Skip to content

Al lo konteni

 LARTIK LETID 10

Kwa ki anpes mwan batize?

Kwa ki anpes mwan batize?

“Filip ek sa zofisye ti desann dan sa delo e i ti batiz li.”​—AKT 8:38.

KANTIK 52 Dedikasyon Kretyen

SA KI NOU POU ETIDYE *

1. Ki Adan ek Ev ti perdi e ki rezilta sa ti anmennen?

LEKEL ki ou krwar ki annan sa drwa pour deside kwa ki byen e kwa ki mal? Ler Adan ek Ev ti manz sa fri ki ti lo sa pye ki donn konnesans lebyen ek lemal, zot ti montre klerman ki zot napa konfyans dan Zeova ek son bann standar. Zot ti deside pour swazir pour zot menm kwa ki byen e kwa ki mal. (Zen. 3:22) Me mazin lo sa ki zot ti perdi. Zot ti perdi zot lanmitye avek Zeova. Zot ti perdi sa loportinite pour viv pour touzour e an plis ki sa, zot ti transmet pese ek lanmor avek zot zanfan. (Rom. 5:12) Sa desizyon ki Adan ek Ev ti fer ti anmenn bokou soufrans.

Apre ki sa zofisye Etyopyen ti aksepte Zezi konman Mesi, i ti anvi batize dek ki posib (Vwar paragraf 2-3)

2-3. (a) Ki sa zofisye Etyopyen ti fer ler Filip ti anons sa bon nouvel avek li? (b) Ki benediksyon nou gannyen ler nou batize e ki kestyon nou pou reponn?

2 Konpar sa ki Adan ek Ev ti fer avek sa ki en zofisye Etyopyen ti fer ler Filip ti anons sa bon nouvel avek li. Sa zofisye ti sitan apresye sa ki Zeova ek Zezi ti’n fer pour li ki deswit i ti batize. (Akt 8:34-38) Ler nou dedye nou lavi avek Bondye e batize, parey sa zofisye ti fer, nou montre klerman ki nou apresye sa ki Zeova ek Zezi in fer pour nou. Nou osi montre ki nou annan konfyans dan Zeova e rekonnet ki i sa enn ki annan drwa pour deside kwa ki byen e kwa ki mal.

3 Mazin lo bann benediksyon ki nou gannyen ler nou servi Zeova. Pour konmanse, nou annan sa lespwar ki en zour nou pou ganny tou sa ki Adan ek Ev in perdi, enkli  sa loportinite pour viv pour touzour. Osi, gras a nou lafwa dan Zezi Kri, Zeova i pardonn nou bann fot e nou kapab annan en konsyans kler. (Mat. 20:28; Akt 10:43) Finalman, nou form parti lorganizasyon Zeova e nou annan sa lespwar pour ganny en lavenir merveye. (Zan 10:14-16; Rom. 8:20, 21) Menm si serten ki konn Zeova i konnen ki i annan sa bann byenfe, zot ezite pour batize. Kwa ki anpes zot swiv legzanp sa zofisye Etyopyen pour batize? Ki mannyer zot kapab sirmont sa bann defi?

BANN DEFI KI ANPES SERTEN BATIZE

Bann defi ki serten i rankontre avan ki zot deside batize

Mank konfyans (Vwar paragraf 4-5) *

4-5. Ki defi en zenn onm ki apel Avery ek en zenn fiy ki apel Hannah ti fer fas avek?

4 Mank konfyans. Paran en garson ki apel Avery i Temwen Zeova. Son papa i koni konman en dimoun ki pran byen swen avek son fanmir e en bon ansyen. Pourtan, Avery ti ezite batize. Akoz? I dir: “Mon ti krwar ki mon pa ti pou kapab swiv dan lepa mon papa.” Avery ti osi per ki i pa ti pou kapab desarz byen bann responsabilite ki petet i ti pou gannyen a lavenir. “Mon ti per ki mon pou ganny demande pour fer lapriyer an piblik, pour fer diskour ouswa pour diriz renyon predikasyon.”

5 Hannah ki annan 18 an ti vreman mank konfyans dan li menm. Son paran i Temwen Zeova. Kantmenm sa, i pa ti krwar ki i pou kapab viv dapre bann standar Zeova. Akoz? Hannah ti annan en move pwennvi lo son lekor. Par ler i ti santi li sitan mal ki i ti fer ditor son lekor par ekspre e sa ti zis fer keksoz pli pir. I dir: “Mon pa ti zanmen dir personn sa ki mon ti pe fer, pa ni menm mon paran e mon ti krwar ki Zeova pa ti pou zanmen anvi ki mon vin enn son serviter akoz sa ki mon ti pe fer avek mon lekor.”

