Skip to content

Al lo konteni

 LARTIK LETID 12

Konpran santiman kanmarad

Konpran santiman kanmarad

“Zot tou, annan menm . . . santiman.”​—1 PYER 3:8.

KANTIK 90 Ankouraz kanmarad

SA KI NOU POU ETIDYE *

1. Dapre 1 Pyer 3:8, akoz nou kontan pour pas letan avek bann dimoun ki pran an konsiderasyon nou santiman ek byennet?

NOU kontan pas letan avek bann dimoun ki pran an konsiderasyon nou santiman ek byennet. Zot esey met zot lekor dan nou plas pour konpran sa ki nou pe panse e santi. Zot mazin davans lo sa ki nou bezwen e zot ofer zot led, parfwa, menm avan ki nou demann zot. Nou apresye bann dimoun ki demontre ki zot annan “menm . . . santiman” * ki nou nou annan.​—Lir 1 Pyer 3:8.

2. Akoz nou bezwen fer zefor pour nou kapab konpran santiman lezot?

2 Konman Kretyen, nou tou nou anvi konpran santiman kanmarad. Me pa toultan ki i fasil pour fer sa. Akoz? En rezon i akoz nou enparfe. (Rom. 3:23) Laplipar ditan nou tant pour mazin zis nou prop lekor. Alor nou bezwen fer bokou zefor pour mazin lezot. Osi, kekfwa serten parmi nou i vwar li difisil pour konpran santiman lezot akoz lafason ki nou’n ganny elve ouswa sa ki nou’n pas atraver dan lepase. Finalman, i kapab ki nou ganny enfliyanse par latitid bann dimoun otour nou. Dan sa bann dernyen zour, en kantite dimoun pa pran an konsiderasyon santiman lezot. O kontrer, zot “zis kontan zot prop lekor.” (2 Tim. 3:1, 2, not) Kwa ki kapab ed nou pour sirmont sa bann defi ki fer li difisil pour nou konpran santiman lezot?

3. (a) Ki mannyer nou kapab pli byen konpran santiman lezot? (b) Ki nou pou vwar dan sa lartik?

3 Si nou swiv legzanp Zeova ek son Garson Zezi Kri, nou pou pli byen konpran santiman lezot. Zeova i en Bondye lanmour e i sa enn ki pli byen konpran santiman  lezot. (1 Zan 4:8) Zezi ti imit personnalite son Papa parfetman. (Zan 14:9) Ler i ti lo later, i ti montre ki mannyer en imen i kapab demontre konpasyon. Dan sa lartik, nou pou vwar ki mannyer Zeova ek Zezi in montre ki zot konpran santiman lezot. Apre nou pou vwar ki mannyer nou kapab swiv zot legzanp.

ZEOVA I KONPRAN SANTIMAN LEZOT

4. Ki mannyer Izai 63:7-9 i montre ki Zeova i pran an konsiderasyon santiman son bann serviter?

4 Labib i montre ki Zeova i pran an konsiderasyon santiman son bann serviter. Par egzanp, annou vwar ki mannyer Zeova ti santi ler bann Izraelit dan letan lontan ti pas atraver diferan leprev. Parol Bondye i dir: “Pandan ki zot ti pe pas dan soufrans, sa ti fer li soufer.” (Lir Izai 63:7-9, NWT.) Pli tar, atraver profet Zekarya, Zeova ti dir ki ler son pep i ganny maltrete, i konmsi li menm li ki pe ganny maltrete. Zeova ti dir son serviter: “Sa ki tous zot, i tous mon kannet lizye.” (Zek. 2:8, NWT) Sa legzanp ki Zeova i servi i ed nou pour konpran ki kantite i pran an konsiderasyon santiman son pep!

