Skip to content

Al lo konteni

 LARTIK LETID 34

Ki mannyer ou kapab adapte ler ou kit ou servis?

Ki mannyer ou kapab adapte ler ou kit ou servis?

“Bondye pa enzis pour oubliy sa ki zot in fer e lanmour ki zot in demontre pour son non.”​—EBR. 6:10.

KANTIK 38 I pou fer ou for

SA KI NOU POU ETIDYE *

1-3. Pour ki rezon serten serviter a plen tan i bezwen sanz zot servis?

ROBERT ek Mary Jo i dir: “Nou ti’n pas 21 an pe servi konman misyonner e nou ti vreman kontan nou servis. Me aprezan, tou le kat nou paran ti’n vin vye e zot ti malad. Nou ti kontan pour pran swen avek zot, me toudmenm, nou ti tris pour kit sa landrwa ki nou ti kontan en kantite.”

2 William ek Terrie i dir: “Ler nou ti ganny dir ki nou pa ti pou kapab retourn dan nou servis akoz nou problenm lasante, nou ti plere. Nou ti’n toultan anvi servi Zeova dan en lot pei me la nou ti pou nepli kapab fer li.”

3 Aleksey i dir: “Nou ti konnen ki gouvernman ti anvi ferm biro brans kot mon ti pe servi, me ler sa ti finalman arive e nou ti bezwen kit Betel, sa ti en gran sok pour mwan.”

4. Ki kestyon nou pou reponn dan sa lartik?

4 I osi annan plizyer milye Betelit ek lezot serviter spesyal a plen tan ki’n ganny demande pour pran en lot form servis. * I kapab vreman difisil pour sa bann frer ek ser fidel kit en servis ki zot kontan en kantite. Kwa ki kapab ed zot adapte avek zot nouvo sirkonstans? Ki mannyer ou kapab ed zot? Ler nou konn larepons sa bann kestyon, sa i kapab ed nou tou ler nou fer fas avek sanzman.

KI MANNYER OU KAPAB FER FAS AVEK SANZMAN?

Akoz i kapab difisil pour bann serviter a plen tan kit zot servis? (Vwar paragraf 5) *

5. Ki mannyer nou kapab ganny afekte ler nou kit nou servis?

5 Ki swa nou pe servi dan Betel oubyen dan en lot form servis a plen tan, nou kapab aprann pour kontan bann dimoun e menm sa landrwa kot nou pe servi. Alor, nou vreman tris si  nou bezwen kit nou servis. Nou mank bann frer ek ser ki nou ti abitye avek e nou enkyet pour zot, sirtou si nou’n bezwen kit nou servis akoz persekisyon. (Mat. 10:23; 2 Kor. 11:28, 29) I osi kapab difisil pour al en lot landrwa parski nou bezwen adapte avek en nouvo kiltir. Nou kapab santi koumsa menm si nou retourn dan pei kot nou sorti. Robert ek Mary Jo i dir: “Nou ti’n oubliy nou prop kiltir e nou ti’n menm perdi labitid pres dan nou prop langaz. Vi ki nou ti’n servi dan en lot pei pour tou sa letan, nou ti santi parey bann etranze dan nou prop pei.” Serten ki ganny demande pour pran en lot servis, i kapab vwar ki en sel kou zot annan bann depans ki zot pa ti annan avan. Alor, i kapab ki zot pa konnen ki pour fer e zot dekouraze. Kwa ki kapab ed zot?

I enportan pour vin pros avek Zeova e met konfyans dan li (Vwar paragraf 6-7) *

6. Ki mannyer nou kapab reste pros avek Zeova?

6 Reste pros avek Zeova. (Zak 4:8) Ki mannyer nou kapab fer sa? Par met konfyans dan Zeova ki “ekout nou lapriyer.” (Ps. 65:2) Psonm 62:8 i dir: “Dir li sa ki zot annan lo zot leker.” Zeova i kapab “fer bokou bokou plis ki tou sa ki nou kapab demande oubyen imazinen.” (Efe. 3:20) Zeova pa zis donn nou sa ki nou demande dan nou lapriyer. I kapab rezourd nou bann problenm dan en fason ki nou pa’n zanmen mazinen.

7. (a) Kwa ki pou ed nou reste pros avek Zeova? (b) Dapre Ebre 6:10-12, ki pou arive si nou kontinyen servi Zeova fidelman?

