Skip to content

Al lo konteni

Byenfe ki ou gannyen ler ou donnen

Byenfe ki ou gannyen ler ou donnen

“SA bis i kapab ale, me sa zonm Sinwan i reste!” Sa i sa ki Alexandra ti tande ler i ti pe asize dan bis, pe espere pour travers lafrontyer ant de pei Sid Lanmerik. Alexandra ti debarke pour gete ki ti pe arive e i ti vwar en zonm Sinwan ki pa ti tro konn koz Espanyol pe esey eksplik son sityasyon avek en zofisye ki ti pe vey lafrontyer. Vi ki Alexandra ti dan en kongregasyon Temwen Zeova ki koz Sinwan, i ti ofer pour ed sa zonm.

Sa zonm ti dir ki i reste dan sa pe legalman me ki tou son larzan ek dokiman ti’n ganny vole. Premye kou, sa zofisye pa ti oule aksepte sa ki sa zonm ti pe dir e i ti menm krwar ki Alexandra ti pe fer trafik imen. Finalman, sa zofisye ti aksepte leksplikasyon sa zonm me i ti bezwen pey en lanmann pour kontiny son vwayaz akoz i ti napa dokiman neseser. Vi ki i ti napa larzan, Alexandra ti ofer pour pret li 20 dolar. Sa zonm pa ti konnen ki mannyer i ti pou remersye li e i ti dir ki i pou rann li plis ki sa 20 dolar. Alexandra ti dir sa zonm ki i pa ti pe ekspekte ganny rekonpanse me i ti kontan pour ed li akoz i ti sa pli bon keksoz pour fer. I ti donn sa zonm detrwa piblikasyon lo Labib e ankouraz li pour etidye Labib avek Temwen Zeova.

I gou pour tande ki dimoun dan diferan larelizyon e menm bann ki napa en larelizyon i pare pour ed dimoun ki zot pa konnen. Eski ou ti pou pare pour ed en dimoun ki ou pa konnen? Sa kestyon i enteresan akoz Zezi ti dir: “I annan plis lazwa pour donnen ki pour resevwar.” (Akt 20:35) I enteresan osi akoz bann resers syantifik i montre ki ler ou donnen, ou ganny bokou byenfe. Annou vwar dan ki fason.

“SA ENN KI DONN AVEK LAZWA”

Leksperyans i montre ki kan ou donnen ou ganny lazwa. Zapot Pol ti ekri ki “Bondye i kontan sa enn ki donn avek lazwa.” I ti pe koz lo bann Kretyen ki ti zenere anver zot bann frer ki ti dan bezwen. (2 Korentyen 8:4; 9:7) Pol pa ti pe dir ki sa bann Kretyen ti donnen akoz zot ti zwaye. I tou lekontrer. Zot ti zwaye akoz zot ti kapab donnen.

Dapre en letid, ler ou donnen “serten parti dan ou laservel ki asosye avek plezir, konfyans ek sa lanvi pour asosye avek lezot i vin aktif e sa i annan en ‘lefe pozitif’ lo ou.” En lot letid i montre ki “en dimoun i pli zwaye letan i donn en lot dimoun larzan dan plas servi sa larzan li menm.”

Eski ou’n deza santi ki ou pa kapab fer bokou pour lezot akoz ou sirkonstans? Me an realite tou dimoun i kapab eksperyans sa lazwa pour vin “sa enn ki donn avek lazwa.” Ler ou donn avek sa bon motivasyon, ou pa bezwen donn en gro sonm larzan. En Temwen Zeova ti anvoy en let ek en donasyon kot sa ki pibliy sa magazin.  I ti dir: “Tou sa bann lannen ki’n pase mon’n selman kapab met en pti larzan dan bwat kontribisyon kot Lasal Rwayonm.” Par kont, i ti kontinyen: “Zeova in redonn mwan plis ki mon’n donnen. . . . Mersi pour fer li posib pour mwan fer sa donasyon. Mon vreman kontan!”

Byensir, pa zis larzan ki nou kapab donnen. I annan plizyer lezot fason pour donnen.

DONNEN I BON POUR LASANTE

Ler ou donnen i fer ou ek lezot dibyen

Labib i dir: “En bon dimoun i ganny rekonpanse, me sa enn ki kriyel i anmenn maler lo li.” (Proverb 11:17) Bann bon dimoun i zenere. Zot pare pour donn zot letan, lenerzi e lezot keksoz ankor. Sa i fer ki sa dimoun i ganny en kantite byenfe, ki enkli en bon lasante.

Resers in montre ki dimoun ki pare pour ed lezot i ganny mwens douler e zot pa tro ganny depresyon. An zeneral, zot annan en bon lasante. Menm dimoun ki annan problenm lasante kronik parey multiple sclerosis oubyen HIV, in remarke ki ler zot kontan donnen zot lasante i amelyore. Resers in osi montre ki bann alkolik ki pe esey aret bwar e ki ed lezot i ganny mwens depresyon. Sa in ed zot pour pa retonm dan lalkol.

