Skip to content

Al lo konteni

Ou kapab viv pour touzour lo later

Ou kapab viv pour touzour lo later

PA SA I EN ZOLI LESPWAR! Nou Kreater in promet pour donn nou lavi eternel isi lo later. Me bokou dimoun i vwar sa difisil pour krwar. Zot dir ki ‘tou dimoun i bezwen mor en zour e ki sa i normal.’ Lezot i krwar ki i posib pour viv pour touzour me pa isi lo later. Zot dir ki dimoun i ganny lavi eternel apre ki zot in mor e al dan lesyel. Ki ou panse?

Avan ou reponn, annou vwar ki larepons Labib i donnen lo sa trwa kestyon swivan: Ki mannyer lafason imen in ganny kree i montre ki i ti pou viv pour touzour? Ki ti plan Bondye pour later ek bann imen? Akoz dimoun i mor?

LAFASON IMEN IN GANNY KREE

Parmi tou keksoz ki Bondye in kree lo later, imen i vreman spesyal. Ki mannyer sa? Labib i dir ki zis imen ki’n ganny kree dan “limaz” ek “resanblans” Bondye. (Zenez 1:26, 27) Sa i vedir ki imen in ganny donnen bann kalite ki parey sa ki pour Bondye, tel ki lanmour ek lazistis.

An plis, imen in ganny donnen sa abilite pour konn sa ki byen ek sa ki mal e en dezir pour annan en relasyon avek Zeova. Sa i rezon akoz nou apresye labote liniver, bann keksoz merveye dan lanatir, lar, lanmizik ek poenm. Sa ki pli enportan ankor, imen i kapab annan en relasyon avek Zeova. Sa i fer nou diferan avek tou lezot kreatir lo later.

Alor, eski Bondye ti pou’n donn nou tou sa bann kalite avek abilite pour devlope e amelyor zot, si i ti anvi ki nou viv zis pour 70 oubyen 80-z-an? Bondye in donn imen sa bann kalite ek abilite spesyal pour zot kapab viv pour touzour isi lo later.

PLAN BONDYE DEPI O KONMANSMAN

Serten dimoun i dir ki Bondye pa ti zanmen anvi imen i viv pour touzour lo later. Zot dir ki later i en landrwa ki Bondye in kree pour teste bann imen e vwar lekel ki pou al viv dan lesyel pour touzour avek li. Si sa i vre, eski pa sa i fer Bondye responsab pour tou sa bann move keksoz ki lo later? Me pa koumsa ki Bondye i ete. Labib i dir: “Son bann aksyon i parfe e tou son bann semen i zis. I en Bondye fidel, zanmen enzis. I zis e drwat.”​—Deterononm 32:4.

Labib i dir nou plan ki Bondye ti annan depi o konmansman pour later: “Lesyel i pour [Zeova],  me in donn bann imen later.” (Psonm 115:16) I kler ki Bondye ti kree later pour vin en zoli landrwa kot imen ti pou viv pour touzour. Bondye ti osi met tou sa ki imen ti bezwen pour viv en bon lavi pour touzour.​—Zenez 2:8, 9.

“Lesyel i pour [Zeova], me in donn bann imen later.”​—Psonm 115:16

Labib i montre ki Bondye ti annan en plan pour bann imen. Bondye ti dir sa premye koup “ranpli later, zot ava soumet anba zot dominasyon, . . . tou zannimo ki bouze lo later!” (Zenez 1:28) Sa koup ti ganny sa gran privilez pour pran swen avek later e pour fer li vin en Paradi. Byensir, Bondye ti anvi ki Adan ek Ev ansanm avek zot desandans, i viv pour touzour lo later. I pa ti pe teste zot lo later pour ki apre zot al viv dan lesyel.

AKOZ NOU MOR?

Me akoz nou mor? Labib i dir ki Satan, ki ti en lanz dan lesyel, ti rebel kont Bondye e esey gat laranzman ki Bondye ti’n met an plas dan zarden Edenn. Ki mannyer i ti fer sa?

Satan ti tant nou premye paran, Adan ek Ev e fer zot zwenn ansanm avek li pour rebel kont Bondye. Satan ti dir ki Bondye ti pe anpes zot swazir pour zot menm kwa ki byen e kwa ki mal. Adan ek Ev ti swazir pour pran kote avek Satan e rebel kont Bondye. Ki ti arive apre? Pli tar zot ti mor, zis parey Bondye ti’n averti zot. Zot ti perdi sa lespwar pour viv pour touzour dan Paradi lo later.​—Zenez 2:17; 3:1-6; 5:5.

Imen i ankor pe soufer akoz rebelyon Adan ek Ev. Labib i dir: “Atraver en sel zonm [Adan] pese in antre dan lemonn e pese in anmenn lanmor, alor tou dimoun i mor.” (Romen 5:12) Alor, nou mor akoz nou’n erit pese ek lanmor avek nou premye paran me pa akoz i ti dan ‘plan’ Bondye.

OU KAPAB VIV POUR TOUZOUR LO LATER

Sa rebelyon ki ti arive dan zarden Edenn pa’n sanz plan ki Bondye ti annan o konmansman pour later ek bann imen. Lanmour parfe ki Bondye i annan e son lazistis in motiv li pour liber nou dan lesklavaz pese ek lanmor. Zapot Pol ti dir: “Konsekans pese se lanmor, me sa kado ki Bondye i donnen se lavi eternel gras a Kris Zezi nou Senyer.” (Romen 6:23) Akoz i kontan nou, Bondye “i’n donn son sel Garson [Zezi Kri] pour ki nenport ki ki demontre lafwa dan li pa ganny detrir me i ganny lavi eternel.” (Zan 3:16) Kan Zezi ti pare pour pey sa ranson, i ti redonn limanite sa menm lespwar ki Adan ti perdi akoz pese. *

Byento, promes Bondye pour later vin en paradi pou vin vre. Ou kapab la pour vwar sa promes vin vre si ou ekout sa ki Zezi i dir: “Pas par pti baro, parski sa gran baro e sa semen ki fasil i anmenn ver destriksyon e bokou pe pas par la, tandis ki sa pti baro e sa semen ki difisil i anmenn ver lavi, me pa bokou ki pe trouv li.” (Matye 7:13, 14) Ou lavenir i depan lo ou. Ki swa ou pou fer?

^ par. 17 Pour plis lenformasyon lo ki mannyer ou kapab benefisye atraver sa ranson, vwar sapit 5 dan liv Ki Labib i dir pibliye par Temwen Zeova. I osi disponib lo www.jw.org.