Skip to content

Al lo konteni

 LARTIK LETID 33

“Bann ki ekout ou” pou ganny sove

“Bann ki ekout ou” pou ganny sove

“Toultan vey ou fason viv ek ou lansennyman. Persevere dan sa bann keksoz, parski si ou fer sa, ou pou sov ou prop lekor ek sa bann ki ekout ou.”​—1 TIM. 4:16.

KANTIK 67 ‘Anonse’

SA KI NOU POU ETIDYE *

1. Ki nou tou nou anvi pour nou fanmir?

EN SER ki apel Pauline, * i dir: “Depi ler mon’n aprann laverite, mon’n anvi ki tou dimoun dan mon fanmir i avek mwan dan Paradi, espesyalman mon msye Wayne ek nou pti garson. Mon ti anvi ki nou servi Zeova ansanm konman en fanmir.” Eski ou annan fanmir ki pa ankor aprann konn Zeova e devlop lanmour pour li? Si wi, i tre probab ki ou santi parey Pauline e ou anvi ki zot servi Zeova ansanm avek ou.

2. Ki bann kestyon nou pou reponn dan sa lartik?

2 Nou pa kapab fors nou fanmir pour aksepte sa bon nouvel. Par kont, nou kapab ed zot pour pli pare pour ekout sa ki Labib i dir. (2 Tim. 3:14, 15) Akoz nou devret anons sa bon nouvel avek nou fanmir? Akoz nou devret esey konpran zot santiman? Ki nou kapab fer pour ed nou fanmir aprann kontan Zeova parey nou? Ki mannyer tou dimoun dan nou kongregasyon i kapab ede?

AKOZ NOU DEVRET ANONS SA BON NOUVEL AVEK NOU FANMIR?

3. Dapre 2 Pyer 3:9, akoz nou devret anons sa bon nouvel avek nou fanmir?

3 Byento, Zeova pou detri sa move lemonn. Zis bann ki “annan sa bon kondisyon leker pour ganny lavi eternel” ki pou ganny sove. (Akt 13:48) Nou servi bokou letan ek lenerzi pour anons sa bon nouvel avek bann dimoun ki nou pa konnen dan nou vwazinaz. Alor, i normal pour nou anvi anons sa bon nouvel avek nou fanmir osi pour zot kapab servi Zeova ansanm avek nou. Zeova, nou Papa ki kontan  nou, “pa oule ki personn i ganny detrir, me i oule ki zot tou zot arive repantir.”​—Lir 2 Pyer 3:9.

4. Ki fot nou kapab tant pour fer ler nou pres avek nou fanmir?

4 Nou bezwen gard antet ki i annan en bon fason ek en move fason pour anons sa mesaz delivrans. Par egzanp, i kapab ki nou koz dan en fason zantiy ler nou pres avek en dimoun ki nou pa konnen, tandis ki avek nou fanmir, i kapab ki nou koz dan en fason direk, ki kapab paret brit.

5. Ki nou devret gard antet avan ki nou anons sa bon nouvel avek nou fanmir?

5 Ler nou mazin lo premye fwa ki nou ti pres avek nou fanmir, i kapab ki bokou parmi nou i regret lafason ki nou ti fer li e nou swete ki nou ti’n fer li en lot fason. Zapot Pol ti donn bann Kretyen sa konsey: “Zot parol i devret touzour agreab, konmsi i asezonnen avek disel, pour ki zot konnen konman zot devret reponn sak dimoun.” (Kol. 4:5, 6) I ti pou byen si nou gard sa konsey antet ler nou pe koz avek nou fanmir. Si non, dan plas ed zot pour ekout nou, nou riske ofans zot.

KI NOU KAPAB FER POUR ED NOU FANMIR?

Ler ou konpran santiman ou fanmir e fer bann bon aksyon, sa i kapab annan en pli bon lefe lo zot (Vwar paragraf 6-8) *

6-7. Donn en legzanp pour montre akoz i enportan pour en Kretyen esey konpran santiman son konzwen ki pa en Temwen.

