Skip to content

Al lo konteni

 BIOGRAFI

Mon’n aksepte laverite dan Labib menm si mon napa lebra

Mon’n aksepte laverite dan Labib menm si mon napa lebra

Normalman letan en dimoun pa santi li an sekirite, i kontan atrap en keksoz ki i familye avek. Mon pa kapab fer sa akoz mon napa lebra. Mon ti annan set an ler mon lebra ti bezwen ganny koupe pour sov mon lavi.

Mon ti ne an 1960 letan mon manman ti annan zis 17 an. Mon papa ti’n fini kite avek mon manman menm avan ki mon ti ne. Nou de mon manman, nou ti reste avek mon granmanman ek granpapa dan en pti lavil ki apel Burg, dan ansyen Repiblik Demokratik Lalmanny oubyen Les Lalmanny. Bokou dimoun laba pa ti krwar dan Bondye e mon fanmir osi ti annan menm pwennvi. Bondye pa ti enportan pour nou.

Anmezir ki mon ti pe grandi, mon ti kontan pas letan avek mon granpapa. I ti montre mwan ki mannyer pour fer en kantite keksoz, tel parey grenp pye dibwa pour koup zot brans. Mon ti kontan sa bann lavantir. Mon ti san okenn traka e ere.

EN AKSIDAN I SANZ MON LAVI

Mon ti annan set an ler en keksoz terib ti arive. Mon ti’n fek konmans mon dezyenm lannen lekol. En zour ler mon ti sorti lekol, mon ti mont lo en poto elektrik. Letan mon ti’n ariv wit met oter, mon ti ganny tape avek kouran e tonm san konnesans. Ler mon ti leve, mon ti lopital e mon lebra ti nepli la. Zot ti’n telman brile ki zot ti bezwen ganny koupe pour anpes mon disan ganny anpwazonnen. Parey ou kapab mazinen, mon manman ek granparan ti dan sok e zot ti vreman sagren. Me konman en zanfan, mon pa ti vreman konpran ki mannyer tousala ti pou afekte mon lavi pli tar.

Apre ki mon ti’n sorti lopital, mon ti retourn lekol. Bann manrmay ti konmans boufonn mwan, pous mwan e anvoy keksoz lo mwan akoz mon pa ti kapab defann mon lekor. Zot bann parol ti vreman bles mwan. Finalman, mon ti ganny anvoye Birkenwerder School for the Disabled, en lekol kot bann zanfan avek dezabilite ti reste. Vi ki sa lekol ti lwen avek kot nou ti reste, mon manman ek granparan ti napa ase larzan pour vin vizit mwan. Mon ti vwar zot zis dan vakans. Pour sa prosen di-z-an, mon pa ti grandi avek mon manman ek granparan.

GRANDI SAN MON LEBRA

Mon ti aprann fer bokou keksoz avek mon lipye. Eski ou kapab mazinen ki mannyer i ete pour manz avek en kwiyer oubyen fourset ki ou bezwen tenir ant ou pous lipye? I paret difisil me mon ti reisi fer li. Mon ti osi aprann servi mon lipye pour bros mon  ledan e penny mon latet. Mon ti menm konmans fer zes avek mon lipye ler mon ti koz avek dimoun. Finalman, mon lipye ti vin mon lanmen.

Konman en adolesan, mon ti kontan lir bann liv lasyans fiksyon. Par ler, mon ti imazin mwan avek en lebra elektronik ki ti pou permet mwan fer tou keksoz. A laz 14 an, mon ti konmans fimen. Sa ti fer mwan annan konfidans dan mwan menm e mon ti santi ki mon ti parey tou dimoun. I ti konmsi mon ti pe dir: ‘Mwan osi mon kapab fer sa. Apre tou, ki swa en dimoun i annan lebra oubyen non, si i fimen i en adilt.’

Mon ti reste okipe e partisip dan bann aktivite sosyal. Mon ti vin en manm Free German Youth, en lorganizasyon ki gouvernman ti sponnser. Mon ti fer louvraz sekreter ki ti en pozisyon vreman enportan. Mon ti osi zwenn en group santer, fer resital poenm e partisip dan sport pour bann ki annan dezabilite. Apre ki mon ti’n fer en laprantisaz, mon ti konmans travay dan en lakonpannyen dan nou lavil menm. Anmezir ki mon ti pe grandi, mon ti met mon lebra artifisyel pli souvan akoz mon ti anvi vin en vre zonm.

AKSEPTE LAVERITE DAN LABIB

En zour ler mon ti pe esper tren pour al travay, en zonm ti apros mwan. I ti demann mwan si mon krwar ki en zour Bondye pou kapab redonn mwan mon lebra. Mon ti konfize. Byensir mon ti anvi mon lebra me pour mwan sa ti paret enposib! Pour mwan, Bondye pa ti egziste. Depi sa zour, mon ti evit sa zonm.

En pe letan apre, en fiy ki mon ti travay avek ti envit mwan kot li. Pandan ki nou ti pe bwar kafe, son paran ti konmans koz lo Bondye, ki zot ti apel Zeova. Sa ti premye fwa ki mon ti tande ki Bondye i annan en non. (Psonm 83:18, NWT) Par kont, dan mon menm mon ti dir: ‘I pa kapab annan en Bondye menm si zot dir i annan en non. Mon pou montre sa bann dimoun ki zot mal.’ Mon ti napa okenn dout ki mon ti annan rezon, alor mon ti aksepte pour diskit lo Labib. Mon ti sirprann, akoz mon pa ti kapab prouve ki Bondye pa egziste.

