Skip to content

Al lo konteni

Eski ou’n mal konpran?

Eski ou’n mal konpran?

En pti fiy ti vwar lafimen pe sorti dan laseminen en lizin. Sa lafimen ti mont dan lesyel e vin parey bann nyaz. Sa pti fiy ti krwar ki sa lizin ki fer bann nyaz. I fer nou riye ler nou mazin sa, me i annan letan kot ler nou mal konpran en keksoz, sa i kapab annan en gran lefe lo nou lavi. Par egzanp, si ou mal lir lenstriksyon lo en bwat latizann, sa i kapab annan bann move konsekans.

I pli serye ankor ler nou mal konpran bann keksoz ki dan Labib. Par egzanp, serten dimoun pa ti konpran bann lansennyman Zezi. (Zan 6:48-68) Dan plas aprann plis, zot ti rezet tou sa ki Zezi ti ansennyen. Pa zot in gat zot sans!

Eski ou lir Labib e les bann prensip gid ou lavi? Sa i en bon keksoz. Me eski i kapab arive ki ou mal konpran sa ki ou’n lir dan Labib? Sa i arive avek bokou dimoun. Annou vwar trwa keksoz ki bokou dimoun in mal konpran.

  • Serten dimoun i mal konpran parol Zezi ki dir: “Per sa enn ki kapab detri ou dan Zeenn” oubyen “lanfer.” (BSK) (Matye 10:28) Zot krwar ki Bondye i pini bann move dimoun dan en lanfer dife. Me Labib i montre klerman ki “bann mor pa konn nanryen,” alor zot pa kapab santi douler. (Eklezyast 9:5) Labib i osi dir ki “Bondye i lanmour” e ki i pa ti pou zanmen pini dimoun dan dife. (1 Zan 4:8; Zeremi 7:31) Sa mo Grek ki’n ganny tradwir konman “lanfer” oubyen “Zeenn” pe senpleman refer avek destriksyon konplet. Alor nou devret per Bondye, setadir annan en gran respe pour li, parski li ki deside si nou devret ganny lavi eternel oubyen non.

  • Eski later pou ganny detrir par dife?

    Serten dimoun i mal konpran sa parol dan Labib ki dir: “I annan en letan pour tou keksoz; . . . en letan pour ne e en letan pour mor.” Zot krwar ki Bondye in fini deside kan ki sak dimoun pou mor. (Eklezyast 3:1, 2) Par kont, sa verse pe koz lo sa ki arive dan lavi an zeneral e lefet ki lanmor i form parti lavi. Parol Bondye i osi montre ki bann desizyon ki nou fer i kapab zwe en rol lo ki kantite lannen nou viv. Par egzanp, nou lir: “Respe pour [“Zeova,” NWT] i fer viv pli lontan.” (Proverb 10:27; Psonm 90:10; Izai 55:3) Ki mannyer sa i posib? Par egzanp, respe pour Parol Bondye pou fer nou evit bann move labitid parey bwar lalkol tro bokou ek pratik imoralite seksyel, ki kapab annan en move lefe lo nou lasante.​—1 Korentyen 6:9, 10.

  • Ler Labib i dir ki lesyel ek later pou ganny “detrir par dife,” serten dimoun i krwar ki Bondye pou vreman detri nou plannet later. (2 Pyer 3:7) Me Bondye in promet ki i pa pou zanmen permet ki plannet later i ganny detrir. Bondye in “fikse later lo son bann fondasyon; i pa pou zanmen bouze.” (Psonm 104:5; Izai 45:18) Alor ler Labib i dir ki later pou ganny detrir par dife, i pa pe refer avek plannet later, me avek sa move lemonn. I pou ganny detrir par dife dan sa sans ki son destriksyon pou konplet. Sa mo lesyel i kapab refer avek lesyel ki nou vwar, bann zetwal ek galaksi oubyen landrwa kot Bondye i ete. Tou sa la pa pou ganny detrir.

AKOZ BOKOU DIMOUN I MAL KONPRAN LABIB?

Parey ou’n vwar dan sa bann legzanp, souvan dimoun i mal konpran serten verse ki zot lir dan Labib. Me akoz Bondye i permet sa arive? Serten dimoun i kapab dir: ‘Si Bondye i sa Enn ki annan plis lasazes e ki konn tou keksoz, i ti a’n kapab fer Labib fasil pour konpran. Akoz i pa’n fer sa?’ La trwa rezon akoz dimoun i souvan mal konpran Labib.

