Skip to content

Al lo konteni

Les bann lalwa ek prensip Bondye antrenn ou konsyans

Les bann lalwa ek prensip Bondye antrenn ou konsyans

“Mon medit ou bann lord.”​—PSONM 119:99.

KANTIK: 127, 88

1. Ki en keksoz ki fer nou pli siperyer ki bann zannimo?

ZEOVA in donn bann imen en keksoz spesyal. Sa i nou konsyans. I enn bann keksoz ki fer nou pli siperyer ki bann zannimo. Ki mannyer nou konnen ki Adan ek Ev ti annan en konsyans? Apre ki zot ti’n dezobei Bondye, zot ti al kasyet pour li pa vwar zot. Zot konsyans ti sarze.

2. Dan ki fason nou konsyans i parey en konpa? (Vwar portre o konmansman sa lartik.)

2 Nou konsyans i sa abilite ki ed nou konnen kwa ki byen e kwa ki mal e ki kapab gid nou dan lavi. En dimoun ki son konsyans pa’n ganny byen antrennen i parey en bato ki son konpa in kase. Divan ek kouran i kapab trenn sa bato dan en move direksyon. Me en konpa ki mars byen pou ed sa kaptenn gard sa bato dan sa bon direksyon. Pareyman, si nou byen antrenn nou konsyans, i kapab vin en bon gid pour nou.

3. Ki i kapab arive si nou pa byen antrenn nou konsyans?

 3 Si nou konsyans pa ganny byen antrennen, i pa pou kapab averti nou pour anpes nou fer sa ki mal. (1 Timote 4:1, 2) I menm kapab fer nou krwar ki “sa ki mal [i] byen.” (Izai 5:20) Zezi ti dir son bann disip: “Letan pe vini kot sa bann ki touy zot pou krwar ki zot pe servi Bondye.” (Zan 16:2) Sanmenm sa ki bann dimoun ki ti touy disip Etyenn ti krwar. (Akt 6:8, 12; 7:54-60) Tou dilon listwar imen, plizyer dimoun relizye in komet bann krim terib, tel parey mert e apre zot dir ki zot in fer li pour Bondye. Me an realite, sa ki zot in fer i kont bann lalwa Bondye. (Egzod 20:13) I kler ki zot konsyans pa’n gid zot byen!

4. Ki mannyer nou kapab fer sir ki nou konsyans i mars byen?

4 Alor ki mannyer nou kapab fer sir ki nou konsyans i mars byen? Bann lalwa ek prensip dan Labib i “itil pour ansennyen, pour reprimande, pour remet keksoz drwat, pour disiplinen dapre ladrwatir Bondye.” (2 Timote 3:16) Nou bezwen etidye Labib regilyerman, reflesi byen lo sa ki i dir e aplik li dan nou lavi. Pli nou fer sa, pli nou fason panse pou vin parey avek sa ki pour Zeova. Apre nou kapab asire ki nou konsyans pou gid nou byen. Annou diskit lo ki mannyer nou kapab servi bann lalwa ek prensip Zeova pour antrenn nou konsyans.

LES LALWA BONDYE ANTRENN OU

5, 6. Ki mannyer bann lalwa Bondye i ed nou?

5 Si nou anvi ki bann lalwa Bondye i ed nou, nou bezwen fer plis ki zis lir oubyen konn sa bann lalwa. Nou bezwen kontan e respekte sa bann lalwa. Labib i dir nou: “Ay sa ki mal, kontan sa ki byen.” (Amos 5:15) Me ki mannyer nou kapab fer sa? Nou bezwen aprann pour vwar keksoz parey Zeova i vwar. Mazin li koumsa. Meton ou pa pe dormi byen e ou dokter i dir ou fodre ou manz bann manze pli nourisan, fer plis legzersis e fer lezot sanzman dan ou lavi. Ou deside pour swiv son konsey e sa ki i’n demann ou pour fer i mars byen! Ki mannyer ou santi konsernan lenstriksyon sa dokter?

6 Pareyman, nou Kreater in donn nou bann lalwa ki protez nou kont move konsekans pese e ki ed nou amelyor nou lavi. Par egzanp, Labib i dir ki nou pa devret koz manti, tronp lezot, vole, komet imoralite seksyel, servi vyolans oubyen fer okenn keksoz ki annan pour fer avek bann demon. (Lir Proverb 6:16-19; Revelasyon 21:8) Ler nou eksperyans bann bon rezilta ki nou gannyen ler nou obei Zeova, nou lanmour pour li ek son lalwa i agrandi.

