Skip to content

Al lo konteni

 LARTIK LETID 36

Armagedon i en bon nouvel!

Armagedon i en bon nouvel!

“Zot ti rasanble . . . dan en landrwa ki . . . apel Armagedon.”​—REV. 16:16.

KANTIK 150 Rod Bondye pour ou delivrans

SA KI NOU POU ETIDYE *

1-2. (a) Akoz Armagedon i en bon nouvel pour limanite? (b) Ki bann kestyon nou pou reponn dan sa lartik?

SERTEN dimoun i krwar ki lemonn pou ganny detrir par en lager nikleer oubyen en dezas natirel. Me pa sa ki Labib i dir. O kontrer, Labib i dir ki byento i pou annan en lager ki pou anmenn bann bon rezilta. Sa lager i apel Armagedon e sa ki Labib i dir lo sa lager i donn nou bokou rezon pour zwaye. (Rev. 1:3) Dan sa lager, limanite pa pou ganny detrir me i pou ganny sove! Ki mannyer sa?

2 Labib i montre ki lager Armagedon pou sov limanite dan trwa fason. Premyerman, lager Armagedon pou met en lafen avek dominasyon imen. Dezyenmman, bann move dimoun pou ganny detrir tandis ki bann dimoun drwat pou ganny sove. Trwazyenmman, i pou anpes dimoun detri nou plannet. (Rev. 11:18) Pour nou kapab konpran sa bann pwen pli byen, nou pou diskit lo kat kestyon: Kisisa Armagedon? Ki pou arive zis avan Armagedon? Ki nou bezwen fer pour nou parmi bann ki pou ganny sove pandan Armagedon? Ki mannyer nou kapab reste fidel anmezir ki Armagedon i aprose?

KISISA ARMAGEDON?

3. (a) Ki sa mo “Armagedon” i vedir? (b) Ki mannyer Revelasyon 16:14, 16 i ed nou konpran ki Armagedon pa en landrwa literal lo later?

3 Lir Revelasyon 16:14, 16. Sa mo “Armagedon” i aparet zis en fwa dan Labib e i sorti dan en lekspresyon Ebre ki vedir “Montanny Megido.” (Rev. 16:16; not) Megido ti en lavil an Izrael dan letan lontan. (Zoz. 17:11) Me sa mo Armagedon pa pe refer avek en landrwa literal lo later. Anfet, Armagedon i refer avek sa moman kot “bann lerwa partou lo later” i rasanble ansanm kont Zeova. (Rev. 16:14) Par kont, dan sa lartik, nou pou osi servi sa  lekspresyon “Armagedon” pour refer avek sa lager ki arive zis apre ki sa bann lerwa partou lo later in rasanble ansanm. Ki mannyer nou konnen ki Armagedon pe refer avek en landrwa senbolik? Premyerman, napa en montanny ki apel Megido. Dezyenmman, sa landrwa toultour lavil Megido i tro pti pour “bann lerwa partou lo later” rasanble ansanm avek zot larme ek zarm. Trwazyenmman, parey nou pou vwar pli tar dan sa lartik, lager Armagedon pou konmanse ler “bann lerwa” partou lo later pou atak pep Bondye ki reste partou lo later.

4. Akoz Zeova i apel sa gran lager final Armagedon ki vedir Montanny Megido?

4 Akoz Zeova i apel sa gran lager final Armagedon ki vedir Montanny Megido? Lontan, lavil Megido ek Vale Zizreel ki pa ti tro lwen, ti ganny servi pour bann lager. Parfwa, Zeova ti ed son pep pour ranport laviktwar dan sa bann lager. Par egzanp, “pros avek bann sours Megido,” Bondye ti ed Ziz Barak ki ti en Izraelit pour ranport laviktwar ler zot ti pe lager kont larme Kananeen. Sef larme Kananeen ti apel Sisera. Barak ansanm avek Debora ki ti en profet, ti remersye Zeova lefet ki i ti’n fer en mirak pour ed zot ganny sa batay. Dan en sanson zot ti dir: “Bann zetwal dan lesyel ti konbat . . . kont Sisera. Larivyer Kisonn ti balye zot.”​—Ziz 5:19-21.