7 Pour reste pros avek Zeova, lir Labib toulezour e reflesi o profon lo sa ki ou lir. En frer ki ti pe servi konman en misyonner avan, i dir: “Gard en bon progranm pour fer ladorasyon fanmir e pour prepar ou bann renyon, zis parey ou ti fer avan.” An plis, kontinyen fer tou sa ki ou kapab pour anons sa bon nouvel dan ou nouvo kongregasyon. Zeova i rapel tou son bann serviter ki kontinyen servi li fidelman, menm si zot nepli kapab fer menm kantite.​—Lir Ebre 6:10-12.

8. Ki mannyer 1 Zan 2:15-17 i kapab ed ou gard ou lavi senp?

8 Gard ou lavi senp. Dan lemonn Satan, en kantite dimoun i trakas pour bann keksoz materyel. Me pa bezwen les sa bann traka “touf” ou, setadir fer ou aret servi Zeova. (Mat. 13:22) Pa bezwen ekout bann dimoun ki pa servi Zeova oubyen menm bann zanmi ek fanmir ki krwar ki zot pe ed  ou ler zot dir ki ou bezwen fer plis larzan pour viv en pli bon lavi. (Lir 1 Zan 2:15-17.) Met ou konfyans dan Zeova ki promet ki i pou donn ou sa ki ou bezwen “ler [ou] bezwen led.” I pou ed ou pour gard ou lafwa for, pour reste kalm e i pou donn ou bann keksoz materyel ki ou bezwen.​—Ebr. 4:16; 13:5, 6.

9. Dapre Proverb 22:3, 7, akoz i enportan pour pa demann pret larzan si i pa neseser e kwa ki kapab ed nou pour fer bann bon desizyon?

9 Pa demann pret larzan si i pa neseser. (Lir Proverb 22:3, 7.) Ler nou kit nou servis e nou bezwen sanz landrwa reste, sa i kapab kout en kantite larzan e i fasil pour met nou lekor dan det. Alor, pa bezwen demann pret larzan pour aste bann keksoz ki ou pa vreman bezwen. Ler nou anba presyon, i kapab difisil pour deside konbyen larzan pour demann prete. Par egzanp, si nou pe pran swen avek en manm fanmir ki malad. Dan bann sityasyon koumsa, rapel ki “lapriyer ek siplikasyon” i kapab ed ou pour fer bann bon desizyon. Zeova i kapab reponn ou lapriyer par “protez [ou] leker ek lespri” ki pou ed ou reste kalm, koumsa ou kapab fer en pli bon desizyon.​—Fili. 4:6, 7; 1 Pyer 5:7.

10. Ki mannyer nou kapab fer bann nouvo zanmi?

10 Reste pros avek bann dimoun ki annan en bon lenfliyans lo ou. Koz avek ou bann zanmi, dir zot ki mannyer ou santi e ki bann difikilte ou pe pas atraver. Sirtou koz avek bann ki’n deza pas dan menm sityasyon avek ou. Si ou fer sa, sa i kapab ed ou pour santi ou pli byen. (Ekle. 4:9, 10) Bann zanmi ki ou ti fer dan ou servis avan pou toultan ou zanmi. Me la aprezan, dan ou nouvo servis, ou bezwen fer bann nouvo zanmi. Gard antet ki pour ou ganny en zanmi, ou bezwen vin en zanmi. Ki mannyer ou kapab fer bann nouvo zanmi? Koz avek lezot lo bann zoli leksperyans ki ou’n gannyen dan servis Zeova, koumsa zot pou kapab vwar ki kantite ou kontan pour servi Zeova. Menm si serten dan ou kongregasyon pa konpran akoz ou kontan servis a plen tan, i kapab ki lezot pou anvi konn plis e zot pou vin ou bann bon zanmi. Selman, fer atansyon ki ou pa koz tro bokou lo ou lekor oubyen lo bann keksoz ki ou’n fer dan servis Zeova e pa bezwen dir tou dimoun lo bann move santiman ki ou annan.

11. Ki mannyer ou kapab gard lazwa dan ou maryaz?

11 Si ou’n bezwen kit ou servis akoz ou konzwen i malad, pa bezwen blanm li. De lot kote, si ou ki annan en problenm lasante, pa santi ou koupab e krwar ki ou’n dezapwent ou konzwen. Rapel ki zot “en sel” e ki ler zot ti marye, zot ti promet Zeova ki zot pou pran swen avek kanmarad nenport kwa ki arive. (Mat. 19:5, 6) Si zot in bezwen  kit zot servis akoz zot pe al ganny en pti baba ki zot pa ti’n plàn, fer sir ki zot zanfan i konnen ki i pli enportan pour zot ki zot servis. Tanzantan dir zot zanfan ki zot vwar li konman “en rekonpans” sorti kot Zeova. (Ps. 127:3-5) An menm tan, koz avek li lo bann zoli leksperyans ki zot ti gannyen dan zot servis. Sa i kapab ed zot zanfan pour anvi pran servis a plen tan zis parey zot.