Zeova ti demontre konpasyon par liber bann Izraelit dan lesklavaz Lezip (Vwar paragraf 5)

5. Donn en legzanp lo ki mannyer Zeova in pran aksyon pour ed son bann serviter ki soufer.

5 Zeova pa zis annan konpasyon pour son bann serviter ki soufer. I osi pran aksyon pour ed zot. Par egzanp, ler bann Izraelit ti pe soufer dan lesklavaz Lezip, Zeova ti konpran zot soufrans e sa ti pous li pour fer en keksoz pour soulaz zot. Zeova ti dir Moiz: “Mon’n byen war soufrans mon pep . . . e mon’n antann zot kriye . . . Mon konn zot soufrans. Mon’n desann pour delivre zot dan lanmen bann Ezipsyen.” (Egz. 3:7, 8) Vi ki Zeova ti annan konpasyon pour son pep, i ti liber zot dan lesklavaz. Plizyer santenn lannen pli tar, ler bann Izraelit ti dan Later Promiz, zot ti ganny atake avek bann lennmi. Ki Zeova ti fer? I ‘ti pran pitye pour zot devan bann ki ti pe maltret zot.’ Ankor enn fwa, Zeova ti konpran santiman son pep, alor i ti fer en keksoz pour ed zot. I ti anvoy bann ziz pour sov bann Izraelit dan lanmen zot lennmi.​—Ziz 2:16, 18.

6. Donn en legzanp lo ki mannyer Zeova ti pran an konsiderasyon santiman en dimoun ki son fason panse ti mal.

 6 Zeova i pran an konsiderasyon santiman son pep, menm ler zot fason panse i mal. Annou vwar legzanp Zonas. Bondye ti anvoy sa profet pour anons en mesaz zizman avek bann zabitan Niniv. Ler zot ti repantir, Bondye ti deside pour pa detri zot. Par kont, Zonas pa ti kontan sa desizyon. I ti “pran en gran lakoler” akoz son profesi ki Niniv ti pou ganny detrir pa ti vin vre. Me Zeova ti demontre pasyans anver Zonas e i ti ed li pour aziste son fason panse. (Zon. 3:10–4:11) Avek letan, Zonas ti konpran sa ki Zeova ti pe ansenny li e Zeova ti menm servi li pour ekri sa resi pour nou prop byenfe.​—Rom. 15:4. *

7. Ki nou kapab asire ler nou vwar lafason ki Zeova i tret son bann serviter?

7 Lafason ki Zeova i tret son pep i asir nou ki i konpran santiman son bann serviter. I konn douler ek soufrans sakenn parmi nou. Zeova i “konn leker bann imen.” (2 Kron. 6:30) I konpran nou bann panse ek santiman pli profon e osi nou bann limit. An plis, “i pa pou permet ki [nou] ganny tante plis ki [nou] kapab siporte.” (1 Kor. 10:13) Pa sa promes i vreman rekonfortan!

ZEZI I KONPRAN SANTIMAN LEZOT

8-10. Kwa ki ti ed Zezi pour konpran santiman lezot?

8 Ler Zezi ti lo later konman en imen, i ti pran an konsiderasyon santiman lezot. I ti annan omwen trwa keksoz ki ti ed Zezi pour fer sa. Premyerman, parey nou’n mansyonnen pli boner, Zezi ti reflekte personnalite son Papa parfetman. Zezi ti kontan dimoun zis parey son Papa. Menm si i ti rezoui konsernan tou keksoz ki i ti’n ed son Papa fer, Zezi ti “vreman kontan bann imen.” (Prov. 8:31, NWT) Lanmour ti pous Zezi pour pran an konsiderasyon santiman lezot.

9 Dezyenmman, Zezi ti kapab lir dan leker parey Zeova. I ti kapab konn panse ek santiman bann dimoun. (Mat. 9:4; Zan 13:10, 11) Alor ler Zezi ti remarke ki bann dimoun ti annan leker brize, i ti pran an konsiderasyon zot santiman e sa ti pous li pour rekonfort zot.​—Iza. 61:1, 2; Lik 4:17-21.

10 Trwazyenmman, Zezi li menm ti fer fas avek serten problenm ki bann dimoun otour li ti annan. Par egzanp, i paret ki Zezi ti grandi dan en fanmir pov. Zezi ti aprann pour fer bann travay fizik avek son papa adoptif Zozef. (Mat. 13:55; Mark 6:3) I paret ki Zozef ti mor en pe letan avan ki Zezi ti fini son minister. Alor i tre probab ki Zezi ti konnen ki mannyer en dimoun i santi ler i perdi en dimoun ki i kontan dan lanmor. An plis, Zezi ti dan en fanmir ki ti annan diferan pwennvi relizye, alor i ti kapab konpran santiman en dimoun ki dan sa sityasyon. (Zan 7:5) Sa bann sirkonstans ki Zezi ti pas atraver ek lezot sirkonstans ankor, ti pou’n ed li konpran bann problenm ki dimoun ordiner ti fer fas avek e osi ki mannyer zot ti pou’n santi.