6 Esey konpran zot santiman. Pauline, ki’n ganny mansyonnen pli boner, i dir: “Premye kou, sel keksoz mon ti anvi koz lo la avek mon msye, ti Bondye ek Labib. Nou pa ti zanmen koz lo bann keksoz dan lavi toulezour.” Par kont, son msye Wayne, pa ti konn preski nanryen lo Labib e i pa ti konpran ki Pauline ti pe koz lo la. Wayne ti krwar ki Pauline ti zis enterese avek son larelizyon. I ti enkyet ki son  madanm ti’n zwenn en larelizyon danzere e ki i ti pe ganny anbete.

7 Pauline i admet ki pour en pe letan, i ti pas en bon pe letan aswar ek wikenn avek bann frer ek ser, ki swa kot lasal, dan predikasyon e dan bann rankont. Pauline i dir: “Parfwa ler Wayne ti ariv kot lakour, i ti napa personn e i ti santi li tousel.” Byensir, Wayne ti mank son madanm ek son pti garson. I pa ti konn sa bann dimoun ki zot ti pe pas letan avek e i ti paret ki bann nouvo zanmi son madanm ti pli enportan ki li. Akoz sa, Wayne ti dir Pauline ki i ti pou divors li. Eski ou kapab mazin diferan fason ki Pauline ti’n kapab pran an konsiderasyon santiman son msye?

8. Dapre 1 Pyer 3:1, 2, ki nou fanmir pou pli remarke?

8 Annan en bon kondwit. Souvandfwa, nou fanmir i pli remark sa ki nou fer dan plas sa ki nou dir. (Lir 1 Pyer 3:1, 2.) Avek letan, Pauline ti realiz sa. I dir: “Mon ti konnen ki Wayne i kontan nou e ki i pa ti vreman anvi divorse. Me ler i ti dir ki i anvi en divors, sa ti fer mwan realize ki mon bezwen konmans aplik bann konsey ki Zeova i donnen lo maryaz. I ti pli enportan pour fer bann bon keksoz dan plas zis pres avek li tou lazournen.” Pauline ti aret fors Wayne pour koz lo Labib e i ti konmans koz avek li lo bann keksoz dan lavi toulezour. Wayne ti remarke ki Pauline ti pli pare pour fer lape e ki zot garson ti annan plis respe e i ti pli obeisan. (Prov. 31:18, 27, 28) Ler Wayne ti vwar ki Labib ti annan en bon lefe lo son fanmir, i ti pli pare pour aprann sa ki Labib i dir.​—1 Kor. 7:12-14, 16.

9. Akoz nou bezwen kontinyen esey ed nou fanmir?

 9 Kontinyen esey ed ou fanmir. Zeova i en bon legzanp pour nou. I “konstaman” donn dimoun sa loportinite pour aksepte sa bon nouvel e ganny lavi eternel. (2 Kron. 36:15) An plis, zapot Pol ti ankouraz Timote pour persevere e kontinyen ed lezot. Akoz? Si Timote ti fer sa, i ti pou sov son lekor ek bann ki ekout li. (1 Tim. 4:16) Nou kontan nou fanmir, alor nou anvi ki zot aprann laverite ki dan Parol Bondye. Apre en pe letan, sa ki Pauline ti dir e fer ti annan en bon lefe lo son fanmir. Aprezan, i byen kontan pour servi Zeova ansanm avek son msye. Zot tou le de zot pe fer pionye e Wayne pe servi konman en ansyen.

10. Akoz nou bezwen demontre pasyans?

10 Demontre pasyans. Ler nou ti deside pour viv dapre bann standar Bondye, nou ti fer bann sanzman dan nou lavi e sa ki nou krwar ladan. I kapab vreman difisil pour nou fanmir aksepte sa bann sanzman. Souvan, premye keksoz ki zot remarke i ki nou nepli selebre bann lafet relizye ansanm avek zot e ki nou nepli partisip dan bann zafer politik. O konmansman, i kapab ki serten parmi zot i ankoler avek nou. (Mat. 10:35, 36) Me nou pa devret krwar ki zot pa pou zanmen sanze. Si nou aret fer zefor pour ed zot konpran nou krwayans, i konmsi nou’n fini ziz zot e nou krwar ki zot pa merite ganny lavi eternel. Zeova pa’n donn nou sa drwa pour zize, o kontrer, Zezi ki’n ganny sa lotorite. (Zan 5:22) Si nou demontre pasyans, i kapab ki avek letan nou fanmir pou pare pour ekout nou.​—Vwar sa bwat “ Servi nou sit Enternet pour ansennyen.”