KI MANNYER LEZOT I KAPAB EDE?

12. (a) Ki mannyer nou kapab ed bann serviter a plen tan pour kontinyen dan zot servis? (b) Ki mannyer nou kapab ed zot pour adapte dan zot nouvo sityasyon?

12 I annan en kantite kongregasyon ki pe ed bann serviter a plen tan pour reste dan zot servis. I osi annan en kantite frer ek ser ki pe ede pour fer sa lo zot menm. Ki mannyer zot fer sa? Zot ankouraz bann serviter a plen tan, donn zot bann keksoz materyel ki zot bezwen, donn zot led finansyel oubyen si fanmir bann serviter a plen tan i tonm malad e zot lwen, kongregasyon i ede pran swen avek zot fanmir. (Gal. 6:2) Si bann serviter a plen tan i ganny anvoye dan ou kongregasyon apre ki zot in ganny en nouvo form servis, pa bezwen krwar ki zot pa ti pe travay byen oubyen ki zot in fer en keksoz mal. * O kontrer, ed zot pour ki i pli fasil pour zot adapte. Akeyir zot e felisit zot pour sa travay ki zot in fer, menm si zot nepli kapab fer menm kantite akoz problenm lasante. Fer zefor pour aprann konn zot. Zot annan bokou konnesans, formasyon ek leksperyans, alor aprann avek zot.

13. Ki mannyer nou kapab ed bann ki ganny en nouvo form servis?

13 O konmansman, i kapab ki bann ki’n  ganny en nouvo form servis pou bezwen ou led pour trouv en landrwa reste, pour konnen ki bis pour pran, pour ganny en travay ek lezot keksoz de baz ki zot bezwen. Kekfwa, zot pou osi bezwen bann lenformasyon lo bann keksoz dan lavi toulezour, par egzanp, ki mannyer pour pey bil ek taks. Me sa ki zot pli bezwen, se ki ou esey konpran zot sityasyon. I kapab ki zot sityasyon i deza difisil akoz zot annan en problenm lasante oubyen zot pe bezwen pran swen avek en dimoun malad. I kapab ki zot in perdi en dimoun ki zot kontan dan lanmor. * An plis, menm si zot swazir pour pa dir nanryen, i kapab ki zot tris akoz zot mank zot bann zanmi. Tousala i kapab fer zot konfize e i pran letan pour zot aret santi koumsa.

14. Ki mannyer bann frer ek ser dan nouvo kongregasyon en ser ti ed li?

14 Antretan, si ou al predikasyon avek bann ki’n kit zot servis e ankouraz zot par ou bon legzanp, sa i kapab ed zot pour adapte. En ser ki ti’n servi dan en lot pei pour plizyer lannen, i dir: “Dan mon servis avan, toulezour mon ti kondwir bann letid Labib. Dan mon nouvo servis, i ti difisil pour menm ganny loportinite pour lir en verse Labib oubyen montre en video dan predikasyon. Me bann frer ek ser dan mon nouvo kongregasyon ti demann mwan pour al avek zot fer zot bann retourn vizit ek letid. Ler mon ti vwar sa bann frer ek ser devoue e kouraze pe kondwir bann letid Labib ki ti pe progrese, sa ti ed mwan pour annan en pli bon pwennvi lo mon nouvo teritwar. Mon ti aprann ki mannyer pour konmans en konversasyon dan sa nouvo teritwar. Tousala ti ed mwan pour reganny mon lazwa.”

KONTINYEN FER OU MYE!

Rod fason ki ou kapab fer plis dan predikasyon dan ou prop teritwar (Vwar paragraf 15-16) *

15. Ki mannyer ou kapab reisi dan ou nouvo form servis?

15 Ou kapab reisi dan ou nouvo form servis. Pa bezwen krwar ki ou pa ti’n fer byen dan ou servis avan oubyen ki la aprezan ou  annan mwens valer. Mazin lo tou bann fason ki Zeova pe ed ou la konmela e kontinyen anons sa bon nouvel. Swiv legzanp bann Kretyen fidel dan premye syek. Zot ti “anons sa bon nouvel lo parol Bondye partou kot zot ti ale.” (Akt 8:1, 4) Si ou kontinyen prese, i kapab ki ou pou ganny bann bon rezilta. Par egzanp, ler bann pionye ti ganny pouse dan en pei kot zot ti pe servi, zot ti al reste dan en lot pei ki pa tro lwen kot i ti osi annan en bezwen pour bann proklanmater ki koz zot langaz. Dan zis detrwa mwan, plizyer group ti’n formen dan sa langaz akoz en kantite dimoun ti enterese pour aprann plis.

