Skip to content

Al lo konteni

Ki kalite lanmour ki anmenn vre boner?

Ki kalite lanmour ki anmenn vre boner?

“Byennere sa pep pour ki Bondye i [Zeova].”​—PSONM 144:15.

KANTIK: 111, 109

1. Akoz sa letan ki nou pe viv ladan i diferan avek okenn lezot letan?

NOU pe viv dan en letan ki vreman diferan avek okenn lezot letan dan listwar imen. Zis parey Labib ti’n predir, Zeova pe rasanble en gran lafoul “ki sorti dan tou nasyon, tribi, pep ek langaz.” Zot “en nasyon pwisan” ki annan plis ki wit milyon dimoun ere ki “lizour konman aswar, zot pe servi” Bondye. (Revelasyon 7:9, 15; Izai 60:22) I pa’n zanmen annan sa kantite dimoun oparavan ki’n aprann kontan Bondye ek zot prosen.

2. Ki kalite lanmour nou vwar dan dimoun ki pa zanmi avek Bondye? (Vwar portre o konmansman sa lartik.)

2 Par kont, Labib ti osi predir ki dan nou letan dimoun ki pa zanmi avek Bondye ti pou annan en lanmour egois pour bann keksoz ki zot pa devret. Zapot Pol ti ekri ki dan bann dernyen zour, dimoun ti pou “zis kontan zot prop lekor, kontan larzan” e “kontan plezir plito ki kontan Bondye.” (2 Timote 3:1-4, not) Sa kalite lanmour ki fer en dimoun konsantre lo li menm i lekontrer avek lanmour  pour Bondye. Pourswiv bann lobzektif egois pa fer en dimoun ere, menm si li i kapab krwar sa. O kontrer, sa i kree en lemonn egois e fer lavi difisil pour tou dimoun.

3. Ki nou pou egzaminen dan sa lartik? Akoz?

3 Zapot Pol ti konnen ki partou kote dimoun ti pou demontre lanmour egois e ki sa ti pou danzere pour bann Kretyen. Alor i ti averti zot pour “reste lwen,” setadir evit bann ki demontre lanmour egois. (2 Timote 3:5) Me nou pa kapab konpletman evite annan kontak avek sa bann dimoun. Alor, ki nou kapab fer pour anpes nou ganny enfliyanse avek latitid bann dimoun otour nou e fer plezir Zeova sa Bondye lanmour? Annou vwar diferans ant sa lanmour ki Bondye i anvi nou annan ek sa lanmour ki ganny dekrir dan 2 Timote 3:2-4. Apre nou kapab egzamin nou lekor e vwar ki mannyer nou kapab demontre sa kalite lanmour ki pou donn nou vre satisfaksyon ek boner.

LANMOUR POUR BONDYE OUBYEN POUR NOU PROP LEKOR?

4. Akoz i pa mal pour annan en serten degre lanmour pour nou prop lekor?

4 Pol ti ekri: “Dimoun pou zis kontan zot prop lekor.” Eski sa i vedir ki i mal pour kontan nou prop lekor? Non, i normal pour nou kontan nou prop lekor e i osi en keksoz ki nou devret fer. Zeova in kree nou dan sa fason. Zezi ti dir: “Ou devret kontan ou prosen parey ou kontan ou prop lekor.” (Mark 12:31) Anfet, nou pa kapab kontan lezot dimoun si nou pa kontan nou prop lekor. Labib i osi dir nou: “Bann msye i devret kontan zot madanm parey zot prop lekor. En msye ki kontan son madanm i kontan son prop lekor, parski napa en zonm ki’n deza ay son prop lekor, me i nouri li e pran swen avek li.” (Efezyen 5:28, 29) Alor i kler ki nou devret annan en serten degre lanmour pour nou prop lekor.

5. Ki mannyer ou ti pou dekrir bann dimoun ki kontan zot prop lekor tro bokou?

5 Sa kalite lanmour pour nou prop lekor ki nou lir dan 2 Timote 3:2 i pa normal e i pa bon pour nou. I egois. Si en dimoun i kontan son prop lekor tro bokou, i annan en tro gran lopinyon lo li menm. (Lir Romen 12:3.) I pli enterese avek son prop lekor ki avek okenn lezot dimoun. Ler keksoz i al mal, i blanm lezot olye blanm son prop lekor. En spesyalis Labib i dir ki en dimoun koumsa i parey en tang ki anmas son lekor parey en boul e li i ganny sofe avek son pwal, me i montre lezot zis son bann pikan. Sa bann kalite dimoun koumsa pa vreman ere.

