Skip to content

Al lo konteni

 LARTIK LETID 3

Ou annan bokou valer pour Zeova!

Ou annan bokou valer pour Zeova!

“I ti rapel nou ler nou ti dekouraze.”​—PS. 136:23, NWT.

KANTIK 33 Larg ou fardo lo Zeova

SA KI NOU POU ETIDYE *

1-2. Ki problenm bokou Temwen Zeova i fer fas avek e ki lefe sa i kapab annan lo zot?

ANNOU vwar trwa sityasyon. Dokter i dir en zenn frer ki i annan en maladi ki pou fer li deplizanpli fay. En frer debrouyer ki annan plis ki senkant an, i perdi son travay e menm si i esey fer tou sa ki i kapab pour ganny en lot travay, i pa reisi gannyen. En ser aze ki’n toultan fidel, nepli kapab fer parey i ti abitye fer dan servis Zeova.

2 Si ou annan en problenm en pe parey sa ki nou’n vwar dan sa bann legzanp, ou kapab santi ki ou nepli vo nanryen. Sa bann sityasyon koumsa i kapab fer ou perdi ou lazwa, nepli annan respe pour ou lekor e i kapab osi annan en move lefe lo ou lanmitye avek lezot.

3. Ki pwennvi Satan ek bann ki anba son kontrol i annan lo lavi?

3 Sa lemonn i annan menm pwennvi lo lavi avek Satan. Satan in toultan tret bann imen konmsi zot napa valer. Satan ti montre ki i kriyel ler i ti dir Ev ki i pou lib si i dezobei Bondye menm si i ti konnen ki Ev ti pou mor. Satan in toultan kontrol komers, politik ek larelizyon dan sa lemonn. Alor i pa sirprann nou ki bokou biznesmenn, politisyen ek bann sef relizye pa demontre respe pour lavi imen e zot pa enterese avek santiman bann dimoun.

4. Ki nou pou vwar dan sa lartik?

4 De lot kote, Zeova i anvi nou konnen ki nou annan valer e i ed nou ler nou fer fas avek bann sityasyon ki  kapab fer nou santi ki nou pa vo nanryen. (Ps. 136:23, NWT; Rom. 12:3) Dan sa lartik, nou pou vwar ki mannyer Zeova i ed nou dan sa bann sityasyon swivan: (1) Ler nou malad, (2) ler nou annan problenm larzan e (3) ler nou santi nou nepli kapab fer nanryen dan servis Zeova akoz nou laz. Premyerman, annou vwar akoz nou kapab asire ki sakenn ant nou i annan bokou valer pour Zeova.

NOU ANNAN BOKOU VALER POUR ZEOVA

5. Kwa ki montre ou ki imen i annan bokou valer pour Zeova?

5 Menm si nou’n ganny fer avek lapousyer, nou annan bokou valer pour Zeova. (Zen. 2:7) Annou vwar serten rezon akoz nou dir sa. Zeova ti kree imen avek sa abilite pour imit son bann kalite. (Zen. 1:27) Par fer sa, i’n fer imen vin pli siperyer ki lezot keksoz ki i’n kree lo later. I’n osi met nou pour domin lo later ek bann zannimo.​—Ps. 8:4-8, NWT.

6. Ki lot laprev nou annan ki bann imen enparfe i annan bokou valer pour Zeova?

6 Menm apre ki Adan ti’n fer pese, Zeova ti kontinyen montre ki imen i annan bokou valer pour li. Nou sitan annan valer pour li ki i ti donn son sel Garson konman en ranson pour nou pese. (1 Zan 4:9, 10) Sa ranson i fer li posib pour Zeova resisit bann “dimoun bon konman move,” ki’n mor akoz pese Adan. (Akt 24:15) Son Parol i montre ki nou annan valer menm si nou malad, napa larzan oubyen laz pe antre.​—Akt 10:34, 35.

