Skip to content

Al lo konteni

Lespri i konfirm sa ki dan nou lespri

Lespri i konfirm sa ki dan nou lespri

“Lespri limenm i konfirm sa ki dan nou lespri, ki nou zanfan Bondye.”​—ROMEN 8:16.

KANTIK: 109, 108

1-3. Ki levennman ki ti fer Lapannkot en zour spesyal e ki mannyer sa bann levennman ti akonpli sa ki Lekritir ti’n predir? (Vwar portre anler.)

I TI Dimans bomaten Zerizalenm. Sa zour ti enn spesyal e eksitan. Dimoun ti pe selebre Lapannkot, en lafet sakre ki ti ganny fer konmansman larekolt dible. Sa zour bomaten kot tanp, gran pret ti ofer bann sakrifis ki ti ganny fer tou le zour. Apre sa, anviron ne-v-er, i ti ofer de dipen ki ti annan lelven ki ti’n ganny fer avek premye fri larekolt dible. Gran pret ti lev sa de dipen anler e balans zot gos drwat pour prezant zot avek Zeova. Sa ti Lapannkot lannen 33.​—Levitik 23:15-20.

2 Tou le-z-an, pour plizyer santenn lannen, gran pret ti fer sa lofrann balanse. Sa lofrann ti relye avek en keksoz vreman enportan ki ti arive zour Lapannkot lannen 33. Sa ti ariv avek 120 disip Zezi ki ti pe priye ansanm dan en lasanm anler Zerizalenm. (Akt 1:13-15) Wit san-z-an avan sa, profet Yoel ti’n ekri lo sa levennman. (Yoel 2:28-32; Akt 2:16-21) Ki ti arive ki ti sitan enportan?

3 Lir Akt 2:2-4. Lapannkot lannen 33, Bondye ti donn sa bann Kretyen son lespri sen e zot ti ganny swazir. (Akt 1:8) Apre sa, en lafoul ti konmans antour zot e sa bann disip ti konmans koz lo bann keksoz merveye ki zot ti’n fek trouve e tande. Zapot Pyer ti eksplike kwa ki ti’n fek arive e akoz sa ti sitan enportan. Apre i ti dir avek lafoul: “Sanz zot lavi e ki sakenn ant zot i ganny batize o non Zezi-Kri pour ki zot ganny pardon zot bann pese. Alor zot a resevwar kado Bondye, Sent-Espri.” Sa zour, apepre 3,000 dimoun ti batize e zot osi zot ti ganny lespri sen.​—Akt 2:37, 38, 41, nou ki’n met an gro lekritir nwanr.

4. (a) Akoz sa ki ti arive zour Lapannkot i devret enteres nou? (b) Ki sa lot levennman enportan ki ti’n kapab arive sa menm zour, plizyer lannen avan? (Vwar lezot not.)

4 Ki gran pret ek sa lofrann ki i ti fer sak Lapannkot i reprezante? Gran pret ti reprezant Zezi. Sa bann dipen ti reprezant bann disip swazir Zezi. Sa bann disip in ganny swazir parmi imen enparfe e zot ganny apele “bann premye fri.” (Zak 1:18) Bondye in aksepte zot konman son bann garson e i’n swazir zot pour form parti son Rwayonm e diriz konman lerwa avek Zezi dan lesyel. (1 Pyer 2:9) Zeova pou servi son Rwayonm pou beni tou imen obeisan. Alor, ki swa nou pou viv dan lesyel avek Zezi oubyen dan paradi lo later, Lapannkot lannen 33 i vreman enportan pour nou. [1]​—Vwar lezot not.

KI ARIVE LER EN DIMOUN I GANNY SWAZIR?

5. Ki mannyer nou konnen ki pa tou bann Kretyen ki ganny swazir dan menm fason?

5 Bann disip ki ti dan sa lasanm anler pa ti pou zanmen oubliy sa zour. Lo latet sakenn parmi zot i ti annan en keksoz ki ti resanble en pti laflanm dife. Zeova ti donn zot sa abilite pour koz dan diferan langaz. Zot pa ti doute ki zot ti’n ganny swazir par lespri sen. (Akt 2:6-12) Me sa bann keksoz ekstraordiner pa ariv avek tou Kretyen ler zot ganny swazir. Par egzanp, Labib pa dir ki en keksoz ki resanble en laflanm dife ti aparet lo latet sa plizyer milye dimoun Zerizalenm ki ti ganny swazir pli tar sa zour. Zot ti ganny swazir letan zot ti batize. (Akt 2:38) Deplis, pa tou Kretyen ki ganny swazir letan zot batize. Bann Samariten ti ganny swazir en pe letan apre zot batenm. (Akt 8:14-17) Dan en ka diferan, Korney ek bann ki ti pe reste avek li ti ganny swazir avan zot batize.​—Akt 10:44-48.