11-13. Ki ou aprann avek lafason ki Alice ti tret son paran?

11 Demontre labonte me pa les ou fanmir sanz ou desizyon. (Prov. 15:2) Annou vwar legzanp Alice. I ti aprann konn Zeova ler i ti pe reste lwen avek son paran ki pa ti krwar dan Bondye e ki ti partisip dan politik. Alice ti realize ki i bezwen koz avek son paran konsernan bann bon keksoz ki i ti pe aprann o pli vit posib. Alice i dir: “Si ou tarde dir ou fanmir konsernan ou nouvo krwayans ek fason viv, zot pou pli soke.” Alor, i ti esey rod bann topik ki i ti krwar son paran pou enterese ladan, parey lanmour. Apre, ler i ti ekri bann let pour son paran, i ti dir zot sa ki Labib i dir lo sa bann topik e i ti demann zot ki zot panse. (1 Kor. 13:1-13) Alice ti remersye son paran pour pran swen avek li e elve li. I ti osi anvoy zot bann kado. Ler i ti al vizit son paran, i ti fer tou sa ki i kapab pour ed son manman avek bann louvraz lakour. Premye kou, paran Alice pa ti kontan ler i ti koz avek zot konsernan son nouvo krwayans.

12 Ler Alice ti kot son paran, i ti fer sir ki i ti kontinyen lir Labib toulezour. I dir: “Sa ti ed mon manman konpran ki Labib i vreman enportan pour mwan.” Pandan sa letan, papa Alice ti deside aprann plis lo Labib pour li kapab konpran akoz son fiy ti’n sanze. I ti osi anvi trouv keksoz mal avek sa ki Labib i dir. Alice i dir: “Mon ti donn li en Labib e mon ti ekri en pti not ladan pour li.” Ki ti arive? Papa Alice pa ti vwar nanryen mal avek Parol Bondye, o kontrer, i ti ganny touse par sa ki i ti lir.

13 Nou bezwen demontre labonte anver nou fanmir, me nou pa devret les zot sanz nou desizyon, menm si sa i kapab kree problenm. (1 Kor. 4:12b) Par egzanp,  Alice ti bezwen andire akoz son manman ti opoz li. Alice i dir: “Ler mon ti batize, Manman ti dir ki mon en move fiy.” Ki Alice ti fer? “Dan plas evite koz lo mon larelizyon, avek respe mon ti eksplik mon manman ki mon ti’n fini deside pour vin en Temwen Zeova e ki mon pa ti pou sanz mon desizyon. Mon ti reasir mon manman ki mon ti vreman kontan li. Nou tou le de nou ti plere e apre mon ti kwi son manze prefere pour li. Depi sa zour, mon manman ti konmans aksepte ki Labib ti pe fer mwan vin en pli bon dimoun.”

14. Akoz nou pa devret zanmen les nou fanmir fer nou sanz nou desizyon pour servi Zeova?

14 Petet i pou pran letan pour nou fanmir konpran ki kantite i enportan pour nou servi Zeova. Par egzanp, ler Alice ti deside pour fer pionye dan plas kontinyen son letid liniversite parey son paran ti anvi, ankor enn fwa, son manman ti plere. Me Alice pa ti sanz son desizyon. Alice i dir: “Si ou les ou fanmir fer ou sanz ou desizyon lo en keksoz, i tre probab ki zot pou esey fer ou sanz ou desizyon lo lezot keksoz. Me si ou demontre labonte anver ou fanmir e pa les zot sanz ou desizyon, i kapab ki serten pou ekout ou.” Sanmenm sa ki ti arive avek Alice. Aprezan, Alice ansanm avek son paran pe servi konman pionye e son papa i en ansyen.

KI MANNYER TOU DIMOUN DAN KONGREGASYON I KAPAB EDE?

