Skip to content

Al lo konteni

“Lekel ki lo kote Zeova?”

“Lekel ki lo kote Zeova?”

“Zot ava annan respe pour [Zeova], zot Bondye; zot ava ador zis li. Reste atase avek li.”​—DETERONONM 10:20.

KANTIK: 28, 32

1, 2. (a) Akoz i byen pour lo kote Zeova? (b) Ki nou pou diskite dan sa lartik?

I BYEN pour nou reste pros avek Zeova. Napa personn ki pli pwisan, saz e annan plis lanmour ki li! Byensir, nou toultan anvi reste fidel avek li e reste lo son kote. (Psonm 96:4-6) Me serten ki ti ador Bondye pa ti reisi fer sa.

2 Dan sa lartik, nou pou vwar legzanp serten ki ti dir ki zot lo kote Zeova me ki an menm tan zot ti pe fer bann keksoz ki Zeova pa kontan. Bann leson enportan ki nou aprann avek zot legzanp i kapab ed nou pour reste fidel avek Zeova.

ZEOVA I EGZAMIN NOU LEKER

3. Akoz Zeova ti esey ed Kaen e ki I ti dir li?

3 Par egzanp, mazin legzanp Kaen. I pa ti ador bann fo bondye, me kantmenm sa Zeova pa ti aksepte son ladorasyon. Akoz non? Zeova ti vwar ki Kaen ti annan bann move tandans dan son leker. (1 Zan 3:12) Zeova ti averti  Kaen: “Si ou fer sa ki byen, ou ava refer, si ou pa fer sa ki byen, pese pou dormi devan ou laport. Me ou, fodre ou kontrol li.” (Zenez 4:6, 7) Zeova ti pe fer kler ki si Kaen ti repantir e swazir pour lo kote Bondye, Bondye osi ti pou lo kote Kaen.

4. Ki Kaen ti fer ler i ti annan loportinite pour lo kote Zeova?

4 Si Kaen ti sanz son fason panse, Zeova ti pou aksepte son ladorasyon ankor enn fwa. Me Kaen pa ti ekout Bondye e son move fason panse ek dezir egois ti fer li fer sa ki mal. (Zak 1:14, 15) Ler Kaen ti pli zenn, petet i pa ti’n zanmen imazinen ki i ti pou opoz Zeova. Me la i ti inyor lavertisman Bondye, rebel kont li e touy son prop frer!

5. Ki bann panse ki kapab fer nou perdi laprouvasyon Zeova?

5 Parey Kaen, en Kretyen ozordi i kapab dir ki i ador Zeova me kan an realite i pe fer bann keksoz ki Zeova pa kontan. (Zid 11) Petet i aktif dan predikasyon e asiste renyon regilyerman. Me an menm tan, i kapab ki i pe pli mazin lo bann keksoz imoral ki i anvi fer, lo satisfer son vorasite oubyen lo son bann santiman laenn. (1 Zan 2:15-17; 3:15) Sa bann panse i kapab fer li fer pese. I kapab ki lezot dimoun pa konn sa ki nou panse ouswa fer, me Zeova i konnen. I konnen si nou pa konpletman lo son kote.​—Lir Zeremi 17:9, 10. * (Vwar not.)

6. Ki mannyer Zeova i ed nou pour sirmont nou bann move dezir?

6 Menm ler nou fer bann fot, Zeova pa abandonn nou fasilman. Si nou pe al dan en move direksyon, Zeova i donn nou sa lenvitasyon: “Retourn kot mwan e mon ava retourn kot zot.” (Malaki 3:7) Zeova i konpran ki nou annan bann febles ki nou bezwen lager avek. Me i anvi ki nou reste ferm e opoz sa ki mal. (Izai 55:7) Si nou fer sa, i promet ki i pou ed nou e donn nou sa lafors ki nou bezwen pour sirmont nou bann move dezir.​—Zenez 4:7.

