pour vin renyon oubyen demann zot pour travay avek ou dan predikasyon? (Lir Lik 14:12-14.) Les lanmour Bondye pous ou pour demontre lanmour pour ou bann frer ek ser!

DEMONTRE KONPASYON ANVER NOU BANN FRER EK SER

15. Ki nou bezwen rekonnet?

15 Trwazyenmman, lanmour pour Zeova i pous nou pour pardonn nou bann frer ek ser. Nou tou nou’n erit pese ek lanmor avek Adan, alor napa personn ki kapab dir, “Mon pa bezwen ranson.” Menm sa serviter Bondye pli fidel i bezwen sa kado ranson. Nou tou nou’n ganny pardonnen en gro det! Akoz i enportan pour rekonnet sa? Nou trouv larepons dan enn bann parabol Zezi.

16, 17. (a) Ki nou devret aprann atraver parabol Zezi lo lerwa ek bann lesklav? (b) Apre ki ou’n medit lo parabol Zezi, ki ou determinen pour fer?

16 Zezi ti donn en parabol konsernan en lerwa ki ti pardonn son lesklav ki ti drwa li en gro det 60,000,000 denye. Me pli tar, sa lesklav pa ti pardonn en lot lesklav ki ti drwa li zis 100 denye. Konpasyon sa lerwa ti’n devret pous sa lesklav pour pardonn en lot lesklav. Sa lerwa ti ankoler ler i ti tande ki son lesklav pa ti pardonn en lot ki ti drwa li en pti det. I ti dir: “Ou en move serviter! Mon’n fek efas tou ou det akoz ou’n sipliy mwan. Ou osi pa ou ti devre pran pitye pour ou kanmarad parey mon ti pran pitye pour ou?” (Matye 18:23-35) Parey sa lerwa, Zeova in pardonn nou en gro det. Ki lanmour ek konpasyon Zeova i devret pous nou pour fer?

17 Anmezir ki nou prepare pour Memoryal, nou kapab demann nou lekor: ‘Eski en frer ouswa ser in bles mwan? Eski mon pe vwar li difisil pour pardonn li?’ Si wi, sa i en bon moman pour imit Zeova, ki “pare pour pardonnen.” (Neemya 9:17; Psonm 86:5) Si nou apresye konpasyon Zeova, nou pou demontre konpasyon anver lezot e pardonn zot avek tou nou leker. Si nou pa kontan nou bann frer ek ser e pa pardonn zot, nou pa kapab ekspekte ki Zeova pou kontan e pardonn nou. (Matye 6:14, 15) Ler nou pardonn lezot, i pa vedir ki nou pa’n ganny blese, me i pou ed nou annan en lavenir pli ere.

18. Ki mannyer lanmour Bondye ti ed en ser pour siport lenperfeksyon en lot ser?

18 I kapab difisil pour siport lenperfeksyon nou bann frer ek ser. (Lir Efezyen 4:32; Kolosyen 3:13, 14.) Lily i en ser ki ti fer sa. [2] (Vwar lezot not.) I ti ed en vev ki ti apel Carol. Par egzanp, partou kot Carol ti bezwen ale i ti donn li pasaz, i ti ed li avek son bann konmisyon e fer plizyer lezot keksoz pour li. Malgre tou sa ki Lily ti fer, Carol ti toultan pe konplent e par ler pa ti fasil pour ed li. Me Lily ti konsantre lo bann zoli kalite Carol e ed li pour plizyer lannen ziska ki Carol ti tonm malad e mor. Kantmenm i ti difisil pour Lily ed Carol, i dir: “Mon enpasyan pour vwar Carol ler i resisite. Mon anvi konn li ler i parfe.” I kler ki lanmour Bondye i kapab motiv nou pour siport nou bann frer ek ser e esper avek enpasyans sa letan ler lenperfeksyon imen pou ganny tire pour touzour.

19. Ki “gran don” Bondye pou pous ou pour fer?

19 Sirman, Zeova in donn nou en “gran don.” Annou touzour apresye li! Sezon Memoryal i en bon moman pour medit lo tou sa ki Zeova ek Zezi in fer pour nou. Ki zot lanmour i pous nou pour imit Zezi, demontre lanmour anver nou bann frer ek ser e pardonn zot avek tou nou leker.

^ [1] 2 Korentyen 5:14, 15: 14 Wi, lanmour Kris i kontrol [oubyen “pous,” NW] nou, parski nou asire ki en sel in mor pour tou dimoun e alor tou in mor. 15 E i’n mor pour tou bann vivan pour ki bann vivan i nepli viv pour zot menm, me pour li ki’n mor e resisite pour zot.”

^ [2] (paragraf 18) Serten non dan sa lartik in ganny sanze.