Skip to content

Al lo konteni

Ki Bondye in fer?

Ki Bondye in fer?

Si ou anvi konn en dimoun byen, i pou byen si ou konn sa ki in fer ek bann difikilte ki i’n sirmonte. Pareyman, si ou anvi konn Bondye byen, ou bezwen konn sa ki i’n fer. Anmezir ou fer sa, ou pou kapab dekouver ki i’n fer en kantite keksoz pour ed nou la konmela e ki fer li posib pour nou annan en lavenir merveye.

BONDYE IN KREE TOU KEKSOZ POUR NOU PROP DIBYEN

Zeova i nou Gran Kreater e ‘i posib pour imen konn son bann kalite atraver bann keksoz ki i’n fer.’ (Romen 1:20) ‘Par son pwisans Zeova in kree later. Par son lasazes i ti kree lemonn e son lentelizans in etal lesyel.’ (Zeremi 10:12) Bann zoli keksoz ki i annan dan kreasyon i osi montre ki Bondye i enterese avek nou.

Par egzanp, Zeova in fer imen vreman spesyal ler in kree nou “dan son limaz.” (Zenez 1:27) Sa in fer li posib pour nou annan en pe son bann zoli kalite. I’n kree nou avek sa abilite pour konpran son pwennvi ek son bann prensip. Anmezir nou fer zefor pour konpran pwennvi Zeova ek son bann prensip, nou ganny bokou lazwa e sa i fer nou annan en bi dan lavi. An plis ki sa, Bondye in fer li posib pour nou devlop en lanmitye avek li.

Ler nou get tou sa ki Bondye in kree lo later, nou vwar ki mannyer i santi anver nou. Zapot Pol i dir ki Bondye “i’n toultan revel son lekor par fer dibyen ler i’n donn [nou] lapli sorti dan lesyel, bann bon rekolt dapre sezon, i’n donn [nou] dekwa manze e fer [nou] zwaye.” (Akt 14:17) Bondye in donn nou plis ki sa ki nou bezwen pour viv. I’n donn en kantite varyete keksoz annabondans pour nou rezoui lavi. Me i annan bokou plis keksoz ki Bondye in anmas pour nou.

 Zeova ti kree later pour ki bann imen i kapab reste pour touzour lo la. Labib i dir: “In donn bann imen later” e i “pa’n kree li pour reste vid; me, i’n form li pour ki i ganny abite.” (Psonm 115:16; Izai 45:18) Lekel ki pou reste lo later e pour konbyen letan zot pou reste lo la? “Bann dimoun drwat pou ganny donnen later e zot pou reste lo la pour touzour.”​—Psonm 37:29, NWT.

Zeova ti kree sa premye zonm ek madanm, Adan ek Ev e i ti met zot dan en paradi lo later “pour kiltiv li e pran swen avek li.” (Zenez 2:8, 15) Zeova ti dir: “Zot ava fer zanfan, zot ava ogmante e ranpli later.” (Zenez 1:28) Adan ek Ev ti annan sa lespwar pour viv pour touzour lo later. Malerezman, zot ti swazir pour dezobei Bondye e i pour sa rezon ki zot in perdi sa posibilite pour parmi “bann dimoun drwat” ki “pou ganny donnen later.” Par kont, parey nou pou vwar, zot aksyon pa’n sanz plan ki Zeova i annan pour bann imen oubyen pour later. Premyerman, annou vwar en lot keksoz ki Bondye in fer.

BONDYE IN DONN NOU LABIB

Labib i osi ganny apele Parol Bondye. Akoz Zeova in donn nou Labib? Rezon prensipal i pour nou aprann konn li. (Proverb 2:1-5) I vre ki Labib pa reponn tou kestyon ki nou annan lo Bondye e napa okenn liv ki kapab fer sa. (Eklezyast 3:11) Me tou sa ki i annan dan Labib i ed nou pour konn Bondye. Nou kapab konnen ki i ete par lafason ki i azir anver bann dimoun. Nou aprann ki kalite dimoun ki i kontan ek bann ki i pa kontan. (Psonm 15:1-5) Nou konn son pwennvi lo ki mannyer i oule nou ador li, lo moralite ek keksoz materyel. Nou osi kapab konn Zeova pli byen atraver bann parol ek aksyon son Garson, Zezi. Tou sa la in ganny ekri dan Labib.​—Zan 14:9.

En lot rezon Zeova in donn nou Labib, i pour nou konnen ki mannyer pour annan en lavi ki vreman fer sans e ki fer nou ere. Dan Labib, Zeova i dir nou ki mannyer pour annan en fanmir ere, ki mannyer pour kontant nou avek sa ki nou annan e ki mannyer pour fer fas avek lenkyetid. Parey sa magazin pou eksplike pli tar, Labib i annan larepons pour bann kestyon pli enportan dan lavi parey: Akoz i annan en kantite soufrans? Ki pou arive dan lavenir? I osi eksplike ki Bondye in fer pour ki son plan pour bann imen ek later i vin vre.