PA GANNY ANBETE

7. Ki mannyer Salomon ti perdi son lanmitye avek Zeova?

7 Ler Salomon ti ankor zenn, i ti annan en bon relasyon avek Zeova. Bondye ti fer Salomon vin vreman saz e donn li sa travay enportan pour konstri en zoli tanp Zerizalenm. Me Salomon ti perdi son lanmitye avek Zeova. (1 Lerwa 3:12; 11:1, 2) Lalwa Bondye ti dir ki en lerwa pa devret pran “bokou fanm, pour ki son leker pa detourn avek Bondye.” (Deterononm 17:17) Salomon ti dezobei sa lalwa. Pour fini kont, i ti annan 700 madanm ek 300 konkibin! (1 Lerwa 11:3) Plizyer parmi sa bann madanm ti bann etranze ki ti ador bann fo bondye. Alor Salomon ti osi dezobei sa lalwa ki Bondye ti’n donnen pour pa marye avek bann madanm etranze.​—Deterononm 7:3, 4.

8. Ki mannyer Salomon ti ofans Zeova?

8 Ptitapti, Salomon ti perdi son lanmour  pour bann lalwa Zeova. Finalman, i ti fer bann keksoz vreman mal. I ti konstri bann lotel pour fo bondye Astoret ek fo bondye Kemos e apre i ti ador sa bann fo bondye ansanm avek son bann madanm. Salomon ti menm konstri sa bann lotel lo montanny ki ti zis anfas avek Zerizalenm kot i ti’n konstri tanp Zeova! (1 Lerwa 11:5-8; 2 Lerwa 23:13) Petet Salomon ti’n anbet son lekor pour krwar ki Zeova ti pou inyor tou sa bann keksoz mal ki i ti pe fer tan ki i ti ofer bann sakrifis kot tanp.

9. Ki ti arive ler Salomon pa ti ekout bann lavertisman Bondye?

9 Me Zeova pa zanmen inyor pese. Labib i dir: “[Zeova] ti ankoler avek Salomon akoz son leker ti’n detournen avek [Zeova].” Bondye ti’n esey ed Salomon. Zeova “ti’n aparet de fwa avek li, e . . . ti’n donn li lord spesifik konsernan sa bann keksoz ki fodre pa i al ver lezot bondye; me i pa ti obei lord ki [Zeova] ti’n ordonnen.” Pour fini kont, i ti perdi laprouvasyon ek sipor Bondye. Zeova pa ti les bann desandans Salomon diriz lo nasyon Izrael antye e zot ti ganny bann gro problenm pour plizyer santenn lannen.​—1 Lerwa 11:9-13.

10. Kwa ki kapab gat nou bon relasyon avek Zeova?

10 Si nou swazir bann zanmi ki pa  konpran ouswa respekte bann standar Bondye, zot kapab enfliyans nou fason panse e gat nou relasyon avek Zeova. I kapab ki zot form parti kongregasyon, me zot napa en bon relasyon avek Zeova. Ouswa i kapab ki zot bann dimoun ki pa ador Zeova, tel parey nou fanmir, vwazen, koleg travay oubyen kanmarad lekol. Si bann dimoun ki nou pas letan avek pa viv dapre bann standar Zeova, zot kapab telman enfliyans nou ki nou perdi nou bon relasyon avek Bondye.

Ki mannyer bann dimoun ki ou pas letan avek i afekte ou relasyon avek Zeova? (Vwar paragraf 11)

11. Kwa ki kapab ed nou pour swazir nou zanmi?

11 Lir 1 Korentyen 15:33. Laplipar dimoun i annan serten bon kalite dan zot. An plis, bann ki pa ador Zeova pa toultan fer bann move keksoz. Petet ou konn serten dimoun koumsa. Eski sa i vedir ki zot bann bon frekantasyon? Be, ki mannyer zot afekte ou relasyon avek Zeova? Eski zot ed ou pour vin pli pros avek Bondye? Kwa ki vreman enportan pour sa bann dimoun? Ki zot koz lo la? Eski zot koz zis lo lanmod, larzan, lekipman elektronik, divertisman ek lezot keksoz parey? Eski zot abitye kritik lezot? Eski zot kontan fer bann dyok sal? Zezi ti donn sa lavertisman: “Labous i koz sa ki deborde dan leker.” (Matye 12:34) Si ou realize ki bann dimoun ki ou pas letan avek pe gat ou relasyon avek Zeova, pran aksyon! Koup lakantite letan ki ou pase avek zot e si i neseser, met en lafen avek sa lanmitye.​—Proverb 13:20.

