Skip to content

Al lo konteni

LABIB I SANZ LAVI

Mon’n aprann pour respekte bann madanm ek mon lekor osi

Mon’n aprann pour respekte bann madanm ek mon lekor osi
  • NE: 1960

  • PEI NATAL: LAFRANS

  • LEPASE: EN DROGER VYOLAN KI TI MANK RESPE POUR BANN MADANM

MON LAVI DAN LEPASE:

Mon ti ne Mulhouse, en lavil dan nordes Lafrans, dan en vwazinaz ki renonmen pour son vyolans. Souvenir mon lanfans i ranpli avek bann diskisyon vyolan avek bann fanmir dan sa rezyon. Dan nou fanmir, bann madanm ti ganny meprize e byen rar bann msye ti rod zot pwenvi. Mon ti ganny ansennyen ki plas bann madanm i dan lakwizin pour okip bann msye ek zanfan.

Mon lanfans pa ti fasil. Ler mon ti annan di-z-an, mon papa ti mor akoz i ti en alkolik. Senk an pli tar, enn mon gran frer ti swiside. Sa menm lannen, mon ti vwar en mert pandan en bagar dan fanmir. Sa ti sok mwan. Bann manm fanmir ti montre mwan ki mannyer pour servi kouto, fizi e pour lager kan i neseser. Mon ti sitan ganny trouble ki mon ti konmans bwar e kouver mon lekor antye avek tatou.

A laz 16 an, mon ti pe bwar ant 10 a 15 sopin labyer par zour e san tarde mon ti konmans servi drog. Pour siport mon bann move labitid, mon ti vann bann vye bout metal e konmans vole. A laz 17 an, mon ti’n deza fer prizon. An tou, mon ti ganny kondannen 18 fwa pour vol ek vyolans.

Boner dan mon 20 an, mon sityasyon ti deteryore. Mon ti fim apepre 20 sigaret kanabis par zour, servi eroin ek lezot sibstans ilegal. Plizyer fwa, mon ti pros pour mor akoz mon ti’n servi tro bokou drog. Vi ki mon ti konmans fer trafik drog, mon ti bezwen toultan arme avek kouto ek fizi. En fwa, mon ti esey tir fizi lo en msye me erezman mon ti mank li. Mon manman ti mor ler mon ti annan 24 an e mon lakoler ti ogmante. Ler bann dimoun ti vwar mwan pe vini, zot ti per e sanz semen. Akoz mon ti kontan lager, mon ti souvan fini mon wikenn kot kordgard oubyen lopital pour koud mon bann blesir.

Letan mon ti annan 28 an, mon ti marye. Parey ou kapab ekspekte, mon pa ti tret mon madanm avek respe. Mon ti ensilte e bat li. Nou pa ti fer nanryen ansanm konman en koup. Mon ti mazinen ki i ti ase pour zis donn li en ta bizou ki mon’n vole. Apre, en keksoz ki mon pa ti pe ekspekte ti arive. Mon madanm ti konmans etidye Labib avek Temwen Zeova. Apre son premye letid, i ti aret fimen, refize aksepte larzan vole e i ti rann mwan son bann bizou. Mon ti vreman ankoler. Mon ti esey anpes li etidye Labib e menm soufle lafimen sigaret dan son figir. Mon ti osi boufonn li partou dan nou vwazinaz.

En swar, letan mon ti byen sou mon ti met dife dan nou lakaz. Mon madanm ti sov mwan ek mon pti fiy senk an dan dife. Ler mon ti desoule, mon ti santi mwan koupab. Dan fon mon leker, mon ti santi ki Bondye pa ti pou zanmen kapab pardonn mwan. Mon rapel enn fwa, mon ti tann en pret dir ki bann move dimoun i al dan lanfer. Menm mon dokter ti dir mwan: “I’n fini pour ou. Napa pardon.”

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI:

Apre sa dife, nou ti al reste avek paran mon madanm. Ler bann Temwen Zeova ti vin vizit mon madanm, mon ti demann zot, “Eski Bondye i kapab pardonn mwan pour tou mon bann pese?” Zot ti montre mwan 1 Korentyen 6:9-11 dan Labib. Sa verse i donn en lalis bann kondwit ki Bondye i kondannen me i azoute: “Koumsa menm ki serten parmi zot ti ete.” Sa bann parol ti asir mwan ki i ti posib pour sanze. Apre sa, zot ti reasir mwan ki Bondye i kontan mwan, par montre sa verse dan 1 Zan 4:8. Sa ti ankouraz mwan e mon ti demann zot pour etidye Labib avek mwan de fwa par semenn. Mon ti konmans asiste zot bann renyon e mon ti souvan priy Zeova.

Dan lespas en mwan, mon ti deside aret servi drog ek lalkol. Mon ti deswit konmans santi mwan malad, konmsi en lager ti’n deklare dan mwan. Mon ti ganny bann kosmar terib, latet fermal, douler dan mon bann misk ek lezot sentonm ankor. Me an menm tan, mon ti santi ki Zeova ti pe tyonbo mon lanmen e donn mwan lafors. Mon ti santi parey zapot Pol ki ti ekri konsernan led ki Bondye ti donn li: “Mon kapab fer fas avek tou par [sa enn] ki donn mwan lafors.” (Filipyen 4:13) Avek letan, mon ti osi kapab aret fim sigaret.​—2 Korentyen 7:1.

Apard ki ed mwan kontrol mon lavi, Labib in osi amelyor mon lavi fanmir. Mon latitid anver mon madanm in sanze. Mon ti konmans montre li plis respe e dir li “silvouple” ek “mersi.” Mon ti osi vin en vre papa pour nou fiy. Apre ki mon ti’n etidye Labib pour enn an, mon ti swiv legzanp mon madanm par dedye mon lavi avek Zeova e batize.

KI MANNYER MON’N BENEFISYE:

Mon vreman krwar ki bann prensip Labib in sov mon lavi. Menm mon bann fanmir ki pa Temwen Zeova, i rekonnet ki tre probab mon ti pou’n fini mor avek labi sibstans oubyen perdi lavi dan en bagar.

Bann lansennyman Labib ki eksplik mon responsabilite konman en msye ek en papa ti konpletman sanz mon lavi fanmir. (Efezyen 5:25; 6:4) Nou ti konmans fer keksoz ansanm konman en fanmir. Aprezan, olye les mon madanm zis dan lakwizin, mon kontan pour siport li dan son bann aktivite konman en predikater a plen tan e li osi i kontan pour siport mwan dan mon rol konman en ansyen dan kongregasyon.

Lanmour ek pardon Zeova in tous mon lavi en kantite. Mon vreman anvi koz lo son bann kalite avek bann ki zot sityasyon i paret dezespere, akoz bokou ti krwar ki mon pa ti pou kapab sanze. Mon konnen ki Labib i annan sa pouvwar pour ed nenport dimoun annan en lavi ki vreman fer sans e ki moralman prop. Labib pa’n zis ansenny mwan pour kontan e respekte bann msye ek bann madanm me i’n osi permet mwan pour respekte mon lekor.