5. Dan ki fason enportan lager Armagedon i diferan avek sa lager ki Barak ti partisip ladan?

5 Barak ek Debora ti termin zot sanson avek sa parol: “[Zeova]! Fer ou bann lennmi disparet parey. Fer ou bann zanmi vin parey soley ler i leve dan tou son pwisans.” (Ziz 5:31) Pareyman, pandan lager Armagedon, bann lennmi Bondye pou ganny detrir, tandis ki son bann zanmi, setadir bann ki kontan li, pou ganny sove. Me i annan en diferans enportan ki nou bezwen pran kont ant sa de lager. Pandan lager Armagedon, pep Bondye pa pou lager. Anfet, zot pa pou ni menm annan bann zarm! Labib i dir ki zot “lafors i dan trankilite ek konfyans” dan Zeova ek son bann larme dan lesyel.​—Iza. 30:15; Rev. 19:11-15.

6. Ki Zeova i kapab servi pour detri son bann lennmi pandan lager Armagedon?

6 Ki mannyer Zeova pou detri son bann lennmi pandan lager Armagedon? I annan plizyer fason ki i kapab fer sa. Par egzanp, i kapab servi tranblemandter, lagrel ek zekler. (Zob 38:22, 23; Ezek. 38:19-22) I menm kapab fer son bann lennmi detri kanmarad. (2 Kron. 20:17, 22, NWT, 23) I osi kapab servi son bann lanz pour touy bann move dimoun. (Iza. 37:36) Nenport fason ki Zeova i detri son bann lennmi, nou kapab asire ki i pou ranport laviktwar. Tou son bann lennmi pou ganny detrir e tou bann ki drwat pou ganny sove.​—Prov. 3:25, NWT26.

KI POU ARIVE ZIS AVAN ARMAGEDON?

7-8. (a) Dapre 1 Tesalonisyen 5:1-6, ki lanons drol bann dirizan lemonn pou fer? (b) Akoz sa lanons pou en mansonz danzere?

7 Avan “zour Zeova” i pou annan en lanons konmkwa i annan “lape ek sekirite.” (Lir 1 Tesalonisyen 5:1-6.) Dan 1 Tesalonisyen 5:2, “zour Zeova” pe refer avek “gran ladetres.” (Rev. 7:14) Ki mannyer nou pou konnen ler gran ladetres pe al konmanse? Labib i dir ki bann dirizan lemonn pou fer en lanons drol ki pou endike ki gran ladetres pe al konmanse.

8 Dapre Labib, sa pou sa lanons konmkwa i annan “lape ek sekirite.” Akoz bann dirizan lemonn pou dir sa? Eski bann sef  relizye osi pou fer sa lanons? I posib. Toudmenm, sa ki nou konnen se ki ler bann dirizan lemonn i dir ki i annan “lape ek sekirite,” sa pou en mansonz ki bann demon in envante. Me sa mansonz pou vreman danzere parski i pou fer dimoun krwar ki zot an sekirite kan salerla sa pli gran ladetres ki limanite in deza eksperyanse i pros pour konmanse. Labib i dir ki “en destriksyon pou vin lo zot en sel kou parey douler lakousman en madanm ansent.” Me ki pou arive avek bann serviter fidel Zeova? Vi ki zot pa konnen kan egzakteman ki gran ladetres pou konmanse, i kapab ki zot pou sirprann ler i arive, me zot pou’n pare.

9. Dan ki lord Bondye pou detri lemonn Satan?

9 Zeova pa pou detri lemonn Satan en sel kou parey i ti fer dan letan Noe. O kontrer, i pou detri en parti lemonn Satan premye e i pou detri larestan pli tar. Premyerman, i pou detri Gran Babilonn, ki reprezant tou fo larelizyon. Apre sa, i pou detri larestan lemonn Satan, enkli son sistenm politik, militer ek komersyal. Aprezan, annou diskit en pti pe plis lo sa de levennman enportan.

10. Dapre Revelasyon 17:1, 6 ek 18:24, akoz Zeova pou detri Gran Babilonn?

10 “Zizman sa gran prostitye.” (Lir Revelasyon 17:1, 6; 18:24.) Gran Babilonn in fer bokou dimoun mank respe pour non Bondye. I’n ansenny bann keksoz ki pa vre lo Bondye. Parey en fanm imoral, fo larelizyon pa’n reste fidel anver Zeova, o kontrer, i’n siport bann gouvernman imen. Fo larelizyon in servi son pwisans ek lenfliyans pour abiz lo son bann manm e pran zot larzan. An plis, fo larelizyon i responsab pour lanmor en kantite dimoun, enkli serten serviter Bondye. (Rev. 19:2) Ki mannyer Zeova pou detri Gran Babilonn?