7. Ki mannyer bann resi Labib i ed nou?

7 Nou pa bezwen kas lalwa Bondye e sibir bann konsekans pour nou kapab aprann kwa ki byen e kwa ki mal. Nou kapab aprann avek fot ki lezot ti fer dan lepase. Sa bann legzanp i dan Labib. Proverb 1:5 i dir: “Sa enn ki saz ava ekoute pour li ogmant son konnesans.” Sa konnesans oubyen lenstriksyon i sorti kot Bondye e i sa pli bon lenstriksyon ki nou kapab gannyen! Par egzanp, zis mazinen ki kantite David ti  soufer apre ki i ti dezobei Zeova e fer imoralite seksyel avek Bat-Seba. (2 Samyel 12:7-14) Ler ou lir sa resi dan Labib, demann ou lekor: ‘Ki mannyer David ti’n kapab evit sa bann problenm? Ki mon ti pou fer dan sa menm sityasyon? Si mon ti ganny tante pour fer imoralite seksyel, eski mon ti pou fer parey David oubyen parey Zozef?’ (Zenez 39:11-15) Si nou mazin byen lo bann move konsekans pese, nou pou deplizanpli “ay sa ki mal.”

8, 9. (a) Ki nou konsyans i ed nou fer? (b) Ki mannyer nou konsyans i mars avek bann prensip Zeova?

8 Nou reste lwen avek bann keksoz ki Bondye pa kontan. Me ki nou devret fer si nou dan en sityasyon kot i napa en lalwa spesifik dan Labib? Ki mannyer nou pou konnen ki Bondye i anvi nou fer? Si nou’n les Labib antrenn nou konsyans, nou pou fer en desizyon saz.

9 Vi ki Zeova i kontan nou, i’n donn nou bann prensip ki kapab ed nou konsyans deside si en keksoz i byen oubyen mal. Zeova i eksplike: “Mwan [Zeova], ou Bondye. Mon ansenny ou pour ou prop dibyen; mon kondwir ou lo semen ki ou devre swiv.” (Izai 48:17, 18) Ler nou mazin seryezman lo bann prensip Labib e les zot tous nou leker, nou  kapab koriz e aziste nou konsyans. Sa i fer li pli fasil pour nou fer bann desizyon saz.

LES BANN PRENSIP BONDYE ED OU

10. Kisisa en prensip e ki mannyer Zezi ti servi bann prensip dan son lansennyman?

10 En prensip i en laverite de baz ki ed nou pour reflesi pour nou kapab fer bann bon desizyon. Ler nou konn bann prensip Zeova, sa i ed nou pour konpran son fason panse e akoz i’n donn nou serten lalwa. Zezi ti servi bann prensip pour ansenny son bann disip ki bann latitid ek aksyon i annan konsekans. Par egzanp, i ti ansennyen ki lakoler i kapab fer en dimoun vin vyolan e ki bann panse imoral i kapab fer en dimoun fer adilter. (Matye 5:21, 22, 27, 28) Ler nou les bann prensip Zeova gid nou, nou pou annan en konsyans ki’n ganny byen antrennen e nou pou fer bann swa ki anmenn loner lo Bondye.​—1 Korentyen 10:31.

En Kretyen matir i respekte konsyans lezot (Vwar paragraf 11, 12)

11. Ki mannyer konsyans en dimoun i kapab diferan avek konsyans en lot dimoun?

11 Menm ler bann Kretyen i servi Labib pour antrenn zot konsyans, zot kapab tonm lo diferan konklizyon konsernan serten topik. Par egzanp si zot pou bwar lalkol oubyen non. Labib pa dir ki i mal pour bwar lalkol me i averti nou ki nou pa devret bwar tro bokou oubyen ziska nou sou. (Proverb 20:1; 1 Timote 3:8) Eski sa i vedir ki tan ki en Kretyen pa bwar tro bokou i pa bezwen mazin lo okenn lezot keksoz ler i fer son desizyon? Non. Menm si son konsyans i permet li pour bwar, i ankor bezwen mazin konsyans lezot.

12. Ki mannyer Romen 14:21 i ed nou pour respekte konsyans lezot?

12 Pol ti montre ki nou bezwen respekte konsyans lezot ler i ti ekri: “I pli byen pour pa manz lavyann, pa bwar diven ouswa fer okenn keksoz ki kapab fer ou frer tonbe.” (Romen 14:21) Alor menm si nou annan drwa bwar lalkol, nou ti pou pare pour sakrifye sa drwa si nou ti konnen ki sa ti pou fatig konsyans en lot Kretyen. Petet en frer ti en alkolik avan i ti aprann laverite e i’n deside pour pa bwar ditou. Nou pa ti pou anvi fer okenn keksoz ki ti pou fer li repran sa move labitid. (1 Korentyen 6:9, 10) Si nou ti’n envit sa frer kot nou, eski nou ti pou esey fer li bwar lalkol, menm si i refize? Byensir non!

Eski ou pare pour fer bann sakrifis personnel pour ed lezot?

13. Ki mannyer Timote ti respekte konsyans lezot pour ed zot aksepte sa bon nouvel?

13 Ler Timote ti ankor en zenn onm, i ti dakor pou ganny sirkonsi menm si sa ti fermal. I ti konnen ki sirkonsizyon ti enportan pour bann Zwif ki i ti pe al pres avek. Parey Pol, Timote pa ti anvi ofans personn. (Akt 16:3; 1 Korentyen 9:19-23) Eski ou osi ou pare pour fer bann sakrifis personnel pour ed lezot?