6. Ki tou Kretyen swazir i resevwar e ki lefe sa i annan lo zot?

6 I kler ki i annan diferan fason ki bann Kretyen i konnen ki zot in ganny swazir. Serten i kapab konn deswit ki Zeova in swazir zot. Lezot i konn sa ptitapti. Me zapot Pol ti eksplike ki arive avek sakenn parmi zot. I ti dir: “Zot ki’n krwar dan Kris, zot in ganny sele avek Lespri Sen ki i ti’n promet, sa i garanti nou leritaz, ziska ki nou antre an posesyon.” (Efezyen 1:13, 14, nou ki’n met an gro lekritir nwanr.) Alor Zeova i servi son lespri sen pour asir sa bann Kretyen ki i’n swazir zot pour al dan lesyel. Dan sa fason, lespri sen i en “garanti” oubyen laprev pour montre zot ki pli tar zot pou reste pour touzour dan lesyel e non pa lo later.​—Lir 2 Korentyen 1:21, 22; 5:5.

Sak Kretyen swazir pa devret les nanryen anpes li servi Zeova

7. Ki sak Kretyen swazir i devret fer pour ganny zot rekonpans dan lesyel?

7 Kan en Kretyen i ganny swazir, eski sa i vedir ki i pou definitivman ganny son rekonpans? Non. I asire ki i’n ganny envite pour al dan lesyel. Me i pou ganny son rekonpans si selman i reste fidel avek Zeova. Pyer ti eksplik sa dan sa fason: “Alor mon bann frer, fer en pli gro zefor pour reste atase avek Bondye ki’n apel zot, e swazir zot. Si zot fer sa, zot pa pou zanmen tonm dan sa ki move. Koumsanmenm ki zot pou ganny drwa antre libreman dan Rwayonm eternel nou Senyer e Sover Zezi-Kri.” (2 Pyer 1:10, 11, nou ki’n met an gro lekritir nwanr.) Alor sak Kretyen swazir pa devret les nanryen anpes li servi Zeova. Kantmenm i’n ganny envite ouswa apele pour al dan lesyel, si i pa reste fidel, i pa pou ganny son rekonpans.​—Ebre 3:1, NW; Revelasyon 2:10.

KI MANNYER EN DIMOUN I KONNEN?

8, 9. (a) Akoz i difisil pour laplipar dimoun konpran ki arive ler en dimoun i ganny swazir? (b) Ki mannyer en dimoun i konnen ki i’n ganny envite pour al dan lesyel?

8 Laplipar serviter Bondye ozordi i kapab vwar li difisil pour konpran ki arive avek en dimoun ler Bondye i swazir li. Sa i normal, parski zot menm zot pa’n ganny swazir. Bondye in kree imen pour viv pour touzour lo later, pa dan lesyel. (Zenez 1:28; Psonm 37:29) Me Zeova in swazir serten pour vin lerwa ek pret dan lesyel. Alor ler i swazir zot, zot lespwar e lafason ki zot panse i sanze e sa i fer ki zot enpasyan pour viv dan lesyel.​—Lir Efezyen 1:18.

Me ki mannyer en dimoun i konnen ki i’n ganny envite pour al dan lesyel? Remark sa ki Pol ti dir avek bann frer ek ser swazir Ronm, ki ti “ganny swazir pour vin bann sen.” I ti dir zot: “Parski zot pa’n resevwar en Lespri ki rann zot lesklav e ranpli zot ankor avek lafreyer, me zot in resevwar en Lespri ki fer zot vin garson Bondye e ki permet nou kriy: ‘Aba! Papa!’ Lespri limenm i konfirm sa ki dan nou lespri, ki nou zanfan Bondye.” (Romen 1:7, NW; 8:15, 16, nou ki’n met an gro lekritir nwanr.) Bondye i servi son lespri sen pour fer en dimoun konnen ki i’n ganny envite pour diriz konman en lerwa dan lesyel avek Zezi.​—1 Tesalonisyen 2:12.