Lenfliyans bann zanmi (Vwar paragraf 6) *

6. Kwa ki ti anpes Vanessa batize?

6 Lenfliyans bann zanmi. Vanessa ki annan 22 an i dir, “Mon ti annan en bon zanmi ki mon ti’n konnen pour preski 10 an.” Par kont, son zanmi pa ti pe ed li atenn son lobzektif pour batize. Sa ti fer Vanessa tris e i dir, “Mon vwar li difisil pour fer zanmi e mon ti enkyet ki si mon aret zanmi avek li, mon pa ti pou zanmen ganny ankor en lot bon zanmi.”

Per ki ou pou fer en fot grav (Vwar paragraf 7) *

7. Ki en fiy ki apel Makayla ti per e akoz?

7 Per ki ou pou fer en fot grav. Makayla ti annan senk an ler son frer ti ganny ekskli dan kongregasyon. Anmezir ki i ti pe grandi, i ti vwar ki mannyer son paran ti sagren akoz sa ki son frer ti’n fer. Makayla i dir: “Mon ti per  ki si mon batize mon ti pou fer en fot grav, ganny ekskli dan kongregasyon e fer mon paran pli tris ankor.”

Per pour ganny opoze (Vwar paragraf 8) *

8. Ki en zenn onm ki apel Miles ti per?

8 Per pour ganny opoze. Papa ek belmer Miles i servi Zeova, me son manman pa en Temwen. Miles i dir: “Mon ti viv avek mon manman pour 18 an e mon ti per pour dir li ki mon anvi batize. Mon ti’n vwar lafason ki i ti reazir ler mon papa ti vin en Temwen. Mon ti per ki i pou fer problenm avek mwan.”

KI MANNYER OU KAPAB SIRMONT SA BANN DEFI?

9. Ki i kapab arive ler ou aprann lo lafason ki Zeova in demontre lanmour ek pasyans anver nou?

9 Adan ek Ev ti swazir pour pa servi Zeova parski zot pa ti’n devlop en lanmour for pour li. Kantmenm sa, Zeova ti les zot viv ase letan pour fer zanfan e pour desid pour zot menm ki mannyer zot ti pou elve zot. Sa ki ti arive ler Adan ek Ev ti deside pour viv endepandan avek Zeova ti fer li kler ki zot desizyon pa ti saz. Zot premye garson ti touy son frer ki pa ti’n fer nanryen mal e avek letan laplipar dimoun ti vin vyolan e mazin zis zot prop lekor. (Zen. 4:8; 6:11-13) Par kont, Zeova ti annan en mwayen pour sov bann zanfan Adan ek Ev ki anvi servi li. (Zan 6:38-40, 57, 58) Anmezir ki ou aprann lo ki mannyer Zeova in demontre lanmour ek pasyans anver nou, i tre probab ki ou lanmour pour li pou vin pli for. Ou pa pou anvi fer parey Adan ek Ev, ou pou plito anvi dedye ou lavi avek Zeova.

Ki mannyer ou kapab sirmont sa bann defi?

(Vwar paragraf 9-10) *

10. Ler ou medit lo Psonm 19:7, ki mannyer sa i kapab ed ou servi Zeova?

10 Kontinyen aprann lo Zeova. Anmezir ki ou aprann plis lo Zeova, ou pou pli konfidan ki ou kapab reisi servi li. Avery ki nou’n koz lo la pli boner, i dir: “Ler mon ti lir e medit lo sa promes ki trouve dan Psonm 19:7 * (lir), sa ti ed mwan pour pli konfidan.” Ler Avery ti  vwar ki mannyer Zeova ti akonpli son promes, son lanmour pour li ti vin pli for. Lanmour pour Bondye pa zis ed nou pour vin pli konfidan, me i osi ed nou pour evite fer bann keksoz ki Zeova pa kontan e i donn nou lafors pour servi li. Hannah ki nou’n mansyonnen pli boner i dir: “Atraver mon lektir ek letid Labib personnel, mon ti realize ki ler mon fer ditor mon lekor, mon pe osi fer ditor Zeova.” (1 Pyer 5:7) Hannah ti ‘met an pratik parol Bondye.’ (Zak 1:22) Ki lefe sa ti annan lo li? I dir: “Ler mon ti vwar lafason ki mon ti benefisye ler mon obei Zeova, mon ti devlop en lanmour for pour li. Aprezan mon asire ki Zeova pou toultan gid mwan ler mon bezwen son led.” Hannah ti nobou aret fer son lekor ditor. I ti dedye son lavi avek Zeova e batize.