Sa kalite lanmour ki Bondye i anvi nou annan i fer nou devlop bann bon kalite

6. Ki bann bon rezilta nou gannyen ler nou kontan Bondye?

6 Serten spesyalis Labib i krwar ki Pol ti mansyonn lanmour egois premye akoz sanmenm sa ki fer nou devlop sa bann move kalite ki i mansyonnen  apre. De lot kote, sa kalite lanmour ki Bondye i anvi nou annan i fer nou devlop bann bon kalite. I relye avek lazwa, lape, labonte, fer sa ki byen, lafwa, ladouser ek kontrol lo nou lekor. (Galat 5:22, 23) En psalmis ti ekri: “Byennere sa pep pour ki Bondye i [Zeova].” (Psonm 144:15) Zeova i en Bondye ere e son pep osi i ere. Deplis, kontrerman avek bann ki kontan zot prop lekor tro bokou e ki zis mazin lo sa ki zot kapab gannyen, bann serviter Zeova i ere akoz zot donn avek lezot.​—Akt 20:35.

Ki mannyer nou kapab evite kontan nou prop lekor? (Vwar paragraf 7)

7. Ki kestyon ki pou ed nou egzamin nou lanmour pour Bondye?

7 Ki mannyer nou kapab konnen si nou lanmour pour nou prop lekor pe vin pli for ki nou lanmour pour Bondye? Mazin lo sa bon konsey: “Pa fer nanryen avek en leta lespri dispit oubyen egois, me avek limilite konsider lezot pli siperyer ki zot. Deplis, pa rod zis zot prop lentere, me lentere lezot osi.” (Filipyen 2:3, 4) Nou kapab demann nou lekor: ‘Eski mon ekout sa konsey? Eski mon pe esey fer sa ki Bondye i oule mon fer? Eski mon rod bann fason pour ed lezot dan kongregasyon e dan predikasyon?’ Pa toultan ki i fasil pour donn nou letan ek lenerzi. Pour fer sa petet nou pou bezwen travay dir e sakrifye serten keksoz ki nou kontan fer. Me napa nanryen ki pou fer nou pli ere ki ler nou konnen ki Souvren liniver i pran plezir dan nou!

8. Ki serten Kretyen in fer akoz zot kontan Bondye?

8 Serten Kretyen in kit bann karyer ki ti’n kapab fer zot vreman ris akoz zot kontan Bondye e zot anvi servi li plis. En dokter ki apel Ericka, ti swazir pour  fer pionye olye konsantre lo son karyer dan domenn medikal. Li ek son msye zot in kapab servi dan plizyer pei. I dir: “Sa kantite leksperyans ki nou’n gannyen ler nou’n ede dan en teritwar ki koz en lot langaz, ansanm avek sa kantite zanmi ki nou’n fer, in vreman amelyor nou lavi.” Ericka i ankor pe travay konman en dokter, me i servi laplipar son letan ek lenerzi pour ede ansenny dimoun lo Zeova e pour ed son bann frer ek ser. I dir ki sa i donn li “lazwa o fon son leker e ki i vreman satisfe.”

LARISES DAN LESYEL OUBYEN LO LATER?

9. Akoz en dimoun ki kontan larzan pa pou zanmen ere?

9 Pol ti ekri ki dimoun ti pou “kontan larzan.” Detrwa lannen pase, en pionye Irlann ti koz avek en msye lo Bondye. Sa zonm ti ouver son portfey, montre li detrwa biye e dir: “Sa ki mon bondye!” Bokou dimoun i santi koumsa, menm si zot pa oule admet. Zot kontan larzan e bann keksoz ki zot kapab aste avek larzan. Me Labib i donn sa lavertisman: “Larzan pa zanmen ase pour sa enn ki kontan larzan; menm sa enn ki kontan larises pa zanmen satisfe avek sa ki i annan.” (Eklezyast 5:10) En dimoun ki kontan larzan pa zanmen santi ki i annan ase larzan. I toultan anvi plis e i pas son lavi antye pe esey rod larzan. Sa i donn li “en kantite douler.”​—1 Timote 6:9, 10.