11. Ki sa “bebet sovaz rouz” i reprezante e ki mannyer Bondye pou servi li kont Gran Babilonn?

11 Zeova pou servi “dis korn” sa “bebet sovaz rouz” pour detri “sa gran prostitye.”  Sa bebet sovaz i reprezant Nasyon-z-ini e sa dis korn i reprezant tou bann pouvwar politik ki pe siport li la konmela. Dan sa moman ki Bondye in swazir, sa bann pouvwar politik pou atak Gran Babilonn. Zot “pou depouy li e met li touni,” ki vedir ki zot pou pran son bann larises e devwal avek tou dimoun tou sa ki i’n fer mal. (Rev. 17:3, 16) I pou ganny detrir telman vit ki i pou konmsi sa in ariv dan en sel zour. Sa pou en gran sok pour tou bann ki ti siport li parski tou sa letan i’n byen fyer pour dir: “Mon pe dirize parey en larenn, mon pa en vev e mon pa pou zanmen dan dey.”​—Rev. 18:7, 8.

12. Ki Zeova pa pou les bann nasyon fer e akoz?

12 Bondye pa pou les bann nasyon detri son pep. Zot fyer pour port son non e zot in obei son lord pour separ zot avek Gran Babilonn. (Akt 15:16, 17; Rev. 18:4) Zot in osi travay dir pour ed lezot fer parey. Alor, bann serviter Zeova pa pou “ganny en par dan son bann fleo.” Kantmenm sa, zot pou bezwen en lafwa for pour fer fas avek sa ki pou arive apre.

Partou kot pep Zeova i ete lo later, zot pou annan konfyans dan Zeova ler zot ganny atake (Vwar paragraf 13) *

13. (a) Ki Gog i reprezante? (b) Dapre Ezekyel 38:2, 8, 9, kwa ki pou pous Gog pour atak pep Bondye?

13 Latak Gog. (Lir Ezekyel 38:2, 8, 9.) Apre ki Zeova in detri tou fo larelizyon, i pou annan zis en larelizyon ki reste lo later antye. Zis bann serviter Zeova ki pou reste. Byensir, sa pou fer Satan ankoler. I pou tir son lakoler par servi bann “parol enspire ki enpir,” setadir bann fo lenformasyon sorti kot bann demon. Sa pou pous bann nasyon ki’n ralye ansanm pou atak bann serviter Zeova. (Rev. 16:13, 14) “Gog, dan pei Magog” i reprezant sa bann nasyon ki’n ralye ansanm. Ler bann nasyon i atak pep Zeova, zot pou’n ariv dan sa landrwa senbolik ki apel Armagedon e la, lager Bondye pou konmanse.​—Rev. 16:16.

14. Ki Gog pou realize?

14 Gog pou annan konfyans dan son “lafors imen,” setadir dan son bann larme.  (2 Kron. 32:8) Tandis ki nou, nou pou met konfyans dan nou Bondye Zeova. Sa pou paret bet pour bann nasyon. Apre tou, Gran Babilonn ti pwisan me son bann bondye pa ti kapab sov li ler “sa bebet sovaz” ek son “dis korn” ti atak li! (Rev. 17:16) Alor, Gog pou krwar ki i kapab fasilman detri nou. I pou atak pep Zeova “parey en nyaz ki kouver later.” (Ezek. 38:16) Me apre, sa bann nasyon pou realize ki zot pa kapab sove. Zis parey Faraon kot Lanmer Rouz, zot pou realize ki zot pe lager kont Zeova.​—Egz. 14:1-4; Ezek. 38:3, 4, 18, 21-23.

15. Ki Kris pou fer pandan lager Armagedon?

15 Kris ek son bann larme dan lesyel pou defann pep Bondye e konpletman detri bann nasyon ek zot larme. (Rev. 19:11, 14, 15) Me ki pou arive avek Satan, pli gran lennmi Zeova, ki’n koz manti avek bann nasyon e fer zot atak pep Bondye pandan lager Armagedon? Zezi pou zet li ek son bann demon dan labim kot zot pa pou kapab sorti pour mil an.​—Rev. 20:1-3.

KI OU BEZWEN FER POUR GANNY SOVE PANDAN LAGER ARMAGEDON?

16. (a) Ki mannyer nou montre ki nou “konn Bondye”? (b) Ki pou arive avek bann dimoun ki konn Zeova pandan lager Armagedon?

