Skip to content

Al lo konteni

Sa pli bon kado, i sa ranson ki Bondye in donnen ki fer li posib pour imen ganny lavi eternel

 LO KOUVERTIR | KI SA PLI BON KADO?

Ki sa pli bon kado?

Ki sa pli bon kado?

“Tou don ki bon e tou kado parfe i sorti kot Bondye, Papa bann lalimyer dan lesyel.” (Zak 1:17) Byensir, sa verse pe refer avek zenerozite nou Papa ki dan lesyel. Me parmi tou sa bann kado ki Bondye in donn imen, i annan enn ki pli bon ki tou. Lekel sa kado? Dan Zan 3:16 Zezi ti dir: “Bondye in telman kontan lemonn ki i’n donn son sel Garson pour ki nenport ki ki demontre lafwa dan li pa ganny detrir me i ganny lavi eternel.”

Sa pli bon kado ki sakenn ant nou i kapab gannyen, i sa sakrifis ki sel Garson Bondye ti fer, parski sa i kapab liber nou dan lesklavaz pese, lavyeyes ek lanmor. (Psonm 51:5; Zan 8:34) Menm si nou esey fer nou mye, napa nanryen ki nou kapab fer pour tir nou anba lesklavaz pese. Par kont, akoz son gran lanmour, Bondye in fer sa ki neseser pour liber nou. Zeova ti donn Zezi Kri, son sel Garson konman ranson e sa i fer ki bann imen obeisan i annan sa posibilite pour viv pour touzour. Me kisisa ranson? Akoz ranson i neseser? Ki byenfe nou kapab gannyen avek ranson?

Ranson i en pri ki ganny peye pour liber en dimoun oubyen reaste en keksoz ki’n perdi. Labib i dir ki ler nou premye paran, Adan ek Ev ti ganny kree zot ti napa pese. Zot ti annan sa posibilite pour viv pour touzour dan en paradi lo later ansanm avek zot desandans ki zot ti pou annan pli tar. (Zenez 1:26-28) Malerezman, zot in perdi tousala akoz zot ti fer pese par swazir pour dezobei Bondye. Ki ti konsekans? Labib i dir: “Atraver en sel zonm pese in antre dan lemonn e pese in anmenn lanmor, alor tou dimoun i mor parski tou dimoun in fer pese.” (Romen 5:12) Dan plas Adan donn son desandans en lavi parfe, zot in erit pese e sa in anmenn lanmor.

Normalman, pri ranson i devret annan menm valer avek sa keksoz ki’n perdi. Ler Adan ti volonterman dezobei Bondye, i ti fer pese e sa ti fer li perdi son lavi parfe. Dapre Labib, sa ti fer ki desandans Adan ti vin lesklav pese ek lanmor. Alor, desandans Adan ti bezwen en lot lavi parfe pour liber zot dan lesklavaz pese ek lanmor. Bondye ti donn son Garson ki ti parfe konman sa sakrifis. (Romen 5:19; Efezyen 1:7) I akoz Bondye in kontan pour pey sa ranson ki bann imen i annan sa posibilite pour viv pour touzour dan en paradi lo later, en keksoz ki Adan ek Ev in perdi.​—Revelasyon 21:3-5.

San okenn dout, sa pli bon kado i sa ranson ki Bondye in donnen ki fer li posib pour imen ganny lavi eternel. Pour apresye sa “kado parfe,” annou vwar ki mannyer Bondye in pran kont sa kat keksoz ki ed nou pour donn bann kado ki annan valer, parey nou’n diskite dan sa lartik avan.

I satisfer nou dezir. Konman bann imen, i normal ki nou annan sa dezir pour viv pour touzour. (Eklezyast 3:11) Lo nou menm nou pa kapab satisfer sa dezir, me ranson in fer li posib. Labib i dir: “Parski konsekans pese se lanmor, me sa  kado ki Bondye i donnen se lavi eternel gras a Kris Zezi nou Senyer.”​—Romen 6:23.

I satisfer nou bezwen. Imen pa ti kapab donn sa ranson. Labib i dir: “Pri sa ranson pour zot lavi i sitan presye ki zot pa pou zanmen kapab peye.” (Psonm 49:8, NWT) Alor, nou ti vreman bezwen led Bondye pour nou ganny libere anba lesklavaz pese ek lanmor. Me “gras a sa ranson ki Kris Zezi in peye,” Bondye in donn nou sa ki nou bezwen.​—Romen 3:23, 24.

Sa moman apropriye. Labib i dir: “Kris in mor pour nou ler nou ti ankor dan pese.” (Romen 5:8) Vi ki sa ranson ti ganny donnen “ler nou ti ankor dan pese,” sa i asir nou ki Bondye i annan en gran lanmour pour nou malgre nou lenperfeksyon. I osi donn nou en lespwar menm si nou bezwen andir bann konsekans ki pese in anmennen.

I demontre en motivasyon ki bon e zenere. Labib i montre akoz Bondye ti ofer son Garson konman ranson: “Dan nou ka, Bondye in montre ki i kontan nou par anvoy son sel Garson dan lemonn pour ki gras a li nou kapab ganny lavi. La sa ki lanmour i vedir, se pa ki nou nou’n kontan Bondye, me ki Bondye in kontan nou.”​—1 Zan 4:9, 10.

Ki mannyer ou kapab montre ki ou apresye sa pli bon kado? Rapel sa ki Zezi ti dir dan Zan 3:16 ki selman bann ki “demontre lafwa”dan li ki pou ganny sove. Dapre Labib, lafwa i “ler nou asire ki sa ki nou pe espere pou vin vre.” (Ebre 11:1) Pour ki nou asire ki sa ki nou pe espere i vin vre, i enportan ki nou annan konnesans egzakt. Se pour sa rezon ki nou ankouraz ou pour pran letan pour aprann konn Zeova, sa Bondye ki’n donn sa “kado parfe” e pour konn sa ki ou devret fer pour ganny lavi eternel gras a sakrifis Zezi.

Tou sa bann lenformasyon sorti dan Labib i disponib lo nou sit Enternet www.jw.org. Pour aprann plis, al lo sa sit. Temwen Zeova i vreman kontan pour ed ou. Nou asire ki anmezir ou aprann plis lo ki mannyer sa pli bon kado i kapab benefisye ou, ou pou anvi dir: “Gran mersi Bondye gras a Zezi Kri nou Senyer!”​—Romen 7:25.