A lekar avek lafoul, Zezi i demontre konpasyon anver en zonm sourd e geri li (Vwar paragraf 11)

11. Kan espesyalman ki Zezi ti montre ki i ti pran an konsiderasyon santiman bann dimoun? Eksplike. (Vwar portre lo kouvertir.)

11 Bann mirak ki Zezi ti fer ti espesyalman  montre ki i ti pran an konsiderasyon santiman dimoun. Zezi pa ti fer bann mirak zis akoz i ti bezwen fer li. Ler Zezi ti vwar bann dimoun pe soufer, son “leker . . . ti fermal.” (Mat. 20:29-34; Mark 1:40-42) Par egzanp, imazinen ki mannyer Zezi ti santi ler i ti anmenn en zonm sourd a lekar avek lafoul pour geri li ouswa ler i ti resisit sel garson en vev. (Mark 7:32-35; Lik 7:12-15) Zezi ti senpatiz avek sa bann dimoun e i ti anvi ed zot.

12. Ki mannyer Zan 11:32-35 i montre ki Zezi ti konpran santiman Mart ek Mari?

12 Zezi ti konpran santiman Mart ek Mari. Ler i ti vwar zot sagrinasyon apre ki zot ti’n perdi zot frer Lazar dan lanmor, “larm Zezi ti koule.” (Lir Zan 11:32-35.) I pa ti plere akoz i ti pou nepli kapab pas letan avek son bon zanmi. Apre tou, i ti konnen ki i ti pou resisit Lazar. O kontrer, Zezi ti plere akoz i ti konnen ki kantite son bann zanmi ti pe soufer akoz lanmor zot frer.

13. Akoz nou ganny ankouraze ler nou konnen ki Zezi i konpran santiman lezot?

13 I vreman ankourazan pour konnen ki Zezi ti konpran santiman lezot. Byensir, nou pa parfe parey Zezi. Kantmenm sa, nou kontan li parski i ti demontre konpasyon anver lezot. (1 Pyer 1:8) Nou kontan pour konnen ki Zezi pe dirize konman Lerwa dan Rwayonm Bondye. Byento i pou retir tou soufrans. Vi ki Zezi ti deza viv konman en imen lo later, i dan sa pli bon pozisyon pour ed bann imen rekipere apre sa bann douler ek soufrans ki zot in sibir anba dominasyon Satan. Byensir, i en benediksyon pour nou annan en Dirizan ki “kapab konpran nou febles.”​—Ebr. 2:17, 18; 4:15, 16.

SWIV LEGZANP ZEOVA EK ZEZI

14. Dapre Efezyen 5:1, 2, ki nou ganny motive pour fer?

14 Ler nou mazin legzanp ki Zeova ek Zezi in kite, nou ganny motive pour esey pli byen konpran santiman lezot. (Lir Efezyen 5:1, 2.) Nou pa kapab lir dan leker parey zot. Kantmenm sa, nou kapab esey konpran santiman ek bezwen lezot. (2 Kor. 11:29) Kontrerman avek bann dimoun voras dan sa lemonn, nou “pa rod zis [nou] prop lentere, me lentere lezot osi.”​—Fili. 2:4.

(Vwar paragraf 15-19) *

15. Lekel ki espesyalman bezwen pran an konsiderasyon santiman lezot?

15 Bann ansyen espesyalman i bezwen pran an konsiderasyon santiman lezot. Zot konnen ki zot bezwen rann kont avek Zeova pour lafason ki zot pran swen avek son bann mouton. (Ebr. 13:17) Pour ed zot bann frer ek ser, bann ansyen i bezwen konpran zot. Ki mannyer bann ansyen i kapab montre ki zot konpran santiman lezot?

16. Ki en ansyen ki senpatiz avek lezot i fer e akoz sa i enportan?

16 En ansyen ki senpatiz avek son bann frer ek ser Kretyen i pas letan avek zot. I demann kestyon e apre i ekout atantivman e avek pasyans. Sa i enportan espesyalman si enn sa bann mouton i anvi eksprim son bann panse ek santiman, me i pe vwar li difisil pour eksprim son lekor. (Prov. 20:5, NWT) Ler bann ansyen i kontan pour pas letan avek bann frer ek ser, zot devlop plis konfyans, lanmour ek lanmitye antre zot.​—Akt 20:37.