16 Ki swa i fer plizyer lannen depi ki nou dan laverite oubyen non, pour nou ganny sove pandan lager Armagedon, nou bezwen montre ki nou “konn Bondye” e ki nou “obei sa bon nouvel konsernan nou Senyer Zezi.” (2 Tesa. 1:7-9) “Konn Bondye” i vedir ki nou konnen kwa ki i kontan, kwa ki i pa kontan e osi son bann standar. Nou osi montre ki nou konn li ler nou kontan li, obei li e ador zis li. (1 Zan 2:3-5; 5:3) Ler nou fer sa bann keksoz, Bondye pou konn nou an retour, setadir, nou pou ganny son laprouvasyon. (1 Kor. 8:3) Sa pou fer ki nou pou ganny sove pandan lager Armagedon!

17. Ki savedir “obei sa bon nouvel konsernan nou Senyer Zezi”?

17 “Sa bon nouvel konsernan nou Senyer Zezi” i enkli tou sa ki Zezi ti ansennyen e nou kapab lir sa dan Parol Bondye.  Nou obei sa bon nouvel ler nou aplik li dan nou lavi. Par egzanp, ler nou met servis Zeova premye dan nou lavi, ler nou viv dapre bann standar drwat Bondye e ler nou anons sa bon nouvel lo Rwayonm Bondye. (Mat. 6:33; 24:14) En lot fason ki nou fer sa, i ler nou siport bann frer swazir Kris anmezir ki zot fer zot travay enportan.​—Mat. 25:31-40.

18. Ki mannyer bann frer swazir Kris pou rekonpans lezot mouton pour tou zot led?

18 Byento, bann Kretyen swazir pou demontre labonte anver “lezot mouton” e rekonpans zot pour tou zot led. (Zan 10:16) Ki mannyer zot pou fer sa? Avan lager Armagedon i konmanse, tou sa 144,000 Kretyen swazir pou’n ganny resisite pour al viv dan lesyel konman bann lanz imortel. Zot pou form parti bann larme dan lesyel ki pou detri Gog e protez “en gran lafoul” pep Zeova. (Rev. 2:26, 27; 7:9, 10) Sa gran lafoul pou vreman kontan ki zot ti kapab siport bann Kretyen swazir ler zot ti lo later.

KI MANNYER NOU KAPAB RESTE FIDEL ANMEZIR KI LAFEN I APROSE?

19-20. Malgre okenn difikilte ki nou annan, ki mannyer nou kapab reste fidel anmezir ki Armagedon i aprose?

19 Dan sa bann dernyen zour, bokou parmi nou pe pas atraver bann difikilte. Me kantmenm sa, nou andire e dan lazwa. (Zak 1:2-4) Kwa ki pe ed nou? Keksoz prensipal se ki nou persevere dan lapriyer. (Lik 21:36) Me nou devret fer plis ki sa. Nou devret osi etidye Parol Bondye sak zour e medit lo la. Sa i enkli bann profesi ki relye avek sa letan ki nou pe viv ladan. (Ps. 77:12) Ler nou fer sa bann keksoz e fer nou mye dan predikasyon, sa pou gard nou lafwa ek lespwar for!

20 Zis mazinen ki kantite ou pou kontan ler Gran Babilonn i ganny detrir e lager Armagedon in fini! Pli enportan ankor, mazin lo sa gran lazwa ki ou pou annan ler tou dimoun i respekte non Bondye ek son drwa pour dirize! (Ezek. 38:23) I pour sa rezon ki tou bann ki konn Bondye, obei son Garson e andire ziska lafen, i vwar Armagedon konman en bon nouvel!​—Mat. 24:13.

KANTIK 143 Kontinyen veye, travay e espere

^ par. 5 I fer en bon pe letan depi ki pep Zeova pe esper Armagedon. Dan sa lartik, nou pou vwar kisisa Armagedon, ki pou arive zis avan Armagedon e ki mannyer nou kapab reste fidel anmezir ki lafen i aprose.

^ par. 71 LEKSPLIKASYON PORTRE: Ler i annan lanons konmkwa i annan “lape ek sekirite,” nou pou kontinyen partisip dan predikasyon otan ki posib. Ler fo larelizyon i ganny detrir, nou pou gard nou progranm pour etidye Labib. Ler Gog, dan pei Magog i atak nou, nou pou kontinyen annan konfyans ki Bondye pou protez nou.

^ par. 85 LEKSPLIKASYON PORTRE: Lapolis i met pare pour antre dan lakour en fanmir Kretyen pardfors, me sa fanmir i annan konfyans ki Zezi ek son bann lanz i vwar sa ki pe arive.