10. Ki 1 Zan 2:27 i vedir ler i dir ki en Kretyen swazir pa bezwen en lot dimoun pour ansenny li?

10 Bann ki Bondye in envite pa bezwen personn pour dir zot ki zot i’n ganny swazir. Zeova i fer zot asire. Zapot Zan i dir bann Kretyen swazir: “Zot ki’n ganny konsakre par sa enn ki Sen, zot tou zot in ganny konnesans laverite.” I osi dir: “Kanta zot, konsekrasyon ki zot in resevwar avek li in donn zot son Lespri ki reste dan zot e zot pa bezwen personn pour ansenny zot. Par son konsekrasyon Lespri i ansenny zot tou keksoz, ki laverite, e pa mansonz. Alor, obei lansennyman Lespri e reste ini avek Kris.” (1 Zan 2:20, 27) Bann Kretyen swazir i bezwen ganny ansennyen par Zeova zis parey tou dimoun. Me zot pa bezwen personn pour dir zot ki zot in ganny swazir. Zeova in servi son lespri sen, son lafors pli pwisan, pour fer li byen kler ki zot in ganny swazir.

ZOT “NE DE NOUVO”

11, 12. Ki en Kretyen swazir i kapab demande, me kwa ki i pa zanmen doute?

11 Ler bann Kretyen i ganny swazir avek lespri sen, zot sanz en kantite. Anfet, Zezi ti dir ki zot “ne de nouvo.” (Zan 3:3, 5) Apre i ti eksplike: “Pa bezwen etonnen si mon dir ou, ‘Fodre ki ne de nouvo.’ Divan i soufle kot i oule, e ou tann son tapaz, me ou pa konnen kote i sorti, ni kote i ale. Sanmenm ki arive ler en dimoun i’n ne par Lespri-sen.” (Zan 3:7, 8) Sa i montre ki i enposib pour en dimoun ki’n ganny swazir eksplike ki mannyer i santi avek en dimoun ki pa’n ganny swazir. [2]​—Vwar lezot not.

En dimoun ki’n ganny swazir pa doute ki Zeova in swazir li

12 En dimoun ki’n ganny swazir i kapab demande, ‘Akoz Zeova in swazir mwan e non pa en lot dimoun?’ I menm kapab mazinen si i alaoter pour sa responsabilite. Me i pa doute ki Zeova in swazir li. O kontrer, i vreman kontan e i vreman apresye sa kado. Bann Kretyen swazir i annan menm santiman ki Pyer ti annan ler i ti dir: “Ki Bondye e Papa nou Senyer Zezi-Kri i ganny beni! Dan son gran konpasyon i’n donn nou en nouvo lavi [oubyen nesans] avek en lesperans vivan par rezireksyon Zezi-Kri, dan en leritaz ki i’n rezerve pour zot dan lesyel, ki pa kapab ni gate, ni sali, ni fletri.” (1 Pyer 1:3, 4) Ler bann Kretyen swazir i lir sa bann parol, zot asire ki zot Papa pe koz avek zot personnelman.

13. Ki mannyer fason panse en dimoun i sanze ler i ganny swazir par lespri sen e kwa ki fer li sanze?

13 Avan Zeova ti envit sa bann Kretyen pour al dan lesyel, zot ti annan sa lespwar pour viv pour touzour lo later. Zot ti enpasyan pour sa letan kot Zeova pou fer later vin en paradi e tir tou mesanste. Petet zot ti imazin zot pe akeyir en manm fanmir oubyen zanmi ki’n mor. Zot ti osi enpasyan pour konstri en lakaz e reste ladan oubyen plant bann pye dibwa e manz son fri. (Izai 65:21-23) Akoz zot ti sanz zot fason panse? Eski zot ti sanze akoz zot ti dan depresyon oubyen akoz zot ti’n pas dan bokou soufrans? Eski en sel kou zot ti deside ki si zot viv lo later pour touzour pa pou gou e ki zot pa pou ere? Oubyen eski i akoz zot ti anvi konnen ki mannyer lavi pou ete dan lesyel? Non. O kontrer, Bondye ki’n desid sa pour zot. Ler i ti envit zot, i ti servi son lespri sen pour sanz zot fason panse ek sa rekonpans ki zot enpasyan pour gannyen.

14. Ki mannyer bann Kretyen swazir i santi konsernan lavi lo later?

14 Alor eski sa i vedir ki bann Kretyen swazir i anvi mor? Pol ti dekrir ki mannyer bann Kretyen swazir i santi. I ti konpar zot lekor avek en “latant” e dir: “Wi, osi lontan ki nou dan sa latant, nou pe zemir, akable, nou pa oule desanze, me nou oule zis pas en lot lenz lo sa enn pour ki sa ki mortel i ganny absorbe par lavi.” (2 Korentyen 5:4, nou ki’n met an gro lekritir nwanr.) Sa bann Kretyen pa anvi mor. Zot kontan lavi e zot anvi servi sak zour pour servi Zeova avek zot fanmir ek zanmi. Me nenport kwa ki zot pe fer, zot rapel kwa ki Bondye in promet zot pour lavenir.​—1 Korentyen 15:53; 2 Pyer 1:4; 1 Zan 3:2, 3; Revelasyon 20:6.

