Skip to content

Al lo konteni

Ki mannyer ou kapab annan en pli bon lavi?

Ki mannyer ou kapab annan en pli bon lavi?

LAFASON ki imen i viv ozordi i diferan avek lafason ki Bondye ti anvi. Later ti’n devret ranpli avek dimoun ki respekte drwa Bondye pour dirize, ki ganny bann byenfe avek son gidans e ki imit son lanmour ek lezot son bann zoli kalite. Bondye ti anvi dimoun viv ere ansanm anmezir ki zot fer zot prop fanmir, dekouver nouvo keksoz e fer later antye vin en paradi.

BONDYE I PROMET POUR FER LAVI LO LATER VIN PAREY I TI OULE

  • “I fer lager arete partou lo later.”​Psonm 46:9.

  • “Letan fikse ti arive . . . pour detri bann ki pe detri later.”​Revelasyon 11:18.

  • “Personn pa pou dir: Mon malad!”​Izai 33:24.

  • “Sa bann ki mon’n swazir, pou profit travay ki zot in fer par zot lanmen.”​Izai 65:22.

Ki mannyer sa bann profesi pou ganny akonplir? Bondye in apwent son Garson, Zezi konman Lerwa dan en gouvernman parfe dan lesyel pou diriz later. Labib i apel sa, Rwayonm Bondye. (Danyel 2:44) Labib i dir sa lo Zezi: “Bondye Zeova pou donn li tronn . . . I pou [vin] Lerwa.”​—Lik 1:32, 33.

Ler Zezi ti lo later, i ti fer en kantite mirak pour montre ki ler i pou dirize konman Lerwa, i pou fer bann imen annan en pli bon lavi ki nou annan la konmela.

ZEZI TI MONTRE BANN BON KEKSOZ KI I POU FER POUR BANN IMEN OBEISAN

  • I ti geri dimoun ki ti annan tou sort maladi pour montre ki mannyer i pou elimin tou sort problenm lasante ki pe afekte limanite.​Matye 9:35.

  • I ti fer lanmer vin kalm pour montre ki mannyer i pou protez bann dimoun par kontrol lafors lanatir.​Mark 4:36-39.

  • I ti nouri plizyer milye dimoun pour montre ki mannyer i pou donn dimoun zot nesesite dan lavi.​Mark 6:41-44.

  • I ti fer delo vin diven pour prouve ki i pou ed dimoun rezoui lavi.​Zan 2:7-11.

Ki mannyer ou kapab ganny sa lavi ki Bondye in anmas pour bann ki kontan li? Ou bezwen swiv en “semen.” Labib i dir ki ou devret rod “sa semen . . . ki anmenn ver lavi, me pa bokou ki pe trouv li.”​—Matye 7:14.

ROD SA SEMEN KI ANMENN VER EN MEYER LAVI

Lekel sa semen ki anmenn ver lavi? Bondye i dir: “Mwan [Zeova], ou Bondye. Mon ansenny ou pour ou prop dibyen; mon kondwir ou lo semen ki ou devre swiv.” (Izai 48:17) Si ou mars lo sa semen ou pou annan en meyer lavi.

Zezi ti dir: “Mwan menm semen, laverite ek lavi.” (Zan 14:6) Si nou fer sa ki Zezi i dir e imit son legzanp, nou pou vin pli pros avek Bondye e nou pou annan en meyer lavi.

 Ki mannyer ou kapab trouv semen lavi? I annan en kantite larelizyon, me Zezi ti donn sa lavertisman: “Pa tou dimoun ki dir mwan, ‘Senyer, Senyer,’ ki pou antre dan Rwayonm lesyel, me zis sa enn ki pe fer lavolonte mon Papa ki dan lesyel ki pou antre.” (Matye 7:21) I ti osi dir: “Zot pou rekonnet sa bann dimoun par zot fri.” (Matye 7:16) Labib i kapab ed ou konn sa vre larelizyon.​—Zan 17:17.

Ki mannyer ou kapab swiv semen lavi? Ou pou bezwen aprann konn sa personnaz ki’n donn tou dimoun lavi: Lekel li? Ki mannyer i apele? Ki mannyer i ete? Ki i pe fer pour nou? Ki i anvi nou fer? *

Bondye pa ti anvi ki bann imen i zis travay, manze, zwe e fer en fanmir. Nou kapab konn nou Kreater e vin son zanmi. Nou kapab montre ki nou kontan li par fer son lavolonte. Zezi ti dir: “Savedir, pour ganny lavi eternel, zot bezwen aprann konn ou, sa sel vre Bondye.”​—Zan 17:3.

ATRAVER LABIB, BONDYE I ANSENNY OU “POUR OU PROP DIBYEN.”​—IZAI 48:17

FER SA PREMYE PA

Ler nou konn sa ki sa sel vre Bondye i anvi nou fer, petet nou pou bezwen fer bann sanzman. Sa i paret difisil. Me an realite, i en vwayaz enteresan ler nou konmans fer sa premye pa pour mars lo semen lavi. Pour ed ou ganny larepons bann kestyon lo Bondye, Temwen Zeova i ofer ou en letid Labib gratwit dan en ler ek landrwa ki pli konvenab pour ou. Ou kapab kontakte nou lo sit Enternet www.jw.org.