(Vwar paragraf 11) *

11. Ki mannyer Vanessa ti fer bann bon zanmi e ki nou aprann avek son legzanp?

11 Swazir byen ou zanmi. Vanessa, ki nou’n koz lo la pli boner ti finalman realize ki son zanmi ti pe anpes li servi Zeova. Alor i ti kas sa lanmitye. Me Vanessa ti fer plis ki sa. I ti fer bokou zefor pour fer nouvo zanmi, me safwasi dan kongregasyon. I dir ki legzanp Noe ek son fanmir ti ed li. I dir: “Zot ti viv parmi bann dimoun ki pa ti kontan Zeova, me antre zot zot ti kapab trouv bon lasosyasyon.” Apre ki Vanessa ti batize, i ti fer servis pionye. Aprezan i dir, “Sa in ed mwan pour fer bann bon zanmi pa zis dan mon kongregasyon me osi dan lezot kongregasyon.” Ou osi ou pou fer bann bon zanmi si ou donn tou pour tou dan sa travay ki Zeova in donn nou pour fer.​—Mat. 24:14.

(Vwar paragraf 12-15) *

12. Ki kalite lafreyer Adan ek Ev pa ti’n devlope e ki rezilta sa ti anmennen?

12 Aprann pour annan sa bon kalite lafreyer. Serten lafreyer i annan en bon lefe lo nou. Par egzanp, nou devret per pour fer bann keksoz ki Zeova pa kontan. (Ps. 111:10) Si Adan ek Ev ti’n devlop sa kalite lafreyer, zot pa ti pou’n rebele kont Zeova. Me malerezman zot ti rebele. Apre ki zot ti’n fer sa, zot lizye ti  ouver, ki vedir ki aprezan zot ti vreman konpran ki zot ti’n fer pese. Zot ti zis kapab transmet pese ek lanmor avek zot zanfan. Vi ki zot ti vwar, setadir konpran zot sityasyon, zot ti konmans onte ki zot ti touni e zot ti kouver zot lekor.​—Zen. 3:7, 21.

13-14. (a) An rapor avek 1 Pyer 3:21, akoz nou pa bezwen per lanmor? (b) Ki bann rezon nou annan pour kontan Zeova?

13 Menm si nou bezwen per pour fer en keksoz ki Zeova pa kontan, nou pa bezwen per lanmor. Zeova in fer en fason pour nou ganny lavi eternel. Si nou komet en pese me senserman repantir, Zeova pou pardonn nou. I pou pardonn nou akoz nou lafwa dan sakrifis son Garson. Enn bann fason pli enportan pour demontre nou lafwa i par dedye nou lavi avek Bondye e batize.​—Lir 1 Pyer 3:21.

14 Nou annan bokou rezon pour kontan Zeova. I pa zis donn nou bann bon keksoz ki nou bezwen sak zour, me i osi ansenny nou laverite lo li ek son plan. (Zan 8:31, 32) I’n donn nou kongregasyon Kretyen pour gid e siport nou. I ed nou pour andir bann problenm ki nou annan konmela e i donn nou lespwar pour viv pour touzour dan bann kondisyon parfe a lavenir. (Ps. 68:19, NWT; Rev. 21:3, 4) Ler nou medit lo tou sa ki Zeova in fer pour montre ki i kontan nou, sa i fer nou anvi kontan li an retour. Ler nou kontan Zeova, nou aprann pour annan sa bon kalite lafreyer. Nou per pour fer ditor sa Enn ki nou kontan en kantite.

15. Kwa ki ti ed Makayla pour aret per ki i ti pou fer en fot grav?

15 Ler Makayla ki nou’n mansyonnen pli boner ti konpran ki kantite Zeova i pare pour pardonnen, i ti nepli per ki i ti pou fer en fot grav. “Mon ti realize ki nou tou nou enparfe e ki nou pou fer bann fot. Me mon ti osi konpran ki Zeova i kontan nou e i pou pardonn nou gras a ranson.” Son lanmour pour Zeova ti pous li pour dedye son lavi avek Zeova e batize.