10. Ki Labib i dir lo larises ek lapovrete?

10 Byensir, nou tou nou bezwen larzan. I donn nou en serten mezir proteksyon. (Eklezyast 7:12) Me eski nou kapab ere si nou annan zis ase pour ganny nou bann keksoz de baz? Wi! (Lir Eklezyast 5:12.) Agour garson Zake ti ekri: “Pa donn mwan ni lanmizer, ni larises; me donn mwan zis sa ki neseser pour viv.” I fasil pour konpran akoz sa zonm pa ti anvi vin vreman pov. I ti dir ki i pa ti anvi ganny tante pour vole, parski vole ti pou anmenn dezoner lo Bondye. Me akoz i pa ti anvi vin ris? I ti ekri: “Si mon vin tro ris, mon riske trai ou e dir: Lekel li [Zeova]?” (Proverb 30:8, 9) I tre probab ki ou konn bann dimoun ki annan konfyans dan larises olye dan Bondye.

11. Ki Zezi ti dir lo larzan?

11 En dimoun ki kontan larzan, pa kapab fer plezir Bondye. Zezi ti dir: “En lesklav pa kapab servi de met, parski swa i pou ay enn e kontan lot oubyen i pou fidel avek enn e mepriz lot. Ou pa kapab lesklav Bondye e lesklav Larises an menm tan.” I ti osi dir: “Aret anmas pour zot menm bann trezor lo later, kot lever ek larouy i gat zot e kot voler i kas lakaz e vole. Plito, anmas pour zot menm bann trezor dan lesyel kot napa ni lever ni larouy pour gat zot e kot napa voler pour kas lakaz e vole.”​—Matye 6:19, 20, 24.

12. Ler nou viv en lavi senp, ki mannyer sa i kapab ed nou servi Bondye? Donn en legzanp.

12 Bokou serviter Zeova pe esey viv en lavi pli senp. Zot in vwar ki ler zot fer sa, zot ganny plis letan pour servi Zeova e sa i osi fer zot pli ere. Jack, ki viv Leta-z-ini, ti vann son gro lakaz ek biznes pour li kapab fer pionye ansanm avek son madanm. I eksplike: “I ti difisil pour  kit nou zoli lakour ek propriyete dan lakanpanny.” Me pour plizyer lannen i ti abitye retourn dan lakour fristre akoz bann problenm kot travay. I dir: “Mon madanm ki en pionye ordiner, ti touzour ere. I ti abitye dir, ‘Mon annan sa pli bon anplwayer posib!’ La ki mwan osi mon pe fer pionye, nou travay pour menm Anplwayer, Zeova.”

‘Eski mon lavi i montre ki mon vreman krwar sa ki Labib i dir lo larzan?’

Ki mannyer nou kapab evite kontan larzan? (Vwar paragraf 13)

13. Kwa ki kapab ed nou egzamin nou pwennvi lo larzan?

13 Ler nou egzamin nou pwennvi lo larzan, nou bezwen demann nou lekor onnetman: ‘Eski mon lavi i montre ki mon vreman krwar sa ki Labib i dir lo larzan? Eski fer larzan i sa keksoz pli enportan pour mwan? Eski mon pli enterese dan bann keksoz materyel ki dan mon relasyon avek Zeova ek lezot dimoun? Eski mon vreman krwar ki Zeova pou donn mwan bann keksoz ki mon bezwen?’ Nou kapab asire ki i pa pou zanmen dezapwent bann ki met konfyans dan li!​—Matye 6:33.

ESKI NOU KONTAN ZEOVA OUBYEN PLEZIR?

14. Ki sa pwennvi ekilibre konsernan plezir?

14 Labib ti osi predir ki dan bann dernyen zour, dimoun ti pou “kontan plezir.” Zis parey nou konnen ki i napa nanryen mal pour annan en bon pwennvi lo nou prop lekor ek larzan, nou osi konnen ki i napa nanryen mal pour pas bann bon moman si nou fer li dan en fason ekilibre. Serten dimoun i krwar ki zot pa devret annan okenn plezir dan lavi, me pa sa ki Zeova i anvi pour nou. Labib i ankouraz bann serviter fidel Bondye: “Ale, manz ou dipen avek lazwa e bwar ou diven avek en leker kontan.”​—Eklezyast 9:7.