17. Ki kalite en kantite frer ek ser i dir zot pli apresye dan bann ansyen? Donn en legzanp.

17 En kantite frer ek ser i dir ki sa kalite ki zot pli apresye dan bann ansyen i  ler bann ansyen i konpran zot santiman. Akoz? Adelaide i dir: “I pli fasil pour koz avek zot parski ou konnen zot pou konpran ou.” I azoute: “Ou kapab vwar ki zot konpran ou santiman par lafason ki zot reazir ler ou koz avek zot.” En frer ki rekonesan pour lafason ki en ansyen ti tret li i dir: “Mon ti vwar larm marse dan lizye en ansyen anmezir ki mon ti pe rakont li mon sityasyon. Mon pa pou zanmen oubliy sa.”​—Rom. 12:15.

18. Ki mannyer nou kapab aprann pour konpran santiman lezot?

18 Byensir, pa zis bann ansyen ki bezwen konpran santiman lezot. Nou tou nou kapab devlop sa kalite. Ki mannyer nou kapab fer sa? Esey konpran bann difikilte ki ou fanmir ek ou bann frer ek ser pe pas atraver. Dan kongregasyon, demontre lentere dan bann adolesan, dan bann malad, bann aze ek bann ki’n perdi en dimoun ki zot kontan dan lanmor. Demann zot konman zot sava. Ekout zot byen ler zot pe dir ou ki mannyer zot santi. Montre zot ki ou vreman konpran zot sityasyon. Ofer pour ed zot dan nenport ki fason ki ou kapab. Ler nou fer sa, nou demontre lanmour senser an aksyon.​—1 Zan 3:18.

19. Akoz nou bezwen fleksib ler nou pe esey ed lezot?

19 Nou bezwen fleksib ler nou pe esey ed lezot. Akoz? Parski dimoun i reakte dan diferan fason ler zot pas atraver difikilte. Serten i kontan pour koz lo la, tandis ki lezot i prefere pour pa koz lo la. Alor menm si nou anvi ede, nou pa devret demann kestyon ki tro personnel. (1 Tesa. 4:11) Menm ler lezot i dir nou mannyer zot santi, pa toultan ki nou pou dakor avek sa ki zot pe dir. Par kont, nou bezwen realize ki sa i zot santiman. Nou devret pare pour ekoute, me pran letan avan koze.​—Mat. 7:1; Zak 1:19.

20. Ki nou pou diskite dan sa lot lartik?

20 Nou anvi konpran santiman lezot dan kongregasyon, me nou osi anvi fer sa dan predikasyon. Ki mannyer nou kapab pran an konsiderasyon santiman lezot ler nou pe fer disip? Nou pou reponn sa kestyon dan sa lot lartik.

KANTIK 130 Aprann pardonnen

^ par. 5 Zeova ek Zezi i pran an konsiderasyon santiman lezot. Dan sa lartik, nou pou vwar sa ki nou kapab aprann avek zot legzanp. Nou pou osi diskit lo akoz nou bezwen konpran santiman kanmarad e ki mannyer nou kapab fer sa.

^ par. 1 KI SA I VEDIR?: Pour annan “menm . . . santiman” avek lezot, i vedir ki nou esey konpran sa ki lezot pe santi e nou esey santi parey zot. (Rom. 12:15) Dan sa lartik, annan “menm . . . santiman” e “konpran ouswa pran an konsiderasyon santiman kanmarad” i vedir menm keksoz.

^ par. 6 Zeova ti osi demontre konpasyon anver lezot serviter fidel ki ti dekouraze ouswa per. Mazin sa resi konsernan Ana (1 Sam. 1:10-20), Eliya (1 Rwa. 19:1-18) ek Ebed-Melek (Zer. 38:7-13; 39:15-18).

^ par. 65 LEKSPLIKASYON PORTRE: Bann renyon kot Lasal Rwayonm i donn nou plizyer loportinite pour pas letan avek kanmarad. Nou vwar (1) en ansyen pe zantiman koz avek en zenn proklanmater ek son manman, (2) en papa ek son fiy pe ed en ser aze pour al kot loto e (3) de ansyen pe ekout atantivman en ser ki pe rod led.