7. Ki rezon an plis bann serviter Zeova i annan pour krwar ki zot annan valer pour Zeova?

7 Nou annan ankor rezon pour krwar ki nou annan bokou valer pour Zeova. I’n atir nou ver li e i ti vwar lafason ki nou ti reazir anver sa bon nouvel. (Zan 6:44) Anmezir ki nou ti vin pli pros avek Zeova, li osi i ti vin pli pros avek nou. (Zak 4:8) Zeova i osi fer zefor e pran letan pour edik nou, sa i montre nou ki nou annan valer pour li. I konnen ki kalite dimoun nou ete la konmela e i konnen ki mannyer nou kapab amelyore. I osi disiplin nou akoz i kontan nou. (Prov. 3:11, 12) Pa sa i en bon laprev ki nou annan valer pour Zeova!

8. Ki lefe Psonm 18:27-29 i annan lo lafason ki nou vwar nou bann problenm?

8 Menm si serten ti vwar ki Lerwa David pa ti vo nanryen, David ti konnen ki Zeova i kontan e siport li. Vi ki David ti konn sa, sa ti ed li pour annan en bon pwennvi ler i ti pas dan problenm. (2 Sam. 16:5-7) Ler nou dekouraze oubyen nou pe fer fas avek problenm, Zeova i kapab ed nou annan sa bon pwennvi e sirmont nou problenm. (Lir Psonm 18:27-29.) * Ler nou annan sipor Zeova, napa nanryen ki kapab anpes nou servi li avek lazwa. (Rom. 8:31) Aprezan, annou vwar sa trwa sityasyon kot nou bezwen rapel ki Zeova i kontan nou e ki nou annan valer pour li.

LER NOU MALAD

Ler nou lir Labib, sa pou ed nou fer fas avek bann santiman negatif ki nou gannyen akoz maladi (Vwar paragraf 9-12)

9. Ki mannyer maladi i kapab annan en lefe lo lafason nou vwar nou lekor?

9 Ler nou malad, sa i kapab annan en lefe lo nou santiman e nou kapab  santi ki nou nepli itil. Nou kapab santi nou anbarase ler lezot i vwar ki i annan serten keksoz ki nou pa kapab fer oubyen ler nou bezwen depan lo lezot pour ganny led. Menm ler lezot pa konnen ki nou malad, nou kapab santi nou kanmi akoz nou pa kapab fer sa ki nou ti abitye fer. Dan sa moman vreman difisil, Zeova i ankouraz nou. Ki mannyer i fer sa?

10. Dapre Proverb 12:25, kwa ki kapab ed nou ler nou malad?

10 Ler nou malad, “en bon parol” i kapab ankouraz nou. (Lir Proverb 12:25.) Dan Labib, Zeova in prezerv bann bon keksoz ki fer nou rapel ki nou annan valer pour li menm si nou malad. (Ps. 31:19; 41:3, NWT) Si nou lir e menm relir sa bann parol enspire, Zeova pou ed nou fer fas avek bann santiman negatif ki nou annan ler nou malad.

11. Ki mannyer en frer ti ganny led sorti kot Zeova?

11 Annou vwar leksperyans Jorge. Ler Jorge ti ankor zenn, i ti ganny en maladi ki pa ti tarde pour vin pli grav e sa ti fer li santi ki i pa vo nanryen. Jorge i dir: “Mon pa ti’n prepar mwan pour fer fas avek sa bann santiman oubyen sa lakanmizri ki mon ti pou santi ler dimoun i get mwan akoz sa maladi. Anmezir mon sityasyon ti deteryore, mon ti reflesir lo ki mannyer mon lavi ti pou sanze. Mon ti dezespere e mon ti sipliy Zeova pour ed mwan.” Ki mannyer Zeova ti ed li? I dir: “Vi ki mon pa ti kapab konsantre, mon ti ganny ankouraze pour lir detrwa verse dan Psonm ki montre ki Zeova i enterese avek son bann serviter. Mon ti relir sa bann verse toulezour e zot ti rekonfort mwan. Avek letan, lezot dimoun ti  konmans vwar mwan pe sourir pli souvan. Zot ti menm dir ki mon bon latitid ti ankouraz zot. Mon ti realize ki Zeova ti’n reponn mon lapriyer! I ti’n ed mwan sanz fason ki mon ti vwar mon lekor. Mon ti konmans konsantre lo sa ki son Parol i dir konsernan lafason ki i vwar mwan malgre mon maladi.”

