Skip to content

Al lo konteni

Bann profesi ki’n vin vre

Bann profesi ki’n vin vre

Pli boner, nou ti koz lo konman Croesus ti ganny anbete par sa ki sa pret sorti kot en tanp, Delphi ti predir e sa ti fer li perdi lager kont lerwa Pers. De lot kote, dan Labib i annan en profesi konsernan Lerwa Pers ki’n ganny akonpli dan tou pti detay.

Apepre 200 an avan ki sa lerwa ti ne, profet Izai ti mansyonn son non. Sa lerwa ti apel Siris e sa profet ti donn detay ki mannyer Siris ti pou detri Babilonn.

Izai 44:24, 27, 28 Zeova i dir: “Mwan ki dir avek losean: Vin sek. Mon pou fer sek bann larivyer. Mon’n deklare lo size Siris: I mon berze i pou akonpli tou sa ki fer mwan plezir. Lo size Zerizalenm: I pou ganny rekonstri. Lo size tanp: Ou fondasyon pou ganny retabli.”

Dapre istoryen Grek Herodotus, larme Siris ti fer delo ki ti sorti dan Larivyer Efrat e ki ti desann toultour lavil Babilonn al dan en lot direksyon. Sa ti fer nivo delo desann e son larme ti kapab antre dan lavil. Apre ki zot ti’n pran kontrol sa lavil, Siris ti liber bann Zwif ki ti an egzil Babilonn e permet zot retournen e rekonstrir Zerizalenm ki ti’n ganny detrir 70 an avan.

Izai 45:1: “La sa ki [Zeova] i deklare avek sa enn ki’n resevwar son lonksyon: Siris, sa enn ki i’n sezi par son lanmen drwat, pour met bann nasyon anba son pouvwar, pour tir batan bann laport devan li, pour detri pouvwar bann lerwa, pour ki bann laport pa reste fermen devan li.”

Bann Pers ti antre dan baro sa lavil ki ti’n ganny kit ouver par neglizans sa zour. Si bann Babilonnyen ti konnen ki Siris ti pe plàn, zot ti pou ferm tou baro ki vir lo kote larivyer. Me parey nou’n vwar, sa lavil ti san defans.

Sa profesi i enn parmi plizyer lezot profesi dan Labib ki’n vin vre egzakteman parey ti’n ganny predir. * Sa i lekontrer avek sa ki zonm i predir ki dapre zot i sorti kot zot bann fo bondye. Par kont, bann profesi Labib i sorti kot sa Enn ki dir: “Depi konmansman, mon’n anons lavenir e depi lontan davans, sa ki pa ankor arive.”​—Izai 46:10.

Zis sa vre Bondye, ki son non i Zeova ki kapab dir sa parol. Sa non i vedir “I fer arive.” I montre ki Zeova i annan abilite pour konn lavenir e fer keksoz ki pa ankor arive vin dapre son lavolonte. I asir nou ki i pou definitivman fer tou sa ki in promet.

 BANN PROFESI KI PE VIN VRE OZORDI

Eski ou ti a kontan konn bann profesi Labib konsernan nou letan? Apepre 2,000 an pase, Labib ti dir ki “bann dernyen zour pou en letan vreman difisil.” Kwa sa bann dernyen zour? I pa bann dernyen zour pour later oubyen imen me pour lager, persekisyon ek soufrans ki imen pe pas ladan pour plizyer milye lannen. Annou vwar serten profesi ki montre ki nou dan “bann dernyen zour.”

2 Timote 3:1-5: Dan “bann dernyen zour . . . dimoun pou egois, kontan larzan, vantar, arogan, zot pou koz an mal lo Bondye, zot pou dezobeisan anver zot paran, zot pa pou rekonesan e zot pa pou fidel, zot pou napa lanmour pour kanmarad, zot pa pou tonm dakor avek kanmarad, zot pou malparl lezot, zot pou napa en kontrol lo zot lekor, zot pou kriyel, zot pa pou kontan sa ki byen, zot pou tret, antete, orgeye, kontan plezir plito ki kontan Bondye, zot pou fer krwar ki zot annan devosyon pour Bondye me sa pou napa okenn lefe dan zot lavi.”

Pa ou pou dakor ki dimoun konmela pe demontre plis sa bann kalite konportman? Eski ou’n vwar ki nou antoure avek dimoun ki kontan zot lekor, kontan larzan e orgeye? Eski ou’n remarke ki dimoun nepli pare pour tonm dakor avek kanmarad? Sirman ou’n remarke ki bann zanfan i pli dezobeisan anver zot paran e dimoun i pli kontan plezir plis ki kontan Bondye. Pa keksoz pe vin pli pir de zour an zour!

Matye 24:6, 7: “I pou annan bann lager kot zot reste e dan diferan landrwa. . . . Nasyon pou lager kont nasyon e rwayonm kont rwayonm.”

Serten resers i montre ki depi 1914 plis ki 100 milyon dimoun in mor akoz lager ek bann konfli e sa i plis ki popilasyon serten pei. Ou kapab mazinen ki kantite larm, sagrinasyon ek soufrans sa in anmennen. Eski bann nasyon in remark tousala e deside pour aret lager?

Matye 24:7: “I pou annan mankman manze.”

The World Food Programme i dir: “Dan lemonn antye imen i prodwir ase manze pour tou dimoun. Malgre sa, 815 milyon dimoun, savedir enn dan nef dimoun i al dormi vant vid. De plis, enn dan trwa dimoun pe soufer akoz zot pa pe ganny ase manze.” Resers i osi montre ki sak lannen apepre trwa milyon zanfan i mor lafen.

Lik 21:11: “I pou annan bann gran tranblemandter.”

Sak lannen, apepre 50,000 gran tranblemandter i fer soufer bann imen. Apepre 100 i fer domaz grav lo bann batiman e i annan enn pli pwisan ki arive tou-le-zan. Dapre en resers, ant lannen 1975 ek lannen 2000, bann tranblemandter in touy 471,000 dimoun.

Matye 24:14: “Sa bon nouvel Rwayonm pou ganny anonse partou lo later pour donn en temwannyaz avek tou nasyon e apre sa, lafen pou arive.”

Sa plis ki 8 milyon Temwen Zeova dan lemonn antye, pe kontinyen prese e donn temwannyaz konsernan sa bon nouvel lo Rwayonm Bondye dan plis ki 240 pei. Zot pe anons sa bon nouvel dan bann gran lavil, bann vilaz, bann lafore e lo bann montanny. Ler sa travay i fini ganny fer e Bondye i satisfe, sa profesi i dir ki “lafen pou arive.” Sa pou vedir lafen pour bann gouvernman imen e Rwayonm Bondye pou konmans dirize lo later antye. Ki promes ki pou vin vre ler Rwayonm Bondye pou konmans dirize lo later? Silvouple, kontinyen lir sa lot lartik.