  1.   Labib in ganny ekrir pour ki bann dimoun ki annan limilite e ki pare pour aprann i kapab konpran. Zezi ti dir avek son Papa: “Papa, Senyer lesyel ek later, mon loue ou an piblik, parski ou’n kasyet tou sa bann keksoz avek bann ki saz e entelizan e ou’n revel zot avek bann zanfan.” (Lik 10:21) Labib in ganny ekrir dan en fason ki zis bann dimoun ki annan sa bon latitid ki kapab konpran son mesaz. Bann dimoun ki arogan, en tandans ki bokou dimoun ki “saz e entelizan” i annan, i souvan mal konpran Labib. Me bann dimoun ki lir Labib avek en latitid parey bann “pti zanfan,” setadir ki annan limilite e ki anvi aprann, i pli byen kapab konpran mesaz Bondye. Gras a Bondye, Labib in byen ganny ekrir!

  2. Labib i pour bann dimoun ki senserman anvi ki Bondye i ed zot konpran son Parol. Zezi ti dir ki bann dimoun ti pou bezwen led pour zot kapab vreman konpran sa ki i’n ansennyen. Ki mannyer zot ti pou ganny led? Zezi ti dir: “Sa led, lespri sen ki mon Papa pou anvoye an mon non, sa enn pou ansenny zot tou bann keksoz.” (Zan 14:26) Alor Bondye i donn son lespri sen, setadir son lafors aktif, pour ed bann dimoun konpran sa ki zot lir dan Labib. Par kont, Bondye pa donn son lespri sen bann dimoun ki pa demann son led. Sa bann dimoun pa kapab konpran Labib. Lespri sen i osi gid bann Kretyen ki konn plis lo Labib pour ed bann dimoun ki anvi konpran Labib pli byen.​—Akt 8:26-35.

  3. I annan serten verse Labib ki dimoun i kapab konpran selman kan i’n ler. Par egzanp, profet Danyel ti ganny demande pour ekri en mesaz ki dimoun ti pou konpran dan lavenir. En lanz ti dir li: “Danyel, gard sekre sa bann parol e kaste sa liv ziska letan lafen.” Pandan plizyer syek, bokou dimoun in lir liv Danyel me zot pa ti kapab vreman konpran. Anfet, menm profet Danyel pa ti konpran serten parol ki i ti’n ekri. Avek limilite i ti admet: “Mon ti tande, me mon pa ti kapab konpran.” I ti selman dan sa letan ki Bondye ti’n swazir ki dimoun ti kapab konpran sa profesi ki profet Danyel ti’n ekri. Sa lanz ti eksplike: “Kontinyen, Danyel, akoz sa bann parol pou reste sekre, kaste, ziska letan lafen.” Lekel ki pou kapab konpran mesaz Bondye? Labib i dir: “Okenn bann malfeter pa pou konpran, me sa enn ki annan disernman ava konpran.” (Danyel 12:4, 8-10) Alor, Bondye pa donn leksplikasyon serten verse dan Labib ziska sa letan apropriye i arive.

Eski Temwen Zeova in deza mal konpran serten verse dan Labib akoz i pa ti ankor ler pour zot konpran? Wi. Me zot ti pare pour aziste zot konprenezon ler Bondye ti vwar ki i ti’n ariv ler pour zot konpran. Par fer sa, zot imit bann zapot Zezi, ki avek limilite ti aziste zot fason panse letan Zezi ti koriz zot.​—Akt 1:6, 7.

I pa sitan grav ler en pti fiy i mal konpran kote nyaz i sorti. Par kont, sa ki Labib i dir i vreman enportan pour ou. Sa mesaz ki dan Labib i tro enportan pour en dimoun zis lir li kot li e esey konpran lo li menm. Alor rod led pour konpran sa ki ou pe lir. Rod led avek bann dimoun ki etidye Labib avek limilite, ki depan lo lespri sen Bondye e ki konvenki ki nou pe viv dan sa letan kot Bondye i anvi nou konpran sa ki Labib i dir. Pa ezite pour koz avek Temwen Zeova oubyen pour lir zot bann resers ki trouve lo sit Enternet jw.org. Labib i promet: “Si ou vreman demann disernman . . . , ou ava reisi konn Bondye.”​—Proverb 2:3-5.