12. Si ou annan en maladi grav, ki ou kapab fer pour ganny led Zeova?

12 Si ou annan en maladi grav, ou kapab asire ki Zeova i konnen ki ou pe pas ladan. Sipliy li pour ed ou annan sa bon pwennvi lo ou maladi. Apre rod bann mesaz rekonfortan ki Zeova in prezerve dan Labib pour ou. Konsantre lo bann verse ki montre ki mannyer Zeova i apresye son bann serviter. Anmezir ou fer sa, ou pou vwar ki Zeova i bon anver tou bann ki servi li fidelman.​—Ps. 84:11.

LER NOU ANNAN PROBLENM LARZAN

Ler nou mazinen ki Zeova in promet ki i pou pran swen avek nou, sa pou ed nou ler i difisil pour ganny en travay (Vwar paragraf 13-15)

13. Ki mannyer en sef fanmir i kapab santi ler i perdi son travay?

13 Sak sef fanmir i anvi donn son fanmir sa ki neseser dan lavi. Meton, en frer i perdi son travay menm si i pa’n fer nanryen mal. Kantmenm i fer son mye pour rod en lot louvraz, i pa reisi gannyen. Sa i kapab fer li santi ki i pa vo nanryen. Me ki mannyer ler i konsantre lo bann promes Zeova sa i kapab ed li?

14. Akoz Zeova i gard son bann promes?

14 Zeova i toultan gard son promes. (Zoz. 21:45; 23:14) I fer sa pour plizyer rezon. En rezon i akoz sa pou annan en lefe lo son non oubyen repitasyon. Zeova in promet ki i pou pran swen avek son bann serviter fidel e i santi li oblize pour gard sa promes. (Ps. 31:1-3) An plis, Zeova i konnen ki nou ti pou sagren  e dezapwente si i pa ti pran swen avek bann ki form parti son fanmir. I promet pour pran swen avek nou bezwen fizik e spirityel. An plis, nanryen pa pou anpes li gard sa promes!​—Mat. 6:30-33; 24:45.

15. (a) Ki problenm bann Kretyen dan premye syek ti fer fas avek? (b) Ki Psonm 37:18, 19 i fer nou asire?

15 Ler nou rapel akoz Zeova i gard son promes, nou kapab asire ki i pou ed nou ler nou annan problenm larzan. Annou vwar legzanp bann Kretyen dan premye syek. Ler kongregasyon ki ti Zerizalenm ti konmans sibir en gran persekisyon, “tou bann disip eksepte bann zapot ti disperse.” (Akt 8:1) Zis mazinen ki sa ti vedir. I tre probab ki bann Kretyen ti perdi zot lakaz ek biznes. Me Zeova pa ti abandonn zot e zot pa ti perdi zot lazwa. (Akt 8:4; Ebr. 13:5, 6; Zak 1:2, 3) Zeova ti siport sa bann Kretyen fidel e i pou siport nou osi.​—Lir Psonm 37:18, 19.

LER LAZ PE ANTRE

Ler nou konsantre lo sa ki nou kapab fer menm si laz in antre, sa pou asir nou ki Zeova i apresye nou ek nou servis fidel (Vwar paragraf 16-18)

16. Kwa ki kapab fer nou krwar ki nou servis pour Zeova napa valer?

16 Anmezir laz i antre, nou kapab konmans santi ki nou pa kapab fer bokou pour Zeova. I kapab ki Lerwa David ti santi parey anmezir ki i ti vin pli vye. (Ps. 71:9) Ki mannyer Zeova i kapab ed nou?

