Skip to content

Al lo konteni

Kestyon lekter

Kestyon lekter

Akoz resi Matye lo lanfans Zezi i diferan avek sa ki pour Lik?

Resi Matye lo nesans ek lanfans Zezi i diferan avek resi Lik akoz sak ekriven i koz lo en dimoun diferan.

Matye i konsantre lo bann levennman ki ti relye avek Zozef. I dekrir reaksyon Zozef ler i ti konnen ki Mari ti ansent, son rev kot en lanz ti eksplik li sa ki ti’n arive avek Mari e lafason ki i ti swiv lenstriksyon sa lanz. (Matye 1:19-25) I osi dekrir ki mannyer en lanz ti averti Zozef dan en rev pour li ek son fanmir sove e al Lezip e ki mannyer i ti obei sa lanz. Matye i osi dir ki Zozef ti ganny en lot rev kot en lanz ti dir Zozef retourn dan pei Izrael, ki i ti retournen e ki li ek son fanmir ti al reste Nazaret. (Matye 2:13, 14, 19-23) Dan sa de premye sapit Levanzil Matye, Zozef i ganny mansyonnen wit fwa me Mari zis kat fwa.

Par kont, resi Lik i konsantre lo Mari. Son resi i dekrir vizit lanz Gabriyel kot Mari, vizit Mari kot son fanmir Elizabet e ki mannyer Mari ti loue Zeova. (Lik 1:26-56) I osi dekrir sa ki Simeon ti dir Mari konsernan soufrans ki Zezi ti pou pas ladan. Apre, Lik i dekrir sa lokazyon kot Zezi ek son fanmir ti vizit tanp ler i ti annan 12 an. Menm dan sa resi, Lik i sit bann parol Mari e non pa bann parol Zozef. I osi dir nou ki lefe sa bann levennman ti annan lo Mari. (Lik 2:19, 34, 35, 48, 51) Dan sa de premye sapit son Levanzil, Lik i mansyonn Mari 12 fwa, me Zozef zis 3 fwa. Alor Matye i dir nou plis lo sa ki Zozef ti panse e fer, tandis ki Lik i konsantre lo sa ki Mari ti panse e pas atraver.

Laliny desandans Zezi i osi ganny site diferaman dan sa de Levanzil. Matye i sit laliny desandans Zozef e i montre ki Zezi, konman garson adoptif Zozef, ti annan sa drwa legal pour erit tronn David. Akoz? Parski Zozef ti en desandans Lerwa David atraver Salomon garson David. (Matye 1:6, 16) Par kont, Lik i dekrir laliny desandans Mari e i montre ki “konman en desandans David,” Zezi ti annan sa drwa natirel pour erit tronn David. (Romen 1:3) Akoz? Parski Mari ti en desandans Lerwa David atraver Natann garson David. (Lik 3:31) Me akoz Lik pa dir ki Mari i fiy Eli, son Papa? Parski zis bann zonm ki ti ganny enkli dan bann rikord ofisyel. Alor, ler Lik i dir ki Zozef ti garson Eli, bann dimoun ti konpran ki Zozef ti zann Eli.​—Lik 3:23.

Lalis laliny desandans Zezi dan Levanzil Matye ek Lik i prouve ki Zezi ti sa Mesi ki Bondye ti’n promet. Dimoun ti sitan konn byen ki Zezi ti en desandans Lerwa David ki menm bann Farizyen ek Sadiseen pa ti kapab demanti sa. Deskripsyon laliny desandans Zezi dan Levanzil Matye ek Lik i batir nou lafwa e i fer nou annan konfyans ki lezot promes Bondye pou vin vre.