ZEOVA I EKSPEKTE KI NOU FIDEL AVEK LI

12. (a) Ki Zeova ti dir bann Izraelit pa lontan apre ki zot ti’n kit Lezip? (b) Ki bann Izraelit ti dir ler Bondye ti demann zot pour reste fidel?

12 Nou osi kapab aprann avek en keksoz ki ti arive apre ki Zeova ti’n liber bann Izraelit Lezip. Anmezir ki bann dimoun ti rasanble devan Montanny Sinai, Zeova ti revel li menm avek zot dan en fason ekstraordiner! Zot ti vwar en nyaz nwanr, zekler ek lafimen e zot ti tann loraz ek en gro son parey son en tronpet. (Egzod 19:16-19) Apre zot ti tann Zeova dir ki i “en Bondye zalou,” setadir en Bondye ki demann en devosyon zis pour li tousel. I ti promet ki i ti pou fidel avek bann ki kontan li e obei son bann komannman. (Lir Egzod 20:1-6.) Zeova ti pe fer bann Izraelit konnen ki si zot reste lo son kote, i ti pou lo zot kote. Si ou ti dan sa lafoul sa zour, ki mannyer ou ti pou’n santi ler ou tann parol Zeova? I tre probab ou ti pou’n fer parey bann Izraelit ki ti dir: “Nou pou fer tou sa ki [Zeova] in dir.” (Egzod 24:3) Me i pa ti pran bokou letan avan en keksoz ti arive ki ti teste fidelite bann Izraelit anver Bondye. Ki ti arive?

13. Kwa ki ti teste fidelite bann Izraelit?

13 Ler bann Izraelit ti vwar lafason ki Bondye ti demontre son pwisans, zot ti per. Alor Moiz ti al lo Montanny Sinai e koz avek Zeova pour zot. (Egzod 20:18-21) Me letan ti pase e Moiz pa ti desann pour retourn dan kan. I ti paret ki sa pep ti’n pri dan dezer san en  dirizan. Ki zot ti pou fer? Petet bann Izraelit ti tro depan lo en dirizan imen, dan sa ka Moiz. Zot ti konmans enkyet e dir Aaron: “Fer pour nou, bann bondye ki mars devan nou. Annefe, nou pa konnen ki’n arive avek sa Moiz, sa zonm ki ti fer nou sorti Lezip.”​—Egzod 32:1, 2.

14. Ki bann Izraelit ti anbet zot lekor pour krwar e ki mannyer Zeova ti reazir?

14 Bann Izraelit ti konnen ki i mal pour ador zidol. (Egzod 20:3-5) Toudmenm zot pa ti tarde pour ador sa pti bef annor! Menm si zot ti dezobei komannman Zeova, zot ti anbet zot lekor pour krwar ki zot ti ankor lo kote Zeova. Aaron ti menm apel ladorasyon sa pti bef, “en lafet pour [Zeova]”! Ki Zeova ti fer? I ti dir Moiz ki sa pep “in koronpi” e kit sa semen ki I “ti’n ordonn zot.” Zeova ti telman ankoler ki i ti menm mazin pour detri sa nasyon antye.​—Egzod 32:5-10.

Zeova ti donn bann Izraelit sa sans pour montre ki zot ti anvi reste lo son kote

15, 16. Ki mannyer Moiz ek Aaron ti montre ki zot ti konpletman lo kote Zeova? (Vwar portre o konmansman sa lartik.)

15 Me Zeova i en Bondye ki pran pitye. I ti deside pour pa detri sa nasyon. O kontrer, i ti donn bann Izraelit sa sans pour montre ki zot ti anvi reste lo son kote. (Egzod 32:14) Ler Moiz ti vwar sa pep pe kriye, sante e danse devan sa zidol, i ti kraz sa pti bef annor e fer li vin lapousyer. Apre i ti kriye: “Lekel ki lo kote Zeova? Vin kot mwan!” e “tou bann garson Levi ti rasanble otour li.”​—Egzod 32:17-20, 26, NWT.

16 Menm si Aaron ti’n fer sa pti bef annor, i ti repantir e ansanm avek lezot Levit, i ti swazir pour vin lo kote Zeova. Sa bann dimoun fidel ti montre klerman ki zot pa ti lo kote sa bann ki ti’n fer pese. Sa ti en bon desizyon, parski pli tar sa zour, plizyer milye ki ti ador sa pti bef annor ti mor. Me sa bann ki ti lo kote Zeova ti sirviv e Bondye ti promet pour beni zot.​—Egzod 32:27-29.