Dousman dousman mon ti konmans sanz mon fason panse lo legzistans Bondye anmezir nou ti egzamin bann profesi Labib. Bokou profesi in vin vre, menm si zot in ganny ekrir plizyer santenn oubyen plizyer milye lannen davans. Pandan enn sa bann diskisyon, nou ti konpar bann keksoz ki pe arive dan lemonn avek bann profesi ki dan Matye sapit 24, Lik sapit 21 ek 2 Timote sapit 3. Zis parey diferan sentonm i kapab ed en dokter pour konnen ki maladi en dimoun i gannyen, bann diferan levennman ki ganny mansyonnen dan sa bann profesi ti ed mwan konpran ki nou pe viv dan sa ki Labib i apel “bann dernyen zour.” * Mon ti enpresyonnen pour vwar ki sa bann profesi ti pe ganny akonplir la devan mwan.

Mon ti konvenki ki mon ti pe aprann laverite. Mon ti konmans priy Zeova e malgre mon ti en gran fimer pour plis ki en dizenn lannen, mon ti aret fimen.  Mon ti kontinyen etidye Labib pour apepre enn an. Le 27 Avril 1986, mon ti batize dan en benwar vi ki sa letan Temwen Zeova ti anba restriksyon Les Lalmanny.

ED LEZOT

Akoz sa restriksyon, nou ti zwenn dan bann pti group dan lakaz bann frer ek ser. Sa ti fer ki mon pa ti konn bokou frer ek ser. San ekspekte, gouvernman ti les mwan al Was Lalmanny kot Temwen Zeova pa ti anba restriksyon. Pour premye fwa dan mon lavi, mon ti kapab asiste en lasanble Temwen Zeova e mon ti vwar plizyer milye frer ek ser laba. Mon pa ti’n zanmen eksperyans sa avan.

Apre ki Miray Berlen ti tonbe, sa restriksyon ti ganny tire. Finalman, nou ti lib pour ador Zeova. Mon ti anvi fer plis pour ed lezot konn Bondye me mon ti per pour koz avek bann dimoun ki mon pa ti konnen. Mon ti santi mwan enferyer akoz mon dezabilite e akoz mon ti’n pas laplipar mon lanfans dan en landrwa pour bann dimoun ki annan dezabilite. Me an 1992, mon ti esey fer 60 erdtan dan sa travay pour en mwan. Mon ti fer tre byen e mon ti vreman zwaye. Alor mon ti deside pour fer sa tou le mwan e mon ti reisi fer li pour apepre trwa-z-an.

Mon touzour mazin sa parol dan Labib: “Lekel ki feb ki mwan osi mon pa santi mwan feb?” (2 Korentyen 11:29) Mon ankor kapab rezonnen e koze, alor mon esey mon mye pour ed lezot malgre mon dezabilite. Lefet ki mon napa lebra, mon kapab konpran bann dimoun ki dan menm sityasyon ki mwan. Mon konnen ki mannyer i ete ler ou sitan anvi fer en keksoz me ou zis pa kapab fer li, alor mon esey ankouraz bann dimoun ki osi santi koumsa. Mon vreman kontan ki mon kapab ed lezot dan sa fason.

Anons sa bon nouvel avek lezot i fer mwan zwaye

ZEOVA I ED MWAN TOU LE ZOUR

Mon bezwen admet ki parfwa mon tonm dan depresyon. Mon zis anvi parey tou dimoun. Mon kapab fer serten keksoz lo mon menm me i pran bokou plis letan, lafors ek lenerzi ki i ti pou’n pran normalman. Sa ki mon toultan gard antet sak zour i: “Dan tou sirkonstans, mon annan lafors gras a sa enn ki donn mwan son pwisans.” (Filipyen 4:13) Sak zour, Zeova i donn mwan lafors ki mon bezwen pour fer mon bann aktivite toulezour. Mon’n aprann ki Zeova pa’n zanmen aret ed mwan. Sa i rezon akoz mon pa zanmen anvi aret servi li.

Zeova in beni mwan avek en fanmir, en keksoz ki mon’n manke letan mon ti pe grandi. Mon annan en bon madanm ki apel Elke. I kontan mwan e i annan konpasyon. An plis, plizyer milyon Temwen Zeova in vin mon bann frer ek ser spirityel e nou en fanmir enternasyonal.

Mwan ek mon madanm Elke

Mon osi ganny rekonforte avek promes Bondye pour fer later vin en Paradi, dan ki i pou “fer tou keksoz nef,” enkli mon lebra. (Revelasyon 21:5) Ler mon imazin sa ki Zezi ti fer kan i ti lo later, mon pli byen konpran sa promes. Zezi ti deswit geri bann ki ti annan dezabilite lebra oubyen lipye e i ti menm geri en zonm ki son zorey ti’n ganny koupe. (Matye 12:13; Lik 22:50, 51) Promes Zeova ek bann mirak ki Zezi ti fer i asir mwan ki byento mon pou reganny mon lebra e vin parey tou dimoun.

Par kont, pli gran benediksyon ki mon’n gannyen se ki mon’n konn Zeova. I’n vin mon papa, mon zanmi, mon lafors e sa enn ki rekonfort mwan. Mon santi parey Lerwa David ki ti ekri: “[“Zeova,” NWT] i mon lafors. . . . I vin sekour mwan.” (Psonm 28:7) Mon pou toultan rapel ki Zeova i donn mwan lafors. Mon’n aksepte laverite dan Labib menm si mon napa lebra.

^ par. 17 Pour plis detay konsernan siny bann dernyen zour, vwar sapit 9, “Eski lafen sa lemonn i pros?” dan sa liv Ki Labib i dir? pibliye par Temwen Zeova e ki disponib lo nou sit Enternet www.jw.org.