17. Ki nou aprann avek leksperyans en ser ki apel Jheri?

17 Annou vwar legzanp en ser ki apel Jheri. I ti ganny envite pour asiste en renyon lo mentenans kot Lasal Rwayonm me i pa ti anvi ale. I ti dir: “Mon vye, mon en vev e mon pa konn fer nanryen ki pou kapab ede avek sa travay  mentenans. Mon pa itil.” Sa zour swar avan sa renyon, i ti priy Zeova. Lannmen, ler i ti ariv kot Lasal Rwayonm, i ti ankor pe mazinen si i devret la. Pandan sa renyon, enn bann orater ti dir ki sa abilite pli enportan ki en Kretyen i devret annan i, ki i pare pour ganny ansennyen par Zeova. Jheri i dir: “Mon ti dir dan mwan menm, ‘Mon annan sa abilite!’ Ler mon ti realize ki Zeova ti’n reponn mon lapriyer, mon ti konmans plere. I ti pe reasir mwan ki mon annan en keksoz valer pour donnen e ki i anvi ansenny mwan!” Ler Jheri i mazin sa zour, i dir: “Mon ti enkyet e dekouraze ler mon ti konmans sa sesyon me ler sesyon ti fini, mon ti konfidan, mon ti’n ganny ankouraze e mon ti santi ki mon annan valer!”

18. Ki mannyer Labib i montre ki Zeova i apresye nou servis pour li anmezir ki laz i antre?

18 Anmezir ki nou laz i antre, nou kapab asire ki Zeova i ankor annan travay pour nou fer. (Ps. 92:12-15) Zezi ti ansenny nou ki menm si nou pa kapab fer bokou oubyen i paret ki nou pa pe fer bokou zefor, Zeova i apresye nenport keksoz ki nou kapab fer dan son servis. (Lik 21:2-4) Alor, konsantre lo sa ki ou kapab fer. Par egzanp, ou kapab koz lo Zeova, priy pour ou bann frer ek ser e ankouraz lezot pour reste fidel avek Zeova. Zeova i vwar ki ou pe travay ansanm avek li, pa akoz sa ki ou kapab fer me akoz ou anvi obei li.​—1 Kor. 3:5-9.

19. Ki Romen 8:38, 39 i fer nou asire?

19 Nou vreman rekonesan ki nou pe ador Zeova, en Bondye ki vreman apresye tou bann ki servi li! I’n kree nou pour fer son lavolonte e ler nou ador li sa i fer nou ere. (Rev. 4:11) Menm si pour lemonn nou napa valer, Zeova i apresye nou. (Ebr. 11:16, 38) Ler nou dekouraze akoz en maladi, ler nou annan problenm larzan oubyen laz pe antre, annou toultan mazinen ki napa nanryen ki pou kapab anpes nou Papa ki dan lesyel kontan nou.​—Lir Romen 8:38, 39.

^ par. 5 Eski ou’n deza fer fas avek en sityasyon ki fer ou santi ki ou pa vo nanryen? Sa lartik pou fer ou rapel ki kantite ou annan valer pour Zeova. Nou pou diskit lo ki mannyer ou kapab pa dekouraze malgre nenport kwa ki arive dan ou lavi.

^ par. 8 Psonm 18:27-29: “27 Ou delivre dimoun ki [“dekouraze,” NWT]. Ou fer bann orgeye bes zot lizye. 28 [Zeova]! Mon Bondye! Ou ki alim mon lalanp. Ou menm mon lalimyer kan mon dan fernwanr. 29 Avek ou led, mon kapab kraz en larme; avek mon Bondye, mon kapab sot en miray.”

KANTIK 30 Mon Papa, mon Bondye ek Zanmi