 “VIN BANN DIMOUN MATIR”

14, 15. (a) Ki mannyer nou vin matir? (b) Ki mannyer bann Kretyen matir i tret lezot?

14 Nou tou nou devret anvi fini aprann “bann lansennyman de baz konsernan Kris” e “fer zefor pour vin bann dimoun matir.” (Ebre 6:1) Nou pa vin bann Kretyen matir zis akoz nou’n dan laverite pour en kantite lannen. I demann zefor pour vin matir. Nou bezwen kontinyen ogmant nou konnesans ek konprenezon. Alor nou bezwen lir Labib toulezour. (Psonm 1:1-3) Anmezir ki ou lir Labib toulezour, ou pou pli byen konpran bann lalwa ek prensip Zeova.

15 Ki sa lalwa pli enportan pour bann Kretyen? Lalwa pour demontre lanmour. Zezi ti dir son bann disip: “Par sa, tou dimoun pou konnen ki zot mon disip, si zot annan lanmour antre zot.” (Zan 13:35) Labib i dir ki lanmour i “lalwa rwayal” e ki i “akonpli lalwa.” (Zak 2:8; Romen 13:10) Nou pa sirprann ki lanmour i sitan enportan parski Labib i dir ki “Bondye i lanmour.” (1 Zan 4:8) Pour Bondye, lanmour pa zis en santiman. I montre ki i kontan nou par son aksyon. Zan ti ekri: “Dan nou ka, Bondye in montre ki i kontan nou par anvoy son sel Garson dan lemonn pour ki gras a li nou kapab ganny lavi.” (1 Zan 4:9) Ler nou demontre lanmour pour Zeova, Zezi, nou bann frer ek ser e lezot dimoun, nou montre ki nou bann Kretyen matir.​—Matye 22:37-39.

Nou pli byen kapab depan lo nou konsyans pour ed nou, ler nou rezonn lo bann prensip Labib (Vwar paragraf 16)

16. Anmezir ki nou vin bann Kretyen matir, akoz nou pli apresye bann prensip?

16 Anmezir ki nou vin bann Kretyen  matir, nou pli apresye bann prensip. Normalman bann lalwa i aplikab dan en sityasyon spesifik me bann prensip i aplikab dan plizyer diferan sityasyon. Par egzanp, en zanfan pa konpran akoz i danzere pour fer zanmi avek bann move dimoun, alor son paran i bezwen fer bann lareg pour protez li. (1 Korentyen 15:33) Me anmezir ki sa zanfan i vin matir, i aprann pour rezonn lo bann prensip Labib. Sa bann prensip pou ed li pour swazir bann bon zanmi. (Lir 1 Korentyen 13:11; 14:20.) Pli nou rezonn lo bann prensip Labib, pli nou pou kapab depan lo nou konsyans. Nou pli byen konpran sa ki Bondye ti a kontan nou fer dan nenport ki sityasyon.

17. Akoz nou kapab dir ki nou annan tou sa ki nou bezwen pour fer bann desizyon saz?

17 Nou annan tou sa ki nou bezwen pour fer bann desizyon ki fer plezir Zeova. Dan Labib, i annan bann lalwa ek prensip ki ed nou pour vin “byen konpetan e byen ekipe pour fer bann bon keksoz.” (2 Timote 3:16, 17) Bann prensip Labib i ed nou konpran fason panse Zeova. Me i demann zefor pour rod sa bann prensip. (Efezyen 5:17) Pour ed nou, nou annan Watch Tower Publications Index, Liv resers pour Temwen Zeova, Watchtower Library, Watchtower BIBLIOTEK LO ENTERNET ek JW Library app. Ler nou servi sa bann zouti, nou pou benefisye avek nou letid personnel ek letid fanmir.

EN KONSYANS ANTRENNEN PAR LABIB I ANMENN BANN BENEDIKSYON

18. Ki i arive ler nou aplik bann lalwa ek prensip Zeova dan nou lavi?

18 Nou lavi i amelyor en kantite ler nou aplik bann lalwa ek prensip Zeova! Psonm 119:97-100 i dir: “Pa mon kontan ou komannman! Mon medit lo la tou le zour. Ou komannman i rann mwan pli saz ki mon bann lennmi. I toultan dan mon lespri. Mon konpran pli byen ki tou mon bann ansennyan, akoz mon medit ou bann lord. [“Mon azir avek plis konprenezon ki bann ansyen, parski mon obei ou bann lord,” NWT].” Ler nou pran letan pour mazin o profon lo bann lalwa ek prensip Bondye, nou pou azir avek plis lasazes ek konprenezon. Ler nou servi bann lalwa ek prensip pour antrenn nou konsyans, nou pou “ariv lo menm degre devlopman ki Kris.”​—Efezyen 4:13.