(Vwar paragraf 16) *

16. Kwa ki ti ed Miles pour aret per ki i ti pou ganny opoze?

16 Miles, ki ti per ki son manman ti pou opoz li si i deside batize, ti rod led avek en sirveyan rezyonal. Miles i dir: “Li osi i ti’n grandi dan en fanmir kot zis enn son paran ki ti Temwen. I ti ed mwan pour mazin lo sa ki mon ti kapab dir mon manman pour konvenk li ki mwan ki ti anvi batize e ki mon papa pa ti pe fors mwan pour fer sa.” Manman Miles pa ti kontan son desizyon ditou. Avek letan, i ti bezwen kite reste kot son manman, me i ti gard son desizyon. I dir: “Ler mon ti aprann lo bann bon keksoz  ki Zeova in fer pour mwan, sa ti tous mon leker. Ler mon ti reflesi o profon lo sakrifis Zezi, mon ti realize ki kantite Zeova i kontan mwan. Sa ti pous mwan pour dedye mon lavi avek Zeova e batize.”

PA SANZ OU DESIZYON

Nou kapab montre ki nou apresye sa ki Bondye in fer pour nou (Vwar paragraf 17)

17. Ki loportinite nou annan?

17 Ler Ev ti manz fri lo sa pye dibwa dan zarden Edenn, i ti rezet son Papa. Ler Adan osi ti manz sa fri, i ti montre ki i pa ti apresye tou sa bon keksoz ki Zeova ti’n fer pour li. Nou tou nou kapab montre ki nou pa parey Adan ek Ev. Nou rekonesan pour tou sa ki Zeova i fer pour nou. Ler nou batize, nou montre Zeova ki nou krwar ki i annan drwa deside kwa ki byen pour nou fer e kwa ki mal. Nou prouve ki nou kontan nou Papa e annan konfyans dan li.

18. Ki mannyer ou kapab reisi servi Zeova?

18 Apre ki nou’n batize nou bezwen kontinyen fer sa ki Zeova i anvi, pa sa ki nou nou anvi. Plizyer milyon serviter Bondye pe viv koumsa. Ou osi ou kapab fer parey zot. Alor kontinyen fer zefor pour pli byen konpran Parol Bondye, Labib. Asosye regilyerman avek ou bann frer ek ser. (Ebr. 10:24, 25) Avek devouman koz avek lezot lo sa ki ou’n aprann lo ou Papa lanmour. Ler ou fer bann desizyon, ekout konsey ki Zeova i donn ou atraver son Parol ek son lorganizasyon. (Iza. 30:21) Koumsa, tou sa ki ou fer pou reisi.​—Prov. 16:3, 20, NWT.

19. Ki ou devret kontinyen mazin lo la e akoz?

19 Ler ou kontinyen mazin lo lafason ki ou benefisye ler ou swiv gidans Zeova, ou lanmour pour li ek son bann standar pou vin pli for. Alor, napa nanryen ki Satan i ofer ou ki pou persyad ou pour aret servi Zeova. Imazin ou lekor dan mil an. Ou pou mazin lo ou desizyon pour batize e ou pou vwar ki sa ti sa pli bon desizyon ki ou’n deza fer!

KANTIK 28 Ganny lanmitye Zeova

^ par. 5 Sa desizyon pli enportan ki ou pou fer i si ou pou batize ouswa non. Akoz sa desizyon i sitan enportan? Nou pou reponn sa kestyon dan sa lartik. Sa lartik pou osi ed bann ki pe mazin pour batize pour sirmont bann defi ki petet pe anpes zot batize.

^ par. 10 Psonm 19:7, NWT: “Lalwa Zeova i parfe, i redonn lafors. Rapel Zeova i diny konfyans, i fer sa ki napa leksperyans saz.”

^ par. 57 LEKSPLIKASYON PORTRE: Konfyans: En zenn onm i per pour reponn dan lasal.

^ par. 59 LEKSPLIKASYON PORTRE: Zanmi: En zenn Temwen ki annan en move zanmi i anbarase ler i vwar lezot Temwen.

^ par. 61 LEKSPLIKASYON PORTRE: Fer en fot grav: Ler frer en zenn fiy i ganny ekskli dan kongregasyon e kit lakour, sa fiy i per ki li osi i pou fer en fot grav.

^ par. 63 LEKSPLIKASYON PORTRE: Ganny opoze: En garson i per pour priy devan son manman.

^ par. 66 LEKSPLIKASYON PORTRE: Konfyans: En zenn onm i amelyor son letid personnel.

^ par. 68 LEKSPLIKASYON PORTRE: Zanmi: En zenn Temwen i aprann pour vin fyer ki i en Temwen.

^ par. 70 LEKSPLIKASYON PORTRE: Fer en fot grav: En zenn fiy i fortifye son lafwa e batize.

^ par. 72 LEKSPLIKASYON PORTRE: Ganny opoze: En garson i ganny kouraz pour eksplik son krwayans avek son manman.