Skip to content

Al lo konteni

Ki mannyer ou kapab aprann fer sa ki byen?

Ki mannyer ou kapab aprann fer sa ki byen?

NOU tou nou anvi ki lezot dimoun i vwar nou konman bann bon dimoun, andotmo, konman bann dimoun ki fer sa ki byen. Par kont, i difisil pour fer sa ki byen konmela. En kantite dimoun “pa . . . kontan sa ki byen.” (2 Tim. 3:3) Zot rezet bann standar Zeova. Zot dir ki sa ki byen i “mal” e sa ki mal i “byen.” (Iza. 5:20) Petet i osi difisil pour fer sa ki byen parski sa ki nou’n pas atraver dan lepase in annan en move lefe lo nou, me osi akoz nou lenperfeksyon. Alor, nou kapab santi nou parey en ser ki apel Anne. * Menm si i’n servi Zeova pour plizyer dizenn lannen, i admet: “Mon vwar li difisil pour krwar ki mon en bon dimoun.”

Erezman, nou tou nou kapab aprann fer sa ki byen! Lespri sen Bondye i ed nou fer sa. Nou lenperfeksyon, sa ki nou’n pas atraver dan lepase e bann move lenfliyans ki nou gannyen dan sa lemonn, i fer li difisil pour nou fer sa ki byen, me lespri sen Bondye i bokou pli pwisan ki sa bann lobstak. Annou vwar ki savedir fer sa ki byen e ki mannyer nou kapab pli byen demontre sa kalite.

KI SAVEDIR FER SA KI BYEN?

Labonte * oubyen fer sa ki byen i annan sa nide ki nou fer sa ki byen moralman e evite fer sa ki mal. En dimoun ki fer sa ki byen i toultan rod fason pour ed lezot e fer sa ki byen pour zot.

I tre probab ki ou’n remarke ki serten dimoun i kontan pour fer sa ki byen pour zot fanmir ek zanmi, me eski sa i ase pour nou ganny konsidere konman en dimoun ki bon oubyen ki fer sa ki byen? Byensir, napa personn parmi nou ki toultan fer sa ki byen parski Labib i dir, “lo later, napa en sel zis, ki fer zis sa ki byen san komet en pese.” (Ekle. 7:20) Zapot Pol ti admet: “Mon konnen ki dan mwan, setadir dan mon lekor enparfe, napa nanryen ki bon.” (Rom. 7:18) Alor, i kler ki nou bezwen aprann avek Zeova ki mannyer pour fer sa ki byen, parski tou bon keksoz i sorti kot li.

ZEOVA I BON

Zeova i etabli bann standar lo sa ki byen pour fer. Labib i dir sa lo li: “Ou bon e ou fer dibyen. Ansenny mwan ou bann regleman.” (Ps. 119:68) Sa verse i fer resorti de laspe ki montre ki Zeova i fer sa ki byen. Annou vwar sa de laspe.

Zeova i bon. Zeova i sitan bon ki i enposib pour li pa fer sa ki byen. Tou lezot kalite ki Zeova i annan i relye avek son labonte. Mazin lo sa ki ti arive ler Zeova ti dir Moiz: “Mon pou fer ou vwar tou sa ki bon dan mwan.” Zeova ti montre Moiz son laglwar enkli son labonte. Moiz ti tann en lavwa dekrir Zeova dan sa fason: “Zeova, Zeova, en Bondye ki annan pitye ek konpasyon, ki pa ankoler vitman e ki annan en kantite lanmour fidel e ki toultan koz laverite, i pe demontre lanmour fidel pour plizyer milye, pardonn fot, lofans ek pese, me i pou toultan pini sa enn ki koupab.” (Egz. 33:19; 34:6, 7, NWT) Sa i fer li kler ki Zeova i konpletman bon. Menm si  Zezi ti sa pli bon legzanp en imen ki fer sa ki byen, i ti kapab dir: “Napa personn ki bon eksepte Bondye.”​—Lik 18:19.

