Skip to content

Al lo konteni

LABIB I SANZ LAVI

Mon’n esey plizyer fwa avan ki mon’n reisi

Mon’n esey plizyer fwa avan ki mon’n reisi
  • NE: 1953

  • PEI NATAL: LOSTRALI

  • LEPASE: ADIKT AVEK PORNOGRAFI

MON LAVI DAN LEPASE:

An 1949, mon papa ti sorti Lalmanny pour al reste Lostrali. I ti al rod en louvraz pour travay dan en lendistri ki prodwi elektrisite. Laba, i ti marye avek mon manman e nou ti etabli nou dan lakanpanny dan leta Viktorya. Se la kot mon ti ne an 1953.

Zis detrwa lannen pli tar, mon manman ti konmans etidye Labib avek Temwen Zeova, alor depi ptipti mon kapab rapel bann lansennyman ki sorti dan Labib. Par kont, mon papa pa ti kontan okenn larelizyon. I ti vin en dimoun vyolan e mon manman ti vreman per li. Mon manman ti kontinyen etidye Labib an kasyet e i ti kontan sa ki i ti pe aprann. Ler Papa pa ti la, i ti montre mwan ek mon pti ser sa ki i ti pe aprann. I ti koz avek nou konsernan later ki ti pou vin en paradi a lavenir e ki mannyer nou ti pou kapab ere si nou fer sa ki Labib i dir.​—Psonm 37:10, 29; Izai 48:17.

A laz 18 an, mon ti oblize kit lakaz akoz mon papa ti tro vyolan. Menm si mon ti krwar sa ki mon manman ti’n ansenny mwan dan Labib, mon pa ti apresye son valer alor mon pa ti reisi viv annakor avek sa ki Labib i dir. Mon ti konmans travay konman en elektrisyen dan en min sarbon. Mon ti marye ler mon ti annan 20 an. Nou premye fiy ti ne trwa-z-an pli tar e sa ti fer mwan revwar sa ki ti pli enportan dan mon lavi. Mon ti konnen ki Labib ti kapab ed mon fanmir alor mon ti konmans etidye Labib avek Temwen Zeova. Me mon madanm pa ti kontan Temwen Zeova ditou. Ler mon ti al asiste enn zot bann renyon, i ti menas mwan ki si mon kontinyen etidye Labib mon ti pou bezwen kit lakour. Mon ti santi mon ti napa swa, alor mon ti ekout li e aret mon letid avek Temwen Zeova. Pli tar, mon ti regrete akoz mon pa ti’n reisi kontinyen swiv sa ki mon ti konnen i byen.

En zour, mon bann koleg travay ti konmans montre mwan pornografi. I ti atiran me osi degoutan e mon ti santi mwan vreman koupab. Ler mon ti mazin sa ki mon ti’n aprann dan Labib, mon ti vreman krwar ki Bondye ti pou pini mwan. Me anmezir ki mon ti kontinyen get sa bann portre sal, mon pwennvi lo pornografi ti sanze. Avek letan, mon ti vin adikt avek pornografi.

Pour sa plis ki 20 an ki ti swiv apre, mon ti deplizanpli elwannyen avek bann standar ki mon manman ti’n esey ansenny mwan. Mon latitid ti pe reflekte sa ki mon ti pe met dan mon lespri. Mon ti kontan zoure e fer bann dyok sal. Mon ti devlop en move pwennvi lo sèks. Menm si mon ti ankor pe viv avek mon madanm, mon ti annan lezot madanm. En zour mon ti get dan en laglas e mon ti dir dan mwan menm, ‘Mon ay ou.’ Mon ti nepli annan okenn respe pour mon prop lekor, mon ti’n degout mon lavi.

Mon maryaz ti kase e mon lavi ti dan boulvers. Alor, mon ti priy Zeova avek tou mon leker. Mon ti rekonmans etidye, menm si i ti fer plis ki 20 an depi ki mon ti’n aret etidye Labib. Sa letan mon papa ti’n fini mor e mon manman ti’n batize konman en Temwen Zeova.

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI:

I ti annan en gran diferans ant mon fason viv ek sa standar o nivo ki dan Labib. Me safwasi, mon ti determinen pour ganny sa lape lespri ki Labib i promet. Mon ti konmans par sanz mon fason koze e pez mon move lakoler. Mon ti osi deside pour aret mon lavi imoral, aret zwe larzan, aret bwar bokou e aret vol mon anplwayer.

Mon bann zanmi kot travay pa ti kapab konpran akoz mon ti anvi fer sa bann gran sanzman. Pour trwa-z-an, zot ti kontinyelman fatig mwan pour retourn dan mon vye lavi. Si par ler mon ti pran en lakoler vitman oubyen dir bann move parol, zot ti byen kontan pour dir mwan: “La i la! La sa Joe ki nou konnen.” Sa ti bles mwan. Mon ti souvan santi ki mon pa ti zanmen fer nanryen ki bon.

Pornografi ti partou kote dan travay, ki swa lo konpiter oubyen dan bann zournal. Toulezour, mon bann koleg travay ti anvoy bann portre sal lo konpiter parey mon ti abitye fer. Mon ti pe esey aret get pornografi me zot ti determinen pour fer mwan tonm dan zot latrap. Mon ti rod sipor ek lankourazman avek sa dimoun ki ti pe etidye Labib avek mwan. Avek pasyans, i ti ekout mwan anmezir ki mon ti devid mon leker avek li. I ti servi bann verse Labib spesifik pour montre mwan ki mannyer pour fer fas avek mon adiksyon e i ti ankouraz mwan pour rod led avek Zeova par kontinyelman priye.​—Psonm 119:37.

En zour, mon ti fer en renyon avek mon lekip dan travay. Ler zot tou zot ti la, mon ti demann zot pour donn en labyer sa de zonm ki ti pe esey aret bwar. Zot tou zot ti dir: “Pa fer sa. Sa bann dimoun pe esey aret bwar.” Mon ti reponn: “Wi, be mwan osi mon pe esey aret get pornografi.” Depi sa zour, zot ti konpran ki mon ti pe esey aret get pornografi e zot ti aret met presyon lo mwan.

Avek letan ek bokou led sorti kot Zeova, mon ti reisi fer fas avek mon adiksyon lo pornografi. An 1999, mon ti batize konman en Temwen Zeova. Mon rekonesan ki mon’n ganny en dezyenm sans pour viv en bon lavi, enn kot mon vreman ere.

Aprezan mon konpran akoz Zeova i ay bann keksoz ki mon ti kontan tou sa letan. Konman en Papa ki kontan nou, Zeova ti anvi protez mwan kont bann danze ki i annan pour fer avek pornografi. Sa parol ki dan Proverb 3:5, 6 in vin vre. Sa verse i dir: “Met ou konfyans dan [Zeova] avek tou ou leker; pa kont lo ou prop rezonnman. Rekonnet li dan tou sa ki ou antreprann e i ava gid ou lo ou semen.” Bann standar Bondye pa zis en proteksyon me i garanti ki nou pou reisi.​—Psonm 1:1-3.

KI BYENFE MON’N GANNYEN:

Dan lepase, mon ti’n degout mon lavi me aprezan mon annan respe pour mon prop lekor e mon annan en lape lespri. Mon viv en bon lavi e mon santi ki Zeova in pardonn e siport mwan. An 2000, mon ti marye avek Karolin, en zoli ser Kretyen ki kontan Zeova en kantite parey mwan. Nou lakour i en landrwa kot i annan lape. Nou vreman kontan pour form parti en gran fanmir frer ek ser ki pir e kontan kanmarad dan lemonn antye.