Ki mannyer tou dimoun dan kongregasyon i kapab ed nou fanmir ki pa Temwen? (Vwar paragraf 15-16) *

15. Dapre Matye 5:14-16 ek 1 Pyer 2:12, ki mannyer bann “bon aksyon” lezot i kapab ed nou fanmir?

15 Zeova i servi “bon aksyon” son bann serviter pour atir dimoun ver li. (Lir Matye 5:14-16; 1 Pyer 2:12.) Si ou konzwen pa en Temwen Zeova, eski i’n zwenn  lezot manm ou kongregasyon? Pauline, ki’n ganny mansyonnen pli boner, ti envit bann frer ek ser kot son lakour pour son msye Wayne kapab konn zot. Wayne i rapel ki mannyer en frer ti ed li konpran ki kalite dimoun bann Temwen Zeova i ete. I dir: “Sa frer ti pran en zour konze zis pour li vin get en match avek mwan lo televizyon. Mon ti dir dan mon menm, ‘Napa nanryen drol avek li!’” Wayne ti realize ki sa frer ti enterese dan lezot keksoz apard ki larelizyon.

16. Akoz nou devret envit nou fanmir pour asiste renyon?

16 En bon fason ki nou kapab ed nou fanmir, i ler nou envit zot renyon ansanm avek nou. (1 Kor. 14:24, 25) Premye renyon ki Wayne ti asiste ti Memoryal akoz i ti apre travay e i pa ti pou pran bokou letan. Wayne i dir: “Mon pa ti vreman konpran sa diskour, me mon rapel bann dimoun. Zot ti apros mwan, akeyir mwan e donn mwan ponnyendmen. Mon ti kapab vwar ki zot bann dimoun senser.” I ti annan en koup ki ti’n fer bokou pour ed Pauline avek son pti garson pandan renyon ek predikasyon. Ler Wayne ti finalman anvi konpran krwayans son madanm, i ti demann sa msye pour etidye Labib avek li.

17. Nou pa devret blanm nou lekor pour kwa, me akoz nou pa devret zanmen krwar ki nou fanmir pa pou sanze?

17 Nou ti a kontan ki tou dimoun dan nou fanmir i servi Zeova ansanm avek nou. Par kont, malgre tou nou zefor pour ed zot servi Zeova, i kapab ki zot pa aksepte laverite. Dan sa ka, nou pa devret blanm nou lekor pour zot desizyon. Apre tou, nou pa kapab fors personn pour aksepte nou krwayans. Me pa bes lebra! Si ou fanmir i vwar ki ou ere akoz ou servi Zeova, sa i kapab annan en gran lenfliyans lo zot. Priy pour zot. Koz avek zot byen. Pa ezite pour ed zot! (Akt 20:20) Annan konfyans ki Zeova pou beni ou zefor. Si ou fanmir i swazir pour ekout ou, zot pou ganny sove!

KANTIK 57 Anons mesaz avek tou sort kalite dimoun

^ par. 5 Menm si nou ti a kontan ki nou fanmir i aprann konn Zeova, zot ki bezwen deside si zot pou servi Zeova oubyen non. Dan sa lartik, nou pou vwar ki mannyer nou kapab fer li pli fasil pour nou fanmir ekout nou.

^ par. 1 Serten non in sanze. Dan sa lartik, sa term “fanmir” i refer avek bann manm fanmir ki pa ankor vin en serviter Zeova.

^ par. 53 LEKSPLIKASYON PORTRE: En zenn frer pe ed son papa ki pa Temwen aranz son loto. Dan en moman apropriye, i montre son papa en video lo jw.org®.

^ par. 55 LEKSPLIKASYON PORTRE: En ser i ekout son msye byen anmezir ki i rakont li ki’n pase pandan son lazournen. Pli tar, sa ser i pas en bon moman detant avek son fanmir.

^ par. 57 LEKSPLIKASYON PORTRE: Sa ser in envit bann frer ek ser dan son kongregasyon kot son lakour. Zot esey aprann konn son msye. Pli tar, sa msye i asiste Memoryal avek son madanm.