Nou vwar levidans ki Zeova i fer sa ki byen dan kreasyon

Zeova i fer dibyen. Tou sa ki Zeova i fer i bon. “[Zeova] i bon anver tou dimoun. I montre son labonte pour tou sa ki i’n kree.” (Ps. 145:9) Vi ki Zeova i fer sa ki byen e i pa fer lapreferans, i donn tou dimoun lavi e sa ki zot bezwen pour reste vivan. (Akt 14:17) I osi montre ki i fer sa ki byen ler i pardonnen. En psalmis ti ekri: “[Zeova]! Ou bon e ou pare pour pardonnen.” (Ps. 86:5) Nou kapab asire ki Zeova “pa refiz nanryen sa enn ki viv en lavi san repros.”​—Ps. 84:11.

“APRANN FER SA KI BYEN”

Nou’n ganny kree dan resanblans Bondye, alor nou kapab vin bann dimoun ki bon oubyen ki fer sa ki byen. (Zen. 1:27) Me sa pa ariv lo li menm. Zeova i dir ki nou bezwen “aprann fer sa ki byen.” (Iza. 1:17) Ki mannyer nou kapab aprann fer sa ki byen? Annou vwar trwa fason.

Premyerman, nou kapab priye pour ganny lespri sen Bondye, ki kapab ed bann Kretyen pour fer sa ki byen dan lizye Bondye. (Gal. 5:22) Lespri sen Bondye i kapab ed nou pour aprann kontan sa ki byen e rezet sa ki mal. (Rom. 12:9) Anfet, Labib i dir ki Zeova i kapab “fortifye [nou] pour ki [nou] toultan dir e fer sa ki byen.”​—2 Tesa. 2:16, 17.

Dezyenmman, nou devret lir Parol enspire Bondye. Ler nou lir Labib, Zeova i ansenny nou “tou sa ki bon” e i fer nou “byen ekipe pour fer bann bon keksoz.” (Prov. 2:9, NWT; 2 Tim. 3:17) Ler nou medit lo sa ki nou lir, nou ranpli nou leker avek bann bon keksoz lo Bondye ek son lavolonte. Sa bann keksoz pou ed nou pli tar.​—Lik 6:45; Efe. 5:9.

Trwazyenmman, nou esey nou mye pour “swiv legzanp bann ki fer sa ki byen.” (3 Zan 11) Nou trouv bann legzanp pour swiv dan Labib. Byensir, Zeova ek Zezi i nou pli bon legzanp. Me nou osi kapab pran legzanp lezot dimoun ki ti koni konman bann dimoun ki fer sa ki byen. Petet nou kapab mazin Tabita ek Barnabas. (Akt 9:36; 11:22-24) Ou kapab benefisye avek zot bon legzanp si ou etidye sa ki Labib i dir lo zot. Pandan ou letid, port latansyon lo sa ki zot ti fer pour ed lezot. Mazin lo sa ki ou kapab fer pour ed serten dan ou fanmir ouswa kongregasyon. Osi, port latansyon lo lafason ki Tabita ek Barnabas ti benefisye vi ki zot ti fer sa ki byen pour lezot. Ou osi ou kapab benefisye ler ou fer sa ki byen.

Nou osi kapab mazin lo legzanp bann dimoun ozordi ki fer sa ki byen. Par egzanp,  mazin lo bann ansyen ki pe travay dir dan kongregasyon. Labib i dir ki zot “kontan sa ki byen.” Osi, pa bezwen oubliy bann ser fidel ki “ansenny sa ki bon” an parol ek aksyon. (Tit 1:8; 2:3) En ser ki apel Roslyn i rakonte: “Mon zanmi i fer en gran zefor pour ed e ankouraz lezot dan kongregasyon. I mazin lo zot sityasyon e souvandfwa i donn zot bann pti kado ouswa i ed zot dan bann fason pratik. Mon vwar li konman en bon dimoun.”

Zeova i ankouraz son pep pour “touzour fer dibyen.” (Amos 5:14) Si nou fer sa, sa pou ed nou pour kontan sa ki Zeova i dir i bon e i pou osi ed nou pour anvi fer sa ki byen.