17. Ki nou aprann avek sa ki Pol ti ekri konsernan sa pti bef annor?

17 Ki leson nou kapab aprann? Zapot Pol ti dir: “Sa ki ti arive avek zot i en legzanp pour nou” pour ki nou pa zanmen “ador zidol.” Pol ti eksplike ki sa bann resi ti “ganny ekrir konman en lavertisman pour nou ki pe viv dan sa bann letan lafen. Alor sa ki krwar i pe debout, fer atansyon ki i pa tonbe.” (1 Korentyen 10:6, 7, 11, 12) Parey Pol ti fer resorti, menm bann ki ador Zeova i kapab fer sa ki mal. Petet zot menm krwar ki zot ankor annan laprouvasyon Zeova. Me ler en dimoun i anvi vin zanmi Zeova ouswa dir ki i fidel avek Zeova, sa pa neseserman vedir ki i annan laprouvasyon Zeova.​—1 Korentyen 10:1-5.

18. Kwa ki kapab fer nou ganny antrennen lwen avek Zeova e ki konsekans sa ti pou annan?

 18 Ler Moiz pa ti desann sorti lo Montanny Sinai a sa moman ki bann Izraelit ti pe ekspekte, zot ti konmans enkyet. Si lafen sa lemonn pa’n vin a sa moman ki nou ti pe ekspekte, nou osi nou kapab konmans enkyet. Nou kapab konmans krwar ki sa lavenir merveye ki Zeova in promet i tro lwen dan lavenir ouswa zis en rev e nou kapab konmans konsantre lo sa ki nou nou anvi olye lo sa ki Zeova i anvi. Si nou pa fer atansyon, nou kapab ganny antrennen lwen avek Zeova e fer bann keksoz ki nou pa ti pou’n zanmen mazinen nou ti pou fer.

19. Ki nou devret toultan rapel e akoz?

19 Zeova i ekspekte ki nou obei li konpletman e ador zis li. (Egzod 20:5) Akoz i demann nou pour fer sa? Parski i kontan nou. Si nou pa fer sa ki Zeova i anvi, i pou konmsi nou pe fer sa ki Satan i anvi e sa pou fer nou ditor. Pol ti dir: “Zot pa kapab bwar dan lakoup Zeova e dan lakoup bann demon. Zot pa kapab manz lo ‘latab Zeova’ e lo latab bann demon.”​—1 Korentyen 10:21.

RESTE PROS AVEK ZEOVA!

20. Ki mannyer Zeova i kapab ed nou menm ler nou’n fer en fot?

20 Kaen, Salomon ek bann Izraelit ti annan sa loportinite pour repantir e sanz zot konportman. (Akt 3:19) I kler ki Zeova pa abandonn son pep fasilman zis akoz zot in fer en fot. Mazin lo ki mannyer i ti pardonn Aaron. Ozordi, vi ki Zeova i kontan nou, i donn nou bann lavertisman pour protez nou kont fer sa ki mal. I servi Labib, nou bann piblikasyon e menm lezot Kretyen. Ler nou ekout bann lavertisman Zeova, nou kapab asire ki i pou pran pitye pour nou.

21. Ki nou devret fer ler nou fidelite anver Zeova i ganny teste?

21 I annan en rezon akoz Zeova i demontre labonte ekstraordiner. (2 Korentyen 6:1) Sa i donn nou sa loportinite “pour rezet bann kondwit ki dezonor Bondye ek bann dezir sa lemonn.” (Lir Tit 2:11-14.) Dan sa lemonn, i pou toultan annan bann sityasyon ki teste nou fidelite avek Zeova. Reste determinen pour reste konpletman lo kote Zeova e rapel ki nou bezwen ‘annan respe pour Zeova, nou Bondye; ador zis li’ e “reste atase avek li.”​—Deterononm 10:20.

^ par. 5 Zeremi 17:9, 10, NWT: “9 Leker i pli tret ki okenn keksoz e i tre move. Lekel ki kapab konn li? 10 Mwan, Zeova, mon pe egzamin leker, mon pe egzamin bann panse pli profon, pour donn sakenn dapre sa ki i’n fer, dapre konsekans son aksyon.”