15. Ki savedir “kontan plezir”?

15 Dezyenm Timote 3:4 i dir ki bann dimoun ki kontan plezir pa enkli Bondye dan zot lavi. Remarke ki sa verse pa dir ki bann dimoun ti pou kontan bann plezir plis ki zot kontan Bondye. Sa ti pou vedir ki zot kontan Bondye en ptigin kantmenm. Me sa verse i dir “plito ki” Bondye. En spesyalis Labib ti ekri ki sa verse “i definitivman pa vedir ki zot osi kontan Bondye ziska en serten degre. I vedir ki zot pa kontan Bondye ditou.” Sa i en lavertisman serye pour bann dimoun ki kontan plezir. Sa bann dimoun in ganny antrennen lwen avek Bondye par bann plezir sa lemonn.​—Lik 8:14.

16, 17. Ki legzanp Zezi in kite konsernan plezir?

16 Zezi ti montre nou ki i vedir pour ekilibre konsernan bann plezir. I ti al en “maryaz” ek “en gran dinen.” (Zan 2:1-10; Lik 5:29) Kot sa maryaz, i ti napa ase diven, alor Zezi ti fer en mirak e fer delo vin diven. En lot zour, ler bann dimoun ti kritik Zezi akoz i ti pe manze e bwar, i ti fer li vreman kler ki sa bann dimoun ti napa en pwennvi ekilibre.​—Lik 7:33-36.

 17 Toudmenm, Zezi pa ti fer plezir vin sa keksoz pli enportan dan son lavi. I ti met Zeova premye e i ti fer tou sa ki i ti kapab pour ed lezot. I ti pare pour pas atraver en lanmor fermal lo en poto pour sov limanite. Zezi ti dir bann ki ti anvi swiv li: “Ere kan dimoun i ensilte zot, persekit zot, koz manti e dir tou sort move keksoz lo zot akoz mwan. Zot devret kontan e dan lazwa, parski zot rekonpans i gran dan lesyel, akoz koumsanmenm ki zot ti persekit bann profet avan zot.”​—Matye 5:11, 12.

Ki mannyer nou kapab evite kontan plezir? (Vwar paragraf 18)

18. Ki kestyon ki pou ed nou egzaminen ki kantite nou kontan plezir?

18 Kwa ki pou ed nou egzaminen ki kantite nou kontan plezir? Nou kapab demann nou lekor: ‘Eski divertisman i pli enportan pour mwan ki asiste renyon e al predikasyon? Eski mon pare pour sakrifye serten keksoz ki mon kontan fer akoz mon anvi servi Bondye? Ler mon swazir mon divertisman, eski mon mazin lo ki mannyer Zeova pou konsider mon bann swa?’ Vi ki nou kontan Bondye e anvi fer li plezir, nou fer byen atansyon pour evit bann keksoz ki nou konnen i mal e osi bann keksoz ki nou krwar i pa kontan.​—Lir Matye 22:37, 38.

KONMAN NOU KAPAB ERE?

19. Lekel ki pa zanmen kapab vreman ere?

19 Lemonn Satan in fer dimoun soufer pour apepre 6,000 an. La, dan bann dernyen zour sa lemonn, later i ranpli avek dimoun ki konsantre lo zot prop lekor, larzan ek plezir. Zot mazin lo sa ki zot kapab gannyen e fer zot bann dezir sa keksoz prensipal dan zot lavi. Me bann dimoun koumsa pa kapab vreman ere! De lot kote, Labib i dir: “Byennere sa bann ki Bondye Zakob i zot sekour; bann ki met zot lespwar dan [Zeova] zot Bondye.”​—Psonm 146:5.

20. Ki mannyer ou lanmour pour Bondye in fer ou ere?

20 Bann serviter Zeova i vreman kontan li e tou le-z-an bokou plis dimoun ankor i aprann konn e kontan li zot osi. Sa i prouve ki Rwayonm Bondye pe dirize e byento i pou anmenn bann benediksyon ki nou pa ni menm kapab mazinen! Ler nou fer sa ki Zeova i oule nou fer, nou fer li kontan e sa i donn nou vre lazwa. Bann ki kontan Zeova pou ere pour touzour! Dan sa lot lartik, nou pou egzamin serten move kalite ki devlope akoz sa lanmour egois. Apre, nou pou vwar ki mannyer zot lekontrer avek bann bon kalite ki bann serviter Zeova i devret annan.