Skip to content

Al lo konteni

LABIB I SANZ LAVI

Mon ti vyolan e ankoler avek tou keksoz

Mon ti vyolan e ankoler avek tou keksoz
  • NE: 1974

  • PEI NATAL: MEKSIK

  • LEPASE: EN ADOLESAN VYOLAN KI TI KONTAN LAGER DAN SEMEN

MON LAVI DAN LEPASE:

Mon ti ne Cuidad Mante, en zoli lavil dan rezyon Tamaulipas, Meksik. An zeneral, bann dimoun dan sa lavil i zenere e bon me malerezman akoz i annan bokou krim, sa landrwa ti vreman danzere.

Mon ti dezyenm dan kat garson. Mon paran ti batiz mwan dan legliz Katolik e pli tar mon ti zwenn lakoral. Mon ti anvi fer plezir Bondye akoz mon ti vreman per pangar Bondye i ziz mwan e zet mwan dan lanfer pour touzour.

Letan mon ti annan senk an, mon papa ti abandonn nou. Sa ti fer mwan vreman tris. Mon pa ti kapab konpran akoz i ti’n abandonn nou menm si nou ti kontan li en kantite. Mon manman ti bezwen travay overtaym pour li sonny mwan ek mon bann frer.

Mon ti profit sa sityasyon pour mwan sov lekol e frekant bann manrmay ki ti pli vye ki mwan. Sa bann manrmay ti montre mwan zoure, fimen, vole e lager. Vi ki mon ti kontan domin lezot, mon ti aprann bokse, wrestling, karate e osi ki mannyer pour lager avek zouti. Mon ti vin en adolesan ki ti vreman vyolan. Souvandfwa, mon ti lager avek fizi e plizyer fwa mon ti ganny lese demi mor dan semen, bennyen dan disan. I ti sagrin mon manman ler i vwar mwan koumsa akoz li ki ti bezwen vin anmas mwan e tay avek mwan lopital.

Ler mon ti annan 16 an, enn mon zanmi lontan ki apel Jorge ti vin vizit nou. I ti dir nou ki i ti en Temwen Zeova e ki i ti anvi partaz en mesaz enportan avek nou. I ti servi Labib pour eksplik nou son krwayans. Mon pa ti’n zanmen lir Labib avan e mon ti eksite pour konn non Bondye ek son plan. Jorge ti ofer pour etidye Labib avek nou e nou ti aksepte.

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI:

Mon ti vreman soulaze pour aprann ki sa lansennyman lo lanfer pa ti sorti dan Labib. (Psonm 146:4; Eklezyast 9:5) Ler mon ti konn sa, mon ti aret per Bondye. O kontrer, mon ti konmans vwar li konman en Papa ki kontan son bann zanfan e ki anvi sa ki pli bon pour zot.

Anmezir ki mon ti kontiny mon letid Labib, mon ti realize ki mon ti bezwen fer serten sanzman dan mon personnalite. Mon ti bezwen devlop limilite e aret vyolan. Sa konsey dan 1 Korentyen 15:33 (NW) ti ed mwan. Sa verse i dir: “Move frekantasyon i gat bann bon labitid,” andotmo bann bon valer moral. Mon ti realize ki si mon ti anvi fer serten sanzman dan mon personnalite, mon ti pou bezwen aret frekant bann dimoun ki ti annan en move lenfliyans lo mwan. Alor mon ti aret frekant sa bann dimoun e mon ti fer zanmi avek bann Temwen Zeova ki pa servi vyolans me ki aplik bann prensip Labib pour rezourd problenm.

En lot verse Labib ki ti ed mwan en kantite i dan Romen 12:17-19. Sa verse i dir: “Pa rann personn mal pour mal. . . . Si i posib, fer tou sa ki depann lo zot, pour zot viv anpe avek tou dimoun. . . . Pa fer zot prop vanzans, me les lakoler Bondye azir. Annefe, . . . i deklare dan Lekritir: Mwan ki pou fer vanzans. Mwan ki pou fer peye.” Avek letan, mon ti aksepte ki Zeova pou retir lenzistis dan son prop fason e dan son moman apropriye. Ptitapti, mon ti nepli vyolan.

Mon pa pou zanmen oubliye sa ki ti arive avek mwan en zour swar letan mon ti pe retourn dan lakour. En group zenn sorti dan en geng ki mon ti deza lager avek avan ti atak mwan e zot sef ti tap mwan lo mon ledo e kriye, “Defann ou lekor!” Mon ti deswit priy Zeova e demann li pour ed mwan fer fas avek sa ki ti pe arive. Kantmenm mon ti vreman anvi lager avek zot mwan osi, mon ti plito sove. Son lannmen mon ti zwenn sef sa geng li tousel. Mon ti telman ankoler ki mon ti anvi revanze me ankor enn fwa mon ti priy Zeova trankilman e sipliy li pour ed mwan kontrol mon lekor. Mon ti sirprann ler sa zenn garson ti apros mwan e dir, “Pardonn mwan pour sa ki’n arive yer swar. Pour dir ou laverite, mon ti pou kontan vin parey ou. Mon anvi etidye Labib.” Mon ti vreman kontan ki mon ti’n reisi kontrol mon lakoler. Gras a mon kondwit, sa zenn garson ti konmans etidye Labib avek mwan.

Malerezman, lezot manm mon fanmir ti aret etidye Labib. Kantmenm sa, mon ti determinen pour kontiny mon letid e pour pa les personn oubyen okenn keksoz anpes mwan kontinyen. Mon ti konnen ki si mon ti toultan pas letan avek pep Bondye, mon ti pou ganny en nouvo fanmir e sa ti pou ed mwan geri mon bann blesir emosyonnel. Mon ti kontinyen progrese e an 1991 mon ti batize konman en Temwen Zeova.

KI MANNYER MON’N BENEFISYE:

Mon ti vyolan, dominer e ankoler avek tou keksoz me Parol Bondye in konpletman sanz mon lavi. Aprezan, mon anons sa mesaz lape ki sorti dan Labib avek tou dimoun ki anvi ekoute. Mon’n annan sa privilez pour servi konman en minis relizye a plen tan pour sa dernyen 23 an.

Pour en pe letan, mon ti travay konman en volonter kot biro brans Temwen Zeova Meksik. Letan mon ti laba, mon ti zwenn Claudia, en zenn ser Kretyen ki annan bokou lenerzi e nou ti marye an 1999. Mon vreman rekonesan anver Zeova ki’n beni mwan avek en zanmi fidel.

Nou ti dan en kongregasyon Langaz Siny Meksiken e nou ti ed bann dimoun sourd konn Zeova. Pli tar, nou ti ganny demande pour al reste Beliz pour ed bann dimoun etidye Labib laba. Menm si nou lavi i bokou pli senp isi Beliz, nou annan tou sa ki nou bezwen pour nou ere. Nou pa ti pou sanz nou sityasyon pour nanryen.

Avek letan, mon manman ti rekonmans etidye Labib e i ti batize. Mon gran frer, son madanm ek zot bann zanfan osi i Temwen Zeova aprezan. Serten mon bann zanmi ki mon ti koz avek lo Labib pe osi servi Zeova konmela.

Malerezman, serten manm mon fanmir in mor akoz zot pa’n sanz zot lavi. Si mon ti’n kontinyen parey zot, petet mwan osi mon ti pou’n mor. Mon rekonesan ki Zeova in atir mwan anver li ek son pep. Mon osi rekonesan ki avek pasyans ek labonte zot in ed mwan aplik bann prensip Labib dan mon lavi.