Nou esey vin bann bon dimoun e fer sa ki byen

Pour fer sa ki byen, i pa neseser pour fer bann gran keksoz pour lezot ouswa donn zot bann kado ser. Par egzanp: Eski ou krwar ki en artis i penn en portre zis par enn de koud penso? Non, me i fer en kantite mark avek son penso pour konplet son portre. Pareyman, si nou fer en kantite pti keksoz pour ed lezot, sa pou montre ki nou fer sa ki byen.

Labib i dir ki nou devret “pare” pour fer sa ki byen. (2 Tim. 2:21; Tit 3:1) Si nou port latansyon lo sa ki lezot pe pas atraver, nou kapab trouv bann fason pour “fer plezir nou prosen pour son prop byennet e pour batir li.” (Rom. 15:2) I annan plizyer fason nou kapab fer sa. Par egzanp, nou kapab partaz en keksoz avek zot. (Prov. 3:27) Nou kapab envit en dimoun pour pran en senp repa avek nou oubyen pour nou pas letan ansanm pour ankouraz kanmarad. Si nou konnen ki en dimoun i malad, nou kapab anvoy li en pti kart, al vizit li ouswa telefonn li. Nou kapab trouv plizyer loportinite pour dir “sa ki bon pour batir lezot dapre zot bezwen, pour ki sa i kapab benefisye sa ki ekoute.”​—Efe. 4:29.

Parey Zeova, nou anvi fer sa ki byen anver tou dimoun. Alor nou pa fer lapreferans. Enn bann pli bon fason ki nou kapab fer sa, i ler nou anons sa bon nouvel Rwayonm avek tou dimoun. Parey Zezi ti demann nou pour fer, nou rod fason pour fer sa ki byen menm anver bann dimoun ki ay nou. (Lik 6:27) I pa zanmen mal pour demontre labonte e fer sa ki byen pour lezot, parski “napa okenn lalwa ki anpes fer sa bann keksoz.” (Gal. 5:22, 23) Ler nou fer sa ki byen menm ler dimoun pa tret nou byen ouswa ler nou annan problenm, sa i kapab atir bann dimoun ver laverite e pous zot pour glorifye Bondye.​—1 Pyer 3:16, 17.

NOU BENEFISYE LER NOU FER SA KI BYEN

“En bon dimoun ava ganny sa ki i merite.” (Prov. 14:14) Ki byenfe en bon dimoun i gannyen? Ler nou fer sa ki byen pour lezot, i annan plis sans ki zot pou tret nou byen an retour. (Prov. 14:22) Menm ler lezot pa tret nou byen, nou devret kontinyen fer sa ki byen pour zot. Sa i kapab fer zot sanz zot latitid e pous zot pour tret nou pli byen.​—Rom. 12:20.

Ler nou fer sa ki byen e aret fer sa ki mal, nou osi nou benefisye. En kantite frer ek ser in dir ki sa in arive avek zot. Pran legzanp Nancy. I admet: “Ler mon ti pe grandi, mon ti enpridan, imoral e mank respe pour lezot. Par kont, ler mon ti aprann sa ki Zeova i dir i byen e obei li, mon ti konmans santi mwan pli ere. Ozordi, mon annan respe pour mon lekor.”

Sa pli gran rezon ki nou anvi aprann fer sa ki byen, se ki i fer Zeova kontan. Menm si en kantite dimoun pa vwar sa ki nou fer, Zeova i vwar. I konnen sak fwa nou fer sa ki byen e sak fwa nou annan bann bon panse. (Efe. 6:7, 8) Ki mannyer i rekonpans nou? “En bon dimoun i ganny faver [Zeova].” (Prov. 12:2) Alor annou kontinyen aprann fer sa ki byen. Zeova i promet ki “laglwar, loner ek lape i pour tou bann ki fer sa ki byen.”​—Rom. 2:10.

^ par. 2 Serten non in sanze.

^ par. 5 Nou annan en sel mo, “labonte” pour “goodness” ek “kindness.” Ler tou le de mo i aparet dan menm verse, parey dan Galat 5:22, 23, nou servi labonte pour “kindness” e fer sa ki byen pour “goodness.” Dan lezot ka, nou servi labonte pour tou le de mo dapre konteks.