Labib i en liv vreman spesyal. I ti ganny ekri par apepre 40 zonm dan en lespas 1,600 an. Me kantmenm sa, Labib i annan en tenm prensipal akoz in ganny enspire par Bondye. (2 Timote 3:16) Konpare avek lezot vye liv, Labib in ganny byen prezerve tou dilon bann syek ki’n pase, parey i’n ganny prouve par sa plizyer milye vye kopi Labib ki nou annan ozordi. An plis, Labib in kontinyen egziste malgre zefor ki zonm in fer pour anpes Labib ganny tradwir, distribye e menm anpes dimoun lir. Kantmenm sa, i sa liv ki’n pli ganny tradwir e distribye ozordi. Lefet ki Labib i kontinyen egziste, sa i laprev ki “parol nou Bondye pou dire pour touzour.”​—Izai 40:8.

BONDYE I ASIR NOU KI SON PLAN POU VIN VRE

Pour fer sir ki son plan i vin vre, Bondye in fer en lot laranzman. Parey in ganny mansyonnen pli boner, Bondye ti anvi ki imen i viv pour touzour lo later. Par kont, ler Adan ti swazir pour dezobei e fer pese, i ti perdi sa loportinite pour ganny lavi eternel pa zis pour li me osi pour son desandans. Labib i dir: “Atraver en sel zonm pese in antre dan lemonn e pese in anmenn lanmor.” (Romen 5:12) Vi ki Adan ti dezobei Bondye, i ti paret ki plan Bondye pa ti pou vin vre. Ki Zeova ti fer?

Sa ki Zeova ti fer ti an armoni avek son bann kalite. Son lazistis ti fer Adan ek Ev rann kont pour zot fot me avek lanmour i ti fer laranzman pour zot desandans. Avek lasazes, Zeova ti deside ki mannyer i pou reazir dan sa sityasyon e i ti vitman donn en solisyon. (Zenez 3:15) Garson Bondye, Zezi Kri, i sa enn ki ti pou tir pese ek lanmor. Ki sa ti enplike?

 Pour liber nou avek konsekans pese ki Adan in fer, Zeova ti anvoy Zezi lo later pour ansenny bann dimoun konman pour ganny lavi eternel e pour “donn son lavi konman en ranson pour liber bokou dimoun.” * (Matye 20:28; Zan 14:6) Zezi ti kapab donn son lavi konman ranson akoz i ti en zonm parfe parey Adan. Me kontrerman avek Adan, Zezi ti reste obeisan menm ziska lanmor. Vi ki Zezi pa ti merite mor, Zeova ti resisit li pour al viv dan lesyel. Alor, Zezi i aprezan kapab donn lavi eternel bann imen obeisan, en keksoz ki Adan pa’n reisi fer. Labib i dir: “Parski zis parey atraver dezobeisans en sel zonm en kantite in fer pese, pareyman atraver lobeisans en sel zonm, en kantite pou vin drwat.” (Romen 5:19) Atraver sakrifis Zezi, Bondye pou akonpli son promes pour fer bann imen viv pour touzour lo later.

Nou aprann bokou lo Zeova lo lafason ki i’n reazir ler Adan ti dezobei. Nou vwar ki napa nanryen ki kapab anpes Zeova fer sa ki in dir akoz son parol pou touzour ganny “akonpli.” (Izai 55:11) Nou osi aprann ki mannyer Zeova i vreman kontan nou. “Dan nou ka, Bondye in montre ki i kontan nou par anvoy son sel Garson dan lemonn pour ki gras a li nou kapab ganny lavi. La sa ki lanmour i vedir, se pa ki nou nou’n kontan Bondye, me ki Bondye in kontan nou e i’n anvoy son Garson konman en sakrifis rekonsilyasyon pour nou pese.”​—1 Zan 4:9, 10.

Vi ki Bondye “pa ti ni menm refize donn son prop Garson me i ti pare pour livre li pour li ganny touye pour nou tou” alor nou asire ki Bondye pou “kontan pour donn nou tou lezot keksoz” ki in promet. (Romen 8:32) Ki Bondye in promet i pou fer pour nou? Silvouple, kontinyen lir sa lot lartik.

KI BONDYE IN FER? Zeova ti kree imen pour viv pour touzour lo later. I’n donn nou Labib pour ki nou aprann konn li. Zeova in donn Zezi Kri konman ranson e sa i asir nou ki son plan pou vin vre

^ par. 16 Pour plis lenformasyon lo ranson, vwar sapit 5 dan liv Ki Labib i dir? pibliye par Temwen Zeova. I osi disponib lo www.jw.org.