ESKI ZEOVA IN ENVIT OU?

15. Kwa ki pa montre ki en dimoun in ganny swazir par lespri sen?

15 Petet ou pe mazinen si Zeova in envit ou pour al dan lesyel. Si ou santi ki petet i’n envit ou, reflesir lo sa bann kestyon enportan: Eski ou santi ki ou vreman devoue dan predikasyon? Eski ou kontan etidye Labib e aprann “bann keksoz profon Bondye”? (1 Korentyen 2:10, NW) Eski ou santi ki Zeova in donn ou bann bon rezilta dan predikasyon? Eski ou anvi fer sa ki Zeova i anvi ou fer, plis ki lezot keksoz? Eski ou annan en gran lanmour pour lezot e santi ki ou annan sa responsabilite pour ed zot servi Zeova? Eski ou’n vwar laprev ki Zeova in ed ou dan bann ka spesifik dan ou lavi? Si ou larepons i wi pour tou sa bann kestyon, eski sa i vedir ki ou’n ganny envite pour al dan lesyel? Non. Akoz non? Parski tou bann serviter Bondye i kapab santi koumsa, ki swa zot in ganny swazir oubyen non. Deplis, atraver son lespri sen, Zeova i kapab donn menm pwisans nenport ki son bann serviter, nenport ki rekonpans zot pou gannyen. Anfet, si ou pe mazinen si ou pou al dan lesyel, sa i vedir ki ou pa’n ganny envite. Bann ki’n ganny swazir par Zeova napa okenn dout, zot asire!

16. Ki mannyer nou konnen ki pa tou bann ki’n ganny lespri sen Bondye ki’n ganny envite pour viv dan lesyel?

16 Dan Labib i annan bokou legzanp bann dimoun fidel ki ti ganny lespri sen Zeova, me ki pa ti al dan lesyel. Par egzanp, Zan-Batis. Zezi ti dir ki napa en zonm ki pli gran ki Zan, me apre i ti dir ki Zan pa ti pou dirize konman lerwa dan lesyel. (Matye 11:10, 11) David osi ti ganny gide par lespri sen. (1 Samyel 16:13) Lespri sen ti ed li pour konpran bann keksoz profon lo Zeova e osi diriz li pour ekri serten parti Labib. (Mark 12:36) Kantmenm sa, zapot Pyer ti dir ki David “pa ti mont osyel.” (Akt 2:34) Zeova ti servi son lespri sen pour donn sa bann dimoun sa pwisans pour fer bann keksoz ekstraordiner, me i pa ti servi li pour envit zot pour viv dan lesyel. Eski sa i vedir ki zot pa ti ase fidel oubyen kalifye pour al rennyen dan lesyel? Non. I senpleman vedir ki Zeova pou resisit zot pour viv dan Paradi lo later.​—Zan 5:28, 29; Akt 24:15.

17, 18. (a) Ki rekonpans laplipar bann serviter Bondye i enpasyan pour gannyen? (b) Ki kestyon nou pou reponn dan sa lot lartik?

17 Parey Abraam, David, Zan-Batis e bokou lezot msye ek madanm dan Labib, laplipar serviter Bondye ozordi pa pou al dan lesyel, me zot enpasyan pour viv lo later kan gouvernman Bondye pou dirize. (Ebre 11:10) I pou annan 144,000 ki pou renny avek Zezi dan lesyel. Me Labib i koz konsernan “leres” Kretyen swazir ki ankor lo later pandan sa letan lafen. (Revelasyon 12:17) Alor laplipar sa 144,000 in fini mor e zot dan lesyel.

18 Me si en dimoun i dir ki i’n ganny swazir, ki mannyer bann ki annan sa lespwar pour viv lo later i devret reazir? Si en dimoun dan ou kongregasyon i konmans manz sa dipen e bwar sa diven pandan Memoryal, ki mannyer ou devret tret li? Ki nou pou fer si lakantite bann ki dir zot in ganny swazir i kontinyen ogmante? Eski nou devret trakase? Nou pou reponn sa bann kestyon dan sa lot lartik.

^ [1] (paragraf 4) I posib ki Lafet Lapannkot ti ganny selebre menm letan dan lannen ki Moiz ti ganny Lalwa lo Montanny Sinai. (Egzod 19:1) Petet Moiz ti met pep Izrael anba lalyans Lalwa menm zour dan lannen ki Zezi ti met bann Kretyen swazir dan nouvo lalyans.

^ [2] (paragraf 11) Pour konn plis lenformasyon lo ki savedir ne de nouvo, vwar Latour Veyer le 1 Me 2009 paz 3-11.