16. Ki mannyer ou kapab trouv lazwa dan ou nouvo form servis?

16 ‘Lazwa Zeova i ou lafors!’ (Nee. 8:10) Sa ki donn nou plis lazwa i nou relasyon avek Zeova, pa nou servis, menm si nou kontan li en kantite. Alor, si nou anvi ganny lazwa dan nou servis, nou devret reste pros avek Zeova e kontinyen depan lo li pour ganny lasazes, gidans ek sipor. Rapel ki ou ti aprann pour kontan ou servis avan parski ou ti fer ou mye pour ed bann dimoun laba. Donn tou pour tou dan ou nouvo form servis e ou pou vwar ki Zeova pou ed ou kontan sa nouvo servis osi.​—Ekle. 7:10.

17. Ki nou devret gard antet konsernan sa servis ki nou pe fer la konmela?

17 Nou bezwen gard antet ki nou pou servi Zeova pour touzour e i kapab ki sa ki nou pe fer pour li la konmela, pa sa ki nou pou fer dan nouvo lemonn. Aleksey, ki’n ganny mansyonnen pli boner, i dir ki lefet ki i’n sanz servis sa pe ed li pour prepare pour bann sanzman a lavenir. I dir: “Mon’n toultan konnen ki Zeova i egziste e ki i pou annan en nouvo lemonn, me mon pa ti santi mwan sitan pros avek Zeova e nouvo lemonn ti paret lwen. Me la, mon santi mwan vreman pros avek Zeova e mon santi ki byento nou pou dan sa nouvo lemonn.” (Akt 2:25) Alor, nenport fason ki nou pe servi Zeova, annou reste pros avek li. I pa pou zanmen abandonn nou. I pou ed nou pour trouv lazwa dan nenport ki servis nou pe fer e nenport landrwa kot nou ete.​—Iza. 41:13.

KANTIK 90 Ankouraz kanmarad

^ par. 5 Parfwa, bann frer ek ser ki dan servis spesyal a plen tan i bezwen aret zot servis oubyen i kapab ki zot ganny demande pour pran en lot form servis. Dan sa lartik, nou pou diskit lo bann difikilte ki sa bann frer ek ser i rankontre e lo kwa ki kapab fer li pli fasil pour zot adapte dan zot nouvo sirkonstans. Nou pou osi vwar ki lezot i kapab fer pour ankouraz e siport zot. Finalman, nou pou diskit lo bann prensip Labib ki kapab ed nou tou ler nou fer fas avek bann sanzman.

^ par. 4 Pareyman, ler bokou frer responsab in ariv en serten laz, zot in pas zot responsabilite avek bann frer pli zenn. Vwar sa lartik “Gard ou lape lespri menm si sirkonstans i sanze” dan Latour Veyer Oktob 2018.

^ par. 12 Bann ansyen dan kongregasyon kot zot ti pe servi i devret ekri en let lentrodiksyon dek ki posib, koumsa zot kapab kontinyen servi konman en pionye, ansyen oubyen serviter kongregasyon.

^ par. 13 Vwar sa seri lartik, “Led pour bann ki dan dey” dan Veye! Nimero 3 2018.

^ par. 57 LEKSPLIKASYON PORTRE: En koup ki pe servi konman misyonner dan en lot pei i bezwen kit zot servis. Zot plere anmezir ki zot dir orevwar bann frer ek ser dan zot kongregasyon.

^ par. 59 LEKSPLIKASYON PORTRE: La ki zot in retourn dan zot pei, sa menm koup i kontinyen priy Zeova e demann li pour ed zot fer fas avek bann difikilte ki zot rankontre.

^ par. 61 LEKSPLIKASYON PORTRE: Gras a led Zeova, sa koup i kapab repran servis a plen tan. Zot servi sa langaz ki zot ti’n aprann dan zot servis misyonner pour anons sa bon nouvel avek bann imigran ki reste dan zot nouvo teritwar.