Dapre resers sa i akoz “bann santiman parey konpasyon ek labonte i anpes en dimoun santi li tro negatif.” Ler ou donnen, sa i osi redwir stres ek tansyon. Bann dimoun ki’n perdi zot konzwen dan lanmor i kapab aret ganny depresyon pli vitman si zot ofer pour ed lezot.

Napa okenn dout ki ler ou donnen i vreman fer ou dibyen.

LER OU DONNEN LEZOT OSI I APRANN DONNEN

Zezi ti ankouraz son bann disip: “Kontinyen donnen e dimoun pou donn zot. Zot pou vid en bon mezir dan zot lenz, enn ki’n sekwe, byen ranpli e ki deborde. Parski mezir ki zot servi pour lezot, sanmenm mezir ki lezot pou servi pour zot osi.” (Lik 6:38) Ler ou donnen dimoun i pli rekonesan anver led ki ou’n donn zot e zot menm zot vin zenere. Alor, ler ou kontan donnen sa i ede pour annan korperasyon e i devlop lanmitye.

Ler ou kontan donnen sa i ede pour ki i annan korperasyon e i devlop lanmitye

Bann serser ki etidye relasyon imen in remarke ki “dimoun ki kontinyelman ed lezot i ankouraz lezot osi pour fer parey.” Anfet, “zis lir lo aksyon bann dimoun ki demontre labonte i fer dimoun pli zenere.” En resers i montre ki “dan en group, en dimoun i kapab enfliyans en kantite dimoun, serten ki i pa ni menm konnen oubyen ki i pa’n zanmen zwenn.” Andotmo, enn fwa ki ou’n donnen, sa i kapab ankouraz bann dimoun dan ou kominote pour fer parey. Eski ou pa ti pou kontan reste dan en landrwa koumsa? Vreman, i pou annan bokou byenfe si plis dimoun i kontan donnen.

 En leksperyans Florida, U.S.A i montre byenfe ki nou gannyen letan nou donnen. En group Temwen Zeova ti volonter pour ede apre ki en siklonn ti fer en ta dega. Pandan ki zot ti pe esper bann materyo pour fer reparasyon lo sa lakaz ki zot ti pou travay lo la, zot ti remarke ki baraz en vwazen ti’n kase e zot ti ofer pour aranze. En pe letan pli tar, sa vwazen ti ekri en let biro prensipal Temwen Zeova: “Mon pou touzour rekonesan. Sa bann dimoun i parmi bann dimoun ki pli zantiy ki mon’n deza zwenn.” Pour montre son lapresyasyon i ti anvoy en donasyon ki ti pou ganny servi dan sa ki i ti apel travay ekstraordiner Temwen Zeova.

IMIT SA PLI GRAN LEGZANP POUR DONNEN

En resers ki bann syantis in fer i montre ki “imen i annan en gran dezir pour ed lezot dimoun.” Dan sa letid i dir ki bann zanfan i “kontan donnen avan menm ki zot aprann koze.” Akoz? Labib i donn larepons ler i dir ki imen in ganny kree “dan limaz Bondye,” oubyen dan son resanblans. Alor, zot annan bann kalite parey pour Bondye.Zenez 1:27.

Parmi bann zoli kalite ki nou Kreater i annan, i zenerozite. In donn nou lavi e tou sa ki nou bezwen pour fer nou ere. (Akt 14:17; 17:26-28) Nou pou kapab konn nou Papa dan lesyel ek son plan ler nou etidye son Parol ki dan Labib. Labib i osi dir ki Bondye in fer laranzman pour nou ere dan lavenir. * (1 Zan 4:9, 10) Vi ki Zeova i sours zenerozite e nou’n ganny kree dan son resanblans, i pa devret sirprann nou ki ler nou donnen nou pe imit Bondye. Nou osi ganny bokou byenfe ek son laprouvasyon.Ebre 13:16.

Eski ou rapel Alexandra ki nou’n koz lo la o konmansman sa lartik? Ki ti arive apre? Menm si en dimoun ki ti dan sa bis ansanm avek li ti dir ki i ti’n gaspiy son larzan, sa zonm ki i ti ede ti pli tar kontakte son bann zanmi dan en lavil kot sa bis ti arete e Alexandra ti ganny rann son 20 dolar. Deplis, sa zonm ti konmans etidye Labib parey Alexandra ti’n ankouraz li pour fer. Trwa mwan pli tar, Alexandra ti kontan pour vwar li kot en lasanble Temwen Zeova ki ti ganny fer dan langaz Sinwan, Perou. Pour montre son lapresyasyon pour tou sa ki Alexandra ti’n fer pour li, sa zonm ti envit Alexandra ek tou bann ki ti’n vin avek li lasanble, dan son restoran.

Ler ou donnen e ed lezot ou ganny bokou lazwa. Ou osi kapab ganny plis lazwa si ou ed dimoun pour konn Zeova pli byen, sa enn ki Sours tou bon kado! (Zak 1:17) Eski ou apresye byenfe ki ou gannyen ler ou donnen?

^ par. 21 Pour plis lenformasyon, vwar sa liv Ki Labib i dir? pibliye par Temwen Zeova e ki disponib lo www.jw.org